Hem / Lavendla Terapi / Känslor / Svartsjuka

Svartsjuka är en djupt mänsklig känsla som kan kännas överväldigande och svår att hantera. Men vad är egentligen svartsjuka? Och hur kan vi hantera den på ett hälsosamt sätt?

Vad är svartsjuka?

I sin grundform är svartsjuka en rädsla för att förlora något värdefullt, ofta en person, till en annan. Det kan vara en partner, en vän, eller till och med en kollegas framgångar. Svartsjukan väcks ofta av en känsla av osäkerhet eller mindervärdeskomplex.

Tecken på svartsjuka

Svartsjuka kan manifestera sig på många sätt, inklusive:

 • Överdrivet kontrollbehov
 • Missunnsamhet
 • Ogrundade misstankar om otrohet
 • Ökad irritabilitet

Dessa tecken kan skilja sig åt beroende på individen och situationen.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Olika typer

Svartsjuka är inte en konstant känsla och den kan uppstå i olika former:

 • Sexuell svartsjuka: Rädsla för en partners sexuella attraktion till någon annan.
 • Emotionell svartsjuka: Oro över en partners känslomässiga band med en annan person.
 • Professionell svartsjuka: Avundsjuka över någons yrkesmässiga framgångar.
 • Exkluderingssvartsjuka: En rädsla av att bli bortvald, icke prioriterad eller berövad tid av uppmärksamhet från partnern.

Dessa typer av svartsjuka kan överlappa varandra och skapa komplexa känslomässiga mönster.

Hantera svartsjuka

Att hantera svartsjuka är en process som kräver självmedvetenhet och ibland professionell hjälp, till exempel av våra psykologer eller terapeuter. Här är några steg för att hantera känslan:

 • Erkänna känslan: Det första steget är att erkänna att man känner svartsjuka.
 • Reflektera över orsakerna: Försök att förstå varför du känner så här.
 • Kommunikation: Prata om dina känslor med någon du litar på.
 • Sök professionell hjälp: Ibland kan det vara lämpligt att söka hjälp från en psykolog.

När svartsjuka blir farlig

I vissa fall kan svartsjuka utvecklas till sjuklig eller till och med patologisk svartsjuka. Detta kan leda till destruktiva beteenden och allvarliga relationsproblem. I dessa fall är det viktigt att söka professionell hjälp. Därför är det viktigt att skilja mellan normala svartsjukekänslor och de som är sjukliga eller patologiska. Den sjukliga varianten kännetecknas av extremt beteende och kan kräva mer intensiv terapeutisk intervention, ibland även medicinering.

Svartsjuka i relationer

Svartsjuka kan vara särskilt utmanande i romantiska relationer. Det är viktigt att komma ihåg att detta beteende inte är ett tecken på kärlek, utan snarare en signal om osäkerhet och rädsla. Att arbeta med dessa känslor, antingen själv eller med en partner, är avgörande för en hälsosam relation.

Bygg självkänsla

En stark självkänsla är en viktig faktor för att minska denna känsla. Att arbeta med självkärlek och självacceptans kan vara en viktig del i processen att hantera svartsjuka.

Psykologins perspektiv

Från ett psykologiskt perspektiv är svartsjuka en komplex känsla som ofta har sina rötter i djupare känslomässiga problem såsom osäkerhet, låg självkänsla eller tidigare erfarenheter av förlust eller svek. Det är viktigt att förstå att detta inte bara är ett yttre problem utan ofta en spegling av våra egna inre konflikter och rädslor.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Retroaktiv svartsjuka

Ett intressant fenomen inom området är retroaktiv svartsjuka. Detta innebär att en person känner svartsjuka över sin partners tidigare relationer eller erfarenheter. Då detta handlar om situationer som redan har ägt rum och inte kan ändras kan det vara särskilt utmanande. Även när detta uppstår i förhållandet kan man behöva hjälp utifrån att förstå vad denna känsla bottnar i. Att veta och på djupet förstå ursprunget till känslan gör att det går att hantera den på ett sundare sätt. Även om svartsjukekänslor kanske inte helt försvinner så går det, med en terapeuts hjälp, att lära sig hantera känslorna på ett sundare vis. Då kommer relationer fungera så mycket bättre.

Svartsjuka i olika relationer

Denna känsla är inte begränsad till romantiska relationer. Det kan även uppstå i vänskap, mellan syskon, eller i arbetsmiljöer.

 • I vänskap: kan uppstå när en vän tillbringar mer tid med en annan person eller uppnår något som vi själva önskar.
 • Mellan syskon: konkurrens om föräldrarnas uppmärksamhet kan leda till avund och missunnsamhet bland syskon.
 • I arbetslivet: kan uppstå över kollegors framgångar eller relationer med överordnade.

Tekniker för att hantera svartsjukekänslor

Det finns flera tekniker som kan vara användbara i hanteringen av svartsjukekänslor:

 • Skriv ner dina känslor: Att skriva ner vad du känner kan hjälpa dig att förstå och bearbeta dina känslor.
 • Öva Mindfulness: Mindfulness kan hjälpa dig att vara i nuet och minska fokus på negativa tankar.
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT): KBT kan vara effektivt för att förändra negativa tankebanor som bidrar till problemet.
 • Parterapi är bra men ofta rekommenderas att man som individ går i enskild terapi för att jobba på eget håll med sina rädslor.

Svartsjuka och sociala medier

I dagens digitala era spelar sociala medier en stor roll i hur svartsjukekänslor uppstår och utvecklas. Överdriven användning av sociala medier och övervakning av partners aktiviteter online kan förvärra känslor och upplevelser.

Första steget mot harmoni

Att hantera svartsjukekänslor är en resa mot självinsikt och emotionell mognad. Det krävs mod att konfrontera och arbeta igenom dessa känslor. Kom ihåg att professionell hjälp kan vara en viktig resurs på denna resa.

Vi gör det svåra lättare. Om du kämpar med denna känsla på något sätt, tveka inte att kontakta oss. Våra psykologer och terapeuter har expertis inom området och kan erbjuda stöd och vägledning.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om svartsjuka

Vad innebär det att vara svartsjuk?

Svartsjuka är en känsla som ofta uppstår när en person upplever hot om förlust eller konkurrens om något eller någon värdefull. Det kan inkludera rädsla, oro, och ofta en känsla av osäkerhet eller otillräcklighet.

Var går gränsen för svartsjuka?

Gränsen går när svartsjukan börjar påverka ens personliga välbefinnande eller relationer negativt. Det är viktigt att kunna skilja mellan den hälsosamma och ohälsosamma varianten.

Vad är normal svartsjuka?

Normal svartsjuka är en naturlig känsla som uppstår sporadiskt och inte styr dina handlingar eller relationer. Den blir problematisk när den är konstant och orsakar beteendeförändringar.

Hur vet man att någon är svartsjuk?

Tecken kan inkludera frekventa frågor om dina aktiviteter, kontrollbehov, och negativa kommentarer om personer du umgås med.

Hur hanterar man sin egen svartsjuka?

Att hantera svartsjuka innebär att förstå dess orsaker, kommunicera öppet om dina känslor, och arbeta med självförtroende och tillit.

Kan svartsjuka påverka en relation?

Ja, svartsjuka kan påverka relationer, ofta negativt, genom att skapa misstänksamhet, konflikter och brist på tillit.

Är svartsjuka kopplad till kärlek?

Svartsjuka kan ibland misstas för kärlek, men det är viktigt att skilja mellan kärleksfull omsorg och kontrollerande beteenden.

Varför känner vissa personer mer svartsjuka än andra?

Det kan bero på personliga erfarenheter, osäkerhet, tidigare relationstrauman eller låg självkänsla. Har man varit utsatt för svek eller plötsliga avslut/avsked kan detta sätta negativa spår som kan vara en bidragande orsak till att bli svartsjuk.

Kan terapi hjälpa mot svartsjuka?

Terapi kan vara mycket effektivt för att hantera svartsjukekänslor, särskilt när det gäller att utforska dess ursprungliga orsaker och utveckla hälsosammare sätt att tänka och bete sig.

Hur påverkar sociala medier svartsjuka?

Sociala medier kan förstärka svartsjukekänslor genom konstant exponering för andras liv och relationer, vilket kan skapa orimliga jämförelser och förväntningar.

Är svartsjuka mer vanligt i romantiska relationer?

Även om svartsjuka är vanligast i romantiska relationer, kan den även förekomma i vänskap, familj och till och med arbetsmiljöer.

Hur kan man stötta en partner som är svartsjuk?

Att stötta en svartsjuk partner innebär att vara öppen för kommunikation, visa förståelse, och tillsammans skapa en miljö av tillit och säkerhet. Ni kan även ta kontakt med en av Lavendlas parterapeuter eller psykologer och få hjälp tillsammans. Du kan läsa mer om svartsjuka hos till exempel RFSU.

Steg för hantering

Att hantera svartsjuka kan vara en utmaning, men med rätt stöd och tekniker kan det bli lättare att navigera i dessa känslor. Här är en steg-för-steg-guide för att hantera svartsjukekänslor i samråd med en psykolog eller terapeut:

Erkänna och acceptera känslor:

Innan du kan arbeta med din svartsjukekänsla, är det viktigt att erkänna att du känner den. Det är en normal mänsklig känsla, men den behöver hanteras hälsosamt.

Identifiera orsakerna:

Tillsammans med din terapeut, utforska orsakerna. Är den svartsjukekänsla relaterad till brist på självkänsla, tidigare erfarenheter, eller rädsla för förlust?

Kommunikation:

Lär dig att uttrycka dina känslor på ett konstruktivt sätt. Att kommunicera med din partner, vän, eller den person som väcker känslorna kan hjälpa till att lösa missförstånd.

Självreflektion och personlig utveckling:

Arbeta med din terapeut för att förbättra din självkänsla och självförtroende. Detta kan inkludera övningar för att stärka din självbild och självkänsla.

Strategier för emotionell reglering:

Lär dig tekniker för att hantera starka känslor. Det kan vara andningstekniker, mindfulness eller andra avslappningsmetoder.

Förstå och arbeta med svartsjukans utlösare:

Identifiera specifika situationer eller beteenden som utlöser dina svartsjukekänslor och arbeta med strategier för att hantera dessa.

Bygga tillit:

Fokusera på att bygga tillit i dina relationer. Detta kan innebära att öva på att ge och ta emot tillit.

Skapa en handlingsplan:

Tillsammans med din terapeut, skapa en konkret plan för hur du ska hantera svartsjukans utbrott i framtiden.

Regelbunden uppföljning:

Ha regelbundna sessioner med din terapeut för att utvärdera dina framsteg och justera din handlingsplan vid behov.

Stöd från närstående:

Engagera dina vänner och familj i processen. Deras stöd kan vara avgörande för din framgång.

Kom ihåg, det är viktigt att söka professionell hjälp om du känner att svartsjukekänslor påverkar ditt välbefinnande eller dina relationer. Vi på Lavendla finns här för att göra det svåra lättare när du är redo att prata med en psykolog eller terapeut.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.