Hem / Lavendla Terapi / Personlighetsstörning

Ämnet personlighetsstörningar kan kännas kontroversiellt och svårnavigerat. I den här artikeln vill vi både ge dig en översikt och råd kring behandling.

Vad är en personlighetsstörning?

Personlighetsstörningar, eller personlighetssyndrom, är komplexa psykologiska åkommor som påverkar en individs tankar, känslor och beteenden på ett sätt som ofta skiljer sig markant från samhällets normer och förväntningar.

Då personer med personlighetsstörningar kan ha svårt att relatera till andra, kan det leda till problem i både personliga och professionella relationer.

Hur vanliga är personlighetsstörningar?

Då personlighetssyndrom inte är sällsynta är det viktigt att känna till dem. Det finns källor som uppskattar att allt från 6-20% av den vuxna befolkningen har någon form av personlighetssyndrom. Oavsett så är andelen tillräckligt stor för att frågan ska röra oss alla, antingen direkt eller indirekt genom någon vi känner.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Vanliga typer

  • Narcissism: Karaktäriseras av en överdriven känsla av självvärde och en brist på empati mot andra.
  • Borderline: Inkluderar intensiva känslomässiga svängningar och en kronisk känsla av tomhet.
  • Antisocial personlighetsstörning (psykopati): En brist på samvetskval och ansvar, ofta med impulsivt beteende.

Terapi för narcissism och andra störningar

Oftast är terapeutiska interventioner effektiva för att hantera symptom. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) är bland de mest använda metoderna.

Råd för dig som känner någon med en personlighetsstörning

Var noga med gränser: Det är viktigt att sätta tydliga gränser för att värna dig själv och ditt eget psykologiska välbefinnande.

Sök professionell hjälp: Det är inte ditt jobb att diagnostisera eller behandla någon. Låt detta hanteras av kvalificerade vårdgivare.

Försök att inte döma: Ett personlighetssyndrom är en medicinsk diagnos och inte en karaktärsbrist. Det ursäktar inte alltid en persons beteende, men det kan förklara det.

Var medveten om dina egna behov: Ta hand om dig själv och sök stöd, antingen från vänner, familj eller en professionell terapeut eller psykolog.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi gör det svåra lättare

Det kan kännas överväldigande att närma sig ämnet personlighetsstörningar men vi är här för att göra det svåra lättare. När du känner att det är dags att prata med en psykolog eller terapeut, kan du enkelt boka en session hos oss. Oavsett när du tar steget är vårt erfarna team alltid redo att hjälpa dig eller dina nära och kära.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


7 vanliga frågor om personlighetsstörningar

Vad är en personlighetsstörning?

En personlighetsstörning är ett varaktigt mönster av beteende, världsuppfattning och inre upplevelse som skiljer sig markant från det som förväntas av en i ens omgivning. Detta då personlighetssyndrom kan påverka ens förmåga att relatera till andra och fungera effektivt i vardagen.

Är narcissism en typ av personlighetsstörning?

Ja, narcissistisk personlighetsstörning är en av flera typer. Individer med narcissism har en överdriven känsla av viktighet för den egna personen och brist på empati gentemot andra personer.

Hur skiljer sig en psykopat från andra personlighetsstörningar?

En psykopat visar ofta en brist på samvete och empati och kan manipulera andra utan någon känsla av skuld eller ånger. Det är en extrem form av antisocial personlighetsstörning och kräver professionell utvärdering och behandling.

Hur diagnostiseras borderline?

Diagnos av borderline utförs vanligtvis av en psykiatriker eller psykolog och innefattar en ingående intervju samt eventuella psykologiska tester. Beteendemönster som instabil självbild och impulsivitet är kärnan i diagnosen.

Vilka behandlingsalternativ finns det för personlighetsstörningar?

Behandlingen kan variera beroende på typ av störning och individens unika behov, men vanligtvis innefattar det en kombination av psykoterapi och medicinering. En vårdplan med flera olika terapeuter eller psykologer rekommenderas ofta.

Hur kan jag hjälpa någon i min närhet som har en personlighetsstörning?

Det viktigaste steget är att uppmuntra personen att söka professionell hjälp. Du kan också erbjuda emotionellt stöd, men kom ihåg att du inte är en ersättning för kvalificerad vård.

Finns det något sätt att förebygga personlighetsstörningar?

Det finns inget säkert sätt att förebygga personlighetsstörningar, men tidig intervention kan hjälpa till att mildra symptomen. Det är viktigt med en korrekt diagnos och anpassad behandling.

Kan man tvinga någon att gå i terapi?

Nej, man kan inte tvinga någon att gå i terapeutisk behandling. Det är sällan en bra idé att tvinga någon att gå i terapi. En person behöver själv förstå att den behöver jobba med sig själv. Terapeuter träffar sällan personer med ovanstående personlighetssyndrom i terapirummet. Dessa personer anser oftast att de inte behöver gå i terapi.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.