Hem / Lavendla Terapi / Diagnoser / ADHD / ADHD-utredning / ADHD-utredning för barn

Steget att inleda en ADHD-utredning för ditt barn kan kännas överväldigande och fyllt med frågor. Vi på Lavendla vill därför ge dig en klar och grundlig inblick i processen, allt för att göra det svåra lättare.

Vad är ADHD?

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet.

Det är flera faktorer som bidrar till utveckling av ADHD som ärftlighet, sämre arbetsminne och biologiska faktorer som dopamin och noradrenalin. Barn med ADHD kan också ha svårt att hantera sina känslor och får dålig självkänsla och självbild. Varje barns erfarenhet av ADHD är unik, vilket gör en noggrann utredning avgörande.

Första steget: Identifiera symptom på ADHD

Innan vi påbörjar en ADHD-utredning är det viktigt att du identifierar symtomen. Dessa kan inkludera:

 • Svårigheter att behålla uppmärksamheten.
 • Överaktivt beteende.
 • Impulsiva handlingar.
 • Svårigheter med att organisera och slutföra uppgifter.
 • Om dessa symtom verkar bekanta och påverkar ditt barns vardag, kan det vara dags att överväga en utredning.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Varför välja Lavendla för ditt barns ADHD-utredning?

Som en privat aktör kan vi erbjuda snabbare tillgång till utredning och individuellt anpassade behandlingsplaner. Dessutom kan du ofta välja en specialist som har erfarenhet av att arbeta specifikt med barn.

ADHD utredning privat barn

En ADHD-utredning på en privat mottagning följer samma upplägg som om du skulle gå till den offentliga vården. Många av våra medarbetare har även tidigare arbetat inom psykiatrin och arbetar på samma sätt hos oss.

 • Första kontakten: Du får kontakt med en legitimerad psykolog som har erfarenhet av ADHD-utredningar för barn.
 • Inledande möte: Vi håller ett första bedömningssamtal för att diskutera ditt barns symtom och behov. Detta kan inkludera en diskussion om familjens medicinska historia men också information om problem i skolan.
 • Utredningsfasen:
  • Du får träffa en läkare som är specialist i psykiatri för bedömning.
  • Vi utför standardiserade tester för att utvärdera uppmärksamhet, impulskontroll och andra kognitiva funktioner.
  • Vi genomför diagnostiska intervjuer med barnet men också med föräldrar och lärare för att få en bättre bild.
 • Utvärdering och diagnos: Efter att all data har samlats, gör läkaren och psykologen en gemensam bedömning och ställer eventuellt en diagnos.
 • Behandlingsplan: Om diagnosen ADHD ställs, utformas en individuell behandlingsplan. Detta inkluderar även återgivning till skolan. Insatser kan inkludera medicinering, kognitiv beteendeterapi anpassad för ADHD och närståendeutbildning för anhöriga.
 • Uppföljning och support: Regelbundna uppföljningar för att se över och justera behandlingsplanen efter behov.

När kan man göra en ADHD-utredning på barn?

Varje barn är unikt, och därför är det viktigt att utredningsprocessen är anpassad efter varje barns specifika behov. Symptom på ADHD kan ha många orsaker och innan man påbörjar en utredning är det viktigt att utesluta att symptomen inte beror på andra faktorer i barnets liv. Det kan handla om stress, svårigheter i föräldraskapet eller mobbning. Skolan har skyldighet att också sätta in åtgärder för att stödja elever och det är bra om det finns en dialog med skolan. En individuell plan säkerställer att ditt barn får det stöd som är mest effektivt för just dem.

Hur lång tid tar en utredning?

En ADHD-utredning tar ungefär 20 timmar att göra och är klar efter ungefär 2-3 månader. Om man får en ADHD-diagnos, är det viktigt att diskutera behandlingsalternativ med utredaren. Insatser skall också inkludera skolan där man har rätt till stödinsatser men behandling kan också inkludera medicinering, psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi eller en kombination av båda. Det är också viktigt att föräldrar får stöd med förståelse för problematiken och med sitt föräldraskap.

Om du eller någon du känner har levt med odiagnostiserad ADHD, kan det ha varit en tuff resa. Men kom ihåg, det är aldrig för sent att söka hjälp och få den vård som behövs. Det första steget är att prata med en vårdgivare som kan guida dig genom utredning och diagnos.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Varför är en utredning viktig?

En utredning kan ge dig svar och förståelse för ditt barns eventuella svårigheter, vilket i sin tur kan leda till bättre stöd och hjälp. Det kan också vara en lättnad att få en förklaring till vissa beteenden eller utmaningar. Det finns även ärftliga faktorer vid ADHD så det är inte ovanligt att föräldrar också kan identifiera symptom hos sig själva.

Att söka hjälp för ditt barn är ett stort steg och vi är här för att stötta dig genom processen. Kom ihåg att en utredning kan vara början på en resa mot förståelse och stöd, vilket kan göra en betydande skillnad i ditt barns liv.

ADHD-utredning i Stockholm

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på vår mottagning i Stockholm. Här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din utredning. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

ADHD-utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra hela eller delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ADHD

Vad är en ADHD-utredning för barn?

En ADHD-utredning är en process där psykologer och läkare genomför olika tester och intervjuer för att avgöra om en person har en uppmärksamhetsproblematik med impulsivitet och hyperaktivitet. Läs mer om ADHD och neuropsykiatriska diagnoser hos Vårdguiden.

Hur går en ADHD-utredning till?

Utredningen inkluderar vanligtvis kognitiva tester, diagnostiska intervjuer och en noggrann medicinsk och psykologisk anamnes för att förstå barnets historik och nuvarande situation där både föräldrar och skola är med i utredningen.

Hur länge tar en utredning för ADHD för barn?

Tidsåtgången för en ADHD-utredning kan variera, men det tar oftast minst 20 timmar och brukar vara klart på ungefär 2-3 månader.

Vilka symptom bör man vara uppmärksam på som kan tyda på ADHD?

Symptom som kan motivera en utredning för ADHD hos barn inkluderar svårigheter att lyssna, att barnet är lättdistraherat, glömmer och tappar bort saker, rastlöshet och svårigheter att sitta still.

Vid vilken ålder kan man göra en ADHD-utredning?

I en ADHD-utredning brukar man se på åldern mellan 5-12 år, detta för att barnet innan det är väldigt litet och att det i tonåren händer mycket i utvecklingen som kan göra det svårt att särskilja från symptom på ADHD. Det kan vara bra att ha provat förebyggande åtgärder innan man börjar en utredning. Det är också möjligt att ha obemärkta symptom som först blir uppenbara eller problematiska i vuxen ålder ju mer krav och ansvar ökar, vilket kan leda till en sen diagnos.

Mitt barn bråkar ofta, har det ADHD då?

Barn kan bråka och det betyder inte att det beror på ADHD. Det kan vara svårigheter med att uttrycka sina känslor och få sina behov mötta. Tonåren är också en tid som innebär mycket förändring. Därför är det viktigt att man gör en grundlig bedömning innan utredning för att få rätt stöd.

Behöver jag en remiss för en ADHD-utredning?

Inom den offentliga vården behövs en remiss från en vårdcentral. På privata kliniker accepteras patienter utan remiss och här är väntetiderna ofta kortare.

Vilka insatser finns det om mitt barn får en ADHD-diagnos?

Behandlingen kan innebära extra stödåtgärder i skolan, men också medicinering, kogntiiv beteendeterapi anpassad för ADHD och stödstrategier för att hantera vardagen. Det är också viktigt att föräldrar och närstående får utbildning om problematiken.

Vad kan jag göra för att förbereda mig och mitt barn inför en ADHD-utredning?

Det är viktigt att prata med barnet om utredningen och att ha en dialog med skolan så att man kan få en helhetsbild av barnets problematik. Om det finns tidigare instanser så är det bra att ta med underlag för dessa till utredaren.

Kan man bota ADHD?

ADHD går inte att bota men en tredjedel av alla som får en diagnos som barn har inte symptom på ADHD som vuxna. Detta tyder på att symptom kan förändras över tid när hjärnan mognar och därför är det viktigt att man gör en noggrann utredning så att barnet får rätt hjälp.

Vad skiljer ADD från ADHD?

ADD är ADHD med huvudsakligen symptom på ouppmärksamhet och inte hyperaktivitet och impulsivitet.

Mitt barn har andra problem som sömnproblem och ångest, kan jag få hjälp med det här?

Vi gör en grundlig bedömning för att utesluta och behandla även andra psykologiska problem som kan höra ihop med ADHD.

Stegen i en ADHD-behandling för barn

Att söka hjälp och behandling för ADHD är en viktig process som kan förbättra livskvaliteten avsevärt. Misstänker du att ditt barn lider av ADHD-relaterade symptom, då kan du följa dessa steg:

Uppmärksamma dina symptom

Notera när och hur dina barn upplever symptom och hur det påverkar ert dagliga liv. Detta kan inkludera glömska, svårigheter att organisera uppgifter, eller intensiv aktivitetsnivå.

Konsultera en legitimerad vårdgivare

Boka en tid med en legitimerad psykolog för ett första bedömningssamtal. Här kan du få klarhet om det kan vara hjälpsamt att gå vidare med en utredning.

Utvärdering och diagnos

En läkare och psykolog kommer att samarbeta i utredningen och genomföra intervjuer samt kognitiva tester för att bestämma om ditt barns symptom stämmer överens med ADHD. Här är det viktigt att även skolan är inkluderad i utredningen.

Behandlingsplan

Efter diagnos tar vi fram en behandlingsplan. Detta innefattar även återgivning till skolan och insatser kan inkludera medicinering, terapi och stöd för föräldrar.

Medicinering

Stimulerande och icke-stimulerande läkemedel kan förskrivas för att hjälpa till att kontrollera symptom. Läkemedlens effekter och biverkningar kommer noggrant övervakas.

Terapi och stöd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) anpassad för ADHD kan rekommenderas för att hjälpa till med att hantera symptom. Det är också viktigt med utbildning för närstående och föräldrastöd.

Anpassningar i skolan

Skolan spelar en viktig roll i ett barns utredning. Ibland är det skolan själva som tar initiativ till en utredning men oavsett är det viktigt att de är delaktiga i utredningen för att barnet skall få rätt insatser under sin skoltid.

Uppföljning och justering

Regelbundna uppföljningsmöten med behandlande läkare och psykolog för att anpassa behandlingsplanen efter behov och för att hantera eventuella biverkningar eller frågor.

Vad kan jag göra för mitt barn i vardagen

Livsstilsstilen är viktig för barn med ADHD och rutiner med regelbunden motion, hälsosam kost och tillräcklig sömn är grundläggande. Det är också viktigt att lära ditt barn hantera sina känslor, att sätta sunda gränser och att stärka barnets styrkor. ADHD kan leda till problem med självkänsla och självbild så det är viktigt att också se barnet för den person hen är och acceptera hen trots svårigheter.

Då det ofta kan verka skrämmande eller utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. Därför erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över video i 20 eller 45 minuter. Alltså kan du boka ett samtal bara för att känna hur det känns, allt för att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.