1. Lavendla Juridik

Gåvobrev

Gåvobrev Lavendla Begravningsbyrå

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt, oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte. Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Gåvobrev – Topp 5 viktiga fakta du bör känna till

 1. Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar eller värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).

 2. En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 3. Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 4. Det är en god idé att upprätta ett gåvobrev när du önskar ge bort någonting av större värde, oavsett om det är ett juridiskt krav eller inte. På så sätt kan du enkelt undvika framtida tvister mellan arvingar och du kan exempelvis uttrycka att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv.
 5. Gåvobrev gällande fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste följa vissa lagstadgade formkrav. Om gåvobrevet inte lever upp till formkraven är gåvan att betrakta som ogiltig.

Vad är ett gåvobrev? En gåvohandling!

Ett gåvobrev är en gåvohandling där en gåvogivare uttrycker sin vilja att ge bort en del av sin egendom till en gåvomottagare. Ett gåvobrev kan bland annat reglera gåva av pengar, värdepapper (såsom aktier eller fondandelar), en bostadsrätt eller en fastighet. Som gåvogivare kan man välja att skriva in särskilda villkor i sitt gåvobrev. Ett villkor kan exempelvis vara att gåvan ska vara en del av gåvomottagarens enskilda egendom, vilket innebär att gåvomottagaren inte behöver dela med sig av gåvan vid en framtida skilsmässa eller samboseparation.

När borde jag skriva ett gåvobrev och när måste jag göra det?

För merparten av alla gåvor av lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. I dessa fall anses gåvan bindande i och med att den fysiskt har överlämnats till gåvomottagaren, vilket med en juridisk term brukar beskrivas som att ”tradition” har skett.

I allmänhet är det dock en god idé att skriva ett gåvobrev vid alla tillfällen du tänker ge bort någonting till ett större värde, vare sig det gäller fast eller lös egendom. Genom att upprätta ett gåvobrev minimerar du risken för framtida tvister gällande vem som har rätt till egendomen. Därtill skapar du en större trygghet för gåvomottogaren, exempelvis genom att skriva att gåvan inte ska betraktas som en del av framtida arv. Som nämnts ovan kan man i gåvobrevet också villkora gåvan med att den ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom.

För vissa typer av gåvor är det absolut nödvändigt med ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Detta gäller vid gåva av fast egendom (mark med eller utan hus), bostadsrätt och tomträtt.

Gåvobrev för fastighet – ett krav för att kunna ge bort fastigheten.

När du önskar skänka bort en fastighet krävs det att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet fyller då samma funktion som ett köpekontrakt och fungerar som underlag för lagfart hos Lantmäteriet och ansökan om eventuella banklån med fastigheten som säkerhet. När det finns flera arvingar är det exempelvis inte ovanligt att man i gåvobrevet skriver att fastigheten ska ses som ett förskott på arv. Andra viktiga frågor att fundera över vid upprättandet av ett gåvobrev gällande fastighet kan vara:

 • Ska fastigheten vara mottagarens enskilda egendom och därigenom vara skyddad från framtida anspråk från make/maka eller sambo efter en skilsmässa eller separation?
 • Ska mottagaren kunna sälja fastigheten? Och ska någon i sådana fall ha förtur att köpa den?
 • Ska du som gåvogivare fortfarande ha möjlighet att nyttja fastigheten?
 • Ska gåvan kombineras med en gåva av pengar för att säkerställa att gåvomottagaren har råd att finansiera fastighetens löpande omkostnader?

Helt klart är att listan på potentiella villkor i ett gåvobrev för en fastighet kan göras lång.

Oavsett fastighetens värde och eventuella villkor är det en absolut nödvändighet att uppfylla alla de formkrav som finns för gåva av en fastighet. Om samtliga formkrav inte är uppfyllda anses gåvan ogiltig. Känner du till formkraven? Inte? Lugn, vi går igenom dem nedan.

Formkrav vid gåvobrev för fastighet – säkerställ att gåvobrevet är giltigt!

Formkraven gällande gåva av fastighet (vilket är en form av överlåtelse) regleras i jordabalkens fjärde kapitel. Där kan man läsa att ett gåvobrev för fastighet måste uppfyllda fyra formkrav för att gåvan ska anses giltig (samma som vid köp/försäljning av fastighet):

 • Först och främst måste det finnas en skriftlig handling (alltså själva gåvobrevet).
 • För det andra måste det framgå att gåvogivare överlåter fastigheten (som ska anges med den formella beteckningen) till gåvomottagaren. Detta kallas för en överlåtelseförklaring.
 • För det tredje måste gåvobrevet specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts, exempelvis 100 eller 50 procent.
 • För det fjärde måste både gåvogivaren och gåvomottagaren skriva under gåvobrevet.

Vid upprättande av ett gåvobrev för fastighet är det många som tror att namnteckningarna måste bevittnas för att gåvobrevet ska anses giltigt. Detta är dock felaktigt. Gåvobrevet är giltigt utan vittnen. För att kunna få lagfart på fastigheten, vilket är absolut nödvändigt, krävs det dock att gåvogivarens namnteckning bevittnats av två personer. Därmed kan man säga att bevittning i praktiken är ett formkrav för att en gåva av fastighet ska kunna fullbordas.

Formkrav vid gåvobrev gällande bostadsrätt

Har du en bostadsrätt som du önskar ge någon som gåva? Då behöver du upprätta ett gåvobrev för bostadsrätt för att gåvan ska anses lagligen bindande. Formkraven gällande gåvobrev för en bostadsrätt är följande:

 • Gåvobrevet ska vara skriftligt.
 • Gåvobrevet måste specificera vilken bostadsrätt som avses.
 • Gåvobrevet ska skrivas under av både givare och mottagare.

Någon bevittning krävs inte för att ett gåvobrev gällande bostadsrätt ska vara giltigt. Däremot krävs alltid ett godkännande av den aktuella bostadsrättsföreningen för att gåvomottagaren ska kunna bli medlem av föreningen. Medlemskap i föreningen är nödvändigt för att gåvomottagaren ska kunna nyttja bostadsrätten. I praktiken blir alltså en gåva av bostadsrätt giltigt först när föreningen accepterat gåvomottagaren som medlem.

 

Gåvobrev för pengar samt gåvobrev av andra lösa egendomar

Pengar betraktas rent juridiskt som lös egendom. Det innebär att det inte krävs något gåvobrev för att en gåva bestående av pengar ska anses giltig. Detta gäller oavsett hur mycket pengar som gåvan avser. Med andra ord är gåvan fullbordad direkt när gåvomottagaren fått pengarna i handen eller in på kontot.

Att det inte formellt sett krävs något gåvobrev för att penninggåvan ska bli giltig innebär dock inte att man ska avstå från att upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev kan nämligen fylla många positiva funktioner, framförallt om du vill att gåvan ska vara förknippad med ett eller flera villkor. Som nämnts flera gånger ovan kan du exempelvis villkora gåvan med att pengarna ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Det innebär att gåvomottagaren inte behöver dela med sig av pengarna vid en eventuell framtida skilsmässa.

Avslutningsvis är det värt att veta att det i princip inte är möjligt att komma runt arvsreglerna med hjälp av ett gåvobrev gällande pengar. Lagstiftningen är konstruerad för att det inte ska vara möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) arvlösa genom att skänka bort pengar eller egendom före döden. Bröstarvingar har alltid rätt till hälften av den avlidnes samlade tillgångar, vilket innebär att gåvor under livstiden kan komma att likställas med förordnanden i testamente. Den som mottagit gåvan kan då bli tvungen att lämna tillbaka pengar eller egendom för att bröstarvingarna inte ska snuvas på sina laglotter.

Lavendla Juridik hjälper er att upprätta gåvobrevet

Innan upprättandet av ett gåvobrev är det en god idé att fundera över de frågeställningar som ofta uppstår i samband med gåvor. Ska gåvomottagaren få gåvan som enskild egendom, vilket gör att den inte omfattas av en eventuell framtida bodelning? Ska du som gåvogivare av exempelvis ett fritidshus ha fortsatt nyttjanderätt? Ska gåvomottagaren överta lånen på bostadsrätten om det är vad du skänker bort? Ska gåvotagarens framtida arv påverkas av gåvan?

Helt klart finns det många viktiga frågor att ta ställning till. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig gärna att reda ut alla frågetecken. Hos oss får du ett skräddarsytt gåvobrev anpassat efter just din situation, vilket skapar trygghet både för dig och gåvomottagaren.

 

Har du frågor om familjejuridik eller vill ha hjälp med ett konkret ärende? Kontakta Lavendla Juridik 0770 – 33 90 70 eller via formuläret nedan.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Gåvobrev och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik