Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Kognitiv dissonans

Upplever du att du har svårt att fatta beslut om något som du vet egentligen inte är bra för dig? Ger det dig stress och ångest? Ibland kan vi drabbas av kognitiv dissonans där vi agerar på sätt som går emot våra värderingar. Här går vi igenom hur du kan få hjälp.

Vad är kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans är ett psykologiskt fenomen som uppstår när en individ upplever en inre konflikt mellan sina tankar, övertygelser, attityder eller beteenden. Det sker vanligtvis när en persons handlingar inte stämmer överens med deras övertygelser eller värderingar, vilket leder till en känsla av obehag eller ångest. För att minska denna dissonans, eller inre konflikt, tenderar individen att förändra sina övertygelser, attityder eller beteenden för att skapa en mer harmonisk upplevelse.

Kognitiv dissonans är en central teori inom socialpsykologin och hjälper till att förklara många olika typer av mänskligt beteende och attitydförändringar.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Exempel på kognitiv dissonans

Exempel på kognitiv dissonans kan vara en person som röker trots att de vet att det är skadligt för hälsan. Den inre konflikten mellan att veta att rökning är skadligt och att fortsätta röka kan skapa en känsla av obehag.

För att minska dissonansen kan personen antingen ändra sitt beteende (sluta röka) eller förändra sin övertygelse (rationalisera sitt beteende genom att tänka att hälsoeffekterna kanske inte är så allvarliga).

Festinger och teorin bakom kognitiv dissonans

Leon Festinger var psykologen som myntade termen kognitiv dissonans. Hans teori förklarar hur människor hanterar konflikter mellan sina handlingar och övertygelser. När människor agerar på sätt som strider mot deras övertygelser, eller när de håller motstridiga övertygelser, uppstår en inre spänning eller dissonans.

Denna dissonans är obehaglig, vilket leder till försök att minska den genom att ändra övertygelser, beteenden eller genom att rationalisera idet som är inkonsekvent. Festingers teori har haft stor betydelse inom socialpsykologi och beteendeförändring.

Symptom på kognitiv dissonans

Symptomen på kognitiv dissonans visar sig på olika sätt, beroende på individen och situationen. Vanliga tecken på att någon upplever kognitiv dissonans inkluderar:

  1. Känsla av obehag: En allmän känsla av obehag eller ångest när man konfronteras med två motstridiga tankar, övertygelser, attityder eller beteenden.
  2. Rationalisering: Försök att rationalisera eller bortförklara beteenden eller övertygelser som är i konflikt med varandra, ofta genom att skapa nya ursäkter eller förklaringar.
  3. Förnekelse: Ignorera eller förneka information eller bevis som strider mot ens egna övertygelser eller beteenden.
  4. Inre konflikt: Känsla av att vara dragen åt olika håll av motstridiga åsikter eller önskemål.
  5. Självkritik: Ökad självkritik, skuld eller skam kring specifika handlingar eller beslut som strider mot ens egna värderingar eller uppfattning av sig själv.
  6. Oro och stress: Känslor av oro och stress över att inte vara konsekvent i sitt tänkande eller agerande.
  7. Attitydförändringar: Att ändra sina övertygelser eller attityder för att minska dissonansen.

Dessa symtom är inte alltid omedelbart uppenbara och kan ibland vara subtila. Kognitiv dissonans är en naturlig del av mänskligt beteende och alla upplever det någon gång, men dess påverkan varierar beroende på person och situation.

När ska man söka hjälp?

Om du upplever dessa känslor frekvent, eller om de börjar påverka ditt dagliga liv, kan det vara dags att överväga att kontakta en psykolog. Professionell hjälp kan ge dig verktygen att hantera dessa känslor och förstå deras ursprung.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hantering av kognitiv dissonans

Det går att gå i psykologisk behandling om man lider av kognitiv dissonans. Motiverande samtal är en metod som är framtagen just för att arbeta med att skapa en förändring i den riktning som personen vill och mår bäst av. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en annan behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden som också är hjälpsamt för att skapa en förändring.

Det finns också nyare former av KBT som Acceptance and Commitment therapy (ACT), där man fokuserar på värderad riktning, vilket kan vara hjälpsamt för att komma över kognitiv dissonans och skapa nya vägar framåt.

Vi gör det svåra lättare

Att navigera overklighetskänslor kan vara utmanande, men kom ihåg att du inte är ensam. Genom att förstå och acceptera dessa känslor, och genom att söka hjälp när det behövs, kan du ta ett steg mot att må bättre. Vi erbjuder kontakt med erfarna psykologer och terapeuter som kan stötta dig i denna resa. Tveka inte att kontakta oss om du känner att du behöver någon att prata med.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om kognitiv dissonans

Vad är kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans är ett psykologiskt fenomen som uppstår när en individ upplever en inre konflikt mellan sina tankar, övertygelser, attityder eller beteenden. Det sker vanligtvis när en persons handlingar inte stämmer överens med deras övertygelser eller värderingar, vilket leder till en känsla av obehag eller ångest

Hur känns kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans kan kännas som en inre stress men det kan också visa sig i yttre beteenden. Man kan känna sig rådvill, skamsen, splittrad och ha ångest.

Är kognitiv dissonans farligt?

I sig självt är kognitiv dissonans inte farligt, men det kan leda till hälsoproblem med stress och ångest. Det är viktigt att söka professionell hjälp om dessa känslor påverkar din vardag.

Hur behandlar man kognitiv dissonans?

Behandling för kognitiv dissonans kan ske med motiverande samtal i kombination med bland annat kognitiv beteendeterapi, beroende på vad problemet handlar om. Man gör en individuell bedömning och behandling.

Kan kognitiv dissonans vara tecken på en annan sjukdom?

Ja, kognitiv dissonans kan vara symtom på andra problem som missbruk, ångestproblematik, nedstämdhet eller underliggande trauma och/eller neuropsykiatriska problem.

Kan kognitiv dissonans gå över av sig själv?

Ja, det kan gå över av sig själv om man agerar i den riktning som man värderar.

När bör man söka professionell hjälp för kognitiv dissonans?

Man bör söka professionell hjälp om man har ett beteende som orsakar problem i ens liv och som man vill förändra på något sätt. En psykolog eller psykiater kan ge råd och behandling som är anpassade till individens behov.

Kan kognitiv dissonans påverka arbete eller studier?

Kognitiv dissonans kan ha en påverkan på arbets- och studieprestationer om man blir stressad och får beslutsångest. Det kan också leda till nedstämdhet.

Hur vanligt är det att uppleva kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans är en naturlig del av mänskligt beteende och alla upplever det någon gång, men dess påverkan varierar beroende på person och situation.

Kan kognitiv dissonans förvärras över tid?

Ja, kognitiv dissonans kan förvärras, men och då brukar stress och ångest öka. Vanligtvis brukar man lösa det genom att förändra sitt beteende men om det innebär att man mår sämre så bör man söka vård.

Påverkar kognitiv dissonans fysisk hälsa?

Även om kognitiv dissonans främst är psykologiskt så kan det indirekt påverka fysisk hälsa. Stress och ångest som ofta följer med dessa känslor kan leda till fysiska symtom som huvudvärk, muskelspänningar och sömnproblem. Att ta hand om sin fysiska hälsa är viktigt.

Vart kan jag få hjälp?

På Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig komma vidare om du upplever kognitiv dissonans inför någon situation eller livsstilsförändring. Vi gör det svåra lättare.

Hantera kognitiv dissonans i terapi

Kognitiv dissonans kan orsaka stress och att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att arbeta med sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling för kognitiv dissonans.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din historia och hur tillståndet uppkommit. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av. Utifrån vilken metod man använder kan innehållet skilja sig åt. Inom Acceptance and commitment therapy arbetar man mer med värderad riktning och acceptans. Man kan också arbeta med Motiverande samtal.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.