Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Samboavtal / Samboavtal vid köp av bostadsrätt
  1. Lavendla Juridik

Samboavtal vid köp av bostadsrätt

Ska du och din partner flytta ihop till en bostadsrätt? Det kan då vara klokt att ha koll på vad som gäller enligt sambolagen  vid en eventuell separation. Om sambolagens regler verkar orättvisa kan ni avvika från dessa genom att skriva ett  samboavtal. Om du och din partner istället bor eller skall flytta in i en hyresrätt gäller andra regler.

Samboavtal bostadsrätt

Vad händer med bostadsrätten vid bodelning?

Den vanligaste frågan för sambor är oftast vad som händer med bostadsrätten ifall paret skulle separera. För att sambolagen skall vara tillämplig krävs att lägenhetens ägs gemensamt eller köpts för gemensam användning. Om en sambo äger en lägenhet före samboförhållandet inleds skall lägenheten inte delas lika på. Det beror på att det som respektive sambo tar med in i förhållandet inte är samboegendom. 

Ifall parterna köper en lägenhet under samboförhållandet har däremot parterna rätt till halva lägenheten vid en separation. Det spelar ingen roll vilken kostnad de lagt på lägenheten eller ifall de betalat olika kontantinsats. Det är oftast i dessa situationer ett samboavtal blir intressant, det vill säga när parterna bidragit med olika mycket till lägenheten.

Exempel

  1. A och B är tillsammans och bor i varsin lägenhet. De har bestämt sig för att bli sambor och B flyttar in i A:s bostadsrätt. Om A och B därefter skulle göra slut och separera kan B inte kräva hälften av lägenheten. A ägde bostadsrätten redan innan samboförhållandet påbörjades vilket gör att lägenheten inte blir aktuell för bodelning.
  2. A och B är ett par och beslutar sig för att köpa en bostadsrätt tillsammans. A står för 80 % av kontantinsatsen och B betalar resterande 20 % av kontantinsatsen. Även fast A betalat en större del av lägenheten kommer bostadsrätten delas lika vid en eventuell bodelning. Det beror på att lägenhetsköpet syftar till att samborna gemensamt ska bo där. Om likadelningen vill undvikas får parterna skriva ett samboavtal.

Samboavtal – video under 2 min

Övertagande av bostadsrätt i vissa fall 

Den sambo som inte står som ägare av lägenheten har som ovan visat vissa rättigheter. Förutom att en likadelning av lägenheten kan ske, kan också hela lägenheten bli föremål för övertagande i vissa situationer. 

Ifall en sambo har ett större behov av bostaden kan sambon också ta över lägenheten vid en separation, även fast sambon inte äger lägenheten. Då betalar den övertagande sambon ersättning till lägenhetens ursprunglige ägare, som ska motsvara marknadspris.

När vi talar om ett ”större behov” av lägenheten syftas främst på om gemensamma barn finns. Ifall gemensamma barn inte finns kan lägenheten övertas endast vid synnerliga skäl

Samboavtal för att undvika sambolagens regler

För många kan sambolagen framstå som både orimlig och orättvis, speciellt när en sambo betalat mycket mer eller kanske hela bostadsrätten.

Detsamma gäller övrig samboegendom som exempelvis möbler och elektronikprylar. 

Om parterna anser att sambolagen inte skall tillämpas vid en separation eller dödsfall får de skriva ett samboavtal. Det kan också vara klokt med ett samboavtal för att undvika framtida bråk. 

Samboavtalet måste ofta kompletteras

Samboavtalet gäller endast när parterna är i livet vilket gör att behovet av testamente är extra stort. Ifall parterna önskar ärva varandra vid ett framtida dödsfall måste ett testamente skrivas eftersom sambor inte har någon skyddad arvsrätt enligt lag.

Ibland behövs samboavtalet också kompletteras med andra avtal. Ett regressavtal kan bli aktuellt om ena sambon till exempel tagit lån på den gemensamma bostaden för egen räkning. 

Samboavtal och skuldebrev

Samboavtalet måste kompletteras med ett separat skuldebrev ifall parterna bidrar olika mycket till köpet av bostadsrätten. Respektive kontantinsats får räknas ut för att åstadkomma en rättvis fördelning vid försäljning eller om ena parten köps ut. Ett skuldebrev är en handling som anger en skuld och ett löfte om att skulden skall betalas.

Det är aldrig försent att skriva ett samboavtal

När bägge i ett samboförhållande är överens om hur saker och ting skall fördelas vid en separation eller dödsfall är det aldrig för sent att skriva ett samboavtal. Det går nämligen att upprätta i efterhand och det spelar ingen roll ifall parterna är nyinflyttade eller bott tillsammans under några år. Genom att skriva ett samboavtal kan en eventuell bodelning ske på helt egna villkor. 

Kontakta Lavendla Juridik

Har du frågor kring samboavtal vid köp av bostadsrätt? Vi på Lavendla hjälper dig. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring allt som rör samboavtal vid köp av bostadsrätt.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.