Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Skamkänslor

Känner du dig otillräcklig, felaktig eller ovärdig och är det kopplat till en uppfattning om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar? Här går vi igenom vad skamkänslor är och vad man kan göra åt det.

Vad är skamkänslor?

Skamkänslor är en djup och ofta smärtsam känsla som uppstår när en person bedömer sig själv som otillräcklig, felaktig eller ovärdig. Denna känsla är vanligtvis kopplad till en uppfattning om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar och normer.

Skam involverar en inre kritik och kan leda till att personen känner sig mindre värd än andra. Till skillnad från skuld, som fokuserar på specifika handlingar eller beteenden, rör skam personens självuppfattning i sin helhet. Skamkänslor kan ha en negativ påverkan på individens självkänsla, sociala relationer och allmänna psykiska hälsa, och kan uppstå i många olika sammanhang, inklusive social interaktion, misslyckanden, eller att inte uppnå personliga mål.

Att arbeta med att förstå och hantera skamkänslor är ofta en viktig del av psykologisk terapi och personlig utveckling.

Våra grundkänslor

Grundkänslor är universella känslor som människor överallt upplever, oberoende av kulturell bakgrund. Dessa medfödda känslor inkluderar glädje, intresse, sorg, rädsla, ilska, skam/skuld, överraskning och äckel/avsky. Var och en av dessa känslor svarar på specifika stimuli och har en unik funktion, från att varna oss för faror till att motivera oss att agera mot hinder eller orättvisor. De är fundamentala för vår förmåga att navigera i sociala miljöer och påverkar direkt våra handlingar och beslutsprocesser, vilket gör dem centrala för den mänskliga erfarenheten.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Varför får man skamkänslor?

Skamkänslor uppstår från en blandning av interna och externa faktorer, inklusive sociala och kulturella normer som sätter standarder för acceptabelt beteende, tidiga erfarenheter av kritik eller försummelse, individens självkänsla och personlighet, misslyckanden i olika livsområden, sociala jämförelser ofta förvärrade av sociala medier, samt inre konflikter kring personliga värderingar eller identitet. Dessa känslor är djupt rotade och påverkar individers självbild och psykiska välbefinnande. Det kan vara en del av annan psykisk ohälsa som depression och relationsproblem. Att hantera skamkänslor kan innebära ett undersökande av underliggande orsaker genom psykoterapi eller personlig reflektion.

Fyller skamkänslor någon funktion?

Skamkänslor fungerar som en social regleringsmekanism, uppmuntrar självreflektion, främjar utvecklingen av empati och relationer, och är centrala för moralisk utveckling. De hjälper oss att anpassa vårt beteende till sociala normer, lära av misstag, och förstå hur våra handlingar påverkar andra. Även om skam kan bidra till personlig tillväxt, är det viktigt att hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt för att undvika negativa psykologiska effekter som låg självkänsla och depression. Att bearbeta skam på ett konstruktivt sätt är avgörande för emotionellt välbefinnande.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man hantera skamkänslor?

Att hantera skamkänslor innebär en process där du först måste identifiera vad som utlöser dessa känslor för dig. Att öppet uttrycka och dela dessa känslor med någon du litar på kan vara ett viktigt steg för att få perspektiv och börja bearbeta dem. En nyckelstrategi är att utmana och omvärdera de negativa tankemönster som bidrar till skam, genom att ersätta självkritik med självmedkänsla och förståelse. Det hjälper också att se skam som en naturlig, om än smärtsam, del av mänskliga erfarenheter och inte något som definierar ditt värde som person.

Att justera dina mål och förväntningar på dig själv för att göra dem mer realistiska kan minska pressen och de skamkänslor som följer med misslyckanden eller inte att leva upp till en viss standard. För de som finner skamkänslorna överväldigande och hindrande i vardagen, kan professionell hjälp genom psykoterapi erbjuda djupare insikter och effektiva verktyg för att hantera och bearbeta dessa känslor. Mindfulness och avslappningstekniker kan också vara till hjälp för att minska den ångest och stress som ofta är kopplad till skam.

Att arbeta med skam är en gradvis process som kräver tålamod och engagemang. Genom att bygga en grund av självmedkänsla, och aktivt arbeta med att förstå och acceptera dig själv, kan du minska skamkänslornas inverkan på ditt liv och välbefinnande.

Behandling för skamkänslor

Behandling av skamkänslor omfattar psykoterapi med tekniker som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, schematerapi, och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), vilka alla syftar till att hantera negativa tankemönster och utforska underliggande orsaker till skam. Compassionfokuserad terapi (CFT) är också en viktig metod, specifikt utformad för att hjälpa individer att utveckla självmedkänsla och minska självkritik genom att uppmuntra ett mer medkännande förhållningssätt till sig själv och sina upplevelser.

Gruppterapi erbjuder ytterligare stöd genom att minska känslan av isolering. Självhjälpsstrategier, inklusive praktiken av självmedkänsla och mindfulness, underlättar en accepterande inställning till skamkänslor. Livsstilsförändringar som regelbunden motion, en balanserad kost och god sömnhygien spelar också en viktig roll i att stödja psykisk hälsa. För de fall där skamkänslorna är kopplade till andra psykiska tillstånd kan även medicinsk behandling vara relevant. Att aktivt söka professionell hjälp för att arbeta med skamkänslor är avgörande för att bygga upp en starkare och mer medkännande självbild.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om skamkänslor

Vad är skam?

Skamkänslor är en djup och ofta smärtsam känsla som uppstår när en person bedömer sig själv som otillräcklig, felaktig eller ovärdig. Denna känsla är vanligtvis kopplad till en uppfattning om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar och normer.

Vad är skillnaden på skam och skuld?

Till skillnad från skuld, som fokuserar på specifika handlingar eller beteenden, rör skam personens självuppfattning i sin helhet. Skulden säger “jag har gjort fel” medan skammen ofta innebär tankar om att “jag är fel”.

Vilka är våra grundkänslor?

Grundkänslor är universella känslor som människor överallt upplever, oberoende av kulturell bakgrund. Dessa medfödda känslor inkluderar glädje, intresse, sorg, rädsla, ilska, skam/skuld, överraskning och äckel/avsky.

Varför får man skamkänslor?

Skamkänslor uppstår från en blandning av interna och externa faktorer, inklusive sociala och kulturella normer som sätter standarder för acceptabelt beteende, tidiga erfarenheter av kritik eller försummelse, individens självkänsla och personlighet, misslyckanden i olika livsområden, sociala jämförelser samt inre konflikter kring personliga värderingar eller identitet kan bidra till känslor av skam.

Vad fyller skammen för funktion?

Skamkänslor fungerar som en social regleringsmekanism, uppmuntrar självreflektion, främjar utvecklingen av empati och relationer, och är centrala för moralisk utveckling. De hjälper oss att anpassa vårt beteende till sociala normer, lära av misstag, och förstå hur våra handlingar påverkar andra. Har man orealistisk eller stark skam kan det vara ett tecken på att man har skamkänslor som inte är funktionella och det då kan man behöva terapi.

Hur kan man hantera skamkänslor?

För att hantera skamkänslor effektivt är det viktigt att identifiera deras källor, dela känslorna och aktivt arbeta med att ersätta självkritik med självmedkänsla. Om skamkänslorna blir överväldigande kan psykoterapi erbjuda verktyg för att bearbeta känslorna och minska ångest.

Hur kan man behandla skamkänslor?

Skamkänslor kan behandlas med olika metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, schematerapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT). Livsstilsfaktorer, självhjälp, gruppterapi och vid behov medicin kan också vara hjälpsamt.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapiform som syftar till att förändra negativa tankemönster, känslor och beteenden som bidrar till psykisk ohälsa.

Vad är CFT?

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en behandlingsmetod som fokuserar på att öka och stärka medkänsla, både gentemot sig själv och andra, och på så sätt hantera och övervinna psykologiskt lidande och känslor av skam.

Är skamkänslor en del av psykisk ohälsa?

Känslor av skam kan vara en del av olika former av psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression och relationsproblem. Kontakta en psykolog eller terapeut för att få en bedömning utifrån din situation.

Kan man få terapi online?

Det går bra att få gå i behandling online, på Lavendla har vi psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med kognitiv beteendeterapi

Behandlingsupplägg kan skilja sig mellan olika terapiskolor. Så här kan en behandlingen se ut med Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en metod som kan användas för många olika problemområden och tillstånd:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå problemet och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation utifrån din livssituation. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om problemet och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till problemet. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera känslor, tankar och förändra beteenden. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid. Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.