Skilsmässa

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Att skiljas är ofta en av de svåraste processerna man kan genomgå i livet. Massor av praktiska och juridiska moment måste beaktas under omständigheter när de flesta känner djup sorg. Lavendla Juridik kan reda ut det du inte har koll på och hjälpa till med det du inte orkar. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Topp 5 viktiga fakta och regler att känna till gällande äktenskap och skilsmässa

  1. Ansökan om skilsmässa (vilket formellt kallas äktenskapsskillnad) ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns några barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
  2. Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har en starkt personlig karaktär.
  3. Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
  4. Genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att all egendom, eller en viss del, ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå vid en framtida bodelning.
  5. Om de tidigare makarna inte kan enas om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren har rätt att, om det inte går att medla fram en uppgörelse, själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas.

Hur ansöker man om skilsmässa?

För att kunna skiljas måste åtminstone en av makarna lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Därefter påbörjas i vissa fall en betänketid. Att ansöka om skilsmässa (eller äktenskapsskillnad som är den korrekta juridiska termen) är inte komplicerat. Praktiskt ska en ansökan skickas in till den lokala tingsrätten. På Domstolsverket finns fördjupad information samt färdiga mallar. Dessa blanketter ska sedan skickas in till den domstol på den ort där ni var folkbokförda den 1 november föregående år.

Vad innebär betänketiden?

När betänketiden löpt ut är skilsmässan ett faktum. Om makarna inte är eniga om att en skilsmässa ska ske är det obligatoriskt med en betänketid på sex månader. Detsamma gäller om makarna är eniga men det finns ett gemensamt barn som är under 16 år gammal.

Senast när betänketiden löpt ut måste en av makarna framställa ett yrkande (en begäran) om att äktenskapet upplösas. Under förutsättning att detta görs träder skilsmässan i kraft i samband med att betänketiden tar slut.

Att betänketiden löpt ut och att skilsmässan vunnit laga kraft är inte detsamma som att alla praktiska moment som skilsmässan gett upphov till blivit avklarade. Bodelning kan i vissa fall ta betydligt längre tid och måste fortsätta hanteras även efter att äktenskapet formellt sett blivit upplöst.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Arv och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik