Hem / Lavendla Terapi / Diagnoser / Neuropsykiatrisk utredning / Neuropsykatrisk utredning barn

Steget att inleda en neuropsykiatrisk utredning för ditt barn kan kännas överväldigande och fyllt med frågor. Vi på Lavendla vill därför ge dig en klar och tydlig bild av processen, allt för att göra det svåra lättare.

Vad är neuropsykiatrisk problematik?

ADHD och autism är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan orsaka problem i livet, men där det finns möjlighet att få stöd och och hjälp. Det finns flera orsaker till problematiken där ärftlighet, arbetsminne, emotionsreglering samt biologiska faktorer påverkar utvecklingen.

ADHD påverkar främst uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet medan autism å sin sida främst bidrar till symptom inom sociala situationer, sensorisk känslighet och repetitiva beteenden. Man kan ha en av diagnoserna men många har också båda.

Det finns även olika svårighetsgrader där man kan mer eller mindre påverkan på olika områden i livet. Varje barn är unikt och hur hens vardag påverkas av neuropsykiatriska problem kan se olika ut och därför behövs insatser anpassas efter det. På Lavendla kan vi hjälpa er på vägen.

Symptom på ADHD och autism

Neuropsykiatrisk problem kan visa sig med olika symtom, vilka kan inkludera:

 • Svårigheter att behålla uppmärksamheten
 • Överaktivt beteende och impulsiva handlingar
 • Svårigheter med att organisera och slutföra uppgifter
 • Sociala svårigheter och missuppfattningar
 • Rutinbundenhet och specialintressen
 • Känslighet för exempelvis ljud, ljus och temperatur

Om dessa symtom verkar bekanta och påverkar ditt barns vardag, kan det vara dags att överväga en utredning.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Under en neuropsykiatrisk utredning genomförs grundläggande bedömningar av svårigheter och styrkor som kartlägger behov av stöd och hjälp. Det innebär att man gör intervjuer för neuropsykiatriska symptom för ADHD och autism, och hur dessa påverkar olika delar av livet som skolgång och relationer. Man har samtal med anhöriga och skola för att få en bredare bild av problematiken för att skapa en grund för insatser. I utredningen kan man också genomföra kognitiva tester.

Utredningen genomförs av både legitimerad psykolog och läkare som är specialist i psykiatri och ni kommer få träffa dem båda då de samarbetar under utredningen. Att göra en utredning kan vara en viktig del av resan mot en djupare självkännedom och bättre psykologisk hälsa. Vi på Lavendla är måna om att du och ditt barn ska få rätt hjälp och stöd.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Varför välja Lavendla för ditt barns neuropsykiatriska utredning?

Som en privat aktör kan vi erbjuda snabbare tillgång till utredning och individuellt anpassade behandlingsplaner. Dessutom kan du ofta välja en specialist som har erfarenhet av att arbeta specifikt med neuropsykiatriska utredningar för barn.

Neuropsykiatrisk utredning för barn

Här kommer en genomgång av de olika stegen som man gör i en utredning och hur processen kan se ut.

 • Första kontakten: Du får kontakt med en legitimerad psykolog som arbetar med neuropsykiatriska utredningar för barn genom att kontakta oss på Lavendla.
 • Bedömningsmöte: Tillsammans med psykologen går ni igenom ditt barns symtom och behov. Detta kan inkludera en diskussion om familjens medicinska historia och att fylla i olika formulär.
 • Utredningsfasen:
  • Läkare och psykolog pratar med ditt barn och undersöker vilka problem hen har.
  • Vi utför standardiserade tester för att utvärdera uppmärksamhet, impulskontroll och andra kognitiva funktioner.
  • Vi håller intervjuer med föräldrar och lärare för att få en bredare bild av problematiken.
 • Utvärdering och Diagnos: Efter att all data har samlats, gör läkaren och psykologen en gemensam bedömning och ställer eventuellt en diagnos.
 • Behandlingsplan: Om neuropsykiatrisk diagnos ställs så utformas en individuell behandlingsplan. Detta kan inkludera medicinering, kognitiv beteendeterapi anpassad för neuropsykiatrisk problematik och stödstrategier både hemma och i skolan.
 • Uppföljning och support: Regelbundna uppföljningar för att se över och justera behandlingsplanen efter behov.

Vilken hjälp kan vi få efter utredningen?

Varje barn är unikt, och därför är det viktigt att utredningsprocessen är anpassad efter varje barns specifika behov. En individuell plan säkerställer att ditt barn får det stöd som är mest effektivt för just dem. Om vi ställer en diagnos, kommer vi att diskutera olika behandlingsalternativ med dig. Detta kan inkludera:

 • Medicinering
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) och behandling för autism
 • Återgivning till skolan för ett bra omhändertagande
 • Föräldrastöd och utbildning för anhöriga
 • Kontakt med habiliteringen vid behov

Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning?

En utredning tar cirka 20 timmar totalt och pågår ungefär 6-8 veckor beroende på hur omfattande utredningen är. Utredningar av barn brukar vara lite mer omfattande och tar då lite längre tid. Väntetiderna inom den offentliga vården kan vara långa och därför finns det möjlighet att genomföra en privat utredning. Dessa kan ofta ske snabbare och ger dig större flexibilitet i planeringen, varför många väljer denna väg. På Lavendla har vi korta väntetider och vi arbetar på samma sätt som inom offentlig vård. Här kan du få stöd och en förbättrad livskvalitet,

Varför är en utredning viktig?

En utredning kan ge dig svar och förståelse för ditt barns eventuella svårigheter, vilket i sin tur kan leda till bättre stöd och hjälp. Det kan också vara en lättnad att få en förklaring till vissa beteenden eller utmaningar. Att söka hjälp för ditt barn är ett stort steg och vi är här för att stötta dig genom processen. Kom ihåg att en utredning kan vara början på en resa mot förståelse och stöd, vilket kan göra en betydande skillnad i ditt barns liv.

Neuropsykiatrisk utredning i Stockholm

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på vår mottagning i Stockholm. Här kan du och ditt barn träffa en legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din utredning. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Neuropsykiatrisk utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om neuropsykiatrisk problematik för barn

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är en medicinsk utvärdering som används för att upptäcka neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism. Det görs oftast genom kognitiva tester, intervjuer och observationer. Du kan även läsa mer på 1177.se.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Utredningen inkluderar vanligtvis intervjuer, kognitiva tester, självskattningsskalor och samtal med föräldrar och skola för att få en helhetsbild av barnets problematik.

Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning för barn?

Tidsramen kan variera men tar cirka 20 timmar över en period av två till tre månader. Det är viktigt att ha tålamod eftersom en noggrann utredning är avgörande för en korrekt diagnos.

Vilka symptom bör man vara uppmärksam på som kan tyda på neuropsykiatrisk problematik?

Symptom som kan motivera en neuropsykiatrisk utredning kan vara att barnet har svårigheter att fokusera, är lättdistraherad, glömsk och har svårt att organisera och slutföra uppgifter. Hen kan vara mycket rastlös och impulsiv. Det är också vanligt med sociala svårigheter och upprepande beteenden.

 Vilka behandlingsalternativ finns efter en neuropsykiatrisk utredning?

Behandling kan variera från medicinering och terapi till specialanpassade pedagogiska metoder. Alltså är det viktigt med en individuell vårdplan.

Är resultatet av en neuropsykiatrisk utredning konfidentiellt?

Ja, all information som samlas in under utredningen är konfidentiell och omfattas av sekretess enligt patientdatalagen.

Behöver man en remiss för en neuropsykiatrisk utredning?

För att påbörja en neuropsykiatrisk utredning inom den offentliga vården behöver du en remiss men gör du en utredning privat så behöver du inte det.

Hur mycket kostar en neuropsykiatrisk utredning privat?

Kostnaden kan variera beroende på var du gör utredningen och om det är inom den offentliga eller privata sektorn. Läs mer om våra utredningskostnader här.

Mitt barn har sömnproblem, är det vanligt vid neuropsykiatrisk problematik?

Sömnproblem är vanligt och det är viktigt att arbeta på att ha bra rutiner för barnet. Det går att få mer hjälp med.

Vad kan jag göra för att förbereda mig inför en neuropsykiatrisk utredning?

Om det finns information från skolan eller tidigare vårdkontakter så kan det vara bra att ta med det till din utredare. Annars behöver du inte förbereda dig.

Är det annorlunda att vara flicka och ha en neuropsykiatrisk diagnos?

Flickor och kvinnor är ofta underdiagnostiserade och maskar sina symptom på olika sätt. Självkänslan kan ofta påverkas så det gäller att få rätt hjälp.

Går neuropsykiatrisk problematik att bota?

Det går inte att bota en neuropsykiatrisk problematik men det går att få hjälp och stöd som gör det lättare att leva med. Det är viktigt med en bra uppföljning efter utredningen och för att få rätt stöd av föräldrar, i skolan och via exempelvis habilitering vid behov.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.