Hem / Henrik Lindeberg
Bild på Henrik Lindeberg

Henrik Lindeberg

Samtalsterapeut och Certifierad ICF-coach

Tar möten på svenska, engelska och danska

Pris 20 min 200 kr, 45 min 900 kr, 70 min 1 200 kr och 90 min 1 400 kr

Kontakta mig för rådgivning

Bakgrund

Mitt namn är Henrik Lindeberg och sedan drygt 20 år arbetar jag som samtalsterapeut och coach.

Med god vilja, respekt och kompetens vill jag tillsammans med Dig arbeta för att Du utvecklar dina styrkor och hittar nya perspektiv som leder till ökad insikt och bestående förändringar. 
Jag hjälper Dig att hitta nya möjligheter och förhållningssätt som gör att Du tar greppet om Ditt liv, växer som människa och blir den du är.


Jag har under många år har jag arbetat med människor, först som socialarbetare och lärare, och sedan som ledare i olika offentliga organisationer. Sedan 2002 arbetar jag som samtalsterapeut och coach.

Min utbildningsbakgrund är socionom, ämneslärare, diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes (HumaNova) och ICF-certifierad coach. Jag är också utbildad psykoterapeut i integrativ psykoterapi med KBT, ACT, schematerapi och relationell psykoterapi). Jag har en imagoutbildning i parterapiarbete och har också gått ett antal ledarutbildningar. 

I psykosyntes arbetar vi med den hela människan, hon kan inte delas upp i kropp, psyke och själ. Vi vill hjälpa människor att få alla sina till synes motstridiga krafter i balans och harmoni. Psykosyntesen fokuserar på det friska hos människan, vi försöker se potentialen i personliga svårigheter och anser att i varje problem finns fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen ör ett förhållningssätt och är en praktisk psykologiform där varje individ uppmuntras att ta eget ansvar.

Jag arbetar också med chefsstöd/ledarutveckling i kommunala och statliga organisationer, liksom i privata företag. Allt detta har också gett mig en stor erfarenhet av lednings- och förändringsarbete liksom arbete med olika kulturer.

Vem kan jag arbeta med

Jag arbetar med samtalsterapi eller coaching för individer eller par under kortare eller längre tid. Jag har stor erfarenhet av arbete med både ungdomar, unga vuxna och vuxna.

Jag arbetar också med chefsstöd för chefer på olika nivåer, både i offentlig sektor och privata organisationer och företag.

Samtalsterapi

Individualterapi

Du kan söka mig för en livskris, ångest, stress, oro, sömnproblem eller relationsproblem men det kan också vara en önskan att lära känna dig själv bättre, att bättre kunna styra ditt liv, använda alla dina möjligheter som människa och nå din fulla potential. Med psykosyntesen som grund arbetar vi med ett helhetsperspektiv och med att skapa balans i Ditt liv, främst med det terapeutiska, sokratiska samtalet och med olika verktyg som t ex guidade och reflekterande meditationer, mindfulness, bildskapande och gestaltövningar. Vi arbetar med att träna upp och stärka viljan och Din förmåga att avgöra vad du innerst inne vill, men också att se hindrande mönster i Ditt liv. I integrativ psykoterapi väver vi in olika metoder och inriktningar från främst KBT och ACT. 

Jag är samtalsterapeut (psykosyntes, KBT)) och psykoterapeut (integrativ psykoterapi).

Parterapi

Det kan vara dags att gå i parterapi när:

Ni har svårt att prata med varandra, lusten och viljan att dela med sig av vardagen minskar eller finns inte längre

Ni bråkar ofta och bråken upprepar sig enligt samma mönster

Något allvarligt i er relation kan ha inträffat som ni har svårt att klara ut tillsammans. Det kan vara ett verkligt svek eller något som upplevs som ett svek

Ni funderar på att separera

Ni träffar en terapeut och i ett första samtal lägger ni fram er situation, vi kommer då fram till hur ni vill gå vidare. Vanligtvis krävs det en serie gemensamma samtal med terapeuten, ibland erbjuder vi enskilda samtal under samtalsserien. Svårigheterna kan tydliggöras, möjligheterna och lösningarna kan växa fram. Vi tar upp både det som skapar problem och det positiva, och arbetar på att skapa känslomässig tillgänglighet och trygghet i er relation. Förändringarna sker successivt och byggs in i er relation. När ni slutar hos oss kommer ni att känna att ni klarar er på egen hand.

För att uppnå stabila och hållbara förändringar krävs vanligtvis 8-12 samtal. Ni träffar en terapeut och samtalen är mestadels gemensamma. Ibland erbjuder vi enskilda samtal under samtalsserien.

Jag är parterapeut utgår från psykosyntesen som förhållningssätt och har också kompetens i KBT och Imago.

Coaching

Du kan söka mig för att arbeta med en tillfällig kris, stress, oro eller relationsproblem.Jag arbetar med Livscoaching, Karriärcoaching, Mental träning och Stresshantering.  I coaching arbetar vi mer framåtsyftande och du söker mig för att du vill hitta nya möjligheter och förhållningssätt som gör att du tar greppet om ditt liv eller din verksamhet, växer som människa och blir den Du är. 
Jag möter Dig där Du är och vi arbetar på det sätt och med dom metoder som passar Dig bäst. 

Jag är ICF-certifierad coach.

Livscoaching, Karriärcoaching

Coachen hjälper dig att nå Din fulla potential inom olika aspekter i livet. Du får en unik möjlighet att utforska Dina drömmar, mål och utmaningar i en stöttande och icke-dömande miljö. Jag lyssnar, ställer insiktsfulla frågor och utmanar dig att initiera nya perspektiv och möjligheter i Ditt liv. Det kan vara en spännande resa mot självförståelse och personlig utveckling. Du får en dedikerad partner i Ditt liv som hjälper Dig att klargöra dina mål, identifierar hinder som står i vägen och utveckla praktiska strategier för att övervinna dem. En livscoach hjälper Dig inte bara att utforma syfte och mål, utan också att hålla Dig ansvarig och städja dig genom processen att uppnå dem. I karriärcoaching kan Du dessutom få hjälp med praktiska saker i sökajobb-processen som CV, personligt brev och intervjuträning, jag har arbetat som karriärcoach mot arbetsförmedlingen.. Oavsett om Du står inför en karriärförändring, strävar efter bättre relationer eller helt enkelt vill förbättra Ditt allmänna välbefinnande, kan en livscoach vara en värdefull resurs. Det handlar om att upptäcka Din inre styrka, fördjupa din förståelse för Dig själv och ta kontroll över Din egen framtid.

Ett första möte

Ett första möte kan vara ett förutsättningslöst "prova-på-samtal". Du berättar om det du har med dig och varför Du är här, jag lyssnar och ställer frågor och du frågar. Vi pratar om syfte och mål med samtalen och vilken form av stöd som passar dig och jag berättar vad jag kan erbjuda. Jag erbjuder både samtalsterapi, parterapi och coaching. 
Sen avgör du om du vill gå vidare med mig och i vilken form. Jag arbetar både med fysiska och digitala möten. 
Ett första "prova-på-samtal" på 20 minuter kostar 200 kronor.

Chefsstöd

Att utveckla chefer och ledare är att erbjuda olika former av träning, coaching och stöd för att förbättra deras ledarskapsförmågor och förmåga att hantera olika situationer inom organisationen, det syftar till att stödja cheferna i deras roll och hjälpa dem att växa och utvecklas som ledare.

Det kan vara att medvetandegöra individens drivkrafter och den kraft de har. Att ha modet att rannsaka sig själv och sina drivkrafter, sina motiv och sina val. Chefens/Ledarens beteende är det som omgivningen reagerar på och agerar utifrån. Här handlar det om att på olika sätt (feedback, reflektion) få perspektiv på sig själv, hantera känslor och nå insikt om vad man vill stå för.

Organisationskulturen behöver förstås för att öka insikten om vad som är möjligt och inte möjligt att hantera och påverka. Vidgade perspektiv när det gäller organisationen ger en ökad förståelse för den kontext man befinner sig i. Då kan ett nytt strategiskt tänkande, nytt agerande och ett mera hållbart beslutsfattande utvecklas.

Mod att förändra och samtidigt ha förmåga att skapa trygghet och stabilitet är grunden för framgångsrikt förändringsarbete i ett ofta komplext sammanhang. Att utveckla dessa förmågor i balans är centralt för verklig ledarutveckling.

Metod: Individuell coaching enligt en ”case-modell”

Syfte: Att utveckla ledarskapet för att nå ledarens och företagets vision och mål

Mål: En positiv förändring mot ett effektivare ledarskap, med 

  • inre insikter om styrkor, roller, värden och kontrollspann
  • ökad förmåga att se möjligheter, hitta en balans mellan olika arenor

och sätta gränser för sig själv och andra

  • en bild av framtiden som ger en ökad medvetenhet om vad ledaren vill uppnå i sin ledarroll och hur han tar dig dit

Vi arbetar med hela personligheten och utvecklar tillsammans de delar som behövs för ett effektivt framtida ledarskap, mot goda och effektiva strategier och ett ökat medvetande och ansvarstagande.

Jag arbetar med chefsstöd/ledarutveckling i kommunala och statliga organisationer, liksom i privata företag. Allt detta har också gett mig en stor erfarenhet av lednings- och förändringsarbete liksom arbete med olika kulturer. Exempel på företag och organisationer där jag coachat är Axis Communications, Daikin, Lindinvent, Industritorget, Arbetsförmedlingen, Jordbruksdepartementet, LKF och skolor i Skåne (grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningar) samt ett antal mindre företag.

För chefsstöd gäller en särskild prislista. Boka gärna ett 20 minutersmöte första gången för att diskutera bästa upplägg så lämnar jag en offert.

Jag är ICF-certifierad coach.

Övrigt

Var

Jag arbetar både digitalt och på-plats, har tillgång till fina samtalslokaler i Malmö och Lund.

Hembesök mot 50% påslag på priset.

Rabatter samtalsterapi och coaching

25 % rabatt för studerande (studentleg) och +65.

Etiska riktlinjer

Jag följer psykosyntesförbundets och ICF:s etiska riktlinjer. 

Försäkring

Behandlingsförsäkring finns.

 

 

 

Därför blev jag rådgivare

Jag är humanist och tror på människan och på hennes oändliga möjligheter. Mitt syfte är att kunna hjälpa andra människor i deras utveckling, i förändringsarbete, i att skapa balans och kunna styra sitt liv och sin verksamhet. I livets olika skeden kan vi alla behöva hjälp att hantera en svår situation, att få lite perspektiv på tillvaron. Då vill jag finnas där för Dig, att vara där Du är och uppleva glädjen av att få se Dig växa som människa och få nya insikter.
 

"Vi hittade tillbaka till varandra"/Roger och Elisabeth; "Jag har fått nya verktyg av dig"/Maja "Det sista året har jag verkligen växt som människa"/Johan "Jag lärde känna mig själv och du fick mig att se mina styrkor"/Lars "Mitt självförtroende har ökat"/Lena "Nu känner jag hopp om framtiden"/Mustafa

Extern utbildning

Coach Company Europa

Certifierad Coach

ICF

Huma Nova

Psykoterapeut

ett-årig påbyggnad på samtalsterapiutbildningen (Integrativ psykoterapi (KBT, ACT, schematerapi och relationell psykoterapi, steg 1)

Sverigehälsan

KBT-terapeut

Ett-årig KBT-utbildning

Imagoutbildare i Malmö (Karin Eresund)

Parterapeut

Imago

Socialhögskolan i Stockholm

Socionom

Utbildning i socialt arbete

Huma Nova

Diplomerad Samtalsterapeut

Fyra-årig utbildning i psykosyntes

Boka ett samtal

Fyll i dina uppgifter, välj en tid (valfritt) och fortsätt till betalning.