Många av oss har hört om eller träffat någon som har ADHD men förståelsen kring vad diagnosen faktiskt innebär kan vara otydlig. Lavendla hjälper dig med svaren!

Vad är ADHD?

Det är en funktionsnedsättning och diagnos som påverkar många aspekter av livet och som leder till svårigheter inom områden som studier, arbete och relationer. De vanligaste kännetecknen för ADHD är koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet. Det är inte helt klarlagt vad diagnosen beror på men det finns vissa faktorer man har sett som påverkar.

En faktor är ärftlighet, ofta har man en förälder med liknande problem, men det behöver inte vara så. Man har även sett att många personer med ADHD har sämre arbetsminne, vilket kan göra det svårare att organisera saker, man kan missa detaljer och glömma saker. Det finns också emotionella problem och rastlöshet samt impulsivitet.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Det kan även finnas biologiska orsaker som påverkan på dopamin och noradrenalin, och här kan medicinering ibland vara hjälpsamt. Det är viktigt att påpeka att ADHD inte har med intelligens att göra. Har man en högre begåvningsnivå så kan man hittat strategier som underlättar livet, men man kan fortfarande ha ADHD.

ADHD finns i olika svårighetsgrad om mild, måttlig och svår utifrån hur stora problem man upplever i vardagen inom olika områden. Det finns också tre typer av ADHD; en med bara problem med ouppmärksamhet (det kallades förut för ADD), en kombinerad där man har både problem med ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet och så finns det en tredje där man bara har problem med hyperaktivitet/impulsivitet. Om du eller någon du känner upplever några av dessa problem kan det röra sig om ADHD.

ADHD, depression och ångest

ADHD förekommer ofta tillsammans med andra tillstånd som ångest och depression. Depression kan också ge koncentrationssvårigheter, så det är viktigt med en grundlig bedömning. Det är också vanligt med ångestproblematik vid ADHD, då stressen över att man har svårt med organisering och planering kan orsaka symptom. Våra psykologer kan hjälpa dig med både bedömning och behandling för andra symptom.

Sömnproblem som symptom

Sömnproblem är en annan indikator att vara uppmärksam på. Detta är särskilt relevant om du har barn som du misstänker lider av ADHD. Det är inte ovanligt vid neuropsykiatrisk problematik och det kan påverka både skolan och det sociala livet. För vuxna kan sömnproblem förvärra arbetsprestationen och det kan leda till ytterligare stress och ångest. Här är det viktigt med rutiner men man kan också gå i behandling för sömnproblem.

ADHD barn

För barn kan symptomen på ADHD i vissa fall vara tydliga, medan andra kan gå nästan obemärkt förbi, vilket ofta beror på att det finns olika svårighetsgrad av ADHD. Hos många barn märker man av en intensitet i kontakten och barnet kan ha svårt för att organisera saker och hålla ordning. Man kan glömma saker och behöva många påminnelser. I relationer kan det också bli problem och det är inte ovanligt med mobbning. Andra kan tycka att man är jobbig på grund av hyperaktivitet och impulsivitet. Många upplever problem med självförtroende och självbild eftersom svårigheterna ofta också kan visa sig i skolarbetet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

ADHD vuxna

ADHD kan för många bli tydligare när man blir äldre, och både krav och ansvar ökar. Speciellt de med mildare symptom kan ha klarat sig ganska bra i livet och levt med oupptäckta eller odiagnostiserade symptom länge. Har man haft stödjande föräldrar så kan de ha kompenserat för symptomen, som kan bli tydliga när man flyttar hemifrån. Eller så har man hittat strategier och lösningar på sina problem som fungerat till viss del. Trots detta kanske det varit en stor ansträngning att klara av skolan och i vuxen ålder kanske man har stressrelaterade problem i arbetslivet. Utmattning är inte ovanligt hos vuxna personer med ADHD.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid ADHD

KBT är en evidensbaserad metod som kan anpassas specifikt för ADHD och den är effektiv för att hantera symptom som ouppmärksamhet, planering och organisering. I behandlingen får du:

  • Identifiering av problemsituationer: Förstå vad som utlöser ditt oönskade beteende eller tankar och få hjälp att förändra det.
  • Verktyg för hantering: Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger konkreta verktyg för att hantera ADHD med organisering, planering och stresshantering.
  • Utvärdering och uppföljning: Regelbundna samtal med en psykolog och läkare hjälper dig att utvärdera dina framsteg.

KBT kan också behandla relaterade tillstånd som stress, depression, ångest och sömnproblem. Du kan också få hjälp med din självkänsla och självförtroende, vilket ofta påverkas av ADHD.

Risk för missbruk

Då personer med ADHD ofta kämpar med impulsivitet, är risken för missbruk högre. Detta kan vara allt från alkohol och droger till osunda vanor som överkonsumtion. Om du upplever någon form av missbruk, är det viktigt att söka professionell hjälp omedelbart.

En väg framåt

Om något av detta låter bekant, kan det vara dags att ta steget och prata med en professionell person. Hos oss hittar du legitimerade psykologer och terapeuter som har lång erfarenhet av ADHD och relaterade tillstånd. Att ta steget till att söka hjälp kan vara svårt, men på Lavendla jobbar vi alltid för att göra det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ADHD

Vad är ADHD?

ADHD står för “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och är en neuropsykiatrisk diagnos. Det kännetecknas av koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet. Läs mer hos Vårdguiden.

Är ADHD och hyperaktivitet samma sak?

Nej, ADHD och hyperaktivitet är inte exakt samma sak. Medan hyperaktivitet är en av symptomen som kan förekomma, kan man ha diagnosen utan att vara hyperaktiv.

Hur diagnostiseras ADHD?

Diagnosen ställs oftast genom en utvärdering av en psykolog och läkare som är specialist inom psykiatri. Denna utvärdering kan inkludera intervjuer, beteendeobservationer och ibland neuropsykologiska tester.

Vilka behandlingsalternativ finns det för ADHD?

Behandling kan inkludera medicinering och psykoterapeutiska metoder som KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Det är viktigt med en individuell behandlingsplan.

Kan vuxna ha ADHD?

Ja, ADHD finns i alla åldrar. Många vuxna lever med oupptäckta eller odiagnostiserade symptom. Om du misstänker att du har ADHD, är det viktigt att söka professionell hjälp. Många gånger blir symptomen tydligare i vuxen ålder när krav ökar.

Hur påverkar ADHD vardagen?

ADHD kan göra det svårt att fokusera på arbete eller skola, och kan även påverka relationer. Men med rätt stöd och verktyg kan man göra det svåra lättare och leva ett fullgott liv.

Hur lång tid tar en ADHD-utredning?

En ADHD-utredning tar ungefär 10-12 timmar och är klar inom 4-6 veckor. Det finns såväl ADHD-utredning för vuxna och ADHD-utredning för barn.

Vart kan jag få hjälp med en utredning?

Vi erbjuder utredning på plats på olika platser i Sverige men vi kan också göra delar av utredning digitalt via video om det passar dig bättre.

Vad ska jag göra om jag tror att mitt barn har ADHD?

Om du tror att ditt barn kan ha en neuropsykiatrisk diagnos så kan du göra en neuropsykiatrisk undersökning för barn, utförd av legitimerad personal. Eller börja med att prata med personalen på barnet skola för att få bättre förståelse.

Går ADHD att bota?

Nej, det går inte att bota ADHD men det går att få hjälp och stöd som gör att vardagen fungerar bättre.

Jag har varit med om trauma, kan jag ha ADHD då?

Det går att ha ADHD och varit med om trauma men det är viktigt att du får en ordentlig bedömning och behandling för dina traumasymptom också.

Är det annorlunda att vara kvinna och ha ADHD?

ADHD är ofta underdiagnostiserad hos flickor och kvinnor. Det finns också faktorer som hormoner som kan påverka måendet och man har sett att självkänslan kan påverkas mycket hos kvinnor.

Hur behandlar man ADHD

Om du kämpar med symptom av ADHD, vet du att det kan påverka alla aspekter av livet, från arbete till relationer. Men det är viktigt att komma ihåg att hjälp finns att få. Här går vi igenom stegen som ingår i behandlingen av ADHD.

Steg 1: Diagnostisering

Först och främst är det viktigt att få en korrekt diagnos. En utvärdering utförs oftast av både en psykiatriker och en psykolog som samarbetar i utredningen.

Steg 2: Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan inkludera stimulerande läkemedel som Ritalin, eller icke-stimulerande som Strattera. Därför att varje individ är unik, kan det ta tid att finna rätt dos och typ av medicin, och medicin fungerar inte för alla.

Steg 3: Kognitiv beteendeterapi anpassad för ADHD

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad metod som kan hjälpa dig att hantera dina symptom och förbättra ditt dagliga liv. Det kan handla om att få hjälp med planering, organisering och mindfulness.

Steg 4: Livsstilsförändringar

  • Regelbunden motion
  • Sömnhygien
  • Strukturerad kost

Livsstilsförändringar kan göra en stor skillnad i hur du mår och för dina symptom.

Steg 5: Stödsystem

Ett bra stödsystem kan göra underverk för din mentala hälsa. Familj, vänner och supportgrupper kan ge dig den extra push du behöver.

Steg 6: Uppföljning och justering

Efter att ha inlett behandlingen, är det viktigt med regelbunden uppföljning med din vårdgivare för att se om justeringar behöver göras.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.