Att behandla en ätstörning som anorexi är en komplex och ofta lång process. Även om vi på Lavendla inte kommer kunna hjälpa till hela vägen, finns vi här för att stötta och informera dig.

Vad är Anorexi?

Anorexi, eller anorexia nervosa, är en allvarlig psykisk sjukdom och ätstörning som karaktäriseras av en extrem rädsla för viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning. Den som lider av anorexia strävar efter en orealistiskt låg kroppsvikt genom strikta dietrestriktioner, överdriven motion, eller andra skadliga beteenden. Det är en sjukdom som inte bara påverkar kroppen utan också psyket och kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan.

Symptom och konsekvenser

Anorexia symptom inkluderar:

 • Extrem viktnedgång
 • Tvångsmässiga tankar kring mat, kalorier och diet
 • Fysiska symptom såsom håravfall, torr hud och brist på energi

Konsekvenserna av anorexia är många och kan vara allvarliga, inklusive:

 • Skador på hjärta, lever och njurar
 • Risk för osteoporos (benskörhet) då näringsbrist i kombination med träning utarmar kroppens resurser
 • Psykiska problem såsom ångest och depression

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Djupare inblick

Anorexia är mer än bara en ätstörning; det är en kamp mot inre demoner och förvrängda självbilder. Därför är det viktigt att förstå att sjukdomen inte bara är en önskan att vara smal, utan ofta ett sätt att hantera djupare psykologiska problem. Då personer med sjukdomen kan känna en falsk känsla av kontroll genom att begränsa sitt matintag, kan detta ofta vara ett symptom på underliggande problem som ångest, depression eller trauma.

Orsaker och riskfaktorer

Orsakerna till anorexia är komplexa och inkluderar ofta en kombination av genetiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Riskfaktorer kan vara:

 • Höga krav på sig själv
 • Låg självkänsla
 • Påverkan från media och sociala normer kring kropp och skönhet

Anorexi och samhället

Det finns en stark koppling mellan samhällets skönhetsideal och förekomsten av anorexi. Ständig exponering för bilder av extrem smalhet i media kan förstärka de förvridna idealen och bidra till utvecklingen av ätstörningar. Därför är det viktigt att främja en mer realistisk kroppsuppfattning i samhället för att motverka denna trend. Studier har visat att Finland, ett land där människor i alla åldrar delar bastu regelbundet, har en lägre andel människor som lider av förvriden självbild. Unga människor lär sig helt enkelt hur normala kroppar ser ut och vad de kan förvänta sig av sin egen kropp i framtiden.

Behandling av anorexia

Behandling av sjukdomen är ofta en lång process som inbegriper flera steg:

 • Medicinsk bedömning: För att hantera fysiska hälsorisker och brister.
 • Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och familjeterapi är effektiva behandlingsmetoder.
 • Näringsrådgivning: För att återställa en hälsosam kost och vikt.

Behandlingsmetoder och terapier

Behandlingen för anorexia involverar ofta en kombination av olika metoder. Förutom KBT och familjeterapi kan andra terapiformer som dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptans- och åtagandeterapi (ACT) vara hjälpsamma. Då dessa terapier kan hjälpa individer att utveckla bättre hanteringsstrategier kan det förbättra deras relation till mat och kroppsuppfattning.

Vägen till återhämtning

Att återhämta sig från anorexia är en resa som kräver tålamod, förståelse och stöd. Viktiga steg på denna väg inkluderar:


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

 • Att uppmärksamma problemet och söka hjälp
 • Att arbeta med en terapeut för att förstå och hantera orsakerna till ätstörningen
 • Att omge sig med stödjande personer

Vikten av näring och återhämtning

Näringsmässig rehabilitering är en kritisk del av behandlingen. Detta innebär inte bara att återställa vikten utan också att återuppbygga en sund relation till mat. Nutritionister och dietister kan ge värdefull vägledning för att skapa balanserade kostplaner som stödjer både fysisk och psykisk hälsa.

För anhöriga: hur man ger stöd

Om du är anhörig till någon med en ätstörning är det viktigt att:

 • Visa förståelse och medkänsla
 • Undvika att kommentera vikt eller matvanor
 • Uppmuntra till professionell hjälp

Anorexi hos män och barn

Även om ätstörningar oftast förknippas med unga kvinnor, kan de drabba alla, oavsett kön eller ålder. Hos män och barn är sjukdomarna mindre uppmärksammade men lika allvarliga. Symptomen kan vara liknande, men det kan finnas skillnader i hur sjukdomen uttrycks och uppfattas, vilket kan leda till försenade diagnoser och behandling.

Återfall och långsiktig hantering

Återfall i ätstörningar är vanligt och bör ses som en del av återhämtningsprocessen. Därför är det viktigt att ha en plan för att hantera återfall, vilket kan inkludera regelbunden uppföljning med vårdgivare, fortsatt terapi och stöd från närstående.

Självhjälp och stödgrupper

Självhjälp och deltagande i stödgrupper kan vara en värdefull resurs. Att dela erfarenheter och strategier med andra som har liknande upplevelser kan erbjuda ett viktigt emotionellt stöd och minska känslan av isolering.

Första steget mot behandling

Att leva med anorexia är en utmanande resa, men det är viktigt att komma ihåg att återhämtning är möjlig. Genom att söka professionell hjälp, bygga ett stödjande nätverk och aktivt arbeta mot återhämtning, kan du finna en väg framåt mot ett hälsosammare och mer tillfredsställande liv.

På Lavendla kan vi inte hjälpa till med hela din behandling men våra psykologer och terapeuter finns här för att göra det svåra lättare. Om du, eller någon du känner, överväger att söka hjälp och vill veta mer om behandlingar kan du boka en session redan idag.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


15 vanliga frågor och svar om anorexi

Vad innebär anorexi?

Anorexi, eller anorexia nervosa, är en allvarlig psykisk sjukdom där man har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt. Det leder ofta till extremt begränsad matintag och en förvrängd kroppsuppfattning.

Vad är orsaken till anorexi?

Orsaken till anorexi är komplext och kan inkludera genetiska faktorer, psykologiska problem, miljöfaktorer och kulturella påverkan. Stress, låg självkänsla och trauma är vanliga bidragande faktorer.

Vilka drabbas av anorexi?

Anorexi kan drabba människor av alla kön, åldrar och bakgrunder, men är vanligast bland unga kvinnor. Tidig pubertet och vissa yrken med fokus på kroppsbild kan öka risken.

Vilket BMI krävs för anorexi?

Enligt medicinska kriterier anses ett BMI under 17,5 ofta indikera anorexi, men det är viktigt att komma ihåg att sjukdomen kan förekomma även vid högre BMI. Varje individ är unik.

Hur upptäcker man anorexi?

Tecken på anorexi inkluderar extrem viktnedgång, rädsla för viktuppgång, undvikande av mat, fixering vid kalorier och näring, och förändringar i beteende kring mat.

Vilka är symtomen på anorexi?

Symtom på anorexi inkluderar dramatisk viktnedgång, hårt kontroll av matintag, depression, isolering, fysisk svaghet, och i svåra fall kan det leda till fel eller brister i organs struktur eller funktion.

Hur behandlas anorexi?

Behandling av anorexi är ofta en kombination av psykoterapi, näringsrådgivning och medicinsk övervakning. Familjeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) är vanliga behandlingsformer.

Kan anorexi leda till andra hälsoproblem?

Ja, anorexi kan orsaka allvarliga fysiska komplikationer som hjärtsjukdomar, benskörhet, infertilitet och i värsta fall död.

Är anorexi ärftligt?

Studier visar att genetiska faktorer kan öka risken för att utveckla anorexi, men miljö och personliga erfarenheter spelar också en viktig roll.

Vad kan man göra för att förebygga anorexi?

För att förebygga anorexi är det viktigt att främja en hälsosam kroppsuppfattning, hantera stress effektivt och uppmuntra till en balanserad livsstil.

Hur stödjer man någon med anorexi?

Att stödja någon med anorexi innebär att lyssna utan att döma, uppmuntra till professionell hjälp och att erbjuda emotionellt stöd genom processen.

Vilka är riskfaktorerna för anorexi?

Riskfaktorer för anorexi inkluderar tidigare ätstörningar, familjehistoria av ätstörningar, perfektionism, och kulturell eller yrkesmässig press att vara tunn.

Kan anorexi påverka män?

Ja, även om det är mindre vanligt, kan anorexi definitivt påverka män. Tecknen och symtomen är liknande, men ofta mindre igenkända.

Vilken roll spelar psykologi i anorexi?

Psykologiska faktorer som låg självkänsla, perfektionism och kontrollbehov spelar en stor roll i utvecklingen och upprätthållandet av anorexi.

När ska man söka hjälp för anorexi?

Om du eller någon du känner visar tecken på anorexi, är det viktigt att söka hjälp snarast. Att tidigt upptäcka, för att sedan snabbt söka hjälp, ökar möjligheterna för en snabbare återhämtning.

Steg för behandling av anorexi

Att söka hjälp och behandling är en viktig process för att hitta vägen till ett hälsosamt liv. Misstänker du att du lider av anorexia-relaterade symptom, kan din väg mot en behandling komma att se ut så här:

Sök professionell hjälp

Kontakta en vårdgivare eller psykolog. Professionell hjälp är avgörande för en effektiv behandling. Om du känner dig osäker, tänk på att vi är här för att göra det svåra lättare. Du är inte ensam.

Medicinsk utvärdering

En läkare kommer att göra en fullständig medicinsk utvärdering för att bedöma din fysiska hälsa och eventuella omedelbara risker.

Psykologisk bedömning

En psykolog eller terapeut kan hjälpa till att identifiera orsakerna till ätstörningen och utveckla strategier för att hantera den.

Näringsrådgivning

En dietist kan erbjuda vägledning om hälsosam kost och hjälpa till att skapa en måltidsplan som stödjer återhämtning.

Behandlingsplan

Tillsammans med ditt vårdteam skapas en individuell behandlingsplan som kan inkludera terapi, medicinering och näringsrådgivning.

Terapi

Samtalsterapi, som kognitiv beteendeterapi (KBT), är effektiv för att behandla ätstörningar. Gruppterapi kan också vara hjälpsamt.

Stödgrupper

Att delta i stödgrupper kan ge ytterligare stöd och förståelse från andra som går igenom liknande erfarenheter.

Långsiktig uppföljning

Återhämtning är en långsiktig process. Fortsatt stöd från vårdgivare och terapeuter är viktigt för att bibehålla framstegen.

Egenvård och positiva rutiner

Utveckla hälsosamma rutiner och aktiviteter som främjar egenvård och positiv självbild.

Då det ofta kan verka skrämmande eller utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. På Lavendla kan vi tyvärr inte erbjuda en hel behandling för ätstörningar, men kanske behöver du stöd för att avgöra om en behandling är aktuellt? Hos oss erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över videosamtal. Alltså kan du boka ett samtal bara för att börja någonstans, allt för att göra det svåra lättare.

Du kan läsa mer om behandling av anorexi genom sjukvården hos Vårdguiden.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.