Hur ser du på dig själv och hur behandlar du dina framgångar, misslyckanden och mål? Att bygga en balanserad självkänsla och en stark självbild kan vara en utmaning, men vi hjälper dig hela vägen.

Vad är självkänsla?

Självkänsla är grunden för vårt psykiska välbefinnande och en central del av personlig utveckling. Den speglar hur vi ser på oss själva, vårt värde, och vår förmåga att hantera livets utmaningar. En stark självkänsla ger oss mod att prova nya saker, medan låg självkänsla kan leda till ångest och hindra oss från att nå vår fulla potential. Jämför självkänsla med självmedkänsla som är nära besläktat med självkänslan.

Självkänslans inverkan

Positiv självkänsla: Leder till bättre beslut, stärkt motståndskraft och ökad livsglädje.

Negativ självkänsla: Kan orsaka ångest, depression och begränsa vår förmåga att utvecklas.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

KBT och självkänsla

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod för att förbättra självkänslan. Genom KBT får individer verktyg för att identifiera och omforma negativa tankemönster som påverkar självbilden.

Hur KBT hjälper

Identifiera negativa tankar: Lär dig känna igen och utmana destruktiva tankar.

Förändra beteendemönster: Utveckla nya strategier för att hantera svåra situationer.

Terapi för självkänsla

Att söka terapi för att stärka sin självkänsla är ett modigt steg. Terapeuter kan erbjuda stöd och tekniker för att arbeta med självbild och självvärdering. De kan även hjälpa till att hantera ångest som kan följa av låg självkänsla. I samtal med din coach eller terapeut kan ni komma överens vilken väg som passar dig bäst, eller om det är en blandning av olika typer av terapi som har störst potential att hjälpa just dig. En sak att ta ställning till är till exempel om du vill hålla dig till individuell terapi eller tycker att det är mer intressant med terapi i grupp. I det ena fallet får du möjlighet till en personlig vägledning anpassad efter dina behov. I det andra handlar det om att dela erfarenheter och lära av andra som befinner sig i liknande situationer som din egen.

Vägen framåt: Förbättra din självkänsla

 • Självreflektion: Fördjupa förståelsen för dina tankar och känslor.
 • Ställ realistiska mål: Skapa uppnåeliga mål för att bygga självförtroende.
 • Öva självmedkänsla: Var snäll mot dig själv och erkänn dina framsteg.
 • Sök professionell hjälp: En psykolog kan ge dig verktyg och stöd

Att bygga och bibehålla en stark självkänsla

Efter att ha förstått grunderna i självkänsla och dess inverkan på vårt liv, är nästa steg att utforska hur vi aktivt kan bygga och bibehålla en stark självkänsla.

Långsiktiga strategier för självkänsla

 • Regelbunden självreflektion: Dedikera tid varje vecka till att reflektera över dina tankar, känslor och beteenden. Detta kan ske genom dagboksskrivning eller meditation.
 • Utvärdera och sätt upp mål: Ställ upp personliga mål, både stora och små, och utvärdera din framgång regelbundet. Detta stärker självförtroendet och ger en känsla av prestation.
 • Utveckla positiva relationer: Omge dig med människor som stödjer och uppmuntrar dig. Undvik relationer som är nedbrytande eller negativa.
 • Ta hand om din fysiska hälsa: Regelbunden träning, balanserad kost och tillräckligt med sömn är avgörande för psykisk hälsa och självkänsla.

Utmaningar och lösningar

 • Negativ självkritik: Omvandla självkritik till konstruktiv självreflektion. Fråga dig själv, “Är detta verkligen sant?” och “Hur kan jag förbättra mig?”
 • Jämförelse med andra: Kom ihåg att alla har sin egen resa. Fokusera på din personliga utveckling istället för att jämföra dig med andra.

KBT-övningar för självkänsla

KBT-övningar kan vara särskilt effektiva för att förbättra självkänslan. Här är några övningar du kan prova:

Tänka om: När du märker en negativ tanke, stanna upp och fråga dig själv om det finns ett mer positivt sätt att se på situationen.

Rollspel: Öva på olika sociala situationer med en terapeut eller en vän för att bygga upp förtroende och självkänsla i samspel med andra.

Självkänsla i vardagen

I vardagen finns det små steg som kan tas för att stärka självkänslan:

Ge dig själv erkännande: Ge dig själv beröm för dina framgångar, oavsett hur små de än är.

Utmana dig själv: Testa nya saker och gå utanför din komfortzon. Detta kan vara allt från att prova en ny hobby till att ta på dig nya utmaningar på jobbet.

Att bygga och bibehålla en stark självkänsla är en kontinuerlig process. Genom självreflektion, målsättning, och att omge sig med positiva influenser kan man gradvis förbättra sin självbild. Kom ihåg att professionell hjälp, som terapi och KBT, kan erbjuda ytterligare stöd och verktyg på denna resa.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Självkänsla under livets olika skeden

 • Barndom och ungdom: Här läggs grunden för självkänslan. Uppmuntran, stöd och positiv feedback från föräldrar och lärare spelar en central roll.
 • Unga vuxna: Denna tid präglas ofta av att hitta sin identitet och plats i samhället. Utmaningar som studier, karriärval och relationer kan påverka självkänslan markant.
 • Medelåldern: Livets medelår kan innebära nya ansvar som föräldraskap och karriärutveckling. Balansen mellan arbete och privatliv är viktig för självkänslan.
 • Äldre ålder: Pensionering och åldrande kan förändra självuppfattningen. Att hitta nya syften och upprätthålla sociala nätverk är avgörande.

Hantering av livsförändringar

Acceptera förändring: Att acceptera och anpassa sig till förändringar är en nyckel till att bibehålla en stark självkänsla.

Hitta nya roller: I varje nytt livsskede, utforska och omfamna nya roller och identiteter.

Självkänsla och relationer

Självkänslan påverkar och påverkas av våra relationer, hur vi upplever dem och responsen vi får i dem.

 • Positiva relationer: Stärker självkänslan genom stöd, uppskattning och kärlek.
 • Negativa relationer: Kan minska självkänslan genom kritik, nonchalans eller missförstånd.

Att bygga hälsosamma relationer är nyckeln till att bygga en god självkänsla

 • Kommunikation: Var öppen och ärlig i dina relationer.
 • Gränssättning: Sätt sunda gränser för att skydda din självkänsla.

Självkänsla och arbetslivet

Precis som övriga relationer kan vår professionella relationer ha en stor inverkan på vår självkänsla. Hur vi upplever vår arbetsmiljö och karriär påverkar mycket och därför är det viktigt att vi är medvetna om hur vi ska hantera arbetslivet.

På arbetsplatsen är det viktigt att vi aktivt söker och utvärderar det som är bra för oss och vår personliga utveckling lika mycket som det som gynnar vår arbetsgivare. Gott mående och god självkänsla leder i längden till att vi presterar bättre, mer fokuserat och mer medvetet, just för att det skänker mening och värde till vår vardag. Att hitta den typen av symbios mellan våra personliga mål för vårt välbefinnande och målet med vårt arbete, är det som bygger långsiktigt hållbara relationer—även professionellt. För att hitta ett harmoniskt utbyte mellan din självkänsla och ditt arbete kan du fokusera på:

 • Uppskattning och feedback: Sök och värdera konstruktiv feedback.
 • Karriärsutveckling: Se utmaningar som möjligheter till tillväxt.

Att hantera arbetsrelaterad stress är viktigt för att vi inte ska få ont om resurser till att se efter oss själva eller riskera utmattning. Genom sättet vi närmar oss vårt arbete skapar vi förutsättningarna för vår utveckling. Viktiga koncept att tänka på är:

 • Work-life balance: Prioritera balansen mellan arbete och fritid.
 • Professionell utveckling: Fortsätt att lära och utvecklas professionellt.

Varför är det viktigt att bygga självkänsla?

Att förstå och hantera självkänsla genom livets olika skeden är en kontinuerlig process som kräver självmedvetenhet och anpassningsförmåga. Genom att känna till hur olika livshändelser och relationer påverkar vår självkänsla, kan vi bättre navigera i dessa utmaningar.

Våra psykologer och terapeuter kan hjälpa dig att utforska dessa aspekter av självkänsla ytterligare. Kontakta oss för vägledning och stöd anpassat efter ditt unika behov och livssituation.

Självkänsla och mental hälsa

Självkänslan är starkt kopplad till vår övergripande mentala hälsa. Att ta hand om sin psykiska hälsa är därför avgörande för att främja och underhålla en positiv självbild.

Strategier för mental hälsa

 • Mindfulness och meditation: Dessa metoder kan hjälpa till att minska stress och öka medvetenheten om egna tankar och känslor.
 • Känslomässig reglering: Lär dig att hantera och uttrycka dina känslor på ett hälsosamt sätt.

Livsstilsval och självkänsla

Våra dagliga val och rutiner har en direkt inverkan på vår självkänsla. En hälsosam livsstil kan stärka vår självbild och självförtroende. Därför är det viktigt att skapa hälsosamma vanor som ger oss så bra förutsättningar som möjligt. Dessa grundläggande aspekter är värda att ha i åtanke:

 • Regelbunden fysisk aktivitet: Motion har visat sig ha en positiv effekt på självkänslan.
 • Balanserad kost: En näringsrik kost bidrar till bättre fysisk och mental hälsa.
 • Tillräckligt med sömn: God sömn är avgörande för både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


20 vanliga frågor och svar om självkänsla

Vad menas med självkänsla?

Självkänsla är den uppfattning vi har om vårt eget värde och vår förmåga att hantera livets utmaningar. Det handlar om hur vi ser på oss själva, både våra styrkor och svagheter. En balanserad självkänsla innebär att vi känner oss värdefulla och kapabla, oavsett yttre omständigheter.

Hur visar sig dålig självkänsla?

Dålig självkänsla kan visa sig på många sätt. Vanliga tecken inkluderar negativ självkritik, svårigheter att ta emot beröm, undvikande av nya utmaningar eller att känna sig mindre värda än andra. Denna brist på självvärdering kan påverka både personliga och yrkesmässiga relationer.

Vad är det för skillnad på självförtroende och självkänsla?

Självförtroende handlar om hur säker du känner dig i dina förmågor, medan självkänsla är mer relaterad till hur du värderar dig själv som person. Du kan ha högt självförtroende i vissa situationer, som i ditt arbete, men fortfarande ha låg självkänsla.

Vad kan man göra åt låg självkänsla?

 För att förbättra låg självkänsla kan man börja med att identifiera och ifrågasätta negativa tankemönster. Praktisera självmedkänsla och sätt realistiska mål. Ibland kan det vara användbart att söka professionell hjälp, som terapi eller rådgivning, för att arbeta igenom grundorsakerna till låg självkänsla.

Vilka är de långsiktiga effekterna av att inte arbeta med sin självkänsla?

Att inte arbeta med sin självkänsla kan leda till kronisk stress, ångest och depression. Det kan också påverka förmågan att bygga hälsosamma relationer och göra det svårt att uppnå personliga och professionella mål. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att förbättra sin självkänsla.

Påverkar sociala medier vår självkänsla?

Ja, sociala medier kan ha en stor påverkan på vår självkänsla. Jämförelse med andras liv, som ofta framställs som perfekta, kan leda till känslor av otillräcklighet och självkritik. Det är viktigt att komma ihåg att sociala medier ofta visar en idealiserad version av verkligheten.

Kan man ha för hög självkänsla?

För hög självkänsla, som gränsar till självöverskattning, kan vara problematisk. Det kan leda till orealistiska förväntningar på sig själv och andra, samt svårigheter att ta emot feedback och lära av misstag. Att vara balanserad i sitt perspektiv av sig själv är nyckeln till en hälsosam självuppfattning.

Hur kan man bygga upp sitt barns självkänsla?

Att bygga upp barns självkänsla involverar att uppmuntra dem, visa uppskattning och kärlek, och att hjälpa dem att lära sig av sina misstag. Viktigt är också att lyssna på dem och bekräfta deras känslor, vilket hjälper dem att utveckla en stark känsla av självvärde.

Är självkänsla något som man är född med?

Självkänsla är inte något vi är födda med, utan det utvecklas över tid genom våra erfarenheter och relationer. Föräldrar, lärare och viktiga personer i våra liv spelar en stor roll i utvecklingen under uppväxten.

Kan fysisk aktivitet förbättra självkänslan?

Absolut, fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på självkänslan. Regelbunden motion kan förbättra vår kroppsuppfattning, minska stress och öka känslor av välbefinnande, vilket i sin tur kan vara stärkande.

Är det möjligt att förändra sin självkänsla i vuxen ålder?

Ja, det är absolut möjligt att förändra och förbättra sin självkänsla i vuxen ålder. Det kräver självmedvetenhet, viljan att ifrågasätta och ändra negativa tankemönster, och ibland professionell hjälp. Personlig utveckling är en livslång process.

Hur påverkar vår självkänsla våra relationer?

Självkänslan spelar en stor roll i hur vi interagerar med andra. Låg självkänsla kan leda till problem som osäkerhet i relationer, svårigheter att sätta gränser, eller att ständigt söka bekräftelse från andra. En sund självkänsla bidrar till hälsosammare och mer balanserade relationer.

Vilken roll spelar självkänsla i arbetslivet?

I arbetslivet är självkänslan viktig för hur vi hanterar utmaningar, tar emot kritik, och samarbetar med kollegor. Är vi balanserade kan det leda till ökad produktivitet, bättre beslutsfattande och starkare ledarskapsförmåga.

Kan meditation och mindfulness hjälpa till att stärka självkänslan?

Meditation och mindfulness kan vara effektiva verktyg för att stärka självkänslan. De hjälper till att minska stress, öka självmedvetenheten och främja en mer accepterande och icke-dömande inställning till sig själv.

Finns det några specifika övningar som kan hjälpa till att förbättra självkänslan?

Ja, det finns flera övningar som kan hjälpa. Daglig självreflektion, att skriva ned positiva egenskaper om sig själv, att sätta realistiska mål och att regelbundet utmana negativa tankar är några exempel. Att engagera sig i aktiviteter som man är bra på och som ger tillfredsställelse kan också bidra.

Hur kan man skilja mellan låg självkänsla och depression?

Låg självkänsla och depression är relaterade men skilda tillstånd. Låg självkänsla innebär en negativ uppfattning om sig själv, medan depression är en psykisk sjukdom med symtom som ihållande sorg, förlust av intresse för aktiviteter, och fysiska problem som sömnsvårigheter. Låg självkänsla kan däremot vara en riskfaktor för depression.

Vilken inverkan har familjen på utvecklingen av självkänsla hos barn?

Familjens inverkan är av stor betydelse för utvecklingen av barns självkänsla. En stöttande och kärleksfull familjemiljö, där barnet får uppmuntran och positiv feedback, bidrar till att bygga en stark självkänsla. Att känna sig accepterad och värderad av familjen är fundamentalt för ett barns självbild.

 Kan en person ha bra självkänsla men dåligt självförtroende?

Ja, det är möjligt. En person kan ha en positiv syn på sig själv som individ (bra självkänsla) men känna osäkerhet i sina förmågor eller färdigheter i vissa situationer (dåligt självförtroende). Dessa två koncept är relaterade men skilda aspekter av självuppfattning.

Hur kan man hjälpa någon annan att bygga upp sin självkänsla?

Att hjälpa någon bygga upp sin självkänsla kan göras genom att ge uppriktig uppmuntran, lyssna och visa förståelse, samt hjälpa dem att känna sig värderade och respekterade. Det är viktigt att undvika negativ kritik och istället fokusera på personens styrkor och framsteg.

Kan man mäta eller kvantifiera en persons självkänsla?

Självkänsla är subjektiv och varierar över tid, så det är svårt att exakt mäta den. Det finns dock psykologiska skattningsskalor och frågeformulär som kan ge en indikation. Dessa verktyg bör användas av kvalificerade professionella inom psykologi och psykiatri.

Steg mot en bättre självkänsla

Att börja arbeta med sin självkänsla är en process du kan inleda precis när som helst du känner dig redo. Om du känner att du behöver hjälp på vägen är du alltid välkommen att kontakta en av våra coacher eller terapeuter som gärna guidar dig och ger råd. För att du ska få en uppfattning om hur processen för att bygga en bra självkänsla kan se ut har vi satt ihop listan på de olika stegen nedan.

Identifiera dina styrkor och svagheter

Tillsammans med din coach eller terapeut, utforska dina personliga styrkor och områden där du känner dig mindre säker. Detta ger en grund att bygga på.

Fastställ realistiska mål

Sätt upp konkreta och realistiska mål för din personliga utveckling. Dessa bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda (SMART).

Arbeta med självacceptans

Lär dig att acceptera dig själv som du är. Din terapeut kan hjälpa dig att utveckla en mer förlåtande och förstående inställning till dig själv.

Utmana negativa tankemönster

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) eller liknande metoder, identifiera och utmana negativa tankar som påverkar din självkänsla.

Öva tacksamhet och positivt tänkande

Genom att dagligen notera saker du är tacksam för, kan du börja se livet och dig själv i en mer positiv ljus.

Utveckla självmedkänsla

Lär dig att vara vänlig och stöttande mot dig själv, särskilt under svåra tider. Detta kan inkludera självomsorg och att uppmuntra dig själv som du skulle göra med en vän.

Förbättra sociala färdigheter

Arbeta med din terapeut för att utveckla färdigheter för bättre sociala interaktioner och relationer, vilket kan stärka din självkänsla.

Utvärdera och anpassa

Tillsammans med din coach eller terapeut, gör regelbundna utvärderingar av dina framsteg och justera planen efter behov.

Upprätthåll framgångar

När du gör framsteg, ta dig tid att erkänna och fira dina framgångar. Detta bygger upp en känsla av prestation och stärker din självkänsla.

Fortsätt växa

Självkänsla är en pågående process. Fortsätt att arbeta med din terapeut för att vidareutveckla och bibehålla din självkänsla över tid.

Kom ihåg: Processen för att bygga en bättre självkänsla tar tid och tålamod, och det är viktigt att du har stöd på din resa. Vi gör det svåra lättare genom att vara där för dig varje steg på vägen.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.