Bostadsrätt

Ska du och din partner flyttar ihop till en bostadsrätt? Det kan då vara smart att ha koll på vad som gäller enligt sambolagen, om ni (mot all förmodan) skulle separera.

Ifall sambolagens regler låter orättvisa kan ni avvika från dessa genom att skriva ett samboavtal, gratis mall och exempel finner ni nedan. Om du och din partner istället skall flytta in i en hyresrätt finns information här.

Sambolagen

Sambolagen fungerar som ett slags ekonomiskt skydd vid en separation eller dödsfall. Lagens främsta funktion är att en likadelning av all samboegendom som paret äger sker, om förhållandet tar slut. Sambolagen skyddar också efterlevande sambo vid ett dödsfall eftersom sambor inte har någon arvsrätt efter varandra. Sambolagen blir automatiskt tillämplig när ett par flyttar ihop med varandra oavsett om paret flyttar in i en bostadsrätt, hyresrätt eller hus. I huvudsak krävs att paret har gemensamt hushåll och att samboendet är varaktigt. Att vara rumskompis med någon räknas inte som ett samboförhållande.

Bodelning när ett samboförhållande avslutas

När ett samboförhållande tar slut sker en bodelning ifall någon av parterna önskar det, vilket måste begäras inom ett år från och med förhållandets avslut. En bodelning går ut på att all samboegendom ställs upp, delas på hälften och därefter hamnar hos respektive sambo.

Vad är samboegendom?

 • Bostaden ifall den skaffats för paret att leva i gemensamt.
 • Allt bohag som skaffats gemensamt (inredning, möbler, hushållsapparater m.m.)

Vad är inte samboegendom?

 • Egendom som en sambo fått genom krav om att den ska vara enskild via testamente, arv eller gåva.
 • Egendom som inte köpts för gemensam användning.
 • Egendom som parterna införskaffat före det aktuella samboförhållandet.
 • Egendom som inte har en direkt koppling till det gemensamma boendet.
 • Egendom som sambor i ett samboavtal uteslutit från bodelning.

Gratis mall och förslag

Vi på Lavendla kan erbjuda färdiga gratismallar för samboavtal specifikt avseende samboförhållanden där paret bor i en bostadsrätt. Vi rådgiver dock alltid att ta hjälp av en kunnig jurist inom området för att säkerställa att samboavtalet blir som parterna önskar och för att slippa oklarheter.

Glöm inte bort formkraven

 • Samboavtalet ska vara skriftligt.
 • Samboavtalet ska skrivas under av bägge.
 • Samboavtalet behöver inte bevittnas, men det kan vara en god idé.
 • Samboavtalet behöver inte registreras (det behöver exempelvis äktenskapsförord).

Vad händer med bostadsrätten vid bodelning?

Den vanligaste frågan för sambor är oftast vad som händer med bostadsrätten ifall paret skulle separera. För att sambolagen skall vara tillämplig krävs att lägenhetens ägs gemensamt eller köpts för gemensam användning. Om en sambo äger en lägenhet före samboförhållandet inleds skall lägenheten inte delas lika på. Det beror på att det som respektive sambo tar med in i förhållandet inte är samboegendom.

Ifall parterna köper en lägenhet under samboförhållandet har däremot parterna rätt till halva lägenheten vid en separation. Det spelar ingen roll vilken kostnad de lagt på lägenheten eller ifall de betalat olika kontantinsats. Det är oftast i dessa situationer ett samboavtal blir intressant, d.v.s. när parterna bidragit med olika mycket till lägenheten.

Exempel

 • A och B är tillsammans och bor i varsin lägenhet. De har bestämt sig för att bli sambos och B flyttar in i A:s bostadsrätt. Om A och B därefter skulle göra slut och separera kan B inte kräva hälften av lägenheten. A ägde bostadsrätten redan innan samboförhållandet påbörjades vilket gör att lägenheten inte blir aktuell för bodelning.
 • A och B är ett par och beslutar sig för att köpa en bostadsrätt tillsammans. A står för 80 % av kontantinsatsen och B betalar resterande 20 % av kontantinsatsen. Även fast A betalat en större del av lägenheten kommer bostadsrätten delas lika vid en eventuell bodelning. Det beror på att lägenhetsköpet syftar till att samborna gemensamt ska bo där. Om likadelningen vill undvikas får parterna skriva ett samboavtal.

Övertagande av bostadsrätt i vissa fall

Den sambo som inte står som ägare av lägenheten har som ovan visat vissa rättigheter. Förutom att en likadelning av lägenheten kan ske, kan också hela lägenheten bli föremål för övertagande i vissa situationer.

Ifall en sambo har ett större behov av bostaden kan sambon också ta över lägenheten vid en separation, även fast sambon inte äger lägenheten. Då betalar den övertagande sambon ersättning till lägenhetens ursprunglige ägare, som ska motsvara marknadspris. När vi talar om ett ”större behov” av lägenheten syftas främst på om gemensamma barn finns.  Ifall gemensamma barn inte finns kan lägenheten övertas endast vid synnerliga skäl, som går att läsa mer om här.

Samboavtal för att undvika sambolagens regler

För många kan sambolagen framstå som både orimlig och orättvis, speciellt när en sambo betalat mycket mer eller kanske hela bostadsrätten. Detsamma gäller övrig samboegendom som exempelvis möbler och elektronikprylar. Om parterna anser att sambolagen inte skall tillämpas vid en separation eller dödsfall får de skriva ett samboavtal. Det kan också vara klokt med ett samboavtal för att undvika framtida bråk.

Komplettera samboavtalet

Samboavtalet gäller endast när parterna är i livet vilket gör att behovet av testamente är extra stort. Ifall parterna önskar ärva varandra vid ett framtida dödsfall måste ett testamente skrivas eftersom sambor inte har någon skyddad arvsrätt enligt lag. Ibland behövs samboavtalet också kompletteras med andra avtal. Ett regressavtal kan bli aktuellt om ena sambon t.ex. tagit lån på den gemensamma bostaden för egen räkning.

Samboavtal och skuldebrev

Samboavtalet bör kompletteras med ett separat skuldebrev ifall parterna bidrar olika mycket till köpet av bostadsrätten. Respektive kontantinsats får räknas ut för att åstadkomma en rättvis fördelning vid försäljning eller om ena parten köps ut. Ett skuldebrev är en handling som anger en skuld och ett löfte om att skulden skall betalas.

Det är aldrig försent att skriva ett samboavtal

När bägge i ett samboförhållande är överens om hur saker och ting skall fördelas vid en separation eller dödsfall är det aldrig för sent att skriva ett samboavtal. Det går nämligen att upprätta i efterhand och det spelar ingen roll ifall parterna är nyinflyttade eller bott tillsammans under några år. Genom att skriva ett samboavtal kan en eventuell bodelning ske på helt egna villkor.