Som andra ätstörningar är bulimi en komplex sjukdom som kräver professionell vård och behandling. Vi på Lavendla kan hjälpa dig med terapeutiskt stöd på din väg mot tillfrisknande.

Vad är bulimi?

Bulimi, även känd som bulimi nervosa, är en ätstörning som kännetecknas av perioder av hetsätning följt av olämpliga metoder för att undvika viktökning. Dessa metoder kan inkludera självframkallad kräkning, överdriven träning, och missbruk av laxermedel. Därför påverkar Bulimi både fysisk och psykisk hälsa, och dess symtom är ofta dolda, vilket gör det svårt att känna igen.

Symptom på bulimi

Symtomen på bulimi kan variera, men några vanliga tecken inkluderar:

 • Upprepade episoder av hetsätning.
 • Känslor av kontrollförlust under hetsätningen.
 • Regelbunden användning av osunda metoder för att förhindra viktökning.
 • Fixering vid kroppsvikt och form.
 • Svullna spottkörtlar och tecken på självframkallad kräkning.

Orsaker och riskfaktorer

Bulimins orsaker är komplexa och kan inkludera genetiska, psykologiska och sociokulturella faktorer. Dock är problemen nedan ofta bidragande orsaker.

 • Historia av dieter och viktproblem
 • Låg självkänsla och kroppsbildsproblem
 • Stress och emotionella problem
 • Kulturellt tryck att uppnå en ideal kroppsbild

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Behandling av bulimi

Behandlingen av bulimi är individuell och kan omfatta olika strategier:

 • Psykologisk terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod för bulimi då den fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden relaterade till ätstörningen.
 • Medicinsk vård: Regelbunden uppföljning med en läkare är viktig för att hantera fysiska konsekvenser av bulimi, såsom elektrolytobalans.
 • Stödgrupper och rådgivning: Att dela erfarenheter och få stöd från andra som upplevt liknande problem kan vara väldigt hjälpsamt.

När ska man söka hjälp?

Om du känner igen tecken på bulimi hos dig själv eller någon närstående, är det viktigt att söka hjälp. Desto tidigare en vändpunkt nås, desto mer ökar chansen för en framgångsrik behandling. Kontakta en psykolog med erfarenhet av ätstörningar för att diskutera dina alternativ.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Återhämtning och stöd

Att återhämta sig från bulimi är en resa som kräver tid, tålamod och rätt stöd. Här är några steg som kan hjälpa:

 • Förstå att återhämtning är möjlig: Tro på att förändring är möjlig och att du kan återhämta dig från bulimi. Behöver du bekräftelse på detta är du välkommen att prata med en av våra psykologer som gärna delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter.
 • Sök professionell hjälp: En psykolog kan ge vägledning och stöd genom din återhämtningsprocess. Hitta rätt terapeut för dig här.
 • Bygg ett stödjande nätverk: Vänner och familj kan ge emotionellt stöd och uppmuntran.
 • Skapa hälsosamma rutiner: Att fokusera på en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet kan främja både fysisk och mental hälsa.
 • Lär dig nya positiva hanteringsstrategier: Utveckla hälsosamma sätt att hantera stress och känslor.

Medicinsk behandling och näringsstöd

Läkemedelsbehandling

Läkemedel, som antidepressiva, kan ibland användas för att behandla symtom av bulimi, speciellt när det föreligger samtidig depression eller ångest. Det är viktigt att medicinering sker under strikt övervakning av en läkare.

Näringsterapi

Näringsterapeuter spelar en viktig roll i behandlingen av bulimi. De hjälper till att:

 • Utveckla en personlig måltidsplan som uppmuntrar till ett balanserat och hälsosamt ätande.
 • Återuppbygga en sund relation till mat och ätande.
 • Adressera eventuella näringsbrister orsakade av ätstörningen.

Psykosocialt stöd

Familjeterapi

Familjeterapi kan vara en nyckelkomponent i behandlingen, särskilt för yngre individer med bulimi. Genom denna terapiform:

 • Familjemedlemmar lär sig att ge stöd och förståelse.
 • Familjedynamiken, som kan ha bidragit till utvecklingen av ätstörningen, utforskas och hanteras.

Självhjälpsgrupper

Deltagande i självhjälpsgrupper eller supportgrupper kan ge ytterligare stöd och gemenskap. Därför kan det vara ovärderligt att dela erfarenheter och strategier för återhämtning med andra som har liknande upplevelser.

Livslång återhämtning och egenvård

Personlig Utveckling

Återhämtning från bulimi innebär inte bara att återställa hälsosamma ätmönster, utan också att arbeta med personlig utveckling. Det kan inkludera:

 • Att bygga upp självkänsla och självmedkänsla.
 • Att hitta nya sätt att hantera känslor och stress.
 • Att utveckla en positiv kroppsuppfattning.

Förebyggande av återfall

Förebyggande av återfall är en viktig del av återhämtningsprocessen. Det kan innefatta:

 • Fortsatt stöd från psykologer och andra hälsovårdspersonal.
 • Att vara uppmärksam på varningssignaler och triggers.
 • Att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Vägen till återhämtning

Bulimi är en allvarlig ätstörning som påverkar både kropp och själ. Därför är det viktigt att förstå symtomen, orsakerna och behandlingsalternativen så att individer som kämpar med bulimi kan finna vägar mot återhämtning. Kom ihåg, att söka hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet. Hos Lavendla kan vi inte hjälpa dig med hela behandlingen, dock kan du kontakta våra terapeuter eller psykologer för att få stöd och råd kring din resa mot tillfrisknande.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.

18 vanliga frågor och svar om bulimi

Vad är bulimi?

Bulimi, även känd som bulimia nervosa, är en ätstörning och psykisk hälsotillstånd där individer upplever episoder av hetsätning följt av åtgärder för att undvika viktökning, som t.ex. självframkallad kräkning. Då ätstörningar ofta delar symptom är det bra att kontakta en psykolog eller läkare för en ordentlig diagnostisering.

Hur känns det att ha bulimi?

Personer med bulimi kan uppleva skuld och skam efter hetsätning, åtföljt av en intensiv rädsla för viktökning. Detta kan leda till återkommande beteenden för att “göra sig av med” kalorierna.

Hur vanligt är bulimi?

Bulimi drabbar cirka 1-2% av befolkningen, med högre förekomst bland kvinnor. Det är en allvarlig psykisk sjukdom som kräver professionell behandling.

Vad innebär det att ha bulimi?

Bulimi är en ätstörning som kännetecknas av perioder av hetsätning följt av kompenserande beteenden som kräkningar, fasta eller överdriven träning för att förhindra viktökning.

Vad händer i kroppen när man kräks?

Kräkning, speciellt när det är framtvingat, kan leda till elektrolytobalans och vätskebrist, skador på magsäcken och matstrupen, samt tandproblem. Det kan även påverka hjärtfunktionen och leda till kronisk trötthet. Då magmunnen skadas kan det även öka risken för magsår och sura uppstötningar.

Kan man dö av bulimi?

Ja, bulimi kan vara livshotande då komplikationer kan inkludera hjärtproblem, allvarliga elektrolytrubbningar och skador på matsmältningsorganen.

Vilka är de psykiska symptomen på bulimi?

Psykiska symptom kan inkludera en förvrängd kroppsuppfattning, låg självkänsla, ångest, depression, och i vissa fall självskadebeteende.

Hur påverkas tänderna av bulimi?

Syran från upprepad kräkning kan erodera tandemaljen, leda till tandkänslighet, hål i tänderna och tandköttsproblem.

 Vilka fysiska tecken tyder på bulimi?

Fysiska tecken kan vara svullna kinder, ärr på handryggar (från tänderna vid kräkning), oregelbunden mens, och plötsliga viktändringar. Eftersom tänderna ofta påverkas så finns det personer som hävdar att de kan se om personer har kräkts mycket under perioder.

Hur påverkar bulimi relationer?

Bulimi kan leda till isolering, då personen kan skämmas över sitt beteende och undvika sociala situationer, speciellt de som involverar mat.

Vad menas med ortorexi?

Ortorexi är en fixering vid “hälsosam” eller “ren” mat, vilket kan leda till restriktiva dietvanor och i vissa fall näringsbrist.

Varför får man en ätstörning?

Orsakerna till ätstörningar som bulimi är komplexa och kan inkludera genetiska faktorer, psykologiska frågor, kulturella påverkan, och personliga upplevelser.

Hur behandlas bulimi?

Behandling inkluderar ofta en kombination av terapi, näringsrådgivning och i vissa fall medicinering. Viktigt är att behandla både de psykiska och fysiska aspekterna av sjukdomen.

Kan bulimi förebyggas?

Medan det inte finns någon säker metod för att förebygga bulimi, kan ökad medvetenhet och tidiga ingripanden hjälpa till att minska risken och svårighetsgraden.

Var kan jag hitta mer information och stöd?

En psykolog eller terapeut kan ge dig guidning, råd och rekommendationer kring hur du ska inleda en behandling. Därför rekommenderar vi att ta ett inledande samtal med oss på Lavendla kring hur du kan ta dig vidare mot en behandling.

Hur kan man stötta någon med bulimi?

Att erbjuda ett icke-dömande stöd, lyssna och uppmuntra till professionell hjälp är viktiga steg. Däremot är det viktigt att inte fokusera på mat eller kroppsuppfattning i kommunikationen.

Vilka riskfaktorer finns för bulimi?

Riskfaktorer inkluderar tidigare ätstörningar, låg självkänsla, kroppsbildsproblem, kulturell påverkan, och vissa personlighetstyper.

Finns det självhjälpsmetoder för bulimi?

Självhjälpsmetoder kan vara användbara men bör inte ersätta professionell behandling. De kan inkludera mindfulness, dagboksskrivning, och att bygga upp en hälsosam relation till mat och kroppen.

Vad har elektrolyter för funktion i kroppen?

Elektrolyter är avgörande för att upprätthålla normal kroppsfunktion och är inblandade i många viktiga processer, inklusive nervimpulsöverföring, muskelkontraktion, vätskebalans och upprätthållande av pH-nivån i kroppen. Elektrolytobalans är avgörande för att stödja nervsystemet, muskelfunktionen, vätskebalansen och andra viktiga fysiologiska processer. En obalans i elektrolyter kan leda till olika hälsoproblem, inklusive muskelkramper, trötthet, förvirring och i allvarliga fall till livshotande tillstånd.


Steg för hantering av bulimi

Då bulimi är en komplex och känslig process kräver en behandling förståelse, tålamod och ofta professionell hjälp. Nedan följer en lista över steg som kan hjälpa dig eller någon du känner att inleda processen med att hantera bulimi.

Sök professionell hjälp

 • Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal: Tala med en läkare eller annan kvalificerad hälsovårdspersonal för en korrekt diagnos och vägledning.
 • Psykologisk stöd: Överväg terapi med en psykolog eller terapeut som är specialiserad på ätstörningar.

Skapa en behandlingsplan

 • Individuell plan: Arbeta tillsammans med hälsovårdspersonal för att skapa en personlig behandlingsplan.
 • Nutrition och hälsa: Inkludera aspekter av näring och fysisk hälsa i planen.

Utveckla hälsosamma matvanor

 • Balanserad kost: Lär dig om balanserad kost och skapa hälsosamma matvanor.
 • Undvik utlösande faktorer: Identifiera och undvik situationer eller känslor som utlöser bulimiskt beteende.

Förbättra din livsstil

 • Balanserad kost: Arbeta med en nutritionist för att skapa en hälsosam och balanserad kostplan.
 • Regelbunden motion: Integrera fysisk aktivitet i din vardag för att förbättra både fysisk och psykisk hälsa. Dock är det viktigt att förhålla sig balanserat till motion.

Bygg ett stödjande nätverk

 • Familj och vänner: Informera familj och vänner om din situation för att få deras stöd.
 • Stödgrupper: Delta i stödgrupper där du kan dela erfarenheter och få stöd från andra som genomgår liknande utmaningar.

Hantera känslor och stress

 • Stresshantering: Lär dig tekniker för att hantera stress och ångest. Då dessa ofta kan vara utlösande faktorer för bulimiskt beteende är det en viktig del av läkandet.
 • Positivt tänkande: Utveckla positiva tankesätt för att bekämpa negativa tankar relaterade till mat och kroppsbild.

Fortsatt uppföljning och justeringar

 • Regelbundna uppföljningar: Ha regelbundna möten med din hälsovårdspersonal för att följa upp och justera behandlingsplanen efter behov.
 • Långsiktig hantering: Förstå att hantering av bulimi är en långsiktig process och var beredd på upp- och nedgångar.

Fokus på egenvård och självkärlek

 • Egenvård: Prioritera tid för dig själv och aktiviteter som får dig att må bra.
 • Självkärlek: Arbeta med att bygga en sund självkänsla och kroppsbild.

Kom ihåg att du inte är ensam, och att söka hjälp är ett tecken på styrka.

Lavendla erbjuder inte fullständiga behandlingar för komplexa ätstörningar, men du är alltid välkommen att ta kontakt med kvalificerade psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.