Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Tillitsproblem

I varje relation spelar tilliten en central roll. Men vad händer när tilliten skadas? Om er relation drabbats av tillitsproblem kan ni behöva en parterapeut, som ger er nya perspektiv och hjälper er lita på varandra igen.

Vad beror tillitsproblem på?

Tillitsproblem i relationer uppstår när en eller båda parter känner osäkerhet, tvivel eller misstro mot varandra. Dessa problem kan ha sitt ursprung i tidigare erfarenheter, missförstånd, eller olika kommunikationsproblem. De manifesterar sig ofta genom en rädsla för svek, vilket leder till en ovilja att vara sårbar eller helt lita på partnern. Tillitsproblem kan påverka alla aspekter av relationen och skapa en ond cirkel av misstro och konflikt. Att förstå och hantera dessa problem är avgörande för att skapa en sund och hållbar relation.

Vanliga tillitsproblem i relationer

Här listar vi de vanligaste typerna av tillitsproblem som kan uppstå i en relation. Om du känner igen dig i något så hittar du även handfasta tips för hur man kan ta det första steget mot en förbättring.

Direkt lögn

“Han ljuger mig rakt upp i ansiktet” är något som man som parterapeut får höra då och då. Ibland är det en känsla väckt av en serie små vita lögner. I allvarliga situationer kan det handla om rena svek. Oavsett är effekten på relationen ofta skadlig eftersom den övriga kommunikationen, eller den grundläggande tilliten i relationen, är bristande.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Brister i kommunikation

Kommunikationsproblem är relativt vanliga i många relationer. Precis som när en relation dras med direkta lögner, är det många som uttrycker saker som “jag litar inte på min partner” eller “min partner litar inte på mig”. Dessa känslor uppstår ofta på grund av missförstånd eller brist på öppen dialog. Att inte berätta allt är inte samma sak som att ljuga, men det kan leda till samma typ av skador på relationen.

Historik av svek

Upprepade händelser där en partner ljuger är oftast orsaken till uttryck av känslor som “jag litar inte på min sambo” eller “hon ljuger för mig”. Ett mönster av lögner och svek underminerar relationens grundläggande tillit. Även om det kan vara svårt, går det att reparera den här typen av skador på en relation, men det kräver dedikation. Vi människor är väldigt bra på att se mönster, därför har vi också svårt att bortse från dem när vi väl noterat dem.

Personliga tillitsproblem

Bristen på tillit är ibland inte direkt riktad mot din partner. Tar den sig snarare uttryck som “jag litar inte på någon” kan det indikera djupare personliga problem. Att lita på andra kan vara en utmaning, speciellt om man har erfarenheter som lärt en att inte göra det. Många av oss är rädda för att bli sårade eller utnyttjade, men genom terapi kan man hitta sätt att tillåta sig sund tillit och sårbarhet. Det handlar ofta om att bygga upp en tillit till sig själv och sin förmåga att hantera riskerna det kan innebära att vara sårbar.

Hantering av tillitsproblem

Om du upplever att er relation har några av problemen ovan finns det metoder för att bearbeta dem. Är det däremot så att ni inte upplever problemen är tipsen nedan fortfarande bra metoder för att förebygga problem.

Ärlig kommunikation

Att prata om problemen är nyckeln. Genom att utforska frågor som “varför litar jag inte på min partner?” kan ni öppna upp för viktiga samtal. Det finns inga korrekta svar på den här typen av frågor. Känslor är inte alltid rationella eller logiska. Men genom att uttrycka dem och få varandras perspektiv på dem, kan ni börja bearbeta dem tillsammans.

Parterapi

Att söka professionell hjälp med parterapi kan vara avgörande. Parterapi kan vara såväl i ett personligt möte som parterapi online i videomöte. Parterapeuter kan hjälpa till att identifiera orsakerna bakom tankar som “han ljuger” eller “jag litar inte på mig själv”. Tillsammans med en terapeut är det lättare att hitta orsaken till varför tankarna uppstår och sen bearbeta dem.

Självreflektion och förståelse

Att förstå varför man säger “jag litar inte på mitt eget omdöme” eller “varför ljuger vi” kan vara viktigt för personlig tillväxt och förbättring av relationen.

Bygga upp tilliten steg för steg

Om din relation kantas av tankar som “min man litar inte på mig”, eller “min flickvän litar inte på mig” kan det vara nödvändigt att bygga upp tilliten igen genom små och konsekventa handlingar. Ta reda på vad i ditt beteende som gör din partner osäker. Visa sen att du kan ändra på detta, att du förstår din partner och att du inte vill orsaka dem onödig stress eller brist på tillit.

Tecken på sund tillit

  • Ömsesidig respekt: Sund tillit innebär att båda parter respekterar varandra och deras oberoende.
  • Öppen kommunikation: Att kunna diskutera svåra ämnen utan rädsla för repressalier är ett tecken på stark tillit.
  • Förlåtelse: Förmågan att förlåta och gå vidare från misstag visar på en sund tillitsnivå i relationen.
  • Självförtroende: Ett tecken på sund tillit är när man kan säga “jag litar på mitt eget omdöme”.

Tillitsproblem av olika slag, allt från “jag litar inte på min pojkvän” till “han ljuger om småsaker” är vanliga i många relationer. Genom att adressera dessa problem öppet, söka parterapi, och arbeta med personlig tillväxt, kan par bygga starkare och mer tillitsfulla förhållanden.

Hur parterapi kan hjälpa

Parterapi erbjuder en möjlighet att utforska och lösa tillitsproblem. Genom terapin kan par:

Identifiera roten till tillitsproblemen

Tillitsproblem i relationer kan ofta härledas till tidigare erfarenheter, missförstånd eller vissa händelser inom relationen. För att komma till rätta med problemen är det viktigt att först förstå deras ursprung. Det kräver ärlig självreflektion och öppen dialog mellan er. Frågor som “varför litar jag inte på min partner?” eller “varför ljuger vi?” kan hjälpa till att gräva djupare och avslöja de verkliga orsakerna bakom brist på tillit. Genom att förstå dessa rotorsaker kan par börja processen att läka och bygga upp en starkare grund för sitt förhållande.

Lära er nya kommunikationsfärdigheter

Effektiv kommunikation är grunden för att lösa tillitsproblem i relationer. Det innebär mer än att bara prata; det handlar om att lyssna, tolka och förstå din partners perspektiv. Par bör öva på att uttrycka sina känslor och behov på ett klart och respektfullt sätt. Det är också viktigt att lära sig att ge och ta emot feedback utan defensivitet. Att öva på icke-dömande lyssnande och bekräftelse av den andres känslor kan bidra till att minska missförstånd och öka känslan av samhörighet och förståelse. Genom att förbättra dessa färdigheter kan par hantera svåra frågor och känslor som “min partner litar inte på mig” eller “jag litar inte på min sambo” på ett mer konstruktivt sätt.

Arbeta igenom individuella problem som påverkar relationen

Individuella problem, som låg självkänsla, tidigare relationstrauman eller personliga osäkerheter, kan starkt påverka hur man agerar och reagerar i en relation. Dessa personliga utmaningar kan manifestera sig i tankar som “jag litar inte på min partner” eller “hon ljuger för mig”. Det är viktigt att varje person arbetar med sina egna problem, både självständigt och som en del av paret. Detta kan innebära terapi, självhjälpsgrupper eller personlig utveckling. Genom att ta itu med dessa individuella frågor kan båda parter komma tillbaka till relationen med en starkare, mer hälsosam grund för tillit.

Skapa en plan för att bygga och underhålla tillit

Att bygga tillit är en process som kräver engagemang och ansträngning från båda parter. Skapa en gemensam plan som inkluderar regelbunden tid för kommunikation, aktiviteter som stärker bandet, och strategier för att hantera konflikter på ett hälsosamt sätt. Denna plan bör också innehålla åtaganden om öppenhet och ärlighet samt bestämda gränser som båda är överens om. Att ha regelbundna “tillits-check-ins” där ni diskuterar hur ni känner i relationen och om det finns några frågor eller bekymmer, kan också vara en del av denna plan. Genom att aktivt arbeta med att bygga och underhålla tillit kan par övervinna tillitsproblem och skapa en starkare, mer kärleksfull och hållbar relation.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om tillitsproblem

Vad är tillitsproblem?

Tillitsproblem i en relation innebär svårigheter att lita på sin partner. Det kan bero på tidigare erfarenheter, rädsla för svek, eller känslomässig osäkerhet. Sådana problem kan visa sig genom misstänksamhet, behov av kontroll, eller svårigheter att vara sårbar med sin partner.

Vad ska man göra om man har tillitsproblem?

Om man upplever tillitsproblem är det viktigt att först erkänna och förstå dessa känslor. Kommunikation är nyckeln: diskutera öppet med din partner och uttryck dina känslor. Ibland kan professionell hjälp, som terapi, vara till nytta för att arbeta igenom underliggande orsaker och lära sig strategier för att bygga upp tillit.

Vad är tillit i en relation?

Tillit i en relation innebär en djup övertygelse om att ens partner agerar och talar med ärlighet och omtanke. Det handlar om att känna sig trygg och säker med sin partner, kunna lita på att de respekterar och stöttar en, både i närvaro och frånvaro.

Hur bygger man upp tillit till sin partner?

Att bygga upp tillit kräver tid och ansträngning från båda parter. Det innebär att vara konsekvent, pålitlig och öppen. Ärlig kommunikation, att visa pålitlighet genom handlingar och att vara öppen för din partners behov och känslor är grundläggande steg. Att respektera gränser och vara tålmodig med varandra är också viktigt.

Hur vet man om tilliten är brutet i en relation?

Tecken på brutet tillit kan inkludera känslor av osäkerhet, ständig oro, svårigheter att kommunicera öppet, och en känsla av distans eller främlingskap i relationen. Det kan också visa sig genom överdriven kontroll, hemlighetsmakeri, eller oförmåga att dela känslor och tankar med varandra.

Kan en relation återhämta sig efter svek?

Ja, en relation kan återhämta sig efter svek, men det kräver arbete och engagemang från båda parter. Processen innebär öppen kommunikation, förlåtelse, och en vilja att förstå varandras känslor. Terapi kan vara ett användbart verktyg för att guida paret genom återhämtningsprocessen.

Vilka är de första tecknen på tillitsproblem?

De första tecknen på tillitsproblem kan inkludera undvikande av att dela personliga tankar eller känslor, känslor av osäkerhet eller svartsjuka utan tydlig anledning, och svårigheter att slappna av och vara nära med partnern. Överdriven kontroll och ständigt ifrågasättande av partnerns handlingar kan också vara tidiga varningstecken.

Hur påverkar sociala medier tillitsproblem i relationer?

Sociala medier kan förvärra tillitsproblem i relationer genom missförstånd och misstolkningar av interaktioner online. Övervakning av partners aktiviteter, jämförelser med andra relationer, och exponering för potentiella romantiska hot kan alla bidra till ökade tillitsproblem.

Är det normalt att ha tillitsproblem?

Att ha vissa tillitsproblem kan vara normalt, särskilt om man har upplevt svek eller besvikelser i tidigare relationer. Nyckeln är att känna igen och hantera dessa problem på ett hälsosamt sätt och att arbeta mot att bygga en starkare grund av tillit i din nuvarande relation.

Hur kan man bygga tillit i en ny relation efter en tidigare där tilliten bröts?

Att bygga tillit i en ny relation efter tidigare svek innebär att lämna det förflutna bakom sig och ge den nya relationen en ärlig chans. Det är viktigt att kommunicera öppet om dina tidigare erfarenheter och rädslor, att sätta tydliga gränser och förväntningar, och att ta det långsamt. Att vara medveten om gamla mönster och medvetet arbeta för att inte upprepa dem kan också vara till hjälp.

Hur påverkar tillitsproblem intimt samspel i en relation?

Tillitsproblem kan avsevärt påverka den intima delen av en relation. När tillit saknas kan det leda till osäkerhet och obekvämhet, vilket gör det svårt att vara sårbar och öppen på en intim nivå. Detta kan minska känslomässig närhet och fysisk intimitet. Att arbeta genom dessa problem genom öppen kommunikation och eventuellt terapi kan hjälpa par att återupprätta en närmare och mer tillfredsställande intim kontakt.

Vilken roll spelar förlåtelse i att återuppbygga tillit?

Förlåtelse spelar en kritisk roll i processen att återuppbygga tillit. Det innebär att släppa taget om gammalt groll och smärta för att ge plats för läkning och förnyelse av relationen. Förlåtelse kräver tid och tålamod, och det är viktigt att båda parter är öppna för att förstå och bearbeta de känslor och händelser som har lett till behovet av förlåtelse. Att förlåta innebär inte att man glömmer eller ignorerar vad som hänt, utan snarare att man aktivt väljer att gå vidare för en sundare och starkare relation.

Hur får vi hjälp med våra tillitsproblem?

Tillit är en grundpelare i alla relationer, men ibland kan den skadas eller förloras. Om du och din partner kämpar med tillitsproblem, är det viktigt att veta att det finns hjälp att få. Här är några steg för att söka parterapi och börja resan mot en starkare relation.

1. Erkänna problemet

Det första steget är att erkänna att det finns ett problem. Detta kan vara svårt, men det är en nödvändig del av läkningsprocessen. Kommunicera öppet med din partner om dina känslor och lyssna på deras perspektiv.

2. Sök information tillsammans

Tillsammans kan ni börja utforska alternativ för terapi. Vår hemsida erbjuder information om terapeuter som specialiserar sig på parterapi och tillitsproblem. Ta er tid att läsa om deras erfarenheter och metoder.

3. Välj en terapeut

Välj en terapeut som känns rätt för er båda. Det är viktigt att ni känner er bekväma och trygga med terapeuten. Om möjligt, boka ett inledande möte för att se om det känns rätt.

4. Engagera er i processen

Terapi är en process som kräver engagemang och öppenhet från båda parter. Var beredda på att utforska svåra ämnen och arbeta tillsammans mot förståelse och försoning.

5. Integrera lärdomar i vardagen

Använd verktygen och insikterna ni får i terapin för att förbättra er relation i vardagen. Det handlar om att praktisera kommunikation, förtroende och förståelse.

6. Var tålmodiga och stödjande

Kom ihåg att förändring tar tid. Var tålmodiga och stödjande mot varandra genom hela processen. Varje steg framåt är ett steg mot en starkare och mer tillitsfull relation.

Att ta steget att söka hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet. Genom att arbeta med en terapeut kan ni lära er att hantera era tillitsproblem och bygga en starkare, mer tillfredsställande relation. Kom ihåg, vi gör det svåra lättare. Boka ett inledande samtal med en av våra terapeuter redan idag.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.