0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Terapi / Parterapi

Utvecklas tillsammans

Parterapi

Relationer är dynamiska och förändras över tid. Parterapi hjälper er oavsett om det handlar om kommunikationssvårigheter, sex eller om ni helt enkelt vill ta nästa steg och utvecklas som par.

Så fungerar parterapi

Parterapi är en terapiform som primärt fokuserar på att hantera kommunikationsproblem i relationen. En bra kommunikation är en grundförutsättning för att hantera de utmaningar man kan ställas för i en relation. Livet utsätter oss för en mängd prövningar och situationer som vi inte hanterat förut, så det är fullt naturligt att vi reagerar olika. Ibland mer förutsägbart, ibland mindre.

Parterapi kan också fungera som rådgivning till er, i huruvida er relation bör fortsätta eller inte. Tillsammans med terapeuten kan ni få ökad förståelse för varandra och därmed bättre hantera de svårigheter som uppstår.

Parterapi rekommenderas till alla, även par som inte har några direkta problem i sin relation. Terapin stärker ofta banden i relationen och kan också förebygga framtida utmaningar man ställs inför som par. Läs mer nedan, eller ta kontakt direkt med någon av våra terapeuter för att se hur vi kan hjälpa er i just er situation.

Citat som beskriver vad samtalsterapi kan skapa för värde och verktyg, samt hur terapin anpassas för varje individ.

Kerstin, Samtalsterpeut

Vi hjälper dig där du är

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter och coacher jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj rådgivare på hemsidan

Välj en rådgivare du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller utbildning. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter och coacher kommer ge dig de verktyg du behöver förför just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där du finns.


8 vanliga frågor och svar om parterapi

När ska man ta hjälp med parterapi?

Nedan är några exempel på situationer där parterapi kan hjälpa er vidare:

– Svårigheter att kommunicera. Det har varit tyst länge mellan er.
– Relationen kräver mycket energi, mer energi än vad ni får ut av den.
– Ni har svårigheter att lita på varandra.
– Ni går i tankar om att skiljas.
– Svårigheter att förlåta varandra.
– Otillfredställande sexliv.

Vad kostar det att gå i parterapi?

Tänk på att du kan använda friskvårdsbidrag för parterapi.

Vad är syftet med parterapi?

Parterapi syftar till att hjälpa par att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och stärka sin relation. Det kan även hjälpa till att öka förståelsen för varandra och skapa en mer tillfredsställande och hållbar relation.

Hur lång tid tar processen för parterapi?

Tidsramen för en parterapiprocess varierar beroende på komplexiteten av de problem som tas upp. En kortare intervention kan vara tillräcklig för vissa par, medan andra kan behöva flera månader av regelbundna sessioner. Terapeuten kommer att diskutera och föreslå en lämplig tidsplan baserat på era behov.

Vilka metoder och tekniker används i parterapi?

Terapeuter använder olika metoder och tekniker baserat på parets specifika behov och mål. Vanliga metoder inkluderar kommunikationsträning, hantering av konfliktlösning, emotionell bearbetning och utforskande av mönster från barndomen. Terapeuten kan också ge hemuppgifter och övningar för att stärka relationen mellan sessionerna.

Hur kan man förbereda sig inför parterapi?

Förberedelse för parterapi innebär att vara öppen för att reflektera över egna känslor och beteenden samt vara villig att lyssna på och stödja ens partner. Det kan vara användbart att tänka över era mål och förväntningar på terapin och vara beredd att kommunicera öppet med terapeuten.

Vad kan man göra om sin partner är motvillig till parterapi?

Om en partner är motvillig att delta i parterapi är det viktigt att respektera deras känslor och inte tvinga dem till något de inte känner sig bekväma med. Istället kan du föreslå att ni diskuterar era bekymmer tillsammans och utforskar möjligheten att söka hjälp senare. Att vara öppen och icke-dömande kan hjälpa till att skapa en atmosfär av ömsesidig respekt.

Vad händer om inte parterapi inte fungerar för oss?

Om parterapin inte ger de önskade resultaten, är det viktigt att kommunicera detta med er terapeut. De kan anpassa tillvägagångssättet eller föreslå alternativa strategier. I vissa fall kan det vara så att terapi inte är den bästa lösningen för er specifika situation, och det kan vara värdefullt att utforska andra alternativ som individuell terapi eller andra resurser.

Vad pratar man om på parterapi?

Det är lätt att tro att parterapi handlar om att gräva ner sig i problem. Men det är lika viktigt att förstå vad som fungerar bra i relationen. Ett vanligt tillvägagångssätt som terapeuten använder är att låta båda parter får berätta hur de upplever sin relation, både vad som fungerar bra, men också vad som kan fungera bättre.

En annan vanlig fråga i parterapi kan vara kopplad till hur parternas tidigare liv sett ut. Både i termer av tidigare relationer, men också barndom och händelser som påverkat en som person, och som därför kan vara viktiga för att förstå varför en person beter sig på ett visst sätt. En större förståelse för detta, gör det också lättare för terapeuten att ge rätt vägledning framåt.

Ett viktigt element i parterapi, är att få prata till punkt och säkerställa att motparten lyssnar. Att acceptera varandra brister, känslor och tankar, utan att bli avbruten.

Relationsproblem som ofta förekommer inom parterapi

Problem i relationen kan ta sig olika uttryck. Här är några problem som är mer vanligt förekommande.

 • Kommunikationssvårigheter
 • Sexuella svårigheter
 • Otrohet
 • Bristande tillit
 • Missbruk
 • Skilsmässa
 • Svartsjuka
 • Ekonomiska frågor
 • Roller i hemmet
Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

3 råd om parterapi från vår samtalsterapeut

 1. Rubrik och text här
 2. Rubrik och text här
 3. Rubrik och text här


Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin år 2010. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.