Hem / Lavendla Terapi / Parterapi

Relationer är dynamiska och förändras över tid. Parterapi hjälper er oavsett om det handlar om att utvecklas som par, kommunikationsproblem eller att ni känner på olika sätt gällande sexualitet.

Så fungerar parterapi

Parterapi fokuserar på att hantera kommunikationsproblem i relationen. En bra kommunikation är en grundförutsättning för att hantera de utmaningar man kan ställas för i en relation. Livet utsätter oss för en mängd prövningar och situationer som vi inte hanterat förut, så det är fullt naturligt att vi reagerar olika. Ibland mer förutsägbart, ibland mindre.

Parterapi kan också fungera som rådgivning till er huruvida er relation bör fortsätta eller inte. Tillsammans med terapeuten kan ni få ökad förståelse för varandra och därmed bättre hantera de svårigheter som uppstår.

Parterapi rekommenderas till alla, även par som inte har några direkta problem i sin relation. Terapin stärker ofta banden i relationen och kan också förebygga framtida utmaningar man ställs inför som par. Läs mer nedan eller ta kontakt direkt med någon av våra terapeuter för att se hur vi kan hjälpa er i just er situation.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Boka en tid med våra parterapeuter

Utbildade och erfarna parterapeuter hjälper er att utvecklas i er relation.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


8 vanliga frågor och svar om parterapi

När ska man ta hjälp med parterapi?

Nedan är några exempel på situationer där parterapi kan hjälpa er vidare:

– Svårigheter att kommunicera. Det har varit tyst länge mellan er.
– Relationen kräver mycket energi, mer energi än vad ni får ut av den.
– Ni har svårigheter att lita på varandra.
– Ni går i tankar om att skiljas.
– Svårigheter att förlåta varandra.
– Otillfredställande sexliv.

Vad kostar det att gå i parterapi?

Tänk på att du kan använda friskvårdsbidrag för parterapi. Hos Lavendla är det terapeuterna och coacherna som sätter priset. En session för individuell terapi varar med Lavendlas terapeuter vanligtvis i 45 min och kostar mellan 800-1300 kr. Vid parterapi varar sessionerna oftast längre då flera personer behöver få komma till tals. Hur lång tid som behövs för varje session samt hur många tillfällen ni behöver beslutar man i samråd med terapeuten. Det kan variera beroende på hur många familjemedlemmar som deltar. Första mötestillfället brukar normalt vara inriktat på att lära känna varandra, definiera vilka utmaningar som föreligger för att sen lägga upp en plan för hur ni ska jobba tillsammans för att nå era mål.

Vad är syftet med parterapi?

Parterapi syftar till att hjälpa par att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och stärka sin relation. Det kan även hjälpa till att öka förståelsen för varandra och skapa en mer tillfredsställande och hållbar relation.

Hur lång tid tar processen för parterapi?

Tidsramen för en parterapiprocess varierar beroende på komplexiteten av de problem som tas upp. En kortare terapiperiod kan vara tillräcklig för vissa par medan andra kan behöva flera månader av regelbundna sessioner. Terapeuten kommer att diskutera och föreslå en lämplig tidsplan baserat på era behov.

Vilka metoder och tekniker används i parterapi?

Terapeuter använder olika metoder och tekniker baserat på parets specifika behov och mål. Vanliga metoder inkluderar kommunikationsträning, hantering av konfliktlösning, emotionell bearbetning och utforskande av mönster från barndomen. Terapeuten kan också ge hemuppgifter och övningar för att stärka relationen mellan sessionerna.

Hur kan man förbereda sig inför parterapi?

Förberedelse för parterapi innebär att vara öppen för att reflektera över egna tankar, känslor och beteenden samt vara villig att lyssna på och stödja ens partner. Det kan vara användbart att tänka över era mål och förväntningar på terapin och vara beredd att kommunicera öppet med varandra och terapeuten.

Vad kan man göra om ens partner är motvillig till parterapi?

Om en partner är motvillig att delta i parterapi är det viktigt att respektera deras känslor och inte tvinga dem till något de inte känner sig bekväma med. Istället kan du föreslå att ni diskuterar era bekymmer tillsammans och utforskar möjligheten att söka hjälp senare. Att vara öppen och icke-dömande kan hjälpa till att skapa en atmosfär av ömsesidig respekt.

Vad händer om parterapi inte fungerar för oss?

Om parterapin inte ger de önskade resultaten är det viktigt att kommunicera detta med er terapeut. De kan anpassa tillvägagångssättet eller föreslå alternativa strategier. I vissa fall kan det vara så att terapi inte är den bästa lösningen för er specifika situation och det kan vara värdefullt att utforska andra alternativ som individuell terapi eller andra resurser.

Vad pratar man om på parterapi?

Det är lätt att tro att parterapi handlar om att gräva ner sig i problem. Det är lika viktigt att förstå vad som fungerar bra i relationen. Ett vanligt tillvägagångssätt som terapeuten använder är att låta båda parter får berätta hur de upplever sin relation, både vad som fungerar bra, men också vad som kan fungera bättre.

En annan vanlig fråga i parterapi kan vara kopplad till hur parternas tidigare liv sett ut. Både i termer av tidigare relationer, men också barndom och händelser som påverkat en som person, kan vara viktiga för att förstå varför en person beter sig på ett visst sätt. En större förståelse för detta gör det också lättare för terapeuten att ge rätt vägledning framåt.

Ett viktigt element i parterapi är att få prata till punkt och säkerställa att motparten lyssnar. I parterapi får man träna på att uttrycka sina tankar, känslor och önskemål utan att bli avbruten. Man får också bli lyssnad till och få strategier att acceptera varandras beteenden.

Relationsproblem som ofta förekommer inom parterapi

Problem i relationen kan ta sig olika uttryck. Här är några problem som är mer vanligt förekommande.

 • Kommunikationssvårigheter
 • Sexuella svårigheter
 • Otrohet
 • Bristande tillit
 • Missbruk
 • Skilsmässa
 • Svartsjuka
 • Ekonomiska frågor
 • Roller i hemmet

Lavendla Parterapi – Se vår video

3 råd om parterapi från vår samtalsterapeut

 1. Investera i er relation.
  Att vara passionerat förälskad är underbart. I början av en relation finns nästan inga hinder. Livet leker och ert sexliv fungerar fint. Kärlek och sex är bra byggstenar för att förhållandet ska fungera. Finns det en stark dragning till varandra ska man investera i sitt förhållande. Om ni känner att kommunikationen blir försämrad eller sex inte fungerar tillfredsställande ska ni inte tveka att träffa en parterapeut. Det kan vara den bästa investeringen ni gjort genom att låta en professionell samtalsterapeut hjälpa er att hitta tillbaka till glädjen och lusten att vara med varandra.
 2. Lär dig att uttrycka dig via ´jag-budskap´.
  Om du har en tendens att ofta påpeka din partners brister eller tillkortakommanden kommer din partner antagligen försvara sig mot det du säger om honom eller henne. Det är lätt att hamna i denna dynamik och det är lätt att det tar död på den härliga känsla man i grunden har för varandra. Ett effektivt sätt att ha en hållbar fin kontakt och en fruktbar kommunikation kan vara att lära sig uttrycka ´jag-budskap´. Det bygger på att man tar ansvar för sina egna känslor och tankar genom att uttrycka detta till sin partner. Man uppmärksammar inte partners beteende i första hand utan sina egna känslor och tankar. Exempel på sk. Du-budskap: ” Du är så dum! Du har ju fel på öronen för du hör ju inte vad jag säger!” Exempel på Jag-budskap: ” Det händer att jag inte känner mig lyssnad på. Jag känner mig inte förstådd. Jag blir ledsen när det händer. “
 3. Man behöver inte separera då någon varit otrogen.
  Det kan finnas en tanke hos många att man automatiskt måste gå isär då någon i förhållandet varit otrogen. Otrohet kan vara ett uttryck för många saker. Det behöver nödvändigtvis inte handla direkt om förhållandet man befinner sig i. Sök upp en parterapeut som kan hjälpa er att hitta grunden till att otrohet uppstått. Var ärliga i er kommunikation och ta hjälp av terapeuten att nå en acceptans för varandras känslor. Såren av svek och otrohet går att läka även om det kan ta tid. Det kan vara en väldigt god investering att gå i parterapi.


Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.