Blir det ofta svårt i sociala relationer? Har du även intressen som är intensiva och svårigheter att hantera förändringar? Eller har du noterat liknande problem hos någon närstående? Då kan det röra sig om autism.

Vad är autism?

Autism, eller Autismspektrumstörning (ASD), är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och diagnos som påverkar sociala relationer, kommunikation och beteende.

Det är fortfarande inte fastställt vad som orsakar autism men en kombination av genetiska, neurologiska och miljömässiga faktorer kan spela en roll i utvecklingen av funktionsnedsättningen.

Det finns olika svårighetsgrader beroende på hur stor påverkan det har på ens liv men varje individ med autism är också unik. Här kan du få mer kunskap om vad diagnosen kan innebära för dig.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Symptom på autism

Det finns flera olika sätt som autism kan visa sig och här är en lista på hur det kan komma fram:

  • Sociala svårigheter: Man kan ha svårt att förstå sociala signaler, behålla ögonkontakt och utveckla nära relationer.
  • Kommunikationssvårigheter: Det kan finnas kommunikationproblem, som fördröjd talutveckling, begränsad användning av gester och missförstånd.
  • Repetitiva beteenden: Man har ofta upprepande eller stereotypa beteenden, intressen eller aktiviteter.
  • Sensoriska känsligheter: Det kan finnas en känslighet för ljus, ljud, beröring, smak eller lukt. Vissa personer med autism kan vara överkänsliga medan andra kan vara underkänsliga för vissa stimuli.
  • Rigiditet med rutiner: Man kan ha en stark preferens för rutiner, med motstånd mot förändringar. Oväntade förändringar kan orsaka ångest.

Autism, ångest och depression

Det är inte ovanligt att personer med autism även har andra problem som social ångest, nedstämdhet och stressproblem. Det är också vanligt med sömnproblem. Dessa känslor kan förstärkas av svårigheterna som autism skapar, såsom sociala svårigheter och sensorisk känslighet.

Autism och koncentration

Vid autism har man ofta lätt att koncentrera sig på saker man tycker är intressant, man kan gå upp i dem väldigt mycket på ett sätt som kan bli uttröttande för omgivningen. Man kan ofta se detaljer som andra inte uppfattar, vilket också kan vara en styrka. Samtidigt kan man bli trött av för mycket sensorisk stimulering och behöva arbeta på sin återhämtning. Livsstilsfaktorer är viktigt att tänka på om man har autism, som att träna, äta regelbundet och sköta sin sömn.

Relationer och autism

Autism är en funktionsnedsättning som kan påverka relationer i hög grad. Det kan handla om att man har svårt för socialt samspel, att ta initiativ och att förstå andra. Det kan leda till att man har få vänner men det kan också finnas ett ointresse för relationer. Förståelse för hur diagnosen påverkar en individ kan göra stor skillnad för hur relationer kan utvecklas.

Autism hos barn och vuxna

För barn kan symptomen i vissa fall vara tydliga men det kan skilja sig mellan pojkar och flickor. Pojkar har traditionellt varit mer uppmärksammade, kanske tänker man på en person med ett specialintresse som är uppenbart medan det för tjejer kan vara annorlunda. Där kan intressen istället vara saker som smink eller djur. Har man autism är det inte ovanligt att man blir utsatt för mobbning som barn på grund av sociala svårigheter och det kan finnas ett behov av mer stöd i skolan.

Hos vuxna kan symptomen också visa sig i sociala situationer, kanske har man få vänner eller så blir det problem på arbetet. Har man vuxit upp med stödjande föräldrar så kan de ha kompenserat för symptomen, som kan bli tydligare när man flyttar hemifrån. Många som är högfungerande klarar sig ändå ganska bra om de hittar ett yrke som passar dem. Det kan vara ett specialintresse eller ett jobb där det är rutiner som man trivs med. Trots detta kanske det varit en stor ansträngning att klara av skolan och i vuxen ålder kan man ofta få stressrelaterade problem på grund av den sensoriska känsligheten.

Högfungerande autism eller Nivå 1

Autism finns i olika svårighetsgrader utifrån nivå 1, 2 och 3. Vilken nivå av funktionsnedsättningen man har beror på hur det påverkar en i livet och hur stort behov man har av stöd. Förut kallade man högfungerande autism för Aspergers syndrom men numera heter det autism på nivå 1, som är den mildaste formen. Är man högfungerande så har man kanske ett jobb och relationer men kan ändå uppleva svårigheter med att fungera som andra. Man kanske haft turen att hitta ett yrke som passar och relationer som varit acceperande. Trots detta kan man känna att det kan bli missförstånd och på grund av den sensoriska känsligheten kanske man lätt blir trött.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Nästa steg för en utredning av autism

Om du, eller någon du känner, upplever symptom som verkar överensstämma med autism är det viktigt att ta kontakt med en legitimerad psykolog eller läkare för att få en diagnos och hjälp med en eventuell behandlingsplan. Att göra en autism-utredning kan underlätta din förståelse för dig själv och dina behov. Det kan underlätta acceptans, både av dig själv och från din omgivning. Genom kunskap och stöd kan vi göra det svåra lättare.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss eller boka en tid med någon av våra professionella psykologer och terapeuter.

Autism utredning i Stockholm

Söker du professionell hjälp för autism eller andra psykiska besvär, har vi ett nätverk av erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa mot bättre psykisk hälsa. Då vi tror på att tröskeln till utredning och behandling ska vara låg har vi gjort det enkelt att komma i kontakt med en specialist via vårt kontaktformulär. Vi erbjuder utredning för autism på vår mottagning i Stockholm och här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din resa. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

Utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om autism

Vad är autism?

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den kännetecknas av påverkan inom sociala relationer, sensorisk känslighet och repetitivt beteende.

Hur diagnostiseras autism?

Diagnostisering görs oftast av psykolog och psykiatriker som är specialist inom neuropsykiatri genom en omfattande utredning. Denna kan inkludera intervjuer och kognitiva tester.

Vilka är symptomen på autism?

Vanliga symptom inkluderar sociala svårigheter med förståelse och kommunikation, repetitiva beteenden med specialintressen och att man har en sensorisk känslighet för exempelvis ljud och ljus.

Finns det någon behandling för autism?

Man kan gå i behandling för autism, vilket ofta fokuserar på social färdighetsträning och att hantera tankar, känslor och behov i olika situationer. Man har också rätt till stödåtgärder i exempelvis skola.

Är autism ärftligt?

Forskning visar att det finns en genetisk komponent för autism. Om en förälder har diagnosen ökar risken att även andra familjemedlemmar har det.

Påverkar autism skolarbetet?

Ja, eftersom autism påverkar koncentration och beteende kan det vara en utmaning i skolmiljön. Specialpedagogiskt stöd kan dock göra en stor skillnad.

Kan man ha ADHD och autism samtidigt?

Ja, det är inte ovanligt att man har både och. Om man tror att man har det så kan man göra en neuropsykiatrisk utredning.

Vad kan jag göra om jag tror att jag eller mitt barn har autism?

Om du misstänker autism, ta kontakt med legitimerad vårdgivare för en första bedömning. Därifrån kan du gå vidare med en utredning och behandling.

Skiljer sig autism mellan flickor och pojkar?

Traditionellt har pojkar blivit uppmärksammade mer och det har varit en underdiagnostisering hos flickor. Hos flickor kan specialintressen vara exempelvis smink och djur.

Kan man ha andra psykologiska tillstånd som ångest och depression samtidigt som autism?

Man kan ha samsjuklighet med andra tillstånd och det går också bra att gå i psykologisk behandling för dem.

Vilka rättigheter har man om man får en autismdiagnos?

Om man får en diagnos då har man rätt till stöd, exempelvis under skolgång och i studier. Man har också rätt till stöd i hemmet och insatser via habilitering eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utifrån vilket behov man har.

Vad ska man göra om man är anhörig till någon med autism?

Som anhörig kan du söka dig till anhörigföreningar eller till habiliteringen, som ofta har insatser för de som är nära någon med diagnosen.

Hur gör man en autismutredning?

Att ta steget och undersöka om du har en neuropsykiatrisk diagnos kan vara en känslosam upplevelse, men det är också viktigt för att få den hjälp du eventuellt behöver. Med en enkel och lättförståelig guide vill vi göra det svåra lättare.

Steg 1: Uppmärksamma symptomen

Notera vilka symptom du upplever. Dessa kan inkludera svårigheter socialt, rutinbundenhet och att känna sig överväldigad av dagliga uppgifter.

Steg 2:  Konsultera en legitimerad vårdgivare

Det första och viktigaste steget är att söka professionell hjälp. En autismdiagnos kan bara ställas av en medicinsk specialist, som en psykolog eller psykiater.

Steg 3: Utredningen för autism

Efter ett första bedömningssamtal där man kommit fram till att det kan röra sig om autism så kan man fortsätta med en utredning. Detta kan inkludera intervjuer, kognitiv testning och samtal med anhörig.

Steg 4: Diagnos

Om du får en diagnos av autism kommer du få ett skriftligt utlåtande och nästa steg att diskutera insatser. Dessa kan variera från person till person, men oftast inkluderar det terapi och andra stödinsatser.

Steg 5: Psykoterapi och stöd

Samtalsterapi kan hjälpa dig att utveckla färdigheter för att hantera symptomen av autism. Detta inkluderar social färdighetsträning, kognitiv beteendeterapi och stresshantering.

Steg 6: Uppföljning och anpassning

Regelbundna uppföljningar med din vårdgivare är avgörande för att se hur behandlingen fungerar och om några justeringar behöver göras.

Steg 7: Stöd från organisationer och närstående

Att ha ett stödjande nätverk är viktigt. Prata med familj och vänner och förklara din situation för att få det stöd du behöver. Det kan också finnas anhörigträffar och utbildningar om de som är nära vill lära sig mer. Det finns också många organisationer som Autism Sverige, vilka anordnar informationsträffar och events för personer med autism.

Då det ofta kan verka skrämmande eller utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. Därför erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över video i 20 eller 45 minuter. Alltså kan du boka ett samtal bara för att känna hur det känns, allt för att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.