1. Lavendla Juridik

Gåvobrev

Det finns situationer när ett gåvobrev är obligatoriskt och andra tillfällen när det inte behövs. Men vare sig gåvohandlingen är ett måste eller inte kan den vara en enorm trygghet för dig och inte minst för mottagaren av gåvan. 

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det här gäller oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte. 

skriva gåvobrev

Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren. 

Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till. 

5 viktiga fakta du bör känna till om gåvobrev

 1. Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar och värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).
 2. En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 3. Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 4. Det är en bra idé att upprätta ett gåvobrev när du önskar ge bort någonting av större värde, oavsett om det är ett juridiskt krav eller inte. På så sätt kan du enkelt undvika framtida tvister mellan arvingar och du kan exempelvis uttrycka att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv.
 5. Gåvobrev gällande fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste följa vissa lagstadgade formkrav. Om gåvobrevet inte lever upp till formkraven är gåvan att betrakta som ogiltig. Våra kunniga och lyhörda jurister hjälper dig skriva ett giltigt gåvobrev. Kontakta oss för såväl rådgivning som för upprättande av det juridiska dokumentet.

Gåvobrev måste skrivas vid gåva av fast egendom

Ett gåvobrev är alltså en gåvohandling där en gåvogivare uttrycker sin vilja att ge bort en del av sin egendom till en gåvomottagare. 

För merparten av alla gåvor av lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. 

I dessa fall anses gåvan bindande i och med att den fysiskt har överlämnats till gåvomottagaren, vilket med en juridisk term brukar beskrivas som att ”tradition” har skett.

För vissa typer av gåvor är det absolut nödvändigt med ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Detta gäller vid gåva av fast egendom (mark med eller utan hus), bostadsrätt och tomträtt.

Gåvobrev bör alltid skrivas oavsett krav för giltighet

Generellt sett är det alltid en god idé att skriva ett gåvobrev vid de tillfällen du tänker ge bort någonting med ett större värde, vare sig det gäller fast eller lös egendom. 

Genom att upprätta ett gåvobrev minimerar du risken för framtida tvister gällande vem som har rätt till egendomen. 

Därtill skapar du en större trygghet för gåvomottagaren, exempelvis genom att skriva att gåvan inte ska betraktas som en del av framtida arv eller genom att ange villkor om att gåvan ska vara enskild egendom.

Gåvobrev för fastighet är ett krav för att kunna ge bort fastigheten

När du önskar skänka bort en fastighet krävs det att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet fyller då samma funktion som ett köpekontrakt.

Det fungerar vidare som underlag för lagfart hos Lantmäteriet och ansökan om eventuella banklån med fastigheten som säkerhet. 

När det finns flera arvingar är det inte ovanligt att man i gåvobrevet skriver att fastigheten ska ses som ett förskott på arv.

Viktiga frågor att tänka över vid gåvobrev för fastighet

 • Ska fastigheten vara mottagarens enskilda egendom och därigenom vara skyddad från framtida anspråk av make/maka eller sambo efter en skilsmässa eller separation?
 • Ska mottagaren kunna sälja fastigheten? Och ska någon i sådana fall ha förtur att köpa den?
 • Ska du som gåvogivare fortfarande ha möjlighet att nyttja fastigheten?
 • Ska gåvan kombineras med en gåva av pengar för att säkerställa att gåvomottagaren har råd att finansiera fastighetens löpande omkostnader?

Listan på villkor i gåvobrev för fastighet kan göras lång

Oavsett fastighetens värde och eventuella villkor är det en absolut nödvändighet att uppfylla alla de formkrav som finns för gåva av en fastighet. 

Om samtliga formkrav inte är uppfyllda anses gåvan ogiltig. Känner du inte till formkraven? Vi går igenom dem här nedanför. Fortsätt läsa! 

4 formkrav vid gåvobrev för fastighet 

Formkraven gällande gåva av fastighet (vilket är en form av överlåtelse) regleras i jordabalkens fjärde kapitel. 

Där kan man läsa att ett gåvobrev för fastighet måste uppfyllda fyra formkrav för att gåvan ska anses giltig (samma som vid köp/försäljning av fastighet):

 1. För det första måste det finnas en skriftlig handling (alltså själva gåvobrevet).
 2. För det andra måste det framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten (som ska anges med den formella beteckningen) till gåvomottagaren. Detta kallas för en överlåtelseförklaring.
 3. För det tredje måste gåvobrevet specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts, exempelvis 100 eller 50 procent.
 4. För det fjärde måste både gåvogivaren och gåvomottagaren skriva under gåvobrevet.

Bevittning av två personer krävs för lagfart på fastigheten

Vid upprättande av ett gåvobrev för fastighet är det många som tror att namnteckningarna måste bevittnas för att dokumentet ska anses giltigt. Detta är dock felaktigt. Gåvohandlingen är giltig utan vittnen. 

För att kunna få lagfart på fastigheten, vilket är absolut nödvändigt, krävs det dock att gåvogivarens namnteckning bevittnats av två personer. Därmed kan man säga att bevittning i praktiken är ett formkrav för att en gåva av fastighet ska kunna fullbordas.

3 formkrav vid gåvobrev gällande bostadsrätt

Har du en bostadsrätt som du önskar ge någon som gåva? Då behöver du upprätta ett gåvobrev för bostadsrätt för att gåvan ska anses lagligt bindande. Följande tre formkrav gäller vid en gåvohandling för bostadsrätt:

 1. Gåvobrevet ska vara skriftligt.
 2. Gåvohandlingen måste specificera vilken bostadsrätt som avses.
 3. Det juridiska dokumentet ska skrivas under av både givare och mottagare.

Bostadsrättsföreningen måste acceptera medlemskapet

Någon bevittning krävs inte för att ett gåvobrev gällande bostadsrätt ska vara giltigt. Däremot krävs alltid ett godkännande av den aktuella bostadsrättsföreningen för att gåvomottagaren ska kunna bli medlem i föreningen. 

Medlemskap i föreningen är nödvändigt för att gåvomottagaren ska kunna nyttja bostadsrätten. I praktiken blir alltså en gåva av bostadsrätt giltig först när föreningen accepterat gåvomottagaren som medlem.

Gåvobrev för pengar och annan lös egendom

Pengar betraktas rent juridiskt som lös egendom. Det innebär att det inte krävs något gåvobrev för att en gåva bestående av pengar ska anses giltig. 

Detta gäller oavsett hur mycket pengar som gåvan avser. Med andra ord är gåvan fullbordad direkt när gåvomottagaren fått pengarna i handen eller in på kontot.

ge gåva juridik

Att det inte formellt sett krävs något gåvobrev för att penninggåvan ska bli giltig innebär dock inte att man ska avstå från att upprätta ett gåvobrev. 

Ett gåvobrev kan nämligen fylla många positiva funktioner, framför allt om du vill att gåvan ska vara förknippad med ett eller flera villkor. Ett gåvobrev fungerar också som bevis ifall det skulle uppstå frågetecken kring gåvan.

Går inte att påverka tvingande arvsregler med gåvobrev

Avslutningsvis är det värt att veta att det i princip inte är möjligt att komma runt arvsreglerna med hjälp av ett gåvobrev gällande pengar. 

Lagstiftningen (ärvdabalken) är konstruerad för att det inte ska vara möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) arvlösa genom att skänka bort pengar eller egendom före döden.

Bröstarvingar har alltid rätt till hälften av den avlidnes samlade tillgångar, vilket innebär att gåvor under livstiden kan komma att likställas med förordnanden i testamente.

Den som mottagit gåvan kan då bli tvungen att lämna tillbaka pengar eller egendom för att bröstarvingarna inte ska snuvas på sina laglotter.

Lavendla Juridik hjälper dig att upprätta gåvobrevet

Innan upprättandet av ett gåvobrev är det en bra idé att fundera över de frågeställningar som ofta uppstår i samband med gåvor. 

Ska gåvomottagaren få gåvan som enskild egendom, vilket gör att den inte omfattas av en eventuell framtida bodelning?

Ska du som gåvogivare av exempelvis ett fritidshus ha fortsatt nyttjanderätt? Ska gåvomottagaren överta lånen på bostadsrätten om det är vad du skänker bort? Ska gåvotagarens framtida arv påverkas av gåvan?

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.