Har du eller någon du känner ett stort fokus på att äta extremt hälsosam mat? Här går vi igenom vad ortorexi är och hur man kan få hjälp att bryta beteendet.

Vad är ortorexi?

Ortorexi är en term som används för att beskriva ett ohälsosamt fokus på att äta extremt hälsosam mat. Problembeteendet innebär att man är centrerad kring kvaliteten på maten. Personer med ortorexi är besatta av att äta mat som de anser vara ren eller extremt hälsosam och kan undvika stora grupper av livsmedel som de uppfattar som ohälsosamma eller orena. Denna besatthet kan leda till signifikanta näringsbrister, social isolering och en allvarligt nedsatt livskvalitet.

Är ortorexi en diagnos?

Ortorexi började uppmärksammas som ett tillstånd på 1990-talet av Dr. Steven Bratman. Även om det inte officiellt erkänns som en egen diagnos i de större diagnostiska manualerna som DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eller ICD-10 (International Classification of Diseases), har medvetenheten och diskussionen kring tillståndet ökat.

Vad orsakar ortorexi?

Ortorexi beror på en kombination av faktorer inklusive psykologiska drag som perfektionism och behovet av kontroll, social och kulturell påverkan från samhällets fokus på hälsa och idealiserade framställningar på sociala medier. Personliga erfarenheter relaterade till mat och diet, samt miljömässiga faktorer där en hälsosam livsstil starkt värderas påverkar också. Biologiska faktorer som genetisk predisposition kan även spela en roll.

Ortorexi är ett komplext tillstånd som påverkar både fysisk och emotionell hälsa, och behandling bör adressera de underliggande orsakerna, ofta genom psykoterapi och näringsrådgivning.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är symptomen på ortorexi?

Personer med ortorexi uppvisar en fixering vid matkvalitet och spenderar orimligt mycket tid på att tänka på och förbereda mat som de anser vara hälsosam. De begränsar sin kost till en mycket liten grupp av ’tillåtna’ livsmedel och undviker matvaror betraktade som ohälsosamma eller ‘orena’, vilket kan leda till social isolering då de undviker sociala situationer som involverar mat. Känslor av ångest, skuld eller stress uppstår om de avviker från sin strikta diet, och fysiska problem såsom näringsbrister kan förekomma på grund av den begränsade dieten.

Besattheten med hälsosam mat kan minska livskvaliteten då andra intressen och aktiviteter blir försummade. De försvarar starkt sina dietval och har svårigheter att acceptera andra synpunkter eller vetenskapliga bevis som motsäger deras uppfattningar. Denna extremt hälsomedvetna inställning kan resultera i ohälsa när den leder till begränsande matvanor, emotionellt lidande och social isolering, vilket gör det viktigt att söka professionell hjälp om dessa symptom påverkar dig eller någon du känner.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av ortorexi

Behandling av ortorexi syftar till att återställa en hälsosam relation till mat och att adressera de psykologiska aspekterna bakom probemet. Psykoterapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), hjälper individer att identifiera och förändra de tankemönster som bidrar till ohälsosamma beteenden, medan Acceptance and commitment terapi (ACT) och compassionfokuserad terapi (CFT) fokuserar på att acceptera tankar och känslor och främja självmedkänsla.

Näringsrådgivning är centralt för att utveckla en balanserad kostplan som täcker alla näringsbehov utan att vara restriktiv. För personer vars ortorexi lett till näringsbrister eller andra medicinska problem kan medicinsk övervakning vara nödvändig. Stödgrupper och eventuellt familjeterapi kan också erbjuda värdefullt stöd och vägledning under återhämtningsprocessen. Behandlingsprocessen är ofta långsiktig och kräver en individanpassad plan som adresserar både nutrition och psykologiska behov för att främja en hälsosam relation till mat och kroppsbild.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ortorexi

Vad är ortorexi?

Ortorexi är en term som används för att beskriva ett ohälsosamt fokus på att äta extremt hälsosam mat.

Är ortorexi en diagnos?

Ortorexi är inte officiellt erkänd som en egen diagnos i de större diagnostiska manualerna som DSM-5 eller ICD-10 men medvetenheten och diskussionen kring tillståndet pågår.

Vad beror ortorexi på?

Ortorexi beror på en kombination av faktorer inklusive perfektionism och behovet av kontroll, social och kulturell påverkan från samhällets, personliga erfarenheter relaterade till mat och diet, samt miljömässiga faktorer där en hälsosam livsstil starkt värderas påverkar också. Biologiska faktorer som genetisk predisposition kan även spela en roll.

Vad är symptomen på ortorexi?

Individer med ortorexi visar en besatthet med att endast äta mat de anser vara “hälsosam”, vilket leder till strikta dietbegränsningar och social isolering. Denna fixering orsakar näringsbrister, ångest vid dietavvikelser och en signifikant negativ påverkan på livskvaliteten.

Hur kan man behandla ortorexi?

Ortorexi kan behandlas med olika metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT). Näringsrådgivning är centralt och vid andra medicinska problem kan medicinsk övervakning vara nödvändig.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapiform som syftar till att förändra negativa tankemönster, känslor och beteenden som bidrar till psykisk ohälsa.

Är ortorexi en ätstörning?

Ortorexi är ingen formell diagnos men skulle kunna tillhöra gruppen ätstörningar som anorexi och bulimi, även om den har ett annat uttryck. Om ortorexi är en ätstörning diskuteras fortfarande inom vetenskapen.

Är man träningsberoende när man har ortorexi?

Nej, man behöver inte vara träningsberoende utan problemet fokuserar främst på maten och innehållet i den.

Jag har ett stort behov av att kontrollera att min mat är hälsosam och det går ut över mitt liv, vad ska jag göra?

Om man upplever att man har ett beteende som leder till problem så kan man söka vård för att få mer hjälp att bryta mönstret.

Min partner har en stark fixering vid hälsosam mat, vad kan jag göra?

Om någon nära har ett problem som man tror kan bero på ortorexi så kan man ta upp det med personen. Om denne inte vill ändra sig så är det svårt men man kan hänvisa den till vården för mer stöd.

Kan man få terapi online?

Det går bra att få gå i behandling online, på Lavendla har vi psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med kognitiv beteendeterapi

Behandlingsupplägg kan skilja sig mellan olika terapiskolor. Så här kan en behandlingen se ut med Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en metod som kan användas för många olika problemområden och tillstånd:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå problemet och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation utifrån din livssituation. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om problemet och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till problemet. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera känslor, tankar och förändra beteenden. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid. Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.