Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Skuldkänslor

Känner du ofta en känsla av skuld? Här går vi igenom vad skuldkänslor är och hur du kan få hjälp om de är överväldigande.

Vad är skuldkänslor?

Skuldkänslor uppstår när en person tror sig ha gjort något fel eller agerat mot sina egna moraliska värderingar eller samhällets normer. Det är en emotionell reaktion som ofta innebär en insikt eller uppfattning om att man har orsakat skada eller obehag för någon annan, vilket kan leda till ånger och önskan om att gottgöra det som skett.

Skuldkänslor kan fungera som en viktig social och moralisk regleringsmekanism som motiverar individer att upprätthålla etiska beteenden, reparera relationer och undvika framtida handlingar som kan skada andra. Trots att skuldkänslor kan vara smärtsamma, spelar de en viktig roll i mänsklig samexistens genom att främja ansvarstagande och empatiskt beteende.

Skuldkänslor kan också vara orealistiska och en del i psykisk ohälsa. Har man skuldkänslor som känns överväldigande kan det vara bra att gå i terapi för att få stöd och hjälp att reda ut situationer och bearbeta känslan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Varför får man skuldkänslor?

Skuldkänslor kan uppstå när vi bryter mot egna eller sociala normer, orsakar någon annan skada, ångrar beslut som haft negativa konsekvenser, misslyckas med att uppfylla förväntningar, eller upplever överlevnadsskuld. Dessa känslor signalerar en omsorg om andras välbefinnande och en drivkraft att agera etiskt.

Även om skuldkänslor kan vara utmanande, spelar de en viktig roll i vår sociala och emotionella utveckling genom att främja empati och ansvarstagande. Att konstruktivt hantera skuldkänslor innebär att reflektera över våra handlingar och vidta åtgärder för att gottgöra eller lära av våra misstag. Skuldkänslor kan också vara en del av psykisk ohälsa som depression eller beroendeproblematik. Då är det viktigt att söka professionell hjälp för att få stöd att bearbeta känslorna som i många fall inte alltid är realistiska.

Vilken funktion fyller skuldkänslor?

Skuldkänslor fyller flera viktiga funktioner i mänskligt beteende och social interaktion. De fungerar som en moralisk kompass som hjälper individer att navigera i komplexa sociala miljöer genom att signalera när de har agerat på sätt som strider mot egna eller gemensamma värderingar. Denna känsla motiverar oss att ta ansvar för våra handlingar, speciellt när de har orsakat skada eller obehag för andra, och uppmuntrar till gottgörelse och försoning.

Skuldkänslor bidrar till att upprätthålla sociala band genom att främja förståelse, empati och samarbete bland individer. Genom att erkänna fel och sträva efter att gottgöra dem stärks förtroendet och relationerna inom en grupp eller samhälle. Sammantaget spelar skuldkänslor en central roll i att upprätthålla social ordning och etiskt beteende, vilket är avgörande för gruppsammanhållning och personlig utveckling.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur kan man hantera skuldkänslor?

Att hantera skuldkänslor handlar om att erkänna och acceptera dem, reflektera över deras orsaker, vidta åtgärder för att gottgöra, och lära av erfarenheten. Praktisera självmedkänsla, dela dina känslor med någon du litar på för stöd och perspektiv, och överväg professionell hjälp om skuldkänslorna är överväldigande. Dessa steg bidrar till att minska skuldkänslornas negativa effekter och främjar personlig tillväxt och välbefinnande.

Behandling för skuldkänslor

Behandling för skuldkänslor innebär ofta att använda psykoterapeutiska metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi samt compassionfokuserad terapi (CFT) för att utveckla självmedkänsla. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan också användas för att lära individer att acceptera sina känslor och agera i enlighet med sina värderingar.

Mindfulness och meditation kan minska stress och ångest kopplade till skuldkänslor. Stödgrupper kan också vara hjälpsamt. Arbetet med en terapeut kan ge verktyg och strategier för att effektivt hantera skuldkänslor, vilket leder till en mer positiv självbild och främjar personlig tillväxt. Att erkänna skuldkänslor som en del av den mänskliga erfarenheten och söka lämplig behandling kan underlätta vägen mot att hantera dem konstruktivt.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om skuldkänslor

Vad är skuld?

Skuldkänslor uppstår när en person tror sig ha gjort något fel eller agerat mot sina egna moraliska värderingar eller samhällets normer. Det är en emotionell reaktion som ofta innebär en insikt eller uppfattning om att man har orsakat skada eller obehag för någon annan, vilket kan leda till ånger och önskan om att gottgöra det som skett.

Vad är skillnaden på skam och skuld?

Till skillnad från skuld, som fokuserar på specifika handlingar eller beteenden, rör skam personens självuppfattning i sin helhet. Skulden säger “jag har gjort fel” medan skammen ofta innebär tankar om att “jag är fel”.

Vilka är våra grundkänslor?

Grundkänslor är universella känslor som människor överallt upplever, oberoende av kulturell bakgrund. Dessa medfödda känslor inkluderar glädje, intresse, sorg, rädsla, ilska, skam/skuld, överraskning och äckel/avsky.

Varför får man skuldkänslor?

Skuldkänslor kan uppstå när vi bryter mot egna eller sociala normer, orsakar någon annan skada, ångrar beslut som haft negativa konsekvenser, misslyckas med att uppfylla förväntningar, eller upplever överlevnadsskuld. De kan också vara en del i psykisk ohälsa och då är de inte alltid realitiska, vilket kan innebära att man behöver terapi.

Vad fyller skulden för funktion?

Skuldkänslor spelar en central roll i att upprätthålla social ordning och etiskt beteende, vilket är avgörande för gruppsammanhållning och personlig utveckling.

Hur kan man hantera skuldkänslor?

Att hantera skuldkänslor handlar om att erkänna och acceptera dem, reflektera över deras orsaker, vidta åtgärder för att gottgöra, och lära av erfarenheten. Praktisera självmedkänsla, dela dina känslor med någon du litar på för stöd och perspektiv, och överväg professionell hjälp om skuldkänslorna är överväldigande.

Hur kan man behandla skuldkänslor?

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapiform som syftar till att förändra negativa tankemönster, känslor och beteenden som bidrar till psykisk ohälsa.

Är skuldkänslor en del av psykisk ohälsa?

Skuldkänslor kan vara en del av psykisk ohälsa. Vid beroendeproblematik kan man till exempel känna skuld för vad man gjort när man var påverkad. Vid depression kan man ha skuldkänslor som är orealistiska utifrån att man feltolkar saker i depressionen. Har man skuldkänslor som är överväldigande är det viktigt att söka hjälp i terapi.

Jag har skuldkänslor för något jag gjort, vad kan jag göra?

Det första steget är att erkänna och acceptera känslorna och agera med att be om ursäkt. Om de är överväldigande kan man också söka terapi för att få mer hjälp. Skuldkänslor kan vara en del av annan psykisk ohälsa.

Kan man få terapi online?

Det går bra att få gå i behandling online, på Lavendla har vi psykologer och terapeuter som arbetar digitalt.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling med kognitiv beteendeterapi

Behandlingsupplägg kan skilja sig mellan olika terapiskolor. Så här kan en behandlingen se ut med Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en metod som kan användas för många olika problemområden och tillstånd:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå problemet och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation utifrån din livssituation. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om problemet och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till problemet. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera känslor, tankar och förändra beteenden. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid. Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.