Hem / Lavendla Terapi / Personlighetsstörning / Grandios självbild

Att ha en sund självkänsla och egenvärde är bra för oss men om man har en grandios självbild och överdriver ens eget värde och betydelse så kan det vara problematiskt. I den här artikeln vill vi både ge dig en översikt av vad det kan innebära och hur man kan få hjälp.

Vad är en grandios självbild?

En grandios självbild innebär att man har en överdriven känsla av ens egen betydelse eller värde. Att ha en sund självkänsla och egenvärde är grundläggande för att må bra men vid en grandios självbild är detta inte realistiskt utifrån situationer, och heller inte funktionellt, vilket kan leda till problem både för en själv och dem i ens närhet.

En grandios självbild kan vara en del av andra psykiatriska diagnoser som svårare bipolär sjukdom och det är av de centrala egenskaperna vid narcissistiskt personlighetssyndrom (NPD). Det kan också vara en del av vanföreställningar vid psykossjukdom. Dessa problem kräver specialiserad vård inom psykiatri.

Läs vidare längre ner på sidan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är en personlighetsstörning?

Personlighetssyndrom är komplexa åkommor som påverkar en individs tankar, känslor och beteenden på ett sätt som ofta skiljer sig markant från samhällets normer och förväntningar.

Då personer med personlighetsstörningar kan ha svårt att relatera till andra, kan det leda till problem i både personliga och professionella relationer.

Hur vanliga är personlighetsstörningar?

Det är svårt att säga exakta siffror, då många personer med personlighetssyndrom inte blir diagnostiserade och behandlade, men en uppskattning är att runt 10% av befolkningen lider av personlighetssyndrom.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd med växlande perioder av depressioner och manier eller en blandning av de båda. Dessa växlingar kan vara så extrema att de stör en persons dagliga liv och funktion. Tillståndet finns i olika former där typ 1 är den svårare formen med manier medan typ 2 är mildare med mer hypomana och depressiva symptom.

Hur vanligt är bipolär sjukdom?

Ungefär 2-3% av den svenska befolkningen har bipolär sjukdom. 

Vad är psykossjukdom?

Psykossjukdom, ofta bara kallad psykos, är ett psykiatriskt tillstånd där en person har svårt att skilja mellan vad som är verklighet och vad som inte är det. Det kännetecknas av förändringar i tankeprocesser, perception och beteende. Psykos är inte en sjukdom i sig, utan snarare ett symptom som kan förekomma i olika psykiska tillstånd, såsom schizofreni, bipolär sjukdom, svår depression, eller som en följd av vissa medicinska tillstånd eller substansbruk. Det kan förekomma att man har en grandios självbild om man har en psykos.

Behandling för grandios självbild

Behandlingen för en grandios självbild innebär initialt en bedömning av en legitimerad professionell för att rätt vård skall ges. Eftersom en grandios självbild kan vara en del av olika typer av psykisk ohälsa och sjukdom så behöver detta först bedömas. Det kan skilja sig mycket i behandlingen mellan narcissism, bipolär sjukdom och andra psykossjukdomar.

Behandling av narcissistisk personlighetssyndrom

Behandlingen av narcissism, särskilt när det gäller narcissistisk personlighetssyndrom (NPD), kan vara längre men det går att bli bättre. Det finns ingen specifik medicin som botar NPS så psykoterapi är den främsta behandlingsmetoden. Behandlingsmål inkluderar ofta att hjälpa individen att bättre förstå sina känslor och beteenden, utveckla hälsosammare relationer, och hantera eventuell samtidig psykisk ohälsa. Det finns olika behandlingsmetoder som kan vara hjälpsamma som psykodynamiskt terapi, kognitiv beteendeterapi, schematerapi, gruppterapi, familjeterapi och medicinering. Behandling för personlighetssyndrom sker främst inom specialistpsykiatrin.

Behandling av bipolär sjukdom och andra psykossjukdomar

Bipolära sjukdomar och psykossjukdomar behandlas inom specialistpsykiatri och är inget vi gör på Lavendla. Behandlingen inkluderar vanligtvis medicinering, men också psykologisk behandling. Anhöriga kan också få stöd som en del i behandlingen. Dessutom är det viktigt att terapin anpassas till individens specifika behov och situation. Eftersom dessa tillstånd kan vara svåra är det inte ovanligt att personen under akuta insjuknanden också blir inlagd inom slutenvården. Om du eller någon du känner har maniska beteenden eller vanföreställningar kan man kontakta 112 eller åka till akutpsykiatrin.

Vi gör det svåra lättare

När du känner att det är dags att prata med en psykolog eller terapeut, kan du enkelt boka en session hos oss. Oavsett när du tar steget är vårt erfarna team alltid redo att hjälpa dig eller dina nära och kära. Är läget akut så ring 112 eller kontakta akutpsykiatrin.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om grandios självbild

Vad är en grandios självbild?

En grandios självbild innebär att man har en överdriven känsla av ens egen betydelse eller värde. Att ha en sund självkänsla och egenvärde är grundläggande för att må bra men vid en grandios självbild är detta inte realistiskt utifrån situationer, och heller inte funktionellt, vilket kan leda till problem både för en själv och dem i ens närhet.

Vad är ett personlighetssyndrom?

Ett personlighetssyndrom är ett varaktigt mönster av beteende, världsuppfattning och inre upplevelse som skiljer sig markant från det som förväntas av en i ens omgivning. Detta då personlighetssyndrom kan påverka ens förmåga att relatera till andra och fungera effektivt i vardagen.

Är narcissism en typ av personlighetssyndrom?

Ja, narcissistisk personlighetsstörning är en av flera typer. Individer med narcissism har en överdriven känsla av viktighet för den egna personen och brist på empati gentemot andra personer.

Hur diagnostiseras narcissism?

Diagnos av narcissism utförs vanligtvis av en psykiatriker eller psykolog och innefattar en ingående intervju samt intervjuer med anhörig. Detta sker vanligtvis inom specialistpsykiatrin.

Vilka behandlingsalternativ finns det för personlighetsstörningar?

Behandlingen kan variera beroende på typ av störning och individens unika behov, men vanligtvis innefattar det en kombination av psykoterapi och medicinering. En vårdplan med flera olika terapeuter eller psykologer rekommenderas ofta.

Hur kan jag hjälpa någon i min närhet som har en grandios självbild?

Det viktigaste steget är att uppmuntra personen att söka professionell hjälp. Du kan också erbjuda emotionellt stöd, men kom ihåg att du inte är en ersättning för kvalificerad vård.

Kan en grandios självbild förekomma vid annan psykisk ohälsa?

En grandios självbild kan förekomma vid tillstånd som under mani vid bipolära sjukdomar eller som del i psykos vid andra psykossjukdomar. Har man symptom på det är det viktigt att söka vård snarast.

Kan man tvinga någon att gå i terapi?

Nej, man kan inte tvinga någon att gå i terapeutisk behandling, men vid svårare psykiska sjukdomar som bipolära sjukdomar och andra psykossjukdomar kan man få tvångsvård inom slutenvården för att hindras från att skada sig själv.

Hur behandlar man en grandios självbild?

För det första behöver man göra en bedömning av en legitimerad professionell, ofta inom specialistpsykiatrin. Behandlingen innefattar sedan ofta medicin och terapi.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd med växlande perioder av depressioner och manier eller en blandning av de båda. Dessa växlingar kan vara så extrema att de stör en persons dagliga liv och funktion.

Hur vanligt är bipolär sjukdom?

Ungefär 2-3% av den svenska befolkningen har bipolär sjukdom. 

Vad är psykos?

Psykossjukdom, ofta bara kallad psykos, är ett psykiatriskt tillstånd där en person har svårt att skilja mellan vad som är verklighet och vad som inte är det. Psykos är inte en sjukdom i sig, utan snarare ett symptom som kan förekomma i olika psykiska tillstånd, såsom schizofreni, bipolär sjukdom, svår depression, eller som en följd av vissa medicinska tillstånd eller substansbruk.

Vart kan jag vända mig om jag eller någon jag känner har symptom på grandios självbild?

För att få hjälp skall man vända sig till sin vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatri. Det går att få hjälp med.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.