Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Aggressionsproblem

Har du problem med att kontrollera din ilska eller upprördhet? Alla kan bli arga, men får du ofta argsinta utbrott och har svårt att kontrollera dig kan det röra sig om aggressionsproblem. Våra terapeuter hjälper dig ta kontroll!

Vad är aggressionsproblem?

Aggressionsproblem kännetecknas av svårigheter att hantera ilska och aggression på ett hälsosamt sätt. Detta kan yttra sig i explosiva utbrott, konstant irritabilitet, eller en tendens att reagera med våld eller hot. Det är viktigt att förstå att aggressionsproblem inte bara påverkar individen själv, utan även dess nära och kära.

Orsaker till aggressionsproblem hos vuxna

Det finns många faktorer som kan bidra till aggressionsproblem hos vuxna, inklusive:

 • Psykologiska faktorer: Stress, ångest, eller icke hanterade trauma.
 • Biologiska faktorer: Obalans i hjärnkemi eller hormoner.
 • Sociala faktorer: Konflikter i relationer eller på arbetsplatsen.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Aggressionsproblem hos vuxna: Tecken och symptom

Att känna igen tecken på aggressionsproblem är det första steget mot att söka hjälp. Vanliga tecken inkluderar:

 • Frekventa utbrott av ilska.
 • Svårigheter att kontrollera humöret.
 • Fysiskt våld eller hot om våld.
 • Destruktivt beteende mot sig själv eller andra.

Hantera aggressionsproblem: Första stegen

Att hantera aggressionsproblem kräver en medveten insats och ofta en förändring i hur vi förhåller oss till våra känslor och omgivning. Det första steget i denna resa är självmedvetenhet – att känna igen och acceptera att man har ett problem. Det är nyckeln till att bryta negativa beteendemönster. Börja med att observera de situationer och känslor som utlöser aggressivt beteende. Är det stress på jobbet, familjekonflikter, eller kanske känslor av otillräcklighet? Genom att identifiera dessa triggers kan du börja arbeta med att minska deras inverkan. Att öva på att vara medveten om dina känslor i stunden kan ge dig den nödvändiga tiden att välja en mer hälsosam reaktion.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en annan viktig del av att hantera aggression. Motion frigör endorfiner, som är naturliga humörhöjare, och hjälper till att minska spänningar och stress. Att hitta en form av fysisk aktivitet som du njuter av kan vara ett effektivt sätt att hantera aggressiva impulser.

Sök stöd

Utöver dessa självhjälpsmetoder är det också viktigt att inte tveka att söka stöd. Att prata med vänner eller familjemedlemmar om dina utmaningar kan vara befriande och hjälpa dig att känna dig mindre isolerad. Detta kan också ge en ny synvinkel på dina problem och bidra med nya lösningar.

Överväg att tala med en psykolog

Slutligen, om du känner att dina aggressionsproblem är överväldigande och påverkar ditt dagliga liv och dina relationer, bör du överväga att söka professionell hjälp. En psykolog kan ge dig verktyg och strategier för att effektivt hantera din ilska och arbeta mot en mer balanserad och harmonisk tillvaro. Kom ihåg, att söka hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet. Att ta hand om din mentala hälsa är lika viktigt som att ta hand om din fysiska hälsa.

När ska man söka professionell hjälp för aggressionsproblem?

Om dina aggressionsproblem påverkar ditt dagliga liv eller relationer, är det viktigt att söka professionell hjälp. En psykolog kan erbjuda strategier för att hantera ilska och arbeta med underliggande orsaker.

Hur en psykolog kan hjälpa till

När det gäller aggressionsproblem kan en psykolog vara en värdefull resurs för att förstå och hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt. Genom individualiserade terapisessioner arbetar psykologen tillsammans med klienten för att utforska de underliggande orsakerna till aggressivt beteende, vilket ofta inkluderar att granska tidigare erfarenheter, nuvarande stressfaktorer och personliga utlösare. Ett centralt fokus ligger på att utveckla självmedvetenhet och insikt, vilket är avgörande för att kunna hantera och förändra destruktiva beteendemönster.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

KBT för aggressionsproblem

En viktig metod som används är kognitiv beteendeterapi (KBT), då den hjälper individer att identifiera och omforma negativa tankemönster som bidrar till ilska och aggression. Genom KBT lär sig klienten att utmana och ändra irrationella tankar och övertygelser, vilket leder till mer positiva beteendeförändringar. Dessutom kan psykologen införliva andra terapeutiska strategier som mindfulness och avslappningstekniker, vilka är effektiva för att minska stress och öka emotionell kontroll.

Kommunikation och konflikthantering

Psykologer kan också arbeta med att förbättra kommunikationsfärdigheter och konflikthantering, vilket är särskilt värdefullt för individer som kämpar med aggressionsproblem. Att lära sig att uttrycka sina känslor på ett hälsosamt och konstruktivt sätt kan minska frekvensen och intensiteten av aggressiva utbrott. För vissa kan gruppbehandling också vara givande, eftersom det ger möjlighet att lära av och dela erfarenheter med andra som står inför liknande utmaningar.

Psykofarmaka mot aggressionsproblem

Vid behov kan psykologen samarbeta med andra vårdgivare, som psykiatrer, för att utvärdera behovet av medicinering, speciellt om det finns tecken på underliggande psykiska hälsotillstånd som bidrar till aggressionsproblemen.

Professionell vägledning

Sammanfattningsvis erbjuder psykologer ett brett utbud av verktyg och strategier för att hjälpa individer med aggressionsproblem. Deras expertis kan vägleda individer mot en mer fredlig och kontrollerad tillvaro, då de kan utrusta dem med de nödvändiga färdigheterna för att hantera ilska och aggression på ett hälsosamt sätt. Att söka hjälp från en psykolog är ett modigt och avgörande steg mot att återfå kontroll över sitt eget beteende och sitt liv.

Vi hjälper dig komma till bukt med din aggression

På vår plattform ansluter vi dig med erfarna psykologer som specialiserar sig på aggressionsproblem. Oavsett om du kämpar med ditt eget humör eller hanterar någon annans aggressionsproblem, finns vi här för att hjälpa till. Är du redo att ta nästa steg mot ett mer harmoniskt liv? Boka en tid med en av våra psykologer direkt här på vår hemsida.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


20 vanliga frågor och svar om aggressionsproblem

Hur vet man om man har aggressionsproblem?

Aggressionsproblem kännetecknas ofta av en tendens att reagera med ilska eller frustration i situationer där det inte är adekvat. Symptom kan inkludera fysiska uttryck som att slåss, skrika eller kasta saker, samt psykiska tecken som känslor av ilska och frustration som känns svåra att kontrollera. Om dessa reaktioner är återkommande och påverkar din vardag negativt, kan det vara tecken på aggressionsproblem.

Vad är aggressionsproblem?

Aggressionsproblem är ett beteendemönster där en person regelbundet visar ilska eller aggressivt beteende. Det kan handla om både fysiska och verbala uttryck av ilska, som att skrika, svära, slå eller hota. Dessa problem kan ha olika orsaker, som stress, psykiska hälsotillstånd eller erfarenheter från barndomen.

Vad kan man göra mot aggressionsproblem?

För att hantera aggressionsproblem är det viktigt att först och främst söka professionell hjälp, som terapi eller rådgivning. Andra strategier inkluderar stresshanteringstekniker, mindfulness, och att utveckla effektiva kommunikationsfärdigheter. Fysisk aktivitet och hobbyer som främjar avkoppling kan också vara till hjälp.

Hur hanterar man en person med aggressionsproblem?

När man hanterar en person med aggressionsproblem är det viktigt att förbli lugn och undvika konfrontation. Lyssna aktivt och visa förståelse för personens känslor. Sätt tydliga gränser och undvik att provocera eller eskalera situationen. Om situationen blir hotfull, prioritera din egen säkerhet och sök hjälp om nödvändigt.

Vilka är de långsiktiga effekterna av obehandlade aggressionsproblem?

Obehandlade aggressionsproblem kan leda till en rad negativa konsekvenser, såsom försämrade relationer, arbetsrelaterade problem, och juridiska konsekvenser. Psykologiskt kan det leda till ökad stress, ångest och depression. Det är därför viktigt att söka hjälp tidigt för att hantera och behandla aggressionsproblem.

Finns det olika typer av aggressionsproblem?

Ja, det finns olika typer av aggressionsproblem. De kan kategoriseras som impulsiv aggression, där aggressiva handlingar sker spontant och ofta i respons till en provocerande händelse, och instrumental aggression, där aggressivt beteende är mer beräknat och använts för att uppnå ett specifikt mål. Varje typ kräver olika behandlingsmetoder.

Hur påverkar aggressionsproblem relationer?

Aggressionsproblem kan påverka relationer negativt, då de ofta leder till konflikter och missförstånd. Det kan göra det svårt att upprätthålla nära relationer och skapa en känsla av osäkerhet och rädsla hos nära och kära. Att arbeta med att hantera sin aggression är därför viktigt för att bevara och förbättra relationer.

Vilken roll spelar kommunikation i hantering av aggressionsproblem?

Effektiv kommunikation är central i hanteringen av aggressionsproblem. Det innebär att lära sig uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt, lyssna aktivt och visa empati. Genom att förbättra kommunikationsfärdigheter kan man förebygga missförstånd och minska frekvensen av aggressiva utbrott.

Kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera aggressionsproblem?

Ja, livsstilsförändringar kan spela en viktig roll i hanteringen av aggressionsproblem. Reglerad sömn, balanserad kost, regelbunden fysisk aktivitet och undvikande av substansmissbruk kan bidra till bättre humörkontroll och minskad aggression. Att utveckla sunda copingstrategier för stress är också väsentligt.

Är aggressionsproblem kopplade till andra psykiska hälsotillstånd?

Aggressionsproblem kan ibland vara kopplade till andra psykiska hälsotillstånd såsom depression, ångestsyndrom, PTSD, och vissa personlighetsstörningar. Det är viktigt att söka professionell hjälp för att fastställa om det finns en underliggande orsak till aggressionen och få en lämplig behandlingsplan.

Kan barn ha aggressionsproblem?

Ja, barn kan också uppleva aggressionsproblem. Det kan visa sig genom utbrott, trots, eller fysiskt aggressiva handlingar. Det är viktigt att söka hjälp för att förstå orsakerna bakom barnets beteende och lära dem hantera sina känslor på ett hälsosamt sätt.

Vilken roll spelar självmedvetenhet i hanteringen av aggressionsproblem?

Självmedvetenhet är avgörande för att hantera aggressionsproblem. Att känna igen tecken på ökande irritation eller ilska ger en möjlighet att hantera dessa känslor innan de eskalerar till aggressivt beteende. Det kan innebära att ta en paus, använda avkopplingstekniker eller söka stöd.

Är medicinering ett alternativ för behandling av aggressionsproblem?

I vissa fall kan medicinering användas som en del av behandlingen för aggressionsproblem, särskilt när de är kopplade till andra psykiska hälsotillstånd. Medicinering kan hjälpa till att reglera humör och minska incidensen av aggressiva utbrott. Detta ska dock alltid göras i samråd med en läkare.

Finns det förebyggande åtgärder för att minska risken för aggressionsproblem?

Förebyggande åtgärder kan inkludera att utveckla sunda copingstrategier för stress, upprätthålla en balanserad livsstil, och söka hjälp vid de första tecknen på problematiskt beteende. Att lära sig effektiva kommunikationsfärdigheter och självregleringstekniker är också viktigt för att förebygga aggression.

Hur kan arbetsplatser stödja anställda med aggressionsproblem?

Arbetsplatser kan spela en viktig roll genom att erbjuda stöd till anställda med aggressionsproblem. Detta kan innefatta tillgång till psykologisk rådgivning, flexibla arbetstider, en stödjande arbetsmiljö och utbildning för medarbetare om hur man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

Finns det samhällsresurser eller stödgrupper för personer med aggressionsproblem?

Ja, det finns ofta samhällsresurser och stödgrupper tillgängliga för personer med aggressionsproblem. Dessa resurser kan inkludera terapeutiska program, självhjälpsgrupper och onlineforum. Att delta i sådana grupper kan ge stöd och strategier för att hantera aggression, samt en känsla av gemenskap.

Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska aggressionsproblem?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet kan vara effektiv för att minska symtom på aggression. Träning frigör endorfiner, vilket bidrar till förbättrad humör och stresshantering. Aktiviteter som yoga och mindfulness-baserad träning kan också vara särskilt hjälpsamma för att öka självmedvetenhet och kontroll över emotionella reaktioner.

Hur påverkar alkohol och droger aggressionsproblem?

Alkohol och droger kan förvärra aggressionsproblem genom att minska självkontroll och förmågan att bedöma situationer korrekt. Dessa substanser kan leda till ökad impulsivitet och aggressivt beteende, och bör undvikas av personer som kämpar med aggression.

Är aggressionsproblem ärftliga?

Det finns vissa indikationer på att genetiska faktorer kan spela en roll i utvecklingen av aggressionsproblem, men miljön och individuella erfarenheter är också mycket betydande. En kombination av genetiska, psykologiska och sociala faktorer bidrar till hur aggressionsproblem utvecklas och hanteras.

Hur kan man skilja mellan normal ilska och ett aggressionsproblem?

Normal ilska är en naturlig och hälsosam emotionell reaktion på vissa situationer och tenderar att vara proportionerlig mot orsaken. Aggressionsproblem kännetecknas av en överdriven eller otillbörlig ilska som är svår att kontrollera, leder till destruktivt beteende, och påverkar personens liv negativt.

Kan mindfulness och meditation vara effektiva för att hantera aggressionsproblem?

Ja, mindfulness och meditation har visat sig vara effektiva metoder för att hantera aggressionsproblem. Dessa tekniker hjälper till att öka självmedvetenhet, minska stress, och förbättra emotionell reglering. Genom regelbunden praktik kan individer lära sig att identifiera och hantera triggers för aggression på ett mer konstruktivt sätt.

Hur kan man stödja en vän eller familjemedlem med aggressionsproblem?

Att stödja någon med aggressionsproblem kräver tålamod, förståelse och empati. Det är viktigt att lyssna utan att döma och erbjuda stöd för att söka professionell hjälp. Uppmuntra hälsosamma sätt att hantera stress och var en positiv påverkan genom att modellera sunda beteenden och kommunikationsmetoder. Kom ihåg att även ta hand om din egen emotionella välbefinnande i processen.

Hantering av aggressionsproblem: En steg-för-steg guide

Att hantera aggressionsproblem är en utmaning som kräver tålamod och förståelse. Nedan följer en lista med steg som kan hjälpa dig att börja processen, antingen för att hantera dina egna aggressioner eller för att stödja någon annan.

1: Erkänn problemet

 • Identifiera känslorna: Känna igen när du känner ilska eller aggression och vad som utlöser dessa känslor.
 • Acceptans: Acceptera att det är normalt att känna ilska, men viktigt att hantera den på ett hälsosamt sätt.

2: Sök professionell hjälp

 • Kontakta en terapeut: Överväg att prata med en psykolog eller terapeut som specialiserar sig på aggressionshantering.
 • Nödsituationer: Om aggressionen leder till våld eller självskada, ring 112 omedelbart eller sök akut vård.

3: Utveckla självmedvetenhet

 • Dagbokföring: Föra dagbok över situationer som utlöser aggression kan hjälpa dig att identifiera mönster.
 • Självreflektion: Reflektera över dina reaktioner och vad som ligger bakom dem.

4: Lär dig hanteringstekniker

 • Andningstekniker: Använda djupandning för att lugna ner dig i stunder av ilska.
 • Avkopplingstekniker: Pröva tekniker som meditation eller yoga för att minska stressnivåerna.

5: Förbättra kommunikationen

 • Uttrycka känslor: Lär dig att uttrycka dina känslor på ett konstruktivt sätt utan att bli aggressiv.
 • Aktivt lyssnande: Lyssna på andra och försök förstå deras synvinkel.

6: Skapa en positiv miljö

 • Stödjande nätverk: Omge dig med människor som stödjer din strävan att hantera aggression.
 • Undvik triggers: Identifiera och undvik situationer som tenderar att utlösa din ilska.

7: Skapa en handlingsplan

 • Mål och strategier: Sätt upp realistiska mål för att hantera din ilska och utveckla strategier för att hantera utmanande situationer.
 • Utvärdera och justera: Regelbundet utvärdera din framgång och justera din plan vid behov.

8: Fortsätt med självutveckling

 • Långsiktiga mål: Fortsätt arbetet med att förstå och kontrollera dina aggressioner.
 • Livsstilsförändringar: Göra hälsosamma livsstilsförändringar som kan minska stress och främja välmående.

Kom ihåg, “vi gör det svåra lättare.” Att hantera aggressionsproblem är en resa, och det är okej att söka hjälp på vägen. Dessa steg är en början, och med rätt stöd och engagemang, är det möjligt att uppnå en mer balanserad och hälsosam hantering av aggression.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.