Hem / Lavendla Terapi / Depression

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men att ha en tuff månad, eller ett tufft år, kan vara ett tecken på något allvarligare.

Vad är depression?

Depression är ett komplext psykologiskt hälsoproblem som påverkar tankar, känslor och beteenden. Det handlar inte bara om att känna nedstämdhet; det är en allvarlig medicinsk åkomma som kan påverka alla aspekter av ditt liv. Men som med alla åkommor finns det hjälp och lindring. Exempel på olika former av depression är förlossningsdepression, melankoli, dystymi, unipolar depression och recidiverande depression.

Varför blir man deprimerad?

Det är sällan en orsak till att man blir deprimerad. De orsaker som kan orsaka depression är förluster. Det kan vara förluster av personer i ens liv eller förluster av förmågor man haft som man inte längre har. Det kan också vara en sorts outforskad förlust. En del personer känner att det fattas något i deras liv. Som om de förlorat något som de egentligen aldrig fått i sitt liv men som de någonstans känner på sig att de borde ha fått, kanske då de var barn.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Depression kan också ha fysiska förklaringar. Kanske är det något ämne i kroppen som har låga nivåer eller en persons nervsystem har varit belastat med stark stress under en längre period. Som sagt, det finns många olika förklaringar till varför man kan bli deprimerad. Har du en odefinierad känsla av olust eller depression, tveka inte att söka upp en professionell terapeut som hjälper dig. Du behöver inte kämpa i ensamhet.

Du är inte ensam

Cirka 25% av befolkningen i Sverige kommer att uppleva någon form av depression under sin livstid. Även om det kan vara en skrämmande siffra så för det med sig en positiv effekt: att vi som samhälle blir mer och mer medvetna och vaksamma när det gäller depressioner. Idag finns hjälp och vård att få när vi drabbas av en depression, och den blir ständigt bättre.

Identifiera symptom och tecken

  • Nedstämdhet och förlust av intresse för aktiviteter
  • Apati
  • Sömnproblem eller överskottssömn
  • Fysiska symptom som trötthet eller värk
  • Känslor av hopplöshet eller värdelöshet
  • Ångest
  • Förlorad livslust

Känner du att arbetsbelastningen blir för mycket? Du kanske drar dig undan socialt och känner en konstant trötthet? Har du inte längre lust att göra sånt som du annars tycker är roligt att göra? I så fall är det viktigt att inte ignorera dessa tecken heller då de kan vara indikationer på en underliggande depression.

Effektiva terapiformer

Det finns olika behandlingsalternativ för att hantera depression. Psykoterapi är vanligt som behandling och livsstilsförändringar, ibland behövs även medicinering. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod, särskilt när den kombineras med läkemedel som antidepressiva. Genom att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan du identifiera de bakomliggande orsakerna till din depression och arbeta med konkreta strategier för att förbättra ditt mående.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi gör det svåra lättare

Det är ofta tabu att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad mental hälsa, bättre arbetsförmåga och förbättrade relationer. Många tror felaktigt att terapi är ett tecken på svaghet eller att det är onödigt. Sanningen är att det kräver styrka att söka hjälp och att terapi är en beprövad metod för att hantera psykiska problem.

Att ta itu med depression är inte enkelt, men det är ett nödvändigt steg för att förbättra din livskvalitet. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare.

Om du eller någon du känner har akuta symptom eller befinner sig i en nödsituation, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om depression

Vad är depression?

Depression är en psykisk sjukdom som påverkar ditt humör, tankar och beteende. Symptomen varierar men inkluderar ofta sorg, trötthet och brist på intresse i aktiviteter.

Vilka är de vanligaste symptomen på depression?

De mest förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem och en minskad aptit. Konsultation med en psykolog eller terapeut kan hjälpa till att ställa en diagnos.

Hur diagnostiseras depression?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och frågeformulär som bedömer ditt mentala välbefinnande. Ibland kan även blodprov tas för att utesluta andra medicinska orsaker.

Finns det olika typer av depression?

Ja, det finns flera typer, inklusive kronisk depression, säsongsbunden depression och bipolär sjukdom. Varje typ har sina egna specifika behandlingsmetoder och symptom.

Hur behandlas depression?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur länge varar en depressionsbehandling?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver långsiktig behandling.

Är depression ärftlig?

Genetik kan spela en roll i depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som livshändelser och personliga omständigheter som bidrar till sjukdomen.

Kan motion hjälpa mot depression?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet har visat sig kunna förbättra humör och mental hälsa. Men det bör inte ersätta professionell vård och medicinering.

Vilka riskfaktorer finns det för depression?

Stress, trauma, och personliga motgångar är vanliga riskfaktorer. Andra medicinska tillstånd som hjärtproblem eller diabetes kan också öka risken för depression.

Är depression vanligare hos män eller kvinnor?

Depression är vanligare hos kvinnor, men män är mindre benägna att söka hjälp. Symptomen kan också skilja sig mellan könen.

Hur påverkar depression relationer?

Depression kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till social isolering. Parterapi eller familjerådgivning kan vara hjälpsamt.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symtom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Du hittar mer information om symptom och vård på 1177.se.

Steg för att hantera och reglera depression genom terapi

Att söka hjälp för depression är ett stort steg, och det är normalt att känna sig osäker eller spänd inför den kommande processen. Det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sin psykiska hälsa. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi för att hantera och reglera depression.

Steg 1: Diagnostisk utvärdering

Vad det innebär: Första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en diagnostisk utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa.
Vad du kan förvänta dig: Förvänta dig frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden.

Steg 2: Målformulering

Vad det innebär: Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin.
Vad du kan förvänta dig: Diskussion om vilka områden i livet som är mest påverkade av din depression och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 3: Val av terapiform

Vad det innebär: Beroende på din situation och mål kan olika former av terapi vara mer eller mindre lämpliga.
Vad du kan förvänta dig: Din terapeut kommer att rekommendera en terapiform, som exempelvis KBT (Kognitiv Beteendeterapi) eller psykodynamisk terapi.

Steg 4: Behandling

Vad det innebär: Här inleds själva behandlingsfasen, där du börjar arbeta mot de mål du har satt upp.
Vad du kan förvänta dig: Samtalsterapi, övningar, och kanske hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg för att hantera och reglera din depression.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Vad det innebär: Efter en viss period görs en uppföljning för att se hur väl terapin fungerar.
Vad du kan förvänta dig: Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

Vad det innebär: När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen och planera för framtiden.
Vad du kan förvänta dig: Samtala om hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.