Boutredningsman

Dödsboanmälan Lavendla Begravningsbyrå

En boutredningsman kan utses av tingsrätten i ett läge där delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas. Om du vill ha hjälp med förvaltningen av ett dödsbo där du är delägare är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Hur tilldelas en boutredningsman?

Efter ansökan av en dödsbodelägare, testamentsexekutor eller någon av dödsboets borgenärer kan tingsrätten utse en så kallad boutredningsman. När en boutredningsman utsetts övertar hen ansvaret för boutredningen och den löpande förvaltningen av dödsboet.

Boutredningsmannens uppgift

Boutredningsmannen har som uppgift att i första hand verka för att dödsbodelägarna ska inta en gemensam ståndpunkt kring fördelningen av arvet men hen kan också, om dödsbodelägarna inte kan kompromissa, fatta självständiga beslut. Boutredningsmannen får dock inte sälja fast egendom eller tomträtt utan att ha inhämtat samtliga dödsbodelägares samtycke eller fått ett godkännande från tingsrätten.

Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete, vilket primärt ska finansieras av dödsboets tillgångar. Den som är dödsbodelägare bör därför göra sitt bästa för att underlätta boutredningsmannens arbete, eftersom onödiga arbetstimmar kommer att ha en direkt negativ inverkan på det egna arvet.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Boutredningsman och har jurister verksamma i b.l.a Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik