Kristoffer Gråborg

Kristoffer Gråborgs omdömen

Bakgrund

Jur kand examen och en fil kand examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet 1998, samt advokatexamen 2013. Efter en tids arbete, som företagsekonom så har jag arbetat med familjerätt, fastighetsrätt och förmögenhetsrätt sedan 2005. Jag har en omfattande och flerårig erfarenhet av tvistelösning och arbete som juridiskt ombud i tvistemål i allmän domstol, samt har erfarenhet av processföring i högre rätt. Kristoffer förordnas regelbundet som rättsskyddsombud och rättshjälpsbiträde.

Därför blev jag rådgivare

När jag gick de sista åren på gymnasiet i min gamla hemstad Uppsala så kom jag i kontakt med studenter, som läste juridik. Jag tyckte att de juridiska frågor, som de diskuterade sinsemellan på stadens olika bibliotek var mycket intressanta och roliga. Jag har alltid varit intresserad av att uttrycka mig väl i tal och skrift och att argumentera i och lösa olika juridiska frågor och problemställningar. Jag minns att min klassföreståndare i gymnasiet närmast prickade av mig att jag skulle bli jurist när hon frågade vad alla skulle göra efter skolan. Att jag skulle bli jurist var en självklarhet.

Mina bästa råd

  • Anlita alltid en jurist om du befinner dig i tvist, dvs. om det finns någon oenighet mellan dig och
    någon annan i juridiska och ekonomiska frågor.
  • Anlita alltid en jurist om du ska skriva på något dokument med en juridisk och ekonomisk innebörd.
  • Anlita alltid en jurist om du vill upprätta familjerättsliga avtal, t.ex. testamente, framtidsfullmakt,
    bodelningsavtal, arvskiftesavtal, äktenskapsförord, samboavtal, gåvoavtal, köpekontrakt.

Språk

Svenska, engelska och tyska