Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Overklighetskänslor

Upplever du att livet känns drömlikt eller avlägset? Ibland kan vi drabbas av overklighetskänslor i samband med ångest, ibland upplevs de mer ihängande. Oavsett kan det vara bra att kontakta en terapeut.

Vad är overklighetskänslor?

Overklighetskänslor, även kända som derealisation eller depersonalisation, kan upplevas som en känsla av att vara frånkopplad från verkligheten. Det kan kännas som om man är en åskådare i sitt eget liv, eller som om världen omkring är suddig eller overklig. Denna upplevelse kan vara både förvirrande och skrämmande, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam.

Orsaker och sammanhang

 • Ångest overklighetskänslor: Stark ångest kan ibland leda till overklighetskänslor, som ett sätt för sinnet att skydda sig från överväldigande stress.
 • Overklighetskänslor panikångest: Under en panikattack kan overklighetskänslorna bli mer intensiva, vilket skapar en ond cirkel av oro och fruktan.
 • Depression overklighetskänslor: Vid depression kan overklighetskänslor uppstå som en följd av den djupa sorg och tomhet som karaktäriserar tillståndet.
 • Panikångest overklighetskänslor: Individer med panikångest kan ofta uppleva dessa känslor, vilket förstärker känslan av ångest och fruktan.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Identifiera overklighetskänslor

Det är viktigt att känna igen tecken på overklighetskänslor för att kunna hantera dem effektivt:

 • Känsla av att vara en åskådare till ditt eget liv.
 • Känslan av att omgivningen är främmande eller suddig.
 • Upplevelsen av att dina egna tankar och kropp känns främmande.

När ska man söka hjälp?

Om du upplever dessa känslor frekvent, eller om de börjar påverka ditt dagliga liv, kan det vara dags att överväga att kontakta en psykolog. Professionell hjälp kan ge dig verktygen att hantera dessa känslor och förstå deras ursprung.

Hantering av overklighetskänslor

Andningsövningar: Att fokusera på din andning kan hjälpa till att återföra dig till nuet och minska känslan av overklighet.

Mindfulness och meditation: Dessa tekniker kan hjälpa dig att bli mer medveten om nuvarande ögonblick och minska stress.

Fysisk aktivitet: Regelbunden motion kan minska stress och ångest, vilket i sin tur kan hjälpa till att minska upplevelsen av overklighetskänslor.

Strukturerad rutin: Att ha en daglig rutin kan ge stabilitet och känsla av verklighet.

Vi gör det svåra lättare

Att navigera overklighetskänslor kan vara utmanande, men kom ihåg att du inte är ensam. Genom att förstå och acceptera dessa känslor, och genom att söka hjälp när det behövs, kan du ta ett steg mot att må bättre. Vi erbjuder kontakt med erfarna psykologer och terapeuter som kan stötta dig i denna resa. Tveka inte att kontakta oss om du känner att du behöver någon att prata med.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


20 vanliga frågor och svar om overklighetskänslor

Vad är en overklighetskänsla?

Overklighetskänsla, även känd som depersonalisation eller derealisation, är en psykologisk upplevelse där man känner sig främmande inför sin egen kropp eller sin omgivning. Det kan upplevas som att man lever i en dröm eller ser sig själv utifrån. Denna känsla är kopplad till olika psykiska tillstånd och kan vara en reaktion på stress eller trauma.

Hur känns overklighetskänslor?

Overklighetskänslor kan variera från person till person, men ofta beskrivs det som en känsla av att vara åskådare till sitt eget liv eller att saker runt omkring inte är verkliga. Man kan känna sig frånskild från sina känslor, som om man tittar på världen genom ett filter. Det kan också innebära en förändrad uppfattning av tid och rum.

Är overklighetskänslor farligt

I sig själva är overklighetskänslor inte farliga, men de kan vara ett symptom på en underliggande psykisk hälsotillstånd såsom ångest, depression, eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Det är viktigt att söka professionell hjälp om dessa känslor påverkar din vardag.

Varför får man DDD?

DDD, eller Depersonalisations-/Derealisationssyndrom, kan uppstå på grund av flera orsaker. Stress, ångest, trauma, och vissa typer av droganvändning är vanliga orsaker. Ibland kan det vara en försvarsmekanism som kroppen använder för att hantera överväldigande situationer eller känslor.

Hur behandlar man overklighetskänslor?

Behandling för overklighetskänslor varierar beroende på den underliggande orsaken. Terapiformer som KBT (kognitiv beteendeterapi) är ofta effektiva. Medicinering kan också användas för att hantera symtom som ångest och depression. Det är viktigt att man får individuellt anpassad hjälp från en psykolog eller terapeut.

Kan overklighetskänslor vara tecken på en annan sjukdom?

Ja, overklighetskänslor kan ibland vara symtom på andra sjukdomar som neurologiska tillstånd eller hjärnskador. Även vissa psykiatriska tillstånd som schizofreni eller bipolär sjukdom kan manifestera liknande symtom. Det är viktigt att genomgå en grundlig medicinsk och psykologisk utvärdering för att utesluta andra orsaker.

Påverkar overklighetskänslor minnet?

Overklighetskänslor kan påverka hur man upplever och lagrar minnen. Eftersom upplevelsen av nuet kan kännas diffus eller overklig, kan det leda till att nya minnen känns avlägsna eller otydliga. Det är dock inte samma sak som minnesförlust.

Kan overklighetskänslor gå över av sig själv?

I vissa fall kan overklighetskänslor minska eller försvinna med tiden, särskilt om de är kopplade till en tillfällig stressutlösare eller händelse. Dock är det viktigt att inte ignorera dessa känslor, särskilt om de kvarstår eller förvärras, eftersom de kan vara tecken på en djupare psykisk hälsoproblematik.

Finns det några självhjälpsmetoder mot overklighetskänslor?

Ja, vissa självhjälpsmetoder kan vara till hjälp. Mindfulness och meditationsövningar kan hjälpa till att återföra uppmärksamheten till nuet och minska känslor av overklighet. Regelbunden fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil bidrar även till bättre psykisk hälsa. Att hålla en dagbok kan också vara ett sätt att bearbeta och förstå sina upplevelser.

När bör man söka professionell hjälp för overklighetskänslor?

Man bör söka professionell hjälp om overklighetskänslorna är ihållande, förvärras, eller påverkar ens dagliga liv och funktion. Det är även viktigt att söka hjälp om dessa känslor åtföljs av andra symtom som ångest, depression, eller tankar på att skada sig själv. En psykolog eller psykiater kan ge råd och behandling som är anpassad till individens behov.

Kan barn uppleva overklighetskänslor?

Ja, barn kan också uppleva overklighetskänslor, särskilt i stressfyllda situationer eller efter traumatiska händelser. Hos barn kan dessa känslor yttra sig som förvirring, svårigheter att koncentrera sig, eller som en känsla av att saker runtomkring dem inte är verkliga. Det är viktigt att uppmärksamma dessa tecken och söka professionell hjälp om nödvändigt.

Är overklighetskänslor kopplade till sömnproblem?

Overklighetskänslor kan vara kopplade till sömnproblem såsom insomnia eller förändrade sömnmönster. Sömnbrist kan i sin tur förvärra känslor av overklighet, vilket skapar en negativ cykel. God sömnhygien och, vid behov, professionell hjälp för sömnproblem är viktigt för att hantera dessa symtom.

Kan overklighetskänslor påverka arbete eller studier?

Overklighetskänslor kan ha en påverkan på arbets- och studieprestationer. Svårigheter med koncentration, minnesproblem, och känslan av att vara frånkopplad kan göra det utmanande att upprätthålla normala prestationer. Det är viktigt att söka stöd och anpassa arbets- eller studiemiljön för att underlätta hantering av dessa symtom.

Finns det någon koppling mellan overklighetskänslor och sociala relationer?

Ja, personer som upplever overklighetskänslor kan också uppleva svårigheter i sociala relationer. Dessa känslor kan leda till en känsla av isolering eller svårighet att relatera till andra människor. Socialt stöd och terapi kan hjälpa till att hantera dessa utmaningar.

Hur vanligt är det att uppleva overklighetskänslor?

Overklighetskänslor är relativt vanliga och kan upplevas av många människor någon gång under deras liv, särskilt under perioder av hög stress eller efter traumatiska händelser. Det är dock mindre vanligt att dessa känslor blir kroniska eller en del av ett allvarligare psykiskt hälsotillstånd.

Kan overklighetskänslor förvärras över tid?

Ja, i vissa fall kan overklighetskänslor förvärras, särskilt om de inte hanteras. Orsaker till försämring kan inkludera pågående stress, brist på adekvat behandling eller stöd, och samtidiga psykiska hälsotillstånd. Tidig intervention och kontinuerlig vård är viktiga för att förhindra försämring.

Är det möjligt att helt återhämta sig från overklighetskänslor?

Ja, många individer återhämtar sig helt från overklighetskänslor, särskilt med adekvat behandling och stöd. Återhämtningen kan variera beroende på individens unika omständigheter och den underliggande orsaken till symptomen. Kombinationen av terapi, eventuell medicinering, och självhjälpsstrategier är effektiv för många.

Påverkar overklighetskänslor fysisk hälsa?

Även om overklighetskänslor främst är psykologiska kan de indirekt påverka fysisk hälsa. Stress och ångest som ofta följer med dessa känslor kan leda till fysiska symtom som huvudvärk, muskelspänningar och sömnproblem. Att ta hand om sin fysiska hälsa är en viktig del av att hantera dessa symtom.

Kan overklighetskänslor vara ett tecken på dissociativ identitetsstörning (DID)?

Overklighetskänslor kan ibland vara associerade med dissociativa störningar som dissociativ identitetsstörning (DID), men de är inte nödvändigtvis ett tecken på DID. DID är en sällsynt och komplex psykisk störning som innebär flera distinkta identiteter eller personlighetstillstånd. En professionell bedömning är nödvändig för att fastställa diagnosen.

Kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera overklighetskänslor?

Livsstilsförändringar kan vara en viktig del av att hantera overklighetskänslor. Att upprätthålla en balanserad kost, regelbunden motion, god sömnhygien, och att undvika överdriven alkohol- och droganvändning kan bidra till förbättrad psykisk hälsa. Mindfulness-övningar och stresshanteringstekniker kan också vara till stor hjälp.

Hantera overklighetskänslor: En steg-för-steg guide

Overklighetskänslor, eller dissociation, kan vara en utmanande och förvirrande upplevelse. Det är viktigt att förstå hur man kan hantera dessa känslor på ett säkert och effektivt sätt. Här är en steg-för-steg guide som kan hjälpa dig eller någon du känner att navigera genom dessa känslor.

Identifiera känslan

 • Förstå känslan: Overklighetskänslor kan kännas som att man är avskild från sin egen kropp eller sin omgivning.
 • Observera symptomen: Notera specifika symptom som känsla av distansering, minnesförlust eller en känsla av att världen inte är verklig.

Skapa en trygg miljö

 • Hitta en säker plats: Sök en plats där du känner dig trygg och ostörd.
 • Använd sinnen: Fokusera på det du kan se, höra, känna, lukta och smaka för att förankra dig i nuet.

Använd jordande tekniker

 • Fysiska metoder: Håll i något fast, gå barfota på gräset, eller ta en varm dusch.
 • Sinnesfokuserade metoder: Lyssna på lugnande musik, dofta på något med stark lukt, eller ät något med tydlig smak.

Andningsövningar

 • Djupa andetag: Ta långsamma, djupa andetag för att minska stress och ångest.
 • Andningstekniker: Prova olika andningstekniker som bukandning eller 4-7-8-tekniken.

Identifiera utmanande situationer

 • Förstå triggers: Lär dig vad som utlöser dina overklighetskänslor.
 • Dagbok: Föra en dagbok för att spåra dessa triggers och hur du reagerar på dem.

Sök professionell hjälp

 • Terapi: Överväg att prata med en psykolog eller terapeut.
 • Stödgrupper: Anslut dig till stödgrupper där du kan dela erfarenheter och få råd.

Skapa en rutin för självvård

 • Regelbunden motion: Fysisk aktivitet kan minska stress och förbättra humöret.
 • Balanserad kost: En näringsrik kost kan bidra till bättre fysisk och mental hälsa.

Utveckla positiva hanteringsstrategier

 • Mindfulness: Öva mindfulness för att vara närvarande i nuet.
 • Kreativa uttryck: Använd konst, musik eller skrivande som ett sätt att uttrycka och bearbeta känslor.

Kom ihåg att varje persons upplevelse är unik, och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är viktigt att vara tålmodig och fortsätta experimentera med olika strategier för att hitta vad som fungerar bäst för dig eller din nära och kära. Om du känner dig överväldigad, tveka inte att kontakta en hälsovårdspersonal.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.