0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Om Lavendla / Hållbarhet för oss

Om oss

Hållbarhet för oss

Vi vill möjliggöra en hållbar utveckling av branschen. Från hur vi väljer vårt erbjudande, använder resurser ansvarsfullt, till hur vi guidar dig till mer hållbara val.

Vi ser på hållbarhet utifrån dimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk.

Ekologisk

Det är en självklarhet för oss att ansvar för miljön och bli klimatpositiva. Under 2023 kompenserade vi för 151 ton CO2e i ett projekt i Nairobi, Kenya.

Social

Vi skapar sociala plattformar som minnessidor för att dela minnen tillsammans. Vi skapar också lokala plattformar för kunskapsutbyte och samarbete mellan våra rådgivare.

Ekonomisk

Om ekonomin är långsiktigt hållbar, finns förutsättningar att driva en ekologisk eller social agenda. Även här krävs långsiktighet och ansvarstagande.

I egenskap av Sveriges näst mest anlitade begravningstjänst, är det en självklarhet för oss att vara en drivande kraft i hållbarhetsfrågor. Vi tror inte att någon är perfekt. Men det viktiga är att vi aktivt tar initiativ i rätt riktning som gör skillnad på riktigt.

Caroline Sagström, Hållbarhetsansvarig & Country Manager, Sverige

Ekologisk hållbarhet

Få kontor – Kontor är en stor miljöbov som kräver mycket energi. Få andra branscher har så många tomma kontor, utan bemanning, som vår bransch. Det är inte hållbart. Vi tror inte kontor i sig är viktiga, för oss står rådgivaren i centrum. Därför har vi väldigt få egna kontor och istället möteslokaler som vi delar med andra.

Flexibilitet – Vi tvingar inte våra kunder till fysiska möten i onödan. Vi ordnar möten utifrån kundens behov. I video när det behövs, eller i fysiskt möte om det önskas. Visste du att ca 50% av Lavendlas möten är digitala.

Delade transporter – Att inte äga egna bilar är ett aktivt val Lavendla gjort. Transporten är den enskilt största påverkan vi har på miljön. Därför är det en självklarhet att dela bilar med andra i branschen i syfte att minska påverkan.

Kompensation – För den del av vår klimatpåverkan, som vi ännu inte lyckats få bort, kompenserar Lavendla detta genom att binda koldioxid. Under 2023 kompenserade vi för 151 ton CO2e i Nairobi, Kenya.

Hållbart sortiment – Vi väljer enbart svensk-producerade produkter. Vårt utökade samarbete med Fredahl Rydéns är ett stort steg på den vägen. Se ex kistan Saga på bilden till höger som är tillverkad av miljövänlig komposit.

Klimatkompensation 2023

Vi klimatkompenserade för motsvarande 151 ton CO2e under 2023, genom agroforestry i projektet Upper Tana Nairobi Water Fund Trust (UTNWF), ett vattentäktsområde i Nairobi, Kenya. Projektet samarbetar med ca 169 000 brukare för att bättre förvalta marken i utbyte mot betalning. Efter ett besök från UTNWF får bönder stöd i att göra en handlingsplan där de åtgärder som skapar störst effekt kan implementeras. Inhemska trädarter planteras in för att öka jordbrukets avkastning, stödja biologisk mångfald och ge möjlighet till att skapa kolkrediter.

Kistan Saga i miljövänlig biokomposit. Tillverkad av hälften så många träd som en vanlig kista. Läs mer om Saga.

Så arbetar vi för en bättre miljö!

1. Mäta och analysera

Genom att mäta och analysera våra utsläpp har vi rätt förutsättningar för att agera framåt. Detta arbete startade vi på Lavendla år 2022.

2. Planera och minska

Med analysen som grund, planerar vi aktiviteter som har en direkt påverkan på vårt miljön. Aktiviteterna ovan, är några av de initiativ vi fokuserar på.

3. Kompensera

För den påverkan, som vi ännu inte lyckats få bort, kompenserar vi genom att binda koldioxid i certifierade Plan-Vivo projekt. Under 2023 kompenserade vi för 151 ton CO2e i Nairobi, Kenya.

Klimatkompensera begravningen för 85 kr

Vi vill möjliggöra en hållbar utveckling av branschen. Vi arbetar därför löpande med att minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi exempelvis genom att erbjuda säsongsbaserade och återanvändbara blommor. Vi väljer också leverantörer med en tydlig profil för hållbarhet. En sådan leverantör är Fredahl Rydéns som sedan juli 2021 tillverkar Lavendlas kistor och urnor. Lavendla har tillsammans med Fredahl Rydéns, kompenserat för delar av vår miljöpåverkan genom att plantera över 2000 träd.

Men vi vill bli bättre, och behöver din hjälp på denna resan. Klimatkompensera begravningen för 85 kr. Din klimatkompensation går till Plan-Vivo certifierade projekt som säkerställer att pengarna går till seriösa aktörer. Specifikt projekt väljs ut av Lavendla i slutet på varje år utifrån aktuella projekt att som finns att tillgå.

Prata med din rådgivare för mer information.


Kan vi hjälpa dig?

Inga frågor är dumma. För små. Eller för stora.
Kontakta oss så hjälper dig.


Susanne Eklöf, rådgivare och borgerlig officiant, med kompetens inom bouppteckning och arvskifte m.m.
Läs mer om Susanne.

Social hållbarhet

Lavendla Dagarna – Vi bjuder in alla rådgivare till en träff med utbildning, storytelling, inspiration och underhållning. Ett tillfälle det pratas om hela året och som stärker våra band.

Lavendlor – Ca. 90% av våra rådgivare är kvinnor. Lavendla går i bräschen för en helt ny branschkategori med självständiga, modiga och kompetenta kvinnor. Vi kallar oss Lavendlor.

Jämställdhet – Med 100+ kvinnliga Lavendlor runt om i landet, är det en förutsättning, och styrka, att Lavendla idag representeras av 50% kvinnor i styrelsen, och 43% kvinnor i ledningsgruppen.


Jobba med oss!

Glädjen i att göra skillnad och hjälpa andra är en stor drivkraft för oss och vårt team. Vill du också vara med och göra en svår stund lite lättare för en medmänniska?


Ekonomisk hållbarhet

Lavendla Academy – För att våra Lavendlor ska få en långsiktighet i såväl utbildning som ekonomi, erbjuder vi flertalet olika sätt att vidareutbilda sig. Här har Lavendla Academy en central funktion för att möjliggöra för alla att utöver begravningsrådgivare, också utbilda sig till officiant, boutredare, gravstenshandläggare m.m.

Lokala samarbeten – Våra rådgivare jobbar stora delar av sin tid självständigt. Med lokala samarbeten arbetar vi och stöttar initiativ för att stärka de lokala banden mellan oss. Bland annat arrangeras lokala träffar, och vi kopplar samman rådgivare med jurister och andra rådgivare lokalt för närmre samarbeten i ärendena.

Lavendla Academy är hjärtat i vår verksamhet, där vi säkerställer vår kompetens. Läs mer om Academy.