Hem / Coaching

Ibland kan vi känna att vi står still, glömt vad vi en gång ville eller önskar utforska vår fulla potential. Oavsett vad din motivation är hjälper vi dig att utvecklas genom coaching!

Det är aldrig för sent att växa

Vi lever i en tid då personlig utveckling och självledarskap är viktiga såväl privat som i arbetslivet eller när vi studerar. Oavsett ålder eller livssituation är chansen stor att du är intresserad av att förstå dig själv bättre och att nå din fulla potential.

I den här artikeln kommer vi att utforska begreppet coaching och hur du kan ta steget att utvecklas vidare – med stöd av en coach.

Coaching – ett sätt att finna svar som redan finns inom dig

All coaching utgår – i stort sett – från en önskan om förändring. Vissa förändringar är större som att byta jobb, flytta eller skapa nya relationer (eller vårda gamla). Andra förändringar handlar om att du har en tanke, ett mål, ett koncept du funderar på – saker du gärna bollar med någon.

Genom coaching får du hjälp att hitta verktyg för att minska stress, förhindra att bli utbränd och skapa en bättre balans mellan arbete, privatliv och ditt eget jag.

Coaching är ett samarbete mellan en coach och dig som klient över en viss tid. Ni sätter ett övergripande mål för samarbetet. Vidare ställer coachen frågor och föreslår övningar som gör att du hittar de svar du inte tänkt på eller fått syn på tidigare. Det handlar helt enkelt om vanlig psykologi.

Notera alla små, små saker som du är tacksam för under en dag. Då har du väldigt mycket när du går och lägger dig.

Cecilia, Certifierad Professionell Coach

Möt våra coacher

Hjärnan vill gärna att vi gör som vi alltid gjort

De flesta av oss vill gärna att det ska vara enkelt. Eller snarare är det så att våra hjärnor vill att det ska vara enkelt och bekant, för det sparar energi. Den energin behöver vi om den sabeltandade tigern dyker upp och går till anfall. Vi träffar dock inte på den tigern i dagens samhälle. Idag handlar det mer om deadlines, trassliga relationer eller annat där vi behöver vår mentala energi för att ta oss igenom. Därför undviker vi att fortsätta att ställa oss själva de viktiga frågorna för att få de svar vi behöver.

Vad är viktigt på riktigt? Varför är det viktigt? Vad det innebär för oss och för andra när vi gör en förändring?

Då är en professionell coach oumbärlig. Coachen vågar nämligen fortsätta att fråga.

Coachen

Din coach har ingen egen agenda eller eget intresse i ert samarbete. Coachen är helt enkelt en målfrågare, guide – som är med dig på vägen mot det mål du sätter upp. Coachens ansvar är att se till att ni håller er med riktning mot målet. Ditt ansvar är att vilja göra förändringen och att ta de steg som leder dig framåt. Tillsammans utforskar ni dina frågor och dina svar.

Med övningar och frågor hjälper coachen dig att skingra de funderingar du har. Det kan handla om dig själv, dina relationer, ditt liv, din karriär eller något annat. Coachen stöttar dig att upptäcka de svar du behöver. Det är svar som du redan har inom dig.

Våra coacher är utbildade att följa dig på din resa mot utveckling. De vet vad sin behövs för att kunna att stötta dig i att hitta dina svar – och styrkor och drivkrafter. Dessa verktyg blir en del av din utveckling.

De flesta av våra coacher är också certifierade genom någon av branschens stora organisationer (t ex ICF eller EMCC).

Är det dags att ta steget?

Om du

 • känner att du inte är på den plats i livet du en gång hade drömmar om och kanske rentav satte upp mål för
 • känner dig fast eller helt enkelt inte vet vad som motiverar dig för att nå din fulla potential 

kan det vara dags att fundera på om coaching kan vara en investering i dig själv. Den kan ge dig svaren och hjälpa dig till personlig utveckling. Allt fler, även kända personer, talar idag om hur de fått möjlighet att utvecklas genom coaching. Coaching är alltså inte längre något bara för elitidrottare.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en coach och en tid som passar dig.

Cecilia är en av våra coacher du är välkommen att boka tid hos.

Exempel på olika typer av coaching

 • Livscoaching/ Life Coaching : Individen identifierar sina personliga mål – bland annat med hjälp av Livshjulet. Genom samtalen hittar man sedan vägar att nå målet. Här ingår också att hitta vilka styrkor som kan vara till hjälp för att lyckas i varje steg.
 • Hälsocoaching: Hjälper individer att identifiera sin hälsosituation och finna mål för att upprätthålla eller skapa en bättre hälsa för att öka välmåendet.
 • Stress-coaching: Specialiserar sig på stresshantering och att finna balans mellan arbete/ studier, privatliv och det egna jaget.

Det finns en mängd olika nischer inom coaching. På vår sida hittar du information om flera av de typer av coaching som är vanligast efterfrågade och som våra coacher kan erbjuda. Oavsett hur din situation ser ut, erbjuder dessa former av stöd olika verktyg och strategier som anpassas för just dig. De hjälper dig att bli mer medveten om dina styrkor och svagheter och därmed kan du förbättra din livskvalitet.

Funkar coaching?

Idag finns forskning som visar på att coaching fungerar och varför den gör det. Ph. D. Scott Dust vid University of Cincinnati redogör i sin studie för att coaching främjar vad man kallar ”psykologiskt kapital”  d v s självförtroende, hopp, optimism och resiliens (motståndskraft). Detta kapital utgör en psykologisk resurs som är användbar i såväl arbetsliv som privat. Därför är dessa faktorer basen för att du ska lyckas med en förändring. Dessutom får du i coachingen verktyg för att hålla i och hålla ut. Du vill väl att förändringen ska vara varaktig?

I sociala medier har vi kunnat se siffror från en undersökning ( ICF Global Consumer Awareness Study 2022 ) som bl a  talar om att 41% upplever sig ha fått bättre självkänsla/ självförtroende efter att ha samarbetat med en coach. Vidare anser sig 42% ha förbättrat sin förmåga att kommunicera. Detta är påverkar i allra högsta grad både arbetsliv och privatliv. Därför börjar allt fler företag – även i Sverige – att anlita coacher för såväl ledningsgrupp som personal. I USA, Storbritannien och Tyskland har man länge sett vinsten med detta samarbete.

Kan vem som helst bli coachad eller måste man ha något problem?

I stort sett vem som helst kan bli coachad. Coachingen är ett samarbete mellan dig och din coach. Det innebär att de enda som inte kan bli coachade är de som helt enkelt inte vill.

Vidare är coachingen lämplig för dig som inte behöver annan expertis – som t ex läkare, psykolog, psykoterapeut eller liknande. Anledningen är att du – när du är frisk – är experten på dig själv och ditt liv. Coachingen ger dig stöttning att hitta din väg för att utveckla din potential.

Långt ifrån alla som väljer coaching har problem. Den gemensamma nämnaren är att man vill utvecklas, förändra något eller se till att man ska fortsätta att ha det så bra som man har det. På köpet får du en rad verktyg som rustar dig att hålla i och hålla ut när du väl kommit till ditt mål. Att reflektera är ett verktyg som många upptäcker att de gör alldeles för lite av. Reflektion gör det möjligt att välja kortare och effektivare vägar mot målet.


Kan vem som helst bli coachad eller måste man ha något problem?

Vilken typ av coach ska man välja?

Inom coaching finns många nischer, med varierande grad av specialisering. Vi presenterar några av de vanliga typerna av coaching här på vår hemsida som våra coacher kan erbjuda. 

Det är bra om du funderar över vad det är du behöver en coach till, d v s vad det är du vill uppnå i samarbetet. Är du inte säker så är det också en del av coachens arbete – att hjälpa dig att se vilket behov du har. Oftast brukar de använda ett mycket vanligt redskap som kallas balanshjulet (livshjulet) för att ni ska få syn på vad som kan vara aktuellt att arbeta med. 

Det viktiga är också att du känner att du och den coach du väljer upplevs som en bra match. I och med det känner du trygghet och förtroende för din coach kommer att nå resultat. Du ska dock veta att din coach kommer att utmana dig, tufft eller snällt beroende på hur du vill ha dina utmaningar. Det är för att du ska ta steget att göra något lite annorlunda än du gjort hittills.

Fortsätter du att göra allt på samma sätt som tidigare så kommer allt att vara precis som tidigare.
Det är förmodligen det du inte vill – om du väljer att bli coachad.

Hur många gånger ska man träffa en coach?

Tillsammans med din coach utforskar ni vilka dina behov är. Sedan sätter ni upp tydliga mål för ert samarbete. Med hjälp av frågor och övningar blir du medveten om vilka dina styrkor är. Det i sin tur stöttar dig så att du hittar dina vägar mot målet. Mellan era träffar tar du de steg och gör det du har kommit fram till att du behöver göra.

Antalet träffar beror på vad ni kommer överens om. Det är inte antalet coachtillfällen som är det viktiga utan det är resultatet. Det rimliga är snarare att fundera över hur lång tid och hur ofta ni ska träffas.

Om man inte vet vad man har för mål utan bara känner att något inte känns riktigt bra – hur funkar det?

Coachen har frågor och övningar – och sin tränade förmåga att lyssna och vara nyfiken – till hjälp för att stötta dig att hitta det som skaver. Sedan är coachen med dig i din process och ditt arbete för att hitta lösningen. Din lösning. Inte coachens och inte heller någon annans. Din coach har alltid ditt bästa för ögonen och det är du som helt och hållet är i fokus i ert samarbete.

Hur går en coaching till?

Våra coacher har olika stil när de coachar. Det gemensamma är att de är där för din skull och ansvarar för att ni tillsammans tar er någonstans i samtalet. Det innebär att du ska ha fått fundera, reflektera och kanske gjort någon övning. Målet är att du kommit till någon insikt och lärt dig något om dig själv innan samtalet är slut. 

Allt ni gör i samtalet ska förstås hänga ihop med det övergripande mål ni satt upp för samarbetet.

Även om våra coacher arbetar på olika sätt så är det gemensamma för dem att de:

 • ingår en överenskommelse med dig om vad hela samarbetet ska leda till, men också vad du önskar för varje samtal.
 • först och främst stöttar dig att hitta dina svar. – Din coach är inte en mentor eller rådgivare.
 • bjuder in dig i samarbetet genom att ställa frågor som handlar om dig och inte om sakfrågan. – Det är genom att du blir medveten om dig själv som du också kommer att kunna påverka resultatet, d v s ämnet för coachingen.
 • ger dig det mesta av talutrymmet. Våra coacher anpassar möjligheten till kommunikation utifrån dig. – De vet att en del kanske har svårt att sätta ord på tankar och då finns andra sätt att kommunicera.
 • utmanar dig att hitta minsta möjliga steg du kan ta redan idag – eller imorgon – för att påbörja din resa mot målet
 • avslutar samtalet på ett sätt som ni kommit överens om. – Avslutningen ger dig tid att reflektera över vad du tar med dig för insikter från samtalet.
 • normalt inte för några anteckningar.
 • håller på konfidentialiteten. – Du behöver inte oroa dig att det som sägs i samtalet kommer att föras vidare.

Fördelarna med professionell hjälp

Att ta steget att prata med en professionell coach kan göra en enorm skillnad i ditt liv. Coachen utgår ifrån att du fullt kapabel att se dina problem eller utmaningar från en ny vinkel. I samtalen hjälper coachen dig att utforska detta. När du väl ser det kommer du att upptäcka att det finns en hel del praktiska lösningar som du kanske inte hade tänkt på själv.

Om du är redo är vi det

När du känner att det är dags att investera i din personliga utveckling har vi kvalificerade coacher som kan hjälpa dig på din resa. Då coaching är konfidentiellt kan du känna dig trygg med att du får utvecklas på dina villkor. Vår kärnprincip är att göra det svåra lättare för dig.

De enda som inte kan bli coachade är de som helt enkelt inte vill. Coachingen är ett samarbete mellan dig och din coach. 

Vidare är coachingen lämplig för dig som inte behöver annan expertis – som t ex läkare, psykolog, psykoterapeut eller liknande. Anledningen är att du – när du är frisk – är experten på dig själv och ditt liv. Coachingen ger dig stöttning att hitta din väg för att utveckla din potential.

Långt ifrån alla som väljer coaching har problem. Den gemensamma nämnaren är att man vill utvecklas, förändra något eller se till att man ska fortsätta att ha det så bra som man har det. På köpet får du en rad verktyg som rustar dig att hålla i och hålla ut när du väl kommit till ditt mål. Att reflektera är ett verktyg som många upptäcker att de gör alldeles för lite av. Reflektion gör det möjligt att välja kortare och effektivare vägar mot målet.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att ta steget för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi coacher som kan vägleda dig vidare.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra coacher jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj coach på hemsidan

Välj en coach du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller utbildning. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra coacher kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


10 vanliga frågor om coaching

Vad är personlig utveckling?

Personlig utveckling är en kontinuerlig process där du strävar efter att förbättra dig själv genom olika metoder som självmedvetenhet, utbildning och erfarenhet. Det kan inkludera allt från att sätta upp mål och arbeta mot dem, till att arbeta med din självkänsla och kommunikationsförmåga.

Hur skiljer sig mental träning från personlig utveckling?

Mental träning fokuserar på att utveckla mentala färdigheter som koncentration, självkontroll och mentalt välbefinnande. Personlig utveckling är en bredare kategori som även kan inkludera fysisk hälsa, karriär och sociala relationer.

Vad gör en livscoach?

En livscoach arbetar med dig för att hjälpa dig identifiera och uppnå dina personliga och professionella mål. De kan också hjälpa dig med strategier för att hantera stress och andra mentala utmaningar.

Är mental träning vetenskapligt bevisat?

Ja, mental träning har stöd i vetenskaplig forskning och används ofta inom idrott, företagsledning och psykoterapi för att förbättra prestanda och välbefinnande.

Hur kan jag börja med personlig utveckling?

För att starta din resa mot personlig utveckling, börja med att identifiera dina mål och sätt upp en handlingsplan. Det kan vara hjälpsamt att tala med en coach, terapeut eller psykolog för att få vägledning och stöd.

Vilka verktyg finns det för mental träning?

Några vanliga verktyg inkluderar meditation, mindfulness, visualisering och positivt tänkande. Dessa metoder kan hjälpa dig att öka din fokus och minska stress.

 Är online-coaching effektiv?

Online-coaching har visat sig vara en effektiv metod för personlig utveckling och det erbjuder fördelen av flexibilitet och bekvämlighet. Dock kan det vara viktigt att säkerställa att din coach är kvalificerad och certifierad om du inte anlitar en coach genom Lavendla.

Kan mental träning hjälpa mig med ångest?

Mental träning kan vara ett effektivt sätt att hantera ångest genom att lära dig tekniker för avslappning och stresshantering. Men för allvarliga fall bör du söka professionell hjälp eller ringa 112.

Hur lång tid tar det att se resultat från personlig utveckling?

Resultaten varierar från person till person och beror på en rad faktorer, inklusive ditt engagemang och de specifika målen. Personlig utveckling är en pågående process och det kan ta tid att se märkbara förändringar.

Vad kostar en session med en livscoach eller psykolog?

Kostnaden för en session kan variera beroende på coachens eller psykologens erfarenhet, och om sessionen är online eller på plats. Det är alltid bra att diskutera priset och eventuella paketlösningar i förväg.

Påverkar ens personliga utveckling andra personer?

Många som gör en personlig utveckling, där man fått större kännedom om sig själv, upptäcker att det påverkar relationerna till andra personer på ett positivt sätt. När du lär känna dig själv bättre blir du mer tydlig i din vilja. Det kan påverka relationerna positivt genom att du förstår andra bättre och de, i sin tur, förstår dig bättre. Under förändringsprocessen kan det dock uppstå viss förvirring av omgivningen. Kanske känner en del personer inte igen dig eftersom du inte ´är som förut´? Många klienter vittnar om att de i slutänden är glada över den investering de gjort i sig själva då deras relationer förbättrats.

Så får du hjälp med din personliga utveckling steg för steg

Att sträva efter sin fulla potential är en resa som kräver engagemang, arbete och mentalt fokus. Därför har vi tagit fram en steg-för-steg guide som inkluderar element av mental träning och coachning för att hjälpa dig börja din resa.

 • Steg 1: Självreflektion
  Syfte: Förstå dina styrkor, svagheter, och mål.
  Handlingsplan: Använd verktyg som SWOT-analys eller journaling för att identifiera dina kärnvärden och ambitioner. Kartlägga vad du innehåller och varför du blivit den du är.
 • Steg 2: Målsättning
  Syfte: Fastställ klara och mätbara mål.
  Handlingsplan: Använd S.M.A.R.T.E-kriterier eller annan kartläggning för att definiera dina mål.
 • Steg 3: Schemaläggning
  Syfte: Att skapa en realistisk och genomförbar plan.
  Handlingsplan: Använd kalendrar och planeringsverktyg för att prioritera tid för att arbeta med dina mål. Få andra övningar som kan fokusera mer på känslor och kropp beroende på vad du behöver öva mer på.
 • Steg 4: Mental eller Känslomässig Träning
  Syfte: Förbättra ditt mentala och känslomässiga tillstånd och fokus.
  Handlingsplan: Ta hjälp av tekniker som meditation, mindfulness, och visualisering.
 • Steg 5: Coachning
  Syfte: Få extern insikt och håll dig ansvarig.
  Handlingsplan: Anlita en professionell coach som kan guida dig. Du får övningar i coachssamtalet som du sedan kan öva på mellan sessionerna.
 • Steg 6: Övervakning och uppföljning
  Syfte: Se till att du är på rätt spår.
  Handlingsplan: Regelbundna utvärderingar och justeringar av din plan.
 • Steg 7: Feedback och justering
  Syfte: Förstå effekterna av dina ansträngningar och gör nödvändiga justeringar.
  Handlingsplan: Be om feedback från betrodda källor och gör justeringar i din plan därefter.
 • Steg 8:  Belöning och Erkännande
  Syfte: Fira dina framsteg.
  Handlingsplan: Sätt upp mindre delmål och belöna dig själv när du uppnår dem.

“Är personlig utveckling för mig?”

Att arbeta med personlig utveckling kan vara utmanande men extremt givande. Istället för att ha svårt att hantera stress eller känslor på egen hand, kan du träna dig mentalt med professionell hjälp. På vår plattform kan du enkelt komma i kontakt med coacher, terapeuter eller psykologer som kan stötta dig på din resa och göra det svåra utvecklande.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning

Skrivet av Carina Fogelström