Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Självmedkänsla

Självmedkänsla spelar en avgörande roll i hur vi uppfattar oss själva och hanterar våra utmaningar. Tillsammans med Lavendlas terapeuter kan du utveckla din självmedkänsla genom samtal, övningar och mindfulness.

Vad är självmedkänsla?

Självmedkänsla handlar om att vara vänlig och förstående mot sig själv, speciellt under svåra tider. Det är en acceptans av att vi är mänskliga och att misstag och svårigheter är en del av livet. Men det är även en djupt rotad känsla som involverar att behandla sig själv med samma vänlighet, omtanke och förståelse som vi skulle erbjuda en nära vän. Det är konsten att vara vänlig mot sig själv, särskilt under tider av misslyckanden eller personliga utmaningar. Läs mer om självkänsla i allmänhet här.

Hur blir man vänligare mot sig själv?

I självmedkänslans kärna ligger tre centrala komponenter: självvänlighet, gemensam mänsklighet och mindfulness.

Självvänlighet innebär att vara mild och förstående mot sig själv istället för hård och självkritisk. 

Gemensam mänsklighet erkänner att lidande och personliga brister är en del av den mänskliga upplevelsen som alla delar, vilket hjälper oss att känna oss mindre isolerade i våra svårigheter. 

Mindfulness handlar om att hålla sina känslor i balans och inte överidentifiera sig med dem.

Genom att omfamna dessa aspekter kan individer att utveckla en mer hälsosam relation till sig själva, då det hjälper till att minska ångest och depression och främja ett större känslomässigt välbefinnande.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Är självmedkänsla inte bara självömkan?

Nej, den är inte att förväxla med självömkan eller självupptagenhet; det handlar inte om att se sig själv som offer eller att vara självisk. Det handlar istället om att kultivera en förstående och icke-dömande inställning till våra egna erfarenheter, och att inse att vi alla delar en gemensam mänsklig erfarenhet fylld av både glädje och sorg.

Övningar som utvecklar din självmedkänsla

För att kultivera och stärka självmedkänsla är det viktigt att integrera medvetna övningar i vardagen. Dessa övningar är designade för att gradvis öka vår förmåga att närma oss oss själva med vänlighet, förståelse och acceptans. 

Känn med dig själv som med andra

En grundläggande övning är att regelbundet stanna upp och fråga sig själv “Hur skulle jag behandla en vän som var i denna situation?” och sedan tillämpa samma vänlighet och omtanke på sig själv. 

Skriv en tacksamhetsdagbok

En annan kraftfull övning är att skriva ned tacksamhetsdagbok där man noterar saker man uppskattar om sig själv eller positiva handlingar man utfört.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Mindfulness

Mindfulness-övningar, såsom medveten andning och kroppsscanning, hjälper till att öka medvetenheten om nuvarande känslor utan att döma dem, vilket är en central del av självmedkänsla. Fokuserade meditationer, ofta guidade, kan också vara ett effektivt sätt att rikta uppmärksamhet och vänlighet mot sig själv. Dessa meditationer kan inkludera visualiseringar där man föreställer sig att skicka kärlek och godhet till sig själv och andra. 

Skriva brev

Att skriva självmedkänsliga brev till sig själv, särskilt i svåra tider, är en annan teknik för att förstärka positiva självmedvetna känslor. 

Utveckla en medkännande inre dialog

Slutligen är det viktigt att påminna sig själv om att ingen är perfekt och att misstag och svårigheter är en del av den mänskliga erfarenheten, en central tanke i självmedkänslans praktik. Genom att regelbundet engagera sig i dessa övningar kan man gradvis utveckla en mer medkännande inre dialog och på så sätt förbättra sitt totala emotionella välbefinnande.

Övningar du kan göra redan idag

  • Skriv en vänlig dagbok: Notera tre saker varje dag där du behandlade dig själv med vänlighet.
  • Mindfulness-övning: Var närvarande i nuet. Ta några minuter varje dag för att bara ‘vara’.
  • Skriv ner vad du är tacksam för: Använd din vänliga dagbok för att skriva ner några saker du uppskattar, både hos andra och hos dig själv.

Självmedkänsla och psykologi

Om du finner att utmaningarna kring självmedkänsla är överväldigande, kan det vara hjälpsamt att söka kontakt med en psykolog. De kan erbjuda professionell vägledning och stöd för att du ska utvecklas vidare.

Självmedkänsla i vardagen

Här är några vardagliga tips för att öka din självmedkänsla:

  • Var snäll mot dig själv: Behandla dig själv som du skulle behandla en god vän.
  • Reflektera över dina framsteg: Uppmärksamma och fira dina framsteg, även de små.
  • Praktisera tacksamhet: Fokusera på det positiva i ditt liv och var tacksam.

Nästa steg

Att utveckla självmedkänsla är en resa som kräver tid och tålamod. Kom ihåg att det är en process och att varje steg framåt är värdefullt. Om du kämpar med att förbättra din inre dialog eller vill ha någon som stöttar dig i din utveckling kan du boka en inledande session med en av våra terapeuter. De hjälper dig gärna med mer information kring övningar, samtal om din självmedkänsla och hur du kan utveckla den till att bli mer medkännande och balanserad.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


24 vanliga frågor och svar om självmedkänsla

Vad menas med självmedkänsla?

Självmedkänsla är förmågan att vara vänlig och förstående mot sig själv, särskilt under svåra tider. Det innebär att behandla sig själv med samma omsorg och förståelse som man skulle behandla en god vän och innefattar tre huvudkomponenter: självvänlighet, mänsklighetens gemenskap, och mindfulness. Dessa aspekter hjälper individer att erkänna sina fel och brister utan att vara för hård mot sig själv.

Hur får man bättre självmedkänsla?

Att utveckla bättre självmedkänsla kan börja med några enkla steg:

Praktisera självvänlighet: Var snäll och förstående mot dig själv när du står inför svårigheter.
Känn gemenskap med andra: Kom ihåg att alla människor har brister och att vi inte är ensamma om våra erfarenheter.
Öva mindfulness: Var medveten om dina känslor och tankar utan att döma dem.
Skriv dagbok: Reflektera över dina upplevelser och känslor.
Sök stöd: Tala med vänner, familj, eller en professionell om dina känslor och erfarenheter.

Vad får det för effekt på hjärnan när vi visar självmedkänsla?

När vi praktiserar självmedkänsla aktiveras delar av hjärnan som är associerade med positiva känslor och empati. Detta kan minska stress och öka vårt emotionella välbefinnande. Forskning visar att självmedkänsla kan leda till lägre nivåer av kortisol (stresshormonet) och öka aktiviteten i våra hjärnors omsorgs- och tröstsystem, vilket ger en känsla av lugn och säkerhet.

Vad betyder self compassion på svenska?

“Self compassion” är engelska för “självmedkänsla”. Det är ett begrepp som betonar vikten av att vara vänlig mot sig själv, speciellt i utmanande situationer, och att behandla sig själv med samma medkänsla som man skulle visa andra.

Kan man öva upp sin självmedkänsla?

Ja, det är absolut möjligt att öva upp sin självmedkänsla. Det kan göras genom olika övningar och tekniker, såsom:

Självmedkänslameditationer: Det finns guidade meditationer speciellt utformade för att öka självmedkänslan.
Affirmationer: Positiva påståenden som upprepas för att förstärka självvänliga tankar.
Reflektion: Att regelbundet reflektera över sina handlingar och känslor kan öka medvetenheten och därmed självmedkänslan.
Terapi: Professionell hjälp kan vara effektiv för att utveckla en djupare förståelse och praktik av självmedkänsla.
Genom att öva och integrera dessa metoder i vardagen kan man gradvis förbättra sin självmedkänsla.

Finns det några vetenskapligt beprövade fördelar med självmedkänsla?

Ja, det finns flera vetenskapliga studier som visar fördelarna med självmedkänsla. Dessa inkluderar minskad ångest och depression, förbättrad mental hälsa, ökad motståndskraft mot stress, och ett bättre emotionellt välbefinnande. Självmedkänsla har också visat sig förbättra relationer med andra och öka förmågan att hantera livets utmaningar på ett mer hälsosamt sätt.

Hur skiljer sig självmedkänsla från självkänsla?

Självmedkänsla och självkänsla är relaterade men distinkta begrepp. Självkänsla handlar oftast om hur vi värderar oss själva, vilket kan vara beroende av våra prestationer eller hur vi jämför oss med andra. Självmedkänsla, å andra sidan, är mer kopplat till hur vi behandlar oss själva, särskilt när vi står inför svårigheter eller misslyckanden. Självmedkänsla innebär en konstant och omtänksam inställning till sig själv oavsett yttre omständigheter.

Kan självmedkänsla hjälpa i arbetslivet?

Absolut. Självmedkänsla på arbetsplatsen kan leda till bättre hantering av stress, ökad motståndskraft och förbättrad relation med kollegor. Det kan också främja en mer positiv arbetsmiljö och förbättra arbetsprestationen, eftersom individer som praktiserar självmedkänsla tenderar att vara mindre rädda för misslyckanden och mer benägna att lära av sina misstag.

Är det möjligt att vara för självmedkännande?

Självmedkänsla handlar om en balanserad inställning till självomsorg. Att vara för självmedkännande, i bemärkelsen att undvika allt obehag eller ansvar, är inte detsamma som sann självmedkänsla. Äkta självmedkänsla innebär att erkänna och ta itu med svåra känslor eller situationer på ett hälsosamt sätt, inte att undvika dem helt.

Kan självmedkänsla hjälpa mot social ångest?

Ja, forskning tyder på att självmedkänsla kan vara ett effektivt verktyg för att hantera social ångest. Genom att vara mer förstående och mindre kritisk mot sig själv kan individer med social ångest känna sig mer bekväma i sociala situationer och mindre oroliga för bedömning från andra. Detta kan i sin tur leda till en minskning av ångestsymtom och en ökad känsla av tillhörighet och acceptans.

Kan självmedkänsla leda till självömkan?

Självmedkänsla är faktiskt motsatsen till självömkan. Medan självömkan fokuserar på ens egen lidande på ett överdrivet sätt, handlar självmedkänsla om att förhålla sig till sitt lidande på ett hälsosamt och balanserat sätt. Då självmedkänsla uppmuntrar till en objektiv och vänlig syn på svårigheter, blir det lättare att hantera dem snarare än att överdriva dem.

Hur kan jag öva självmedkänsla dagligen?

Här är några sätt att praktisera självmedkänsla i vardagen:

Var medveten om ditt inre självprat: Notera när du är självkritisk och försök ersätta dessa tankar med mer vänliga och stödjande påståenden.
Ta pauser: Ge dig själv tillstånd att ta pauser och vila när du behöver det.
Utvärdera dina behov: Fråga dig själv vad du behöver för att må bra och försök att uppfylla dessa behov.
Fira små framgångar: Ge dig själv erkännande för dina ansträngningar, inte bara för dina framgångar.
Andningsövningar och mindfulness: Dessa tekniker kan hjälpa dig att hålla dig jordad och närvarande, vilket är viktigt för självmedkänsla.

Är självmedkänsla särskilt viktig under kriser eller svåra tider?

Ja, självmedkänsla kan vara särskilt värdefull under svåra tider eller kriser. Det hjälper till att hantera stress och ångest, erbjuder emotionellt stöd till dig själv, och underlättar hanteringen av utmanande situationer. Självmedkänsla kan fungera som en inre resurs som ger styrka och motståndskraft.

Kan självmedkänsla förbättra fysisk hälsa?

Forskning tyder på att det finns ett samband mellan självmedkänsla och fysisk hälsa. Praktiserande av självmedkänsla kan minska stress, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på fysisk hälsa, såsom lägre blodtryck och förbättrat immunförsvar. Dessutom kan personer som är självmedkännande vara mer benägna att ta hand om sin kropp och sin hälsa.

Hur påverkar självmedkänsla relationer med andra?

Självmedkänsla kan ha en positiv inverkan på relationer. Genom att vara vänlig och förstående mot sig själv kan man minska tendensen att reagera defensivt och istället bemöta andra med mer förståelse och empati. Detta kan leda till sundare och mer stödjande relationer, både personligt och professionellt.

Finns det övningar för att utveckla självmedkänsla?

Ja, det finns många övningar för att utveckla självmedkänsla. Några exempel inkluderar:

Skriv ett brev till dig själv: Skriv ett brev där du uttrycker medkänsla och förståelse för en svår situation du har upplevt.
Meditation: Använd guidade meditationer som fokuserar på att kultivera medkänsla mot sig själv.
Meditativ kroppsscanning med medkänsla: Utför en kroppsscanning med fokus på att skicka vänlighet och medkänsla till varje del av kroppen.
Affirmationer: Använd positiva affirmationer som stärker självmedkänsla.

Hur kan man bibehålla självmedkänsla under press?

Att bibehålla självmedkänsla under press kan vara utmanande, men det är möjligt genom att:

Påminna dig själv om att alla gör misstag: Detta kan hjälpa dig att se situationen i ett mer realistiskt ljus.
Ta korta pauser: Steg bort från stressiga situationer för att samla dina tankar och känslor.
Andas djupt: Djupandning kan minska stress och hjälpa dig att återfokusera.
Sätt realistiska förväntningar: Acceptera att du inte kan kontrollera allt och fokusera på det du kan påverka.

Vilken roll spelar självmedkänsla i personlig utveckling?

Självmedkänsla är en viktig del av personlig utveckling eftersom det uppmuntrar till självacceptans och personlig tillväxt. Det kan hjälpa individer att hantera kritik mer konstruktivt, ta risker för att uppnå sina mål, och lära sig av sina misslyckanden.

Hur påverkar kulturella skillnader uppfattningen av självmedkänsla?

Kulturella skillnader kan påverka hur självmedkänsla uppfattas och praktiseras. I vissa kulturer kan självmedkänsla ses som självisk eller som ett tecken på svaghet. Däremot kan det i andra kulturer uppmuntras som en viktig del av emotionell välbefinnande. Förståelsen av självmedkänsla behöver anpassas efter kulturella normer och värderingar.

Kan självmedkänsla förbättra beslutsfattande?

Ja, självmedkänsla kan positivt påverka beslutsfattande genom att minska rädslan för att göra fel. Det kan uppmuntra till att se misstag som lärandemöjligheter snarare än misslyckanden, vilket kan leda till mer genomtänkta och balanserade beslut.

Hur kan självmedkänsla påverka självförtroendet?

Självmedkänsla kan ha en positiv inverkan på självförtroendet. Genom att behandla sig själv med vänlighet och förståelse, även i svåra situationer, kan en person utveckla en mer stabil och resilient känsla av självvärde. Detta stärker självförtroendet eftersom det inte längre är beroende av yttre framgångar eller bekräftelser.

Hur kan man integrera självmedkänsla i sin dagliga rutin?

Att integrera självmedkänsla i vardagen kan göras på flera sätt:

Börja dagen med en positiv affirmation: Dedikera några minuter varje morgon till att upprepa en positiv affirmation som stärker självmedkänslan.
Öva på att acceptera komplimanger: Lär dig att acceptera komplimanger med ett enkelt “tack” istället för att avfärda dem.
Sätt gränser: Lär dig att säga nej och sätta hälsosamma gränser för att ta hand om ditt välbefinnande.
Reflektera över dagen: Avsluta dagen med att reflektera över tre saker du är tacksam för eller stolt över.

Kan självmedkänsla hjälpa i föräldraskapet?

Absolut. Föräldrar som utövar självmedkänsla tenderar att vara mer tålmodiga, förstående och mindre kritiska både mot sig själva och sina barn. Detta kan skapa en mer kärleksfull och stödjande familjeatmosfär och lära barnen vikten av självmedkänsla.

Finns det några böcker eller resurser du kan rekommendera för att lära sig mer om självmedkänsla?

Det finns många utmärkta resurser för att lära sig mer om självmedkänsla. Några rekommenderade böcker inkluderar:

“Självmedkänsla: Vägen till inre styrka och välbefinnande” av Kristin Neff.
“The Mindful Self-Compassion Workbook” av Kristin Neff och Christopher Germer.
“Daring Greatly” av Brené Brown.
Dessa böcker ger värdefull insikt och praktiska verktyg för att kultivera självmedkänsla i livet.

Utveckla din självmedkänsla: Steg för steg

Att utveckla självmedkänsla är en viktig process för att främja mental hälsa och välbefinnande. Här är en steg-för-steg guide som hjälper dig att börja resan mot en ökad självmedkänsla, både för dig själv och för att stödja andra.

1. Förstå vad självmedkänsla innebär

Självmedkänsla är förmågan att vara vänlig och förstående mot sig själv i svåra tider. Det innebär att erkänna dina egna känslor och behov utan att döma dig själv.

2. Identifiera dina egna känslor

Börja med att känna igen och acceptera dina känslor då det är viktigt att utveckla en medvetenhet om ditt eget känsloliv och dina tankar. Det kan vara allt från glädje till sorg, ilska till tacksamhet. Att erkänna dessa känslor är det första steget mot självmedkänsla.

3. Praktisera självmedvetenhet

Reflektera över dina tankar och handlingar. Var uppmärksam på hur du pratar med dig själv. Är ditt inre samtal kritiskt eller stödjande? Öva på att ersätta negativa tankar med mer positiva och stödjande budskap.

4. Visa dig själv förståelse och vänlighet

När du möter svårigheter, försök att behandla dig själv som du skulle behandla en god vän. Var vänlig och förstående mot dig själv. Kom ihåg att alla människor gör misstag och att det är en del av att vara mänsklig.

5. Öva på självmedkänsla dagligen

Inkludera små övningar i din dagliga rutin som främjar självmedkänsla. Det kan vara så enkelt som att ta några djupa andetag, skriva ned tre saker du är tacksam för, eller spendera tid på en aktivitet som du tycker om.

6. Sök stöd vid behov

Om du kämpar med att utveckla självmedkänsla, tveka inte att söka stöd. Det kan vara från vänner, familj eller professionella, som psykologer och terapeuter. Kom ihåg att det är starkt att be om hjälp.

7. Var tålamodig och uthållig

Att utveckla självmedkänsla är en process som tar tid då det kräver reflektion och insikt. Var tålmodig med dig själv och fortsätt att praktisera dessa steg, även när det känns utmanande.

Kom ihåg, självmedkänsla är inte bara en teknik, det är en livsstil. Genom att integrera dessa steg i ditt dagliga liv kan du börja bygga en starkare grund av självkärlek och acceptans. Behöver du stöd i din utveckling eller bara vill ta ett kort samtal om hur du ska börja, kan du enkelt boka en tid med en av våra terapeuter eller psykologer.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.