Hem / Lavendla Terapi / Familjerådgivning

Familjer är fantastiska men relationerna kan också vara svåra att hantera när verkligheten kommer till. I vår familjerådgivning vägleder vi er i just de frågorna ni har kopplat till familjen och dess relationer.

Familjerådgivning & familjeterapi

Familjerådgivning, även kallat familjeterapi, är en form av terapi som är inriktad på familjens relationer. Både relationerna mellan föräldrar och barn men kan även gälla andra personer som är kopplade till familjen, exempelvis bonusföräldrar, bonusbarn eller mor- och farföräldrar.

Familjens relationer förändras mycket över tid, inte minst när barnen växer upp. Denna dynamiska tid i livet skapar utmaningar. Då kan det vara skönt att prata med en familjeterapeut eller familjebehandlare som det ibland kallas.

Familjebehandlarens roll är att leda samtalet och låta alla i familjen komma till tals och få berätta om sina perspektiv kring problemen. Vanliga utmaningar i familjen är att man pratar ´olika språk ´ som förälder och barn och att man kanske inte alltid får möjlighet att prata till punkt. Vanligt förekommande utmaningar i kommunikationen kretsar kring ökande användning av mobiltelefoner och datorer vilket ofta tar uppmärksamhet och gör det svårt att prata ostört.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra familjeterapeuter

Våra familjerådgivare har olika erfarenheter och kompetenser. Läs mer om oss nedan.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


13 vanliga frågor och svar om familjerådgivning

Vad är syftet med familjerådgivning?

Familjerådgivning syftar till att hjälpa familjer att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och stärka sina relationer. Målet är att främja en sund och stödjande familjemiljö.

När är det lämpligt att söka familjerådgivning?

Familjerådgivning är lämpligt när familjen upplever konflikter, kommunikationsproblem eller andra utmaningar som påverkar deras relationer och välbefinnande. Det kan också vara till hjälp vid stora förändringar så som separation, skilsmässa eller förlust.

Vilka typer av problem kan familjerådgivning hjälpa till med?

Familjerådgivning kan hjälpa med en mängd olika problem inklusive konflikter. Det kan vara kommunikationssvårigheter mellan föräldrar och barn, utmaningar med tonåringar, skilsmässoproblematik, förlust och sorg eller andra familjerelaterade utmaningar.

Hur lång tid tar en typisk familjerådgivningsprocess?

Längden på en familjerådgivningsprocess varierar beroende på familjens specifika behov och mål. Vissa problem kan lösas relativt snabbt medan andra kan kräva en längre tidsinsats.

Vilken typ av metoder och tekniker används i familjerådgivning?

Terapeuten använder olika metoder och tekniker som främjar kommunikation, konfliktlösning och förståelse mellan familjemedlemmarna. Det kan inkludera rollspel, övningar och öppna diskussioner.

Kan individuella problem behandlas under familjerådgivning?

Ja, individuella problem kan diskuteras och utforskas under familjerådgivning, särskilt om de påverkar hela familjen. Terapeuten kan hjälpa till med att hitta lösningar och strategier som gynnar hela familjen. Ibland kan den terapeutiska processen utmynna i individuell terapi för enskilda familjemedlemmar. Det är ett behov man kan upptäcka under processens gång. I samråd med terapeuten tar man ställning till hur detta kan utformas på bästa sätt.

Vad händer om en familjemedlem är motvillig att delta i familjerådgivning?

Om en familjemedlem är motvillig att delta i familjerådgivning är det viktigt att respektera den personens känslor. Terapeuten kan hjälpa till att utforska möjligheter och alternativ för att involvera dem på ett sätt som känns bekvämt.

Kan barn vara involverade i familjerådgivning?

Ja, barn kan vara involverade i familjerådgivning, särskilt om deras perspektiv och känslor är relevanta för familjens utmaningar. Terapeuten kommer att anpassa metoder och samtal på ett lämpligt sätt baserat på barnets ålder och mognadsnivå.

Hur kan familjen fortsätta att använda de färdigheter och strategier som de har lärt sig i terapin efter avslutad process?

Terapeuten kommer att ge råd och förslag på hur familjen kan implementera de färdigheter och strategier som de har lärt sig i terapin. För att bryta gamla mönster kan nya regelbundna övningar rekommenderas. Terapeuten kan också ge nya verktyg eller exempel på ett ´nytt språk´ där en öppen kommunikation med ett sk. ´jag-budskap´ mellan familjemedlemmarna kan tillämpas.

Vad händer om familjen känner att terapin inte fungerar för dem?

Om familjen känner att terapin inte ger de önskade resultate är det viktigt att kommunicera detta med terapeuten. De kan anpassa tillvägagångssättet eller föreslå alternativa strategier. Om familjen önskar byta terapeut eller coach hos Lavendla går det utmärkt. Prata med oss så hjälper vi dig.

Kan familjerådgivning vara till hjälp även om familjen inte har några akuta problem?

Absolut, familjerådgivning kan vara till hjälp för familjer som vill stärka sina relationer och förebygga framtida konflikter. Det kan vara en förebyggande åtgärd för att främja en sund och stödjande familjemiljö.

Hur vet jag om familjerådgivning är rätt för min familj?

Familjerådgivning kan vara lämplig om ni upplever utmaningar eller konflikter som påverkar familjens välbefinnande och harmoni. En inledande konsultation med en familjerådgivare kan hjälpa er att avgöra om detta är rätt steg för er.

Vad kostar familjerådgivning hos Lavendla?

Hos Lavendla är det terapeuterna och coacherna som sätter priset. En session för individuell terapi varar med Lavendlas terapeuter vanligtvis i 45 min och kostar mellan 800-1300 kr. Vid familjeterapi vara sessionerna oftast längre då flera behöver få möjlighet att komma till tals. Hur lång tid som behövs för varje session samt hur många tillfällen som behövs bestämmer du i samråd med terapeuten. Det kan variera beroende på hur många familjemedlemmar som deltar. Vid första mötestillfället brukar normalt vara inriktat på att lära känna varandra, definiera vilka utmaningar som föreligger för att sen lägga upp en plan för hur ni ska jobba tillsammans för att nå dina målen.

Familjeterapeut, familjebehandlare och familjerådgivare

Familjerådgivningen leds av en familjeterapeut, som också kallas familjebehandlare eller familjerådgivare. Kärt barn har många namn. Skillnaden mellan dessa begrepp och titlar är primärt kopplat till personens utbildning.

Familjebehandlarens roll är att framför allt att lyssna och leda samtalet så att alla får ge sin syn på situationen. När alla fått komma till tal, kan familjebehandlaren ställa frågor i syfte att skapa ökad förståelse, eller få familjemedlemmarna att sätta ord på sina tankar och känslor på ett annat sätt. Inte minst för barn kan det vara svårt att sätta ord på känslorna.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

3 råd om familjerådgivning från vår samtalsterapeut

  1. Träffa en familjerådgivare då ni har “problembarn”
    Det här är egentligen ett felaktigt påstående. När man jobbar med familjer är nämligen barnet aldrig ”problemet”. Det är de vuxna som har ansvaret för hur familjen har det tillsammans samt hur familjen mår. Tillsammans med terapeuten tar ni reda på hur familjemedlemmarna upplever sin vardag och vad ni kan göra för att bryta de negativa mönster som eventuellt har uppstått inom familjen. Med termen “problembarn” åsyftas inte barn med olika psykiska diagnoser. I dessa fall kan diagnosen vara en orsak till svårigheter i familjens vardag. Något som också kan var en anledning att träffa en familjerådgivare.
  2. Lyssna på varandra
    Hos en terapeut finns det utrymme att få tala öppet och ärligt med varandra. Terapeuten hjälper er att få tala till punkt och få bli lyssnad på. Du får också hjälp att bli en ´aktiv lyssnare´. Det är lättare sagt än gjort att faktiskt höra vad andra personer säger. Vi vet nog med oss själva att vi ibland ´bäddar in´ vårt budskap. Det kanske är för pinsamt att uttrycka sin innersta önskan? Terapeuten hjälper er att höra de subtila budskapen.
  3. Var ärlig!
    Det som borde vara så enkelt kan vara så svårt. Tänk om alla människor hade god kontakt med sin vilja och sina åsikter? Så är dock inte fallet. Det är svårt för många att veta vad man vill. Sedan ska man våga uttrycka sin vilja och sina åsikter. Här kan man stöta på många olika sorters hinder. Kanske har familjen ett sorts språk eller attityd till varandra som inte heller främjar ärlighet? Terapeuten stöttar er att få kontakt med viljan för att sedan kunna förmedla den. All terapi handlar om att vara så ärlig man kan. Om klienter svarar ´rätt´ på frågor bara för att vara medgörlig sker en sk. ´som-om-terapi´. Då kommer man inte åt roten till svårigheterna. Med ärliga svar, som kan vara obekväma, finns det utrymme att behandla problemen och hitta nya strategier för att alla ska må bättre.

Mer artiklar inom terapi

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.