Hem / Lavendla Terapi / Ätstörningar

I den här artikeln hjälper vi dig att förstå vad ätstörningar är, hur de behandlas och vad våra terapeuter och psykologer kan göra för dig.

Vad är en ätstörning?

Ätstörningar är komplexa psykiska sjukdomar som påverkar en individs ätande, självbild och allmänna välbefinnande.

De kan ta sig uttryck i flera former, bland annat som anorexi, bulimi och typiska ätstörningar. Här vill vi ge dig en övergripande förståelse för ätstörningar, de olika terapiformerna och stödet som finns tillgängligt.

Om du eller någon du känner upplever symptomen av en ätstörning är det viktigt att söka professionell hjälp.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Vad är anorexi?

Anorexi, eller anorexia nervosa, är kanske den mest kända formen av ätstörning, då det är en sjukdom som ofta förknippas med extrem viktnedgång och en förvrängd kroppsuppfattning. Anorexi har flera underkategorier och det kan variera från milda till svåra fall. Eftersom en person med anorexi ofta strävar efter en orealistiskt låg kroppsvikt, kan anorexi leda till allvarliga hälsokonsekvenser, inklusive dödlighet.

Bulimi: en annan facett av ätstörningar

Bulimi skiljer sig från anorexi på flera sätt, även om de två ofta förväxlas. Medan anorexi fokuserar på självsvält, involverar bulimi en cykel av hetsätning följt av olika metoder för att “göra sig av” med kalorierna, vanligtvis genom kräkningar eller överdriven träning.

Kännetecken och symptom

En ätstörning kan ta sig många olika uttryck rent psykologiskt, dock är vissa symptom tydliga signaler. Om du känner igen något av symptomen nedan kan det vara en indikation på att något inte står rätt till.

 • Drastisk viktminskning eller -ökning
 • Fixering vid mat och kalorier
 • Social isolering
 • Fysiska symptom såsom håravfall eller lanugo (fin behåring på kroppen)

Skillnader och likheterna mellan anorexi och bulimi

Både anorexi och bulimi kan få allvarliga fysiska och psykologiska konsekvenser. Dock kräver varje fall sin egna specifika behandlingsmetod. En kvalificerad vårdgivare behöver diagnostisera den med omsorg.

Behandling och stöd: vägen till återhämtning

Det finns olika terapiformer för behandling av ätstörningar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektivt, liksom olika medicinska behandlingar och hjälp av specialiserade dietister. Därför är det viktigt att varje individ får en skräddarsydd behandlingsplan som adresserar deras unika behov.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Anhöriga och support

Att leva nära en person med en ätstörning kan vara utmanande. Därför rekommenderar terapeuter stödgrupper och andra resurser för anhöriga. Stödet kan underlätta mycket för anhöriga då det ger både mer kunskap om vad ätstörningar kan handla om samt ett nytt perspektiv på sjukdomen. Det kan också vara en stor hjälp att som anhörig ha kontakt med en terapeut eller psykolog, både för samtalsstöd för att hantera sina egna känslor och för att öka sin kunskap.

Hur vi gör det svåra lättare

Ätstörningar är komplexa sjukdomar som kräver individanpassad vård och behandling. Oavsett om det handlar om anorexi, bulimi eller någon annan form är det viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt. Om du eller någon du känner kämpar med en ätstörning, tveka inte att ta det första steget mot återhämtning genom att boka en session med en av våra specialiserade terapeuter.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ätstörningar

Vad är en ätstörning?

En ätstörning är en komplex psykisk sjukdom som påverkar en persons ätbeteende, självbild och fysiska hälsa. Ätstörningar som anorexi, bulimi och hetsätningsstörning har ofta en djupgående påverkan på det dagliga livet.

Vad orsakar ätstörningar?

Det finns ingen enskild orsak till ätstörningar utan det är ofta en kombination av genetiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Därför kan saker som stress, press från samhället och tidigare trauman också spela en roll.

Hur diagnostiseras ätstörningar?

Diagnos av ätstörningar sker ofta genom psykologiska utvärderingar och medicinska tester. Dessa hjälper till att utesluta andra underliggande medicinska tillstånd och bedöma den psykologiska profilen.

Är anorexi och bulimi samma sak?

Nej, anorexi och bulimi är olika typer av ätstörningar. Anorexi kännetecknas av en extrem rädsla för viktökning och en snedvriden kroppsuppfattning, medan bulimi innebär episoder av hetsätning följt av metoder för att förhindra viktökning, som kräkningar eller överdriven träning.

Hur vanligt är det med ätstörningar?

Ätstörningar påverkar miljontals människor världen över men det är svårt att ge en exakt siffra eftersom många fall går odiagnostiserade. De är dock vanligare hos kvinnor än män. Även unga drabbas. Läs mer på UMO.se.

Hur behandlas ätstörningar?

Behandling av ätstörningar kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinering och näringsterapi. Ett tvärvetenskapligt team av psykologer, dietister och läkare är ofta involverat i vårdprocessen.

Kan ätstörningar leda till andra hälsoproblem?

Ja, ätstörningar kan leda till en rad fysiska komplikationer, inklusive hjärtproblem, njursvikt och benskörhet. De kan även ha en negativ inverkan på mental hälsa, som ökad risk för depression och ångest.

Vad kan man göra om man misstänker att någon har en ätstörning?

Om du misstänker att någon har en ätstörning, är det viktigt att hantera situationen varsamt. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp och undvik att ge oombedda råd om mat eller vikt.

Vilka är de första symptomen på en ätstörning?

De första symptomen kan variera men inkluderar ofta en fixering vid mat, vikt och kroppsbild. Andra varningstecken kan vara dramatiska förändringar i ätande, undvikande av måltider och isolering från vänner och familj.

Hur kan ätstörningar påverka den mentala hälsan?

Ätstörningar kan leda till en rad mentala hälsoproblem, inklusive depression, ångest och låg självkänsla. Den psykiska påfrestningen kan vara betydande och kräver ofta specialiserad behandling.

Finns det stödgrupper för ätstörningar?

Ja, det finns olika stödgrupper och organisationer som fokuserar på att hjälpa människor med ätstörningar. Dessa kan vara till stor hjälp för både de drabbade och deras närstående.

Vad bör man göra i en nödsituation?

Om du eller någon du känner är i en akut livshotande situation relaterad till en ätstörning, ring omedelbart 112 och sök professionell medicinsk hjälp.

Behandling av ätstörningar steg för steg

Om du eller någon du känner kämpar med en ätstörning, tveka inte att ta det första steget mot återhämtning. För att du ska få en uppfattning om hur en behandling kan komma att se ut har vi listat de olika stegen som kan ingå nedan:

 1. Inledande konsultation
  Första mötet med en läkare eller specialist för att identifiera symptom och diskutera medicinsk historia.
 2. Diagnostisk utvärdering
  Omfattande medicinsk och psykologisk utvärdering för att fastställa diagnos.
 3. Behandlingsplan
  Utformning av en individuell behandlingsplan tillsammans med ett team av vårdgivare, inklusive läkare, psykologer och dietister.
 4. Psykoterapi
  Kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeterapi eller andra former av psykoterapi kan vara effektiva. Därför ingår oftast någon form av terapi i behandlingen.
 5. Medicinsk uppföljning
  Regelbundna läkarbesök för att övervaka hälsostatus och eventuella medicinska komplikationer.
 6. Näringsterapi
  Arbete med en registrerad dietist för att utveckla en hälsosam måltidsplan.
 7. Självhjälp och stödgrupper
  Möjlighet att delta i stödgrupper eller självhjälpsprogram.
 8. Uppföljning och utvärdering
  Löpande utvärderingar för att justera behandlingsplanen som behövs.
 9. Långsiktig övervakning
  Fortsatt uppföljning och eventuell justering av behandlingsstrategier för att säkerställa långsiktigt välbefinnande.
 10. Livsstilsförändringar
  Uppmuntran till att anta en långsiktigt hållbar och balanserad livsstil för att undvika återfall.
Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.