Hem / Lavendla Terapi / Sorg

Sorg är en naturlig och ofta smärtsam del av livet, något som de flesta av oss kommer att uppleva vid någon punkt. Sorg lämnar oss aldrig helt, men om den fortsätter kännas överväldigande kan du behöva hjälp att bearbeta den.

Vad är sorg?

Sorg är en naturlig reaktion på förlust. Det kan vara förlusten av en älskad, en vän, en trogen husdjur, eller till och med en förändring i livet såsom pensionering eller barnens flytt från hemmet. Sorgens känslor kan vara överväldigande och påverka både vårt emotionella och fysiska välbefinnande.

Känn ingen sorg – Är det möjligt?

Att inte känna någon sorg är en utopi. Sorg är en del av livet, och att bearbeta den är viktigt för vår mentala hälsa. Det finns dock sätt att lindra smärtan och lära sig att leva med sorgen.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Sorgens faser

Att förstå sorgens faser är ett viktigt steg i att hantera förlusten. Sorg är inte en linjär process, och dessa faser bör ses som vägledande snarare än fasta steg. Varje individs erfarenhet av sorg är unik, och det är normalt att röra sig fram och tillbaka mellan dessa faser. Läs mer nedan.

Förnekelse: En chockreaktion

Förnekelse är ofta den första reaktionen på en förlust. Det är ett försvarsmekanism som hjälper oss att hantera den initiala chocken. Under denna fas kan man känna sig bedövad eller ha svårt att tro att förlusten verkligen har skett. Det är en tillfällig lindring som ger oss tid att gradvis bearbeta verkligheten.

Ilska: Sökandet efter en syndabock

Ilskan som följer kan rikta sig mot andra människor, omständigheter, eller till och med den bortgångne. Det kan kännas orättvist och frågor som “Varför jag?” eller “Varför hände detta?” är vanliga. Denna ilska är en naturlig del av sorgprocessen och ett tecken på att smärtan börjar göra sig påmind.

Förhandling: Försöket att ångra

Förhandlingsfasen innebär ofta ett internt “om bara”-tänkande. Det kan vara tankar som “Om bara vi hade gått till läkaren tidigare” eller “Om jag bara hade varit där.” Det är ett försök att ångra det som hänt och kan involvera en hel del självkritik.

Depression: Djup sorg och isolering

Efter att ha arbetat igenom de tidigare faserna, kommer ofta en period av djup sorg. Detta kan kännas som en tung depression. Man kan dra sig tillbaka från livet, känna sig låg och uppleva en brist på mening. Denna fas är central i sorgprocessen och nödvändig för helandet.

Acceptans: En ny verklighet

Acceptans innebär inte att man är “ok” med förlusten, utan snarare att man accepterar att den har skett och att livet måste fortsätta. Det är en gradvis process där man börjar anpassa sig till en värld utan den bortgångne. Det innebär att hitta nya sätt att leva och ofta att omvärdera sin roll i livet.


14 frågor och svar om sorg

Hur länge är man i sorg?

Sorgens längd varierar från person till person. Det finns ingen fast tidsram för processen, och det är viktigt att tillåta sig själv att sörja i sin egen takt. För vissa kan sorgen lätta efter några månader, medan det för andra kan ta år. Det är viktigt att komma ihåg att sorg är en individuell process.

Vilka är sorgens faser?

Sorgens faser inkluderar förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans, enligt Elisabeth Kübler-Ross modell. Dessa faser är inte linjära och kan upplevas i olika ordning. Inte alla genomgår alla dessa faser, och det är normalt att känna en blandning av känslor under sorgeprocessen.

Kan man fastna i sorg?

Ja, det är möjligt att fastna i sorg. Detta tillstånd, känt som komplicerad sorg, inträffar när en person har svårt att gå vidare från förlusten och den påverkar deras dagliga funktion. Det är viktigt att söka professionell hjälp om man känner sig fast i detta tillstånd.

Vad behöver en människa i sorg?

En person i sorg behöver empati, stöd och tid för att hantera sin förlust. Det är viktigt att lyssna utan att döma och erbjuda praktisk hjälp när det behövs. Att uppmuntra personen att uttrycka sina känslor och söka professionell hjälp om nödvändigt kan också vara till stor hjälp.

Hur kan man hantera sorg?

Att hantera sorg innebär att tillåta sig själv att känna och uttrycka känslor. Att tala med vänner, familj eller en terapeut kan vara till hjälp. Att engagera sig i aktiviteter som känns meningsfulla och tar hand om den egna hälsan, både fysiskt och mentalt, är också viktigt i sorgeprocessen.

Är det normalt att känna skuld under sorgen?

Ja, det är vanligt att känna skuld när man sörjer. Många upplever skuldkänslor över saker de sa eller inte sa, eller handlingar de gjorde eller inte gjorde. Det är viktigt att erkänna dessa känslor och bearbeta dem, eventuellt med hjälp av en terapeut.

Hur påverkar sorg våra relationer?

Sorg kan påverka relationer på många sätt. Vissa kan känna sig närmare sina nära och kära, medan andra kan dra sig undan. Kommunikation och ömsesidig förståelse är avgörande för att navigera i relationer under sorgprocessen.

Kan barn uppleva sorg på samma sätt som vuxna?

Barn upplever sorg, men de kan visa det på olika sätt beroende på deras ålder och mognad. Det är viktigt att prata öppet med barn om döden och ge dem utrymme att uttrycka sina känslor.

Finns det sätt att förbereda sig för sorg?

Det är svårt att helt förbereda sig för sorg, men att ha ett stödsystem på plats kan vara till hjälp. Att förstå att känslan är en naturlig och normal reaktion kan också ge en viss grad av förberedelse.

När bör man söka professionell hjälp för sorg?

Om sorgen känns överväldigande eller om den påverkar din förmåga att hantera vardagslivet, kan det vara dags att söka professionell hjälp. Andra tecken inkluderar ihållande depression, svårigheter att fungera i arbete eller skola, eller om man tänker på självmord.

Hur kan jag stötta någon som är i sorg?

Att stötta någon i sorg innebär att vara närvarande och lyssnande. Erbjud ett öra att lyssna och en axel att gråta på utan att försöka “fixa” deras sinnestillstånd. Erbjuda praktisk hjälp kan också vara värdefullt, såsom att hjälpa till med vardagliga sysslor.

Är det okej att skratta och ha glada stunder under sorgen?

Absolut. Att skratta och ha glada stunder betyder inte att du inte sörjer. Det är en del av den mänskliga upplevelsen att ha ett spektrum av känslor, även under svåra tider. Glädje och sorg kan existera sida vid sida.

Påverkar sorg den fysiska hälsan?

Ja, sorg kan påverka både psykisk och fysisk hälsa. Symptom som sömnproblem, förändringar i aptit, och utmattning är vanliga. Att ta hand om din fysiska hälsa är en viktig del av sorgprocessen.

Hur hanterar man årsdagar och speciella tillfällen?

Årsdagar, födelsedagar och högtider kan vara svåra när man sörjer. Att planera hur man vill tillbringa dessa dagar i förväg kan hjälpa. Att hedra den bortgångna personen på ett sätt som känns meningsfullt kan också vara ett sätt att hantera dessa tider.

Vikten av tid och uttryck

Det är viktigt att komma ihåg att dessa faser inte är tidsbundna. Vissa kan uppleva dem snabbt, medan andra behöver mer tid. Att uttrycka sina känslor, antingen genom samtal med vänner, dagboksskrivning, eller genom att söka professionell hjälp, är avgörande för helingsprocessen.

I slutändan är sorg en djupt personlig och individuell upplevelse. Att känna igen och förstå dessa faser kan ge en känsla av normalitet och struktur i en annars kaotisk och smärtsam tid. Det är ett steg mot helande och att finna en ny mening med livet efter en förlust.

Verktyg för att hantera sorg

När vi konfronteras med sorg, kan det kännas som om vi har förlorat vår fotfäste i livet. Att hantera den är en djupt personlig process, men det finns verktyg och metoder som kan hjälpa oss att navigera genom denna svåra tid. Här är några strategier som kan underlätta sorgbearbetningen.

Tillåt dig själv att sörja

Det första och viktigaste steget är att ge dig själv tillåtelse att sörja. Sorg är en naturlig reaktion på förlust, och att undertrycka dessa känslor kan förvärra smärtan på lång sikt. Acceptera att detta är en process som tar tid och att det är okej att inte må bra.

Uttryck dina känslor

Uttryck dina känslor på ett sätt som känns rätt för dig. Det kan vara att gråta, skriva dagbok, måla, komponera musik, eller prata med en nära vän eller familjemedlem. Att externalisera dina känslor hjälper dig att bearbeta dem.

Sök stöd

Att dela din sorg med andra kan vara oerhört läkande. Det kan innebära att prata med vänner och familj, ansluta sig till en stödgrupp, eller söka professionell hjälp från en psykolog eller terapeut. Att känna sig förstådd och stöttad är centralt i läkandeprocessen.

Ta hand om din fysiska hälsa

Sorg påverkar inte bara din mentala hälsa, utan också din fysiska. Se till att äta balanserat, få tillräckligt med sömn och motionera regelbundet. Att ta hand om din kropp hjälper till att stärka din förmåga att hantera emotionell stress.

Skapa en ritual eller minnesmärke

Att skapa en ritual eller ett minnesmärke kan vara ett sätt att hedra den bortgångne och bearbeta din förlust. Det kan vara något så enkelt som att tända ett ljus, besöka en speciell plats, eller skriva ett brev till den som har gått bort.

Sätt realistiska mål

Sorg kan göra vardagliga uppgifter överväldigande. Sätt realistiska mål för dig själv och dela upp större uppgifter i mindre, hanterbara steg. Kom ihåg att det är okej att inte vara lika produktiv som vanligt under denna tid.

Undvik att göra stora livsförändringar

Försök att undvika att göra stora livsförändringar medan du är mitt i sorgprocessen. Stora beslut bör, om möjligt, skjutas upp tills du känner dig mer emotionellt stabil.

Sök professionell hjälp

Om din sorg känns överväldigande eller om du har svårt att hantera din vardag, kan det vara klokt att söka professionell hjälp. En psykolog eller terapeut kan erbjuda strategier för att hantera och stödja dig genom processen.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Mindfulness och avslappningstekniker

Mindfulness och avslappningstekniker som meditation eller yoga kan hjälpa till att hantera stress och ångest som kan uppstå i samband med sorg. Dessa metoder hjälper till att centrerar dina tankar och ger en känsla av lugn och kontroll.

Skriv eller tala om dina minnen

Att reflektera över och dela minnen av den bortgångne kan vara ett kraftfullt sätt att hedra dem och arbeta igenom din sorg. Det hjälper dig att uppskatta de goda tiderna och erkänna betydelsen av relationen.

Genom att använda dessa verktyg kan vi finna vägar att bearbeta vår sorg och så småningom hitta en ny mening och väg framåt i livet. Detta är en resa, och även om den kan vara smärtsam, kan den också leda till nya styrkor, visdomar och livsbalans.

Konsekvenser av obearbetad sorg

Obearbetad sorg kan ha långtgående och ibland allvarliga konsekvenser för både psykisk och fysisk hälsa. Att inte ge utrymme för eller hantera sörjandet på ett adekvat sätt kan leda till en rad negativa utfall. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker för att kunna vidta åtgärder i tid.

Psykiska konsekvenser

 • Kronisk depression: Långvarig obearbetad sorg kan utvecklas till en kronisk depression. Detta tillstånd präglas av ihållande känslor av förlust, hopplöshet och en brist på intresse för livet.
 • Ångestsyndrom: Personer som inte bearbetar sin sorg kan även utveckla ångestsyndrom, inklusive generaliserad ångest, panikattacker och social ångest.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): I vissa fall kan en plötslig och traumatisk förlust leda till PTSD, där personen upplever återkommande minnen av förlusten och intensiv psykisk smärta.

Fysiska konsekvenser

 • Försvagat immunsystem: Kronisk stress och sorg kan försvaga immunsystemet, vilket gör kroppen mer sårbar för infektioner och sjukdomar.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Forskning har visat att obearbetad sorg kan öka risken för hjärtproblem, inklusive hjärtinfarkt och stroke.
 • Sömnrubbningar: Sorg kan orsaka sömnlöshet eller andra sömnstörningar, vilket påverkar den övergripande hälsan negativt.

Emotionella och sociala konsekvenser

 • Isolering och ensamhet: Personer som inte bearbetar sin sorg kan dra sig tillbaka från sociala interaktioner, vilket leder till isolering och känslor av ensamhet.
 • Försämrad livskvalitet: Obearbetad sorg kan minska en individs övergripande livskvalitet, vilket inkluderar arbete, relationer och dagliga aktiviteter.
 • Problem i relationer: Svårigheter att bearbeta sorg kan orsaka spänningar och konflikter i relationer, både familje- och vänskapsrelationer.

Beteendemässiga konsekvenser

 • Substansmissbruk: Vissa individer kan vända sig till alkohol eller droger för att dämpa sin sorg, vilket kan leda till missbruk och beroende.
 • Självdestruktivt beteende: Det finns en risk för självdestruktivt beteende, inklusive självskadebeteende och självmordstankar, särskilt om sorgen är intensiv och obehandlad.

Ekonomiska och professionella konsekvenser

 • Nedsatt arbetsprestation: Obearbetad sorg kan leda till minskad koncentration och engagemang i arbetslivet, vilket påverkar både produktivitet och karriärutveckling.
 • Ekonomiska problem: Som en följd av nedsatt arbetsförmåga eller arbetslöshet kan ekonomiska problem uppstå, vilket förvärrar den övergripande situationen.

Behovet av att söka hjälp

Dessa konsekvenser understryker vikten av att aktivt söka hjälp för att bearbeta sorg. Det kan innebära att tala med en psykolog, delta i stödgrupper, eller söka annan professionell hjälp. Att ta itu med sorgen är inte bara viktigt för din omedelbara hälsa, utan även för din långsiktiga välmående och livskvalitet. Obearbetad sorg är inte något som försvinner av sig själv, utan kräver uppmärksamhet, tid och ibland professionell intervention.

Sorg i olika livssituationer

Sorg och förlust kan manifestera sig på många olika sätt beroende på individens unika livssituation. Varje typ av förlust medför sina egna specifika utmaningar och känslomässiga reaktioner. Nedan utforskas några vanliga situationer där sorg upplevs, och hur dessa specifika förluster kan påverka individen.

Sorg efter förlusten av en förälder

Att förlora en förälder är ofta en av livets mest gripande förluster. Det kan upplevas som förlusten av en beskyddare, rådgivare och en central del av ens identitet. Oavsett ålder när förlusten inträffar, kan det väcka känslor av otrygghet, tomhet och ibland ånger eller ouppklarade känslor. Särskilt sorg efter mamma eller pappa kan väcka minnen från barndomen och påverka ens sätt att se på världen och relationer.

Sorg efter förlusten av en partner

Att förlora en make eller maka innebär ofta förlusten av en livskamrat och en del av ens dagliga liv. Det är inte bara en emotionell förlust, utan också en praktisk och social förändring. Ensamhet, identitetskris och omvärdering av framtidsplaner är vanliga reaktioner. Sorg efter make eller maka kräver ofta en omdefiniering av den egna rollen i livet och samhället.

Sorg i relation till barn

Förlusten av ett barn är ofta betraktad som en av de mest smärtsamma upplevelserna en människa kan gå igenom. Det strider mot livets naturliga ordning och kan leda till en djup och komplex sorg. Även föräldrar kan uppleva extrem sorg, skuldkänslor, och en känsla av meningslöshet. Stöd från familj, vänner och professionella är ofta avgörande för att hantera denna typ av sorg.

Sorg vid förlust av ett husdjur

För många är husdjur som en del av familjen, och förlusten av ett husdjur kan vara lika smärtsam som förlusten av en människa. Sorg efter hund, katt eller annat husdjur kan innebära sorg, ensamhet och en stor förändring i den dagliga rutinen. Många underskattar denna typ av sorg, vilket kan göra det svårt för individen att hitta förståelse och stöd.

Sorg relaterad till livsförändringar

Förlust behöver inte alltid vara relaterad till döden. Livsförändringar som skilsmässa, barn som flyttar hemifrån, förlust av jobb eller pensionering kan också utlösa sorg. Dessa situationer innebär en förlust av en del av ens identitet eller livsstil, vilket kan leda till en sorgeprocess.

Kollektiv sorg

Ibland upplever samhällen sorg tillsammans, som vid stora tragedier, katastrofer eller nationella händelser. Denna typ av sorg, känd som kollektiv sorg, kan skapa en känsla av samhörighet samtidigt som den bearbetar den gemensamma förlusten.

Hantering av sorg i dessa situationer

I varje unik situation krävs en individuell sorgeprocess. Det är viktigt att erkänna och respektera denna unika natur hos sorg. Att söka och acceptera stöd, vare sig det är genom familj, vänner, stödgrupper eller professionell hjälp, är avgörande. Att ge sig själv tid och utrymme att sörja, och att förstå att sorgens resa är olika för alla, är nyckeln till att bearbeta och helas från förlusten.

Sorg är en resa som var och en av oss upplever på vårt eget sätt. Det finns inget “rätt” sätt att sörja. Kom ihåg att det är okej att inte vara okej och att söka hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


Hantera sorg: En guide för att hitta vägen framåt

Sorgen är en naturlig del av livet, men att navigera genom den kan kännas överväldigande. Här är en steg-för-steg-guide för att hjälpa dig att inleda processen med att hantera din egen eller någon annans sorg.

1: Erkänn och acceptera dina känslor

 • Känn igenom: Tillåt dig att känna sorg, ilska, förvirring eller andra känslor. Det är normalt att uppleva en mängd känslor.
 • Skriv ner: Ibland kan det hjälpa att skriva ner dina tankar och känslor.

2: Sök stöd

 • Prata med nära och kära: Dela dina känslor med familj, vänner eller kollegor.
 • Professionellt stöd: Överväg att prata med en psykolog eller terapeut. Vår tjänst erbjuder kontakt med kvalificerade terapeuter online eller på plats.

3: Skapa rutiner

 • Dagliga rutiner: Försök att hålla fast vid en daglig rutin för att ge struktur och stabilitet.
 • Självvård: Prioritera din fysiska hälsa genom att äta bra, sova ordentligt och motionera.

4: Hitta uttrycksformer

 • Kreativa uttryck: Uttryck dig genom konst, musik eller skrivande.
 • Minnesstunder: Skapa ritualer eller minnesstunder för att hedra den bortgångna.

5: Ge dig tid

 • Tålamod: Förstå att sorg är en process som tar tid. Det finns ingen fast tidsram.
 • Små steg: Ta små steg varje dag och erkänn dina framsteg.

6: Omvärdera och anpassa dig

 • Reflektion: Reflektera över din resa och anpassa dina coping-metoder vid behov.
 • Framtidsplanering: När du känner dig redo, börja planera för framtiden och sätt nya mål.

Kom ihåg att sorg är en individuell process och det finns ingen “rätt” väg att hantera den på. Det är viktigt att vara snäll mot sig själv och ge sig själv tid och utrymme som behövs för att läka. Om du känner att din sorg är överväldigande, tveka inte att söka professionell hjälp.

Vår tjänst är här för att stödja dig genom att erbjuda tillgång till psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa. För mer information, besök vår hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.