Hem / Lavendla Terapi / Diagnoser / Neuropsykiatrisk utredning

Funderar du på om du eller någon i din närhet har en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autism? Då kan det vara aktuellt med en neuropsykiatrisk utredning.

Vi hjälper dig

Att genomgå en neuropsykiatrisk utredning kan kännas skrämmande och komplicerat, men det behöver det inte vara. Vi gör det svåra lättare, och i den här artikeln kommer du att få en bättre förståelse för vad neuropsykiatrisk utredning är och hur det går till. Detta är särskilt relevant om du eller någon nära dig misstänker en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autism.

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

En utredning är en grundläggande neuropsykiatrisk bedömning av svårigheter och styrkor som kartlägger en persons behov av stöd och hjälp. Det innebär att man gör intervjuer som identifierar neuropsykiatriska symptom för ADHD och autism både i barndom och vuxen ålder, och hur dessa påverkar olika delar av livet som studier, arbete och relationer. I en ADHD-utredning ingår också samtal med anhörig för att se hur symptomen var i barndom och kognitiva tester för att få mer information om fungerande idag.

Utredningen genomförs av både legitimerad psykolog och läkare som är specialist i psykiatri som samarbetar i diagnostiseringen. Du kommer att få träffa dem båda under utredningen. Att göra en utredning kan vara en viktig del av resan mot en djupare självkännedom och bättre psykologisk hälsa. Vi på Lavendla är måna om att du skall få rätt hjälp och stöd.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Varför genomföra en utredning?

Ofta har man funderat under en längre tid innan man gör en neuropsykiatrisk utredning. Är man vuxen kanske man har märkt att man fungerar på ett lite annat sätt och har vissa svårigheter i skolan, på arbetet eller i relationer. För barn kan frågan lyftas av skolan eller en förälder som lagt märke till att något inte fungerar. En neuropsykiatrisk utredning kan ge flera fördelar och hjälpa dig med att få:

 • Förståelse: För att få klarhet i din situation och förstå varför vissa saker kan vara mer utmanande..
 • Behandlingsplan: Med en diagnos kan du och ditt vårdteam skapa en effektiv behandlingsplan. Du kan få hjälp med koncentration, planering och organisering men också problem som självförtroende och självkänsla.
 • Stöd: En diagnos kan ge dig tillgång till resurser och stöd som annars inte skulle vara tillgängliga. Du har bland annat rätt till extra stöd vid studier även som vuxen.

En neuropsykiatrisk utredning kan ge dig svar på om du har både ADHD och autism, tillstånd som ofta förekommer samtidigt. Medan ADHD innebär svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet visar sig autism som svårigheter i sociala situationer, man har ofta specialintressen och kan ha svårt för förändringar. Båda dessa diagnoser har olika svårighetsgrader, där man kan ha mer eller mindre påverkan i vardagen. I utredningen får du kunskap om vilken nivå du har samt anpassade åtgärder för just din situation.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

 • Första mötet: Allt börjar vanligtvis med ett bedömningsbesök där vi kartlägger hur dina symptom påverkar ditt liv inom olika områden.
 • Testning och intervjuer: Sedan följer tester och intervjuer med både dig själv och anhörig.
 • Uppföljning: Efter alla tester och intervjuer kommer en återgivning där du får reda på resultaten och rekommendationer om fortsatt vård.

Första steget i en utredning

Att ta steget att genomföra en neuropsykiatrisk utredning är en viktig del av att ta hand om din hälsa. Det kan verka överväldigande till en början men brukar leda till en känsla av lättnad och klarhet när det är färdigt. En privat utredning går också fort, då vi ofta har kortare kötid än den offentliga vården. Om du har fler frågor eller vill veta mer om hur du kan få den hjälp du behöver, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att göra det svåra lättare för dig.

Andra steget: Bedömning inför utredning

Innan själva utredningsprocessen börjar vi med ett bedömningssamtal med legitimerad psykolog där vi går igenom din bakgrund, dina symptom och andra faktorer som eventuellt kan förklara din problematik. Du kommer också att få fylla i formulär och självskattningstester som rör ditt beteende och dina svårigheter. Om du har symptom som kan föreligga en utredning så går vi vidare med det.

Tredje steget: Den neuropsykiatriska utredningen

En utredning innebär oftast att du träffat en legitimerad psykolog, som genomför intervjuer och testning, och en psykiatriker som gör en bedömning och ordinerar provtagning. De olika delarna av en neuropsykiatrisk utredning för vuxna inom privatvården inkluderar vanligtvis:

 • Intervjuer: Vi gör en diagnostisk intervju där vi ser hur dina symptom påverkat dig i barndom och vuxen ålder inom områden som arbete, fritid och relationer. För att säkerställa att dina symptom funnits med sedan barndom brukar vi också ha ett samtal med en anhörig. Om det är ett barn som utreds är skolan också involverad i utredningen.
 • Psykologiska tester: Som mäter uppmärksamhet, koncentration och andra kognitiva funktioner.
 • Läkarbesök: Som en del i utredning får du träffa en läkare som gör en neurologisk status och får lämna blodprov.

Fjärde steget: Utvärdering och diagnos

Efter utredningen sammanställer läkaren och psykologen resultatet och ställer tillsammans en diagnos. Du får sedan en grundlig genomgång av resultatet och ett psykologutlåtande med rekommendationer om fortsatta insatser. Dessa anpassas efter din situation och funktionspåverkan.

Femte steget: Efter utredningen

Om vi ställer en diagnos, kommer vi att diskutera olika behandlingsalternativ med dig. Detta kan inkludera:

 • Medicinering vid behov
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) anpassad för din problematik
 • Stöd och anpassningar i arbetslivet eller studier

Det är också bra att ha med sig att en neuropsykiatrisk diagnos också medför vissa rättigheter, som exempelvis studiementor och längre tid vid tentamen. Du kan också få insatser via habiliteringen vid behov.

Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning?

En utredning tar cirka 10-20 timmar totalt och pågår ungefär 6-8 veckor beroende på hur omfattande utredningen är. Utredningar av barn brukar vara lite mer omfattande och tar då lite längre tid. Väntetiderna inom den offentliga vården kan vara långa och därför finns det möjlighet att genomföra en privat utredning. Dessa kan ofta ske snabbare och ger dig större flexibilitet i planeringen, varför många väljer denna väg. På Lavendla har vi korta väntetider och vi arbetar på samma sätt som inom offentlig vård. Här kan du få stöd och en förbättrad livskvalitet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Neuropsykiatrisk utredning i Stockholm

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på vår mottagning i Stockholm. Här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din utredning. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

Neuropsykiatrisk utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra hela eller delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om neuropsykiatriska utredningar

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är en medicinsk utvärdering som används för att upptäcka neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism. Det görs oftast genom psykologiska tester, intervjuer och observationer. Du kan även läsa mer på 1177.se.

Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning?

Tidsramen kan variera men tar mellan 10-20 timmar över en period av två till tre månader. Men det är viktigt att ha tålamod eftersom en noggrann utredning är avgörande för en korrekt diagnos.

Vilka symtom kan leda till att man behöver en neuropsykiatrisk utredning?

Vanliga symtom inkluderar koncentrationssvårigheter, impulsivitet och sociala utmaningar. Om du upplever dessa symtom kan det vara en indikation på att en utredning kan vara till hjälp.

Behöver man en remiss för en neuropsykiatrisk utredning?

För att påbörja en neuropsykiatrisk utredning inom den offentliga vården behöver du en remiss men gör du en utredning privat så behövs inte det.

Hur mycket kostar en neuropsykiatrisk utredning privat?

Kostnaden kan variera beroende på var du gör utredningen och om det är inom den offentliga eller privata sektorn. Läs mer om våra utredningskostnader här.

Är resultatet av en neuropsykiatrisk utredning konfidentiellt?

Ja, all information som samlas in under utredningen är konfidentiell och omfattas av sekretess enligt patientdatalagen.

 Vilka behandlingsalternativ finns efter en neuropsykiatrisk utredning?

Behandling kan variera från medicinering och terapi till specialanpassade pedagogiska metoder. Alltså är det viktigt med en individuell vårdplan.

Hur påverkar en diagnos mitt liv?

En diagnos kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre och ge dig tillgång till stöd och behandling. Det kan erbjuda en förklaring och vägledning för framtiden.

Är det annorlunda att vara kvinna och ha en neuropsykiatrisk diagnos?

Flickor och kvinnor är ofta underdiagnostiserade och döljer sina symptom på olika sätt. Hormoner och självkänsla kan också påverkas på andra sätt och det gäller att få rätt hjälp.

Jag har varit med om trauma, kan jag ha en neuropsykiatrisk diagnos då?

Det är viktigt att du får en grundlig bedömning där man tar hänsyn till alla dina svårigheter. Det finns även en ökad risk att utsättas för trauma om man har en neuropsykiatrisk diagnos så ibland kan det vara orsak.

Går neuropsykiatrisk problematik att bota?

Det går inte att bota en neuropsykiatrisk problematik men det går att få hjälp och stöd som gör det lättare att leva med. Det är viktigt med en bra uppföljning efter utredningen och man kan också ha rätt till stöd via exempelvis habilitering.

Jag har mycket ångest och känner mig nedstämd, kan ni hjälpa mig med det också?

Vi gör en bedömning av olika symptom med rekommendationer för behandling om du lider av samsjuklighet med andra tillstånd.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.