Hem / Lavendla Terapi / KBT (kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig behandlingsmetod som många har hört talas om. Den är hjälpsam vid många olika tillstånd och här går vi igenom vad metoden innebär och hur du kan bli hjälpt av en KBT-behandling.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandlingsform som kan hjälpa vid flera olika tillstånd. Evidensbaserad innebär att man i forskning funnit att den har gett bra resultat. Det är också den metod som Socialstyrelsen oftast rekommenderar i sina riktlinjer.

KBT är en aktiv behandlingsmetod där man genom att fokusera på tankar, känslor och beteenden kan uppnå förändring. Metoden består egentligen av olika verktyg som anpassas utifrån det problem man vill behandla. Man arbetar med hemuppgifter och får hjälp med att skapa en varaktig förändring. Det är en kort-tidsterapi, vilket innebär att man strävar efter att vara fokuserad mot olika mål under ett begränsat antal sessioner.

Vad innebär KBT?

KBT står för Kognitiv (tanke), Beteende (handling) och Terapi (behandling). Metoden grundar sig på inlärningsteori som utgår ifrån att vi lär oss saker i samspel med vår miljö och att denna inlärning kan vara mer eller mindre funktionell utifrån vår historia.

I en KBT-behandling så analyserar man specifika situationer för att förstå hur det påverkar ens mående. Man får information om olika tillstånd och psykologen eller terapeuten hjälper till att ändra förhållningssätt till tankar och känslor för att skapa mönster som man mår bättre av på sikt. Beteenden ändras så att man agerar på ett sätt som ger bättre konsekvenser och ökad livskvalitet.

I nyare former av KBT arbetar man mer med acceptans, medkänsla och mindfulness inom exempelvis Acceptance and Commitment therapy (ACT) och Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Compassionfokuserad terapi (CFT).

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

Vad kan en KBT behandling hjälpa med?

KBT kan hjälpa vid olika tillstånd som:

Dessa problem kan variera i svårighetsgrad från mild till svår. Inom primärvården så behandlar man mild till måttlig problematik medan man i psykiatrin fokuserar på svårare problem. KBT kan användas på alla former men man anpassar ofta behandlingen, vid lättare problematik brukar behandlingen vara kortare och vid svårare längre.

På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som har erfarenhet av att arbeta med alla svårighetsgrader.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om KBT

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandlingsform där man genom att fokusera på tankar, känslor och beteenden kan uppnå förändring.

Hur går en KBT behandling till?

I en KBT behandling så arbetar man med olika verktyg som kognitiva och beteendemässiga tekniker. Man lär sig att ifrågasätta tankar och att förändra beteenden så att man agerar på ett sätt som ger bättre konsekvenser. I nyare former av KBT arbetar man också med acceptans och mindfulness.

Vad kan man behandla med KBT?

Det finns många problem som man kan behandla med KBT då det är en metod som grundar sig på tankar, känslor och beteenden. Vanliga tillstånd som depression, ångest, stress, sömnproblem går bra men också andra tillstånd som ADHD, relationsproblem och fobier med flera.

Hur lång tid tar en KBT behandling?

Behandlingstid beror lite på hur svår problematik man har, där man vid mild till måttlig problematik kan må bättre inom några veckor medan man vid svårare problem kan behöva längre behandling.

Vilka metoder och tekniker används i KBT?

KBT består av ett antal olika verktyg och tekniker för att förändra tankar, känslor och beteenden. Det kan vara beteendeanalys, kognitiv omstrukturering och exponering men det finns också andra tekniker.

Vad är grunden för KBT?

KBT grundar sig på inlärningsteori som utgår ifrån att vi lär oss saker i samspel med vår miljö och att denna inlärning kan vara mer eller mindre funktionell utifrån vår historia.

Kan man få KBT online?

Det går bra att få behandling digitalt via video. Forskning har visat att resultatet av behandlingen blir likvärdig som om man skulle träffats i person.

Finns det några nackdelar med KBT?

KBT har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod där man får resultat relativt fort. Om man arbetar med exponering så kan man tillfälligt känna en ökad rädsla men det minskar ofta efterhand. Det är inte farligt med känslor och om du känner dig osäker så prata med din psykolog.

Vad är Acceptance and Commitment therapy (ACT)?

ACT är en nyare form av KBT där man fokuserar mer på acceptans och mindfulnessbaserade tekniker. Man arbetar också med värderingar och att leva ett mer meningsfullt liv utifrån det.

Kan jag få KBT om jag bor i Stockholm?

Vi har legitimerade psykologer och terapeuter som tar emot fysiska besök i Stockholm. Välkommen att boka på vår hemsida.

Vad är en KBT-terapeut?

En KBT-terapeut är antingen en legitimerad psykolog som är utbildad inom KBT eller en terapeut som har gått Steg-1 i KBT, vilket är en kortare utbildning i KBT. Även andra professioner som läkare och socionomer utbildar sig ibland vidare till KBT terapeuter.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling med KBT?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering och värderad riktning

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem. Ibland gör man en övning med värderad riktning.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.