Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Panikångest

Vi har alla ångest till och från. Men när panikångest uppstår så plötsligt och intensivt att den påverkar vår vardag, eller får oss att undvika delar av vårt liv, kan det vara dags att söka hjälp.

Vad är panikångest?

Panikångest är en form av ångeststörning kännetecknad av plötsliga och återkommande attacker av intensiv rädsla eller obehag. Dessa attacker, även kända som panikattacker, kan inträffa oväntat och utan en uppenbar anledning.

Symtom på panikångest

Symtomen på panikångest kan variera, men inkluderar ofta:

 • Hjärtklappning eller snabb hjärtrytm
 • Svettningar
 • Darrningar eller skakningar
 • Känsla av kvävning
 • Andnöd
 • Bröstsmärta eller obehag
 • Illamående eller magbesvär
 • Yrsel, ostadighet, eller svimningskänsla
 • Hetta- eller köldvågor
 • Domningar eller stickningar
 • Rädsla för att förlora kontrollen eller “bli galen”
 • Rädsla för att dö

Dessa symtom är ofta så intensiva att de skapar en stark rädsla för framtida attacker, vilket kan leda till undvikande beteenden.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Orsaker till panikångest

Orsakerna till panikångest kan vara många och inkluderar genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Stress, särskilt långvarig stress, är ofta en betydande utlösare. Andra riskfaktorer kan inkludera:

 • Familjehistorik av panikångest eller andra ångeststörningar
 • Signifikanta livsförändringar eller stressande händelser
 • Tidigare psykologiska trauman eller PTSD
 • Tendens till att vara mer känslig för stress eller negativa känslor
 • Vissa medicinska tillstånd eller medicineringar

Behandling av panikångest

Behandling av panikångest kan innefatta en kombination av terapi, medicinering och självhjälpsstrategier. De mest effektiva behandlingsformerna är:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT är en av de mest effektiva terapiformerna för panikångest. Terapin fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till panikångest.
 • Medicinering: Läkemedel såsom antidepressiva och ångestdämpande medel kan vara hjälpsamma i att kontrollera symtomen på panikångest.
 • Livsstilsförändringar: Regelbunden motion, en hälsosam kost, tillräckligt med sömn, och undvikande av alkohol och koffein kan hjälpa till att minska frekvensen och intensiteten av panikattacker.
 • Andningstekniker och avslappningsövningar: Dessa tekniker kan hjälpa till att hantera de fysiska symtomen på panikångest under en attack.

Att leva med panikångest

Att leva med panikångest kan vara utmanande men med rätt verktyg och stöd är det möjligt att hantera symtomen och förbättra din livskvalitet. Här är några tips:

 • Förstå ditt tillstånd: Lär dig så mycket som möjligt om panikångest och dess behandlingar.
 • Sök professionell hjälp: Kontakta en psykolog eller annan mental hälsospecialist som kan erbjuda råd och behandling.
 • Skapa en stödgrupp: Prata med familj och vänner om din erfarenhet och be om deras förståelse och stöd.
 • Öva självvård: Prioritera din fysiska och emotionella hälsa genom att ägna tid åt avkoppling och aktiviteter du tycker om.

Panikångest kan vara en utmanande erfarenhet, men det finns hjälp att få och många har framgångsrikt lärt sig hantera och övervinna sina symtom. Kom ihåg att du inte är ensam och att våra terapeuter finns tillgängliga för att stötta dig på din väg mot återhämtning.

Hantera panikångest i vardagen: Praktiska tips och strategier

Att hantera panikångest i vardagen kräver både förståelse och tålamod. Det är viktigt att komma ihåg att varje persons erfarenhet är unik, och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Här är några praktiska tips och strategier som kan hjälpa dig att hantera panikångest:

1. Identifiera utlösare (triggers)

Lär dig att känna igen de situationer, tankar eller känslor som utlöser dina panikattacker. Då förståelse för dessa utlösare kan hjälpa dig att förbereda dig, kan det i sin tur hjälpa dig att hantera en attack mer effektivt.

2. Andningsövningar och avslappningstekniker

 • Praktisera djupandning eller mindfulness-tekniker då de kan hjälpa dig att minska spänningar och stress.
 • Använd avslappningsövningar som progressiv muskelavslappning för att minska kroppslig ångest.

3. Självhjälpsstrategier

 • Skriv dagbok för att dokumentera dina tankar och känslor. Detta kan ge insikter i mönster och därigenom hjälpa dig att arbeta igenom dina känslor.
 • Använd positivt självprat och affirmationer för att bekämpa negativa tankar och öka självförtroendet.

4. Hälsosam livsstil

 • Motionera regelbundet för att minska stress och förbättra din allmänna hälsa.
 • Ät en balanserad kost och se till att få tillräckligt med sömn.
 • Undvik koffein, alkohol och andra substanser som kan förvärra ångest.

5. Sök stöd

 • Tala öppet med vänner och familj om dina upplevelser och känslor.
 • Gå med i en stödgrupp där du kan dela erfarenheter och få råd från andra som har liknande erfarenheter.

6. Professionell hjälp

 • Överväg att regelbundet träffa en psykolog eller terapeut som kan hjälpa dig att utveckla effektiva hanteringsstrategier.
 • Följ eventuell medicinsk behandling som ordinerats av din läkare.

Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Utmaningar och lösningar

 • Negativ självkritik: Omvandla självkritik till konstruktiv självreflektion. Fråga dig själv, “Är detta verkligen sant?” och “Hur kan jag förbättra mig?”
 • Jämförelse med andra: Kom ihåg att alla har sin egen resa. Fokusera på din personliga utveckling istället för att jämföra dig med andra.

När panikångest påverkar ditt arbete

Panikångest kan ha en betydande inverkan på din arbetsförmåga och prestation. Det är viktigt att hitta sätt att hantera din ångest på arbetsplatsen:

 • Skapa en lugn och bekväm arbetsmiljö.
 • Ta regelbundna pauser för att undvika överväldigande stress.
 • Om möjligt, diskutera din situation med din arbetsgivare eller HR-avdelning för att undersöka möjligheter till anpassningar som kan stödja dig.

Att förstå och acceptera

Förståelsen och acceptansen av att du har panikångest är ett viktigt steg i din återhämtningsprocess. Att erkänna och acceptera ditt tillstånd kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina behov och hur du bäst kan ta hand om dig själv.

Kom ihåg att återhämtning från panikångest är en process och det kan ta tid. Var tålmodig med dig själv och erkänn varje framsteg du gör. Du är inte ensam och Lavendlas terapeuter hjälper dig gärna att navigera genom denna utmaning.

Att skapa en långsiktig plan för hantering av panikångest

Att hantera panikångest är inte bara en fråga om att bemästra kortsiktiga tekniker; det handlar också om att utveckla en långsiktig plan för att hantera och minska dess påverkan på ditt liv. Här är några steg du kan ta för att skapa en sådan plan:

1. Regelbunden uppföljning med hälsovårdspersonal

 • Säkerställ regelbundna möten med din läkare eller terapeut för att övervaka din framsteg och justera behandlingsplanen vid behov.
 • Var öppen för att prova nya behandlingsmetoder eller terapiformer som kan vara mer effektiva för dig.

2. Utveckla en krisplan

 • Ha en plan på plats för hur du hanterar en panikattack, oavsett var du befinner dig.
 • Informera närstående och kollegor om vad de kan göra för att hjälpa dig om du får en panikattack.

3. Förebyggande strategier

 • Arbeta aktivt med att minska stress i ditt liv genom tidsplanering, avkopplingstekniker och att säga nej till för många åtaganden.
 • Utveckla en hälsosam rutin som inkluderar motion, avkoppling och hobbies.

4. Kontinuerligt lärande och självutveckling

 • Fortsätt att lära dig om panikångest och hur det påverkar dig.
 • Delta i workshops, kurser eller online-seminarier för att utöka din förståelse och dina färdigheter i att hantera ångest.

5. Uppbyggande av ett stödjande nätverk

 • Upprätthålla och utveckla relationer med personer som förstår och stöttar din resa.
 • Överväg att delta i självhjälpsgrupper eller onlineforum där du kan dela erfarenheter och lärdomar med andra som lider av liknande utmaningar.

Att integrera hantering i ditt dagliga liv

Skapa små dagliga rutiner som hjälper dig att hantera din ångest, som att göra andningsövningar varje morgon. Var uppmärksam på din mentala hälsa och gör anpassningar i din livsstil när det behövs.

Att mäta dina framsteg

Sätt upp realistiska mål för din återhämtning och fira de små framstegen. Att reflektera regelbundet över hur du har hanterat utmaningar och vad du har lärt dig från dem kan hjälpa dig se dina framsteg tydligare. Kom ihåg att hanteringen av panikångest är en personlig resa. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Var snäll mot dig själv och kom ihåg att varje steg du tar, oavsett hur litet det kan verka, är ett steg framåt på din resa mot välbefinnande.

Att leva med och övervinna panikångest

Hantering av panikångest kan vara en livslång resa men det är viktigt att behålla ett framtidsperspektiv. Att se framåt och planera för framtiden kan vara en kraftfull del av återhämtningsprocessen. Här är några sätt att bygga en positiv framtid samtidigt som du hanterar panikångest:

1. Sätta långsiktiga mål

 • Tänk på vad du vill uppnå i ditt liv, oavsett om det är i din karriär, personliga relationer eller hobbyer.
 • Sätt upp realistiska, långsiktiga mål som motiverar dig och ger ditt liv riktning.

2. Anpassa förväntningarna

 • Var realistisk med vad du kan uppnå och tillåt dig själv att justera dina förväntningar och mål när det behövs.
 • Förstå att det är okej att ha dagar då du inte är på topp och att återhämtning ofta innebär två steg framåt och ett steg tillbaka.

3. Uppmuntra personlig utveckling

 • Engagera dig i aktiviteter som främjar personlig tillväxt, som att lära dig nya färdigheter eller delta i utbildningsprogram.
 • Se din hantering av panikångest som en del av din personliga utvecklingsresa.

4. Bygga och upprätthålla relationer

 • Fortsätt att odla starka relationer med familj, vänner och kollegor.
 • Var öppen med dina kära om din resa och låt dem veta hur de kan stötta dig.

5. Fokusera på hälsa och välbefinnande

 • Prioritera din fysiska och mentala hälsa genom balanserad kost, regelbunden motion och tillräckligt med sömn.
 • Öva regelbunden självvård för att hålla stress och ångest på en hanterbar nivå.

6. Överväga livslångt lärande

 • Fortsätt att lära dig om panikångest och relaterade hälsotillstånd.
 • Var öppen för nya behandlingsmetoder och forskning som kan erbjuda ytterligare stöd.

Att leva med panikångest innebär inte att ditt liv är begränsat. Med rätt stöd, strategier och en vilja att lära och växa, kan du leva ett fullt och meningsfullt liv. Däremot är det viktigt att komma ihåg att varje persons resa är unik och det som är viktigast är att du fortsätter att gå framåt i din egen takt.

Att skapa en hållbar framtid trots panikångest

Att anpassa sig till ett liv med panikångest kräver inte bara förståelse och hantering av tillståndet utan också att bygga en hållbar framtid där du känner dig kapabel och hoppfull. Här är några steg för att skapa en sådan framtid:

1. Att förbli engagerad i behandlingen

 • Fortsätt att delta i terapi eller rådgivning även när du mår bättre för att upprätthålla dina framsteg och förebygga återfall.
 • Var öppen för att justera din behandlingsplan efter behov, med hjälp av din vårdgivare.

2. Att bygga motståndskraft

 • Lär dig tekniker för att bygga emotionell motståndskraft, såsom att hantera besvikelser och utmaningar på ett hälsosamt sätt.
 • Öva tacksamhet och positivt tänkande för att bygga en mer optimistisk syn på livet.

3. Att navigera i arbetslivet

 • Sök arbete eller karriärmöjligheter som är meningsfulla och som inte överbelastar dig.
 • Diskutera möjliga anpassningar på arbetsplatsen som kan hjälpa dig att hantera din ångest, såsom flexibla arbetstider eller möjligheten att arbeta hemifrån.

4. Att sätta personliga gränser

 • Lär dig att säga nej till åtaganden som är stressande eller överväldigande.
 • Sätt tydliga gränser i dina relationer för att värna din tid och energi.

5. Att delta i samhället

 • Engagera dig i volontärarbete eller gemenskapsaktiviteter, vilket kan ge en känsla av syfte och tillhörighet.
 • Dela dina erfarenheter med andra för att öka medvetenheten och minska stigma kring psykisk hälsa.

6. Att planera för framtiden

 • Sätt upp både kort- och långsiktiga mål för din personliga och professionella utveckling.
 • Planera för framtiden, men var också flexibel och beredd att anpassa dina planer när omständigheterna ändras.

Att hantera panikångest är en ständigt pågående process, men det behöver inte definiera ditt liv. Med rätt inställning och stöd kan du skapa en ljus och hållbar framtid. Kom ihåg att steg för steg, dag för dag, bygger du en väg mot en mer stabil och tillfredsställande tillvaro.

Förståelse och hantering av panikångest

I denna fördjupningsdel går vi djupare in i förståelsen och hanteringen av panikångest. Vi kommer att utforska de underliggande mekanismerna, avancerade hanteringstekniker och hur man kan bygga en starkare grund för långsiktig hantering och återhämtning.

Förstå de underliggande mekanismerna

Biologiska faktorer: Forskning visar att vissa delar av hjärnan, inklusive amygdala, spelar en roll i hur vi upplever ångest. Hormoner som adrenalin och kortisol är också inblandade.

Psykologiska faktorer: Lär dig om hur tankemönster och kognitiva förvrängningar kan bidra till och förstärka panikångest.

Sociala och miljömässiga faktorer: Förstå hur stressorer i din omgivning, som arbetspress eller personliga relationer, kan påverka din ångest.

Avancerade Hanteringstekniker

Exponeringsterapi: Denna terapiform innebär gradvis och kontrollerad exponering för de situationer eller objekt som utlöser din ångest, för att minska rädslan och undvikande beteenden.

Mindfulness och medveten närvaro: Fördjupa dina kunskaper i mindfulness och hur det kan användas för att hantera panikångest genom att öva på att vara närvarande i nuet och acceptera dina känslor utan att döma dem.

Avancerade andningstekniker: Utöver grundläggande andningsövningar, utforska mer avancerade tekniker som diafragmatisk andning eller yogaandning för att reglera ditt nervsystem.

Att bygga en starkare grund för långsiktig hantering

Personlig utveckling och självkännedom: Fokusera på din personliga utveckling och öka din självkännedom. Förstå hur din personlighet och dina livserfarenheter påverkar din hantering av ångest.

Att skapa och upprätthålla rutiner: Bygg upp dagliga och veckovisa rutiner som främjar mental hälsa, som regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost och avkoppling.

Långsiktiga strategier för stresshantering: Utveckla långsiktiga strategier för att hantera stress, inklusive tidsplanering, att ställa realistiska förväntningar på dig själv och att söka stöd när det behövs.

En fördjupad förståelse och hantering av panikångest innebär en helhetsmässig strategi som omfattar både fysisk och mental hälsa, samt en djupare insikt i de personliga och miljömässiga faktorerna som bidrar till ångesten. Kom ihåg att varje steg på denna resa är värdefullt och bidrar till en starkare och mer motståndskraftig framtid.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


20 vanliga frågor och svar om självkänsla

Vad är symtom på panikångest?

Panikångest kännetecknas av plötsliga och intensiva känslor av rädsla eller oro. Vanliga symtom inkluderar hjärtklappning, svettning, darrning, andningssvårigheter, bröstsmärta, illamående och en känsla av att förlora kontrollen eller fruktan för att dö. Symtomen kan komma oväntat och ofta utan tydlig anledning, vilket skapar en påtaglig oro för ytterligare attacker.

Vad kan man göra åt panikångest?

Det finns effektiva behandlingar för panikångest, inklusive psykoterapi, som Kognitiv Beteendeterapi (KBT), och i vissa fall läkemedel. Självhjälpstekniker som djupandningsövningar och avslappningstekniker kan också vara till hjälp. Viktigt är att söka professionell hjälp för att få en individuellt anpassad behandlingsplan. Att ha en hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion och balanserad kost, kan också bidra till att minska symtomen.

Vad är skillnaden på panikångest och ångest?

Ångest är en bredare term som beskriver en känsla av oro, rädsla eller nervositet, och kan vara en normal reaktion på stress. Panikångest, å andra sidan, avser specifika episoder av intensiv rädsla eller panik. Ångest kan vara långvarig och konstant, medan panikångest oftast uppträder i plötsliga attacker. Behandlingen skiljer sig därför åt mellan de två tillstånden.

Vad är skillnaden mellan panikattack och panikångest?

En panikattack är en intensiv våg av rädsla eller ångest som kulminerar inom några minuter och innefattar olika symtom som hjärtklappning och svårigheter att andas. Panikångest refererar till återkommande och oväntade panikattacker, ofta ackompanjerade av en konstant oro för framtida attacker och förändringar i beteende för att undvika situationer som kan utlösa dem.

Hur länge varar en panikattack vanligtvis?

En panikattack varar vanligtvis mellan 5 och 20 minuter, men symtomen kan kännas intensiva och överväldigande under denna tid. Vissa personer kan uppleva förlängda eller på varandra följande attacker, vilket kan göra att det känns som att attacken varar längre.

Kan panikångest leda till andra hälsoproblem?

Ja, om den inte behandlas kan panikångest leda till andra hälsoproblem såsom depression, andra ångeststörningar, eller ett undvikande beteende som kan begränsa en persons dagliga funktion och livskvalitet. Det är därför viktigt att söka professionell hjälp om man upplever symtom på panikångest.

Är panikångest ärftligt?

Forskning visar att panikångest kan ha en genetisk komponent, vilket innebär att det kan finnas en ökad risk om en nära släkting har tillståndet. Men, miljöfaktorer och personliga erfarenheter spelar också en viktig roll i utvecklingen av panikångest.

Kan barn och ungdomar få panikångest?

Ja, barn och ungdomar kan också drabbas av panikångest. Symtomen kan vara liknande som hos vuxna, men yngre personer kanske har svårare att uttrycka vad de känner. Det är viktigt att uppmärksamma tecken på ångest hos barn och ungdomar och söka professionell hjälp vid behov.

Finns det några livsstilsförändringar som kan hjälpa mot panikångest?

Ja, vissa livsstilsförändringar kan bidra till att minska symtomen av panikångest. Dessa inkluderar regelbunden motion, en hälsosam kost, tillräckligt med sömn, att undvika koffein och alkohol, samt att praktisera stresshanteringstekniker som meditation och yoga. Det är också viktigt att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid.

Kan motion och träning hjälpa till att minska panikångest?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet har visat sig vara effektiv för att minska symtom på panikångest. Motion frigör endorfiner, som är kroppens naturliga humörhöjare, och kan hjälpa till att minska stressnivåerna. Lätta till måttliga övningar som promenader, jogging, yoga och simning rekommenderas ofta.

Hur kan jag hjälpa någon som upplever en panikattack?

Om någon upplever en panikattack, var lugn och stödjande. Uppmuntra personen att andas långsamt och djupt, vilket kan hjälpa till att minska symtomen. Lyssna utan att döma och erbjuda ett lugnt och säkert utrymme. Undvik att bagatellisera deras känslor och uppmuntra dem att söka professionell hjälp.

Påverkar kost och näring panikångest?

Även om kost och näring inte direkt botar panikångest, kan en balanserad diet bidra till bättre hantering av symtomen. Att äta regelbundet för att hålla blodsockernivåerna stabila och undvika stora mängder koffein och socker kan hjälpa till att förhindra panikattacker.

Kan panikångest helt botas?

Panikångest är en behandlingsbar åkomma. Många människor upplever en stor lindring av sina symtom genom behandling, som terapi och ibland läkemedel. Även om det kanske inte finns en “bot” i traditionell mening, kan människor lära sig att effektivt hantera och minska sina symtom.

Vilken roll spelar avslappningstekniker i hanteringen av panikångest?

Avslappningstekniker som djupandning, progressiv muskelavslappning och mindfulness kan vara mycket effektiva för att hantera panikångest. Dessa metoder hjälper till att lugna sinnet och kroppen, vilket kan minska frekvensen och intensiteten av panikattacker.

Vilken typ av psykoterapi rekommenderas för panikångest?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de mest effektiva formerna av psykoterapi för behandling av panikångest. KBT fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till panikattacker. Det hjälper individer att utveckla strategier för att hantera och minska frekvensen av panikattacker.

Kan avslappningsövningar förebygga panikattacker?

Ja, regelbundna avslappningsövningar kan hjälpa till att förebygga panikattacker genom att minska övergripande stress och ångestnivåer. Tekniker som djupandning, mindfulness, meditation och progressiv muskelavslappning kan vara särskilt användbara för att upprätthålla en lugn och avslappnad sinnesstämning.

Är det vanligt att återuppleva panikångest efter behandling?

Det är inte ovanligt att uppleva återkommande perioder av panikångest även efter framgångsrik behandling. Återfall kan hanteras genom fortsatt användning av de strategier som lärs ut i terapi, och vid behov, genom ytterligare sessions med en terapeut. Viktigt är att inte se detta som ett misslyckande utan som en del av den fortsatta hanteringsprocessen.

Kan livsstilsförändringar ersätta behovet av terapi eller medicinering?

Medan livsstilsförändringar som regelbunden motion, hälsosam kost och stresshantering kan bidra till att minska symtom på panikångest, bör de inte ses som ersättning för professionell terapi eller medicinering. Dessa är komplementära strategier som kan förbättra den övergripande effektiviteten av behandlingen.

Finns det naturläkemedel eller kosttillskott som kan hjälpa vid panikångest?

Vissa naturläkemedel och kosttillskott, som kamomill, omega-3 fettsyror, och magnesium, kan ha lugnande effekter och potentiellt hjälpa till att hantera mild ångest. Det är dock viktigt att konsultera en läkare innan du börjar ta några tillskott, särskilt om du redan tar andra läkemedel.

Påverkar sömnkvaliteten risken för panikångest?

Ja, sömnkvaliteten kan ha en stor inverkan på risken för panikångest. Otillräcklig eller störd sömn kan öka känsligheten för stress och ångest, vilket kan leda till eller förvärra panikattacker. Att upprätthålla goda sömnvanor är därför en viktig del av hanteringen av panikångest.

Kan alkohol och droger påverka panikångest?

Alkohol och droger kan påverka panikångest negativt. Medan vissa kan använda dessa substanser för att självmedicinera, kan de faktiskt öka frekvensen och intensiteten av panikattacker på lång sikt och även leda till beroende och andra hälsoproblem.

Är panikångest vanligare hos kvinnor än män?

Studier har visat att panikångest är vanligare hos kvinnor än män. Detta kan delvis bero på biologiska, hormonella och psykosociala faktorer. Det är viktigt att båda könen söker och får tillgång till lämplig behandling för att hantera deras tillstånd.

Vilken roll spelar andningsövningar i hanteringen av panikångest?

Andningsövningar spelar en viktig roll i hanteringen av panikångest. De hjälper till att kontrollera förhöjd andning (hyperventilation) som ofta förekommer under en panikattack. Långsamma, djupa andetag kan minska symtom som hjärtklappning och yrsel och bidra till att återställa en känsla av lugn.

Kan panikångest förväxlas med andra hälsotillstånd?

Ja, panikångest kan ibland förväxlas med andra hälsotillstånd, särskilt hjärtrelaterade problem, eftersom vissa symtom som bröstsmärta och hjärtklappning är gemensamma. Det är viktigt att få en noggrann medicinsk utvärdering för att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen.

Kan kostförändringar ha en påverkan på panikångest?

Ja, kostförändringar kan påverka panikångest. En välbalanserad kost som är rik på omega-3-fettsyror, magnesium och B-vitaminer kan bidra till att minska ångestnivåer. Att undvika stora mängder koffein och socker kan också vara fördelaktigt, eftersom dessa kan utlösa eller förvärra symtom på panikångest.

Hur kan jag skilja mellan en panikattack och ett hjärtproblem?

Symtomen på en panikattack och vissa hjärtproblem kan vara liknande. Men en panikattack kännetecknas ofta av en plötslig början av intensiv rädsla eller ångest med symtom som hjärtklappning, svettning och darrningar, medan hjärtproblem kan ha mer konstanta och fysiska symtom som bröstsmärta och andfåddhet. Det är viktigt att söka medicinsk bedömning för korrekt diagnos.

Påverkar alkohol panikångest?

Alkohol kan temporärt dämpa ångest, men regelbunden eller kraftig alkoholkonsumtion kan öka risken för panikattacker och förvärra panikångest över tid. Alkohol påverkar centrala nervsystemet och kan leda till ökad ångestnivå när effekten avtar.

Kan regelbunden meditation hjälpa till med panikångest?

Ja, regelbunden meditation kan vara en effektiv metod för att minska symtomen på panikångest. Meditation hjälper till att främja avslappning och stresshantering, vilket kan minska frekvensen och intensiteten av panikattacker.

Vilken roll spelar familj och vänner i hanteringen av panikångest?

Stöd från familj och vänner är avgörande för hanteringen av panikångest. De kan erbjuda emotionellt stöd, uppmuntra till att söka och fortsätta behandling, och hjälpa till att skapa en förstående och stödjande miljö. Att ha en stark supportgrupp kan göra en stor skillnad i återhämtningsprocessen.

Hur kan djupandningsövningar hjälpa vid en panikattack?

Djupandningsövningar kan vara mycket effektiva under en panikattack. De hjälper till att kontrollera hyperventilation – en vanlig reaktion under en panikattack – och främjar en känsla av lugn. Genom att fokusera på långsamma, djupa in- och utandningar, kan man minska intensiteten av symtomen som hjärtklappning och darrningar.

Kan panikångest leda till fobier?

Ja, i vissa fall kan panikångest leda till utvecklingen av specifika fobier, särskilt agorafobi. Detta inträffar när en person börjar undvika platser eller situationer där de tidigare haft panikattacker, av rädsla för att det ska hända igen.

Finns det särskilda utlösare för panikattacker?

Triggers för panikattacker kan variera stort från person till person. Vissa vanliga trigger inkluderar stress, trötthet, koffein eller vissa läkemedel. Det är viktigt för varje individ att identifiera sina egna trigger för att kunna hantera och förebygga framtida attacker.

Kan panikångest förvärras med åldern?

Det finns ingen fast regel om hur panikångest utvecklas över tid. För vissa kan symtomen förbli konstanta, medan andra kan uppleva en förbättring eller förvärring. Behandling och hanteringstekniker kan dock bidra till att förbättra symtomen oavsett ålder.

Hur vanligt är det att återhämta sig helt från panikångest?

Många människor upplever en betydande förbättring av sina symtom och kan återgå till sina normala aktiviteter med rätt behandling och stöd. Även om “full återhämtning” kan variera, kan effektiv hantering av panikångest leda till en hög livskvalitet och minskad påverkan av ångesten på det dagliga livet.

Steg mot att hantera panikångest

Panikångest är en plötslig våg av intensiv oro och rädsla. Symtomen kan vara överväldigande och inkluderar hjärtklappning, svettningar, darrningar, och en känsla av katastrofens närhet. Denna psykiska utmaning kan kännas ensam och skrämmande, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Behandling finns och det första steget mot återhämtning är att förstå vad panikångest är och hur den kan hanteras.

Behandlingen av panikångest involverar oftast en kombination av terapi och ibland medicinering. Syftet är att minska frekvensen och intensiteten av panikattacker samt att öka din förståelse och hantering av dessa.

Steg 1: Sök professionell hjälp

Det första och kanske viktigaste steget är att erkänna behovet av hjälp. Att ta kontakt med en psykolog eller terapeut via Lavendla kan vara ett modigt första steg. En terapeut eller psykolog kan ge dig verktyg och stöd för att hantera din panikångest.

Steg 2: Terapeutiska behandlingar

Efter diagnos kan din vårdgivare rekommendera olika behandlingsmetoder:

Kognitiv beteendeterapi (KBT): Hjälper till att identifiera och ändra negativa tankemönster som bidrar till panikattacker.

Exponeringsterapi: Exponering för de situationer som utlöser din ångest i en kontrollerad miljö.

Avslappningstekniker: Andningsövningar, meditation, och yoga kan vara effektiva för att minska symtomen.

Steg 3: Medicinsk behandling

I vissa fall kan medicinering vara nödvändig för att hantera symtomen på panikångest. Detta kan inkludera antidepressiva medel eller ångestdämpande mediciner.

Steg 4: Självhjälp och stödgrupper

Självhjälpsstrategier: Dagboksskrivning och självmedvetenhet kan hjälpa dig att förstå och hantera dina utlösare (triggers).

Stödgrupper: Att dela erfarenheter med andra som lider av panikångest kan vara mycket stödjande.

Steg 5: Livsstilsförändringar

Hälsosamma vanor som regelbunden motion, balanserad kost, och god sömnhygien kan bidra till att minska frekvensen och intensiteten av panikattacker.

Vi gör det svåra lättare genom att erbjuda stöd och vägledning genom varje steg i hanteringen av panikångest. Det första steget är ofta det svåraste, men med rätt stöd och behandling finns det en väg framåt mot ett lugnare och mer kontrollerat liv. Kontakta en av Lavendlas psykologer idag för att börja hantera din panikångest idag.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.