Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Bodelning under äktenskap
 1. Lavendla Juridik

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskapOftast förknippas bodelning med skilsmässa eller dödsfall, men bodelning inom äktenskap är möjligt ifall makarna är överens. Bodelning under pågående äktenskap innebär att makarna bestämmer vilka tillgångar som ska omfattas i bodelningen, för att därefter dela upp egendomen. Det klargör vem som äger vad och används för att föra över äganderätt på den andra maken/makan.

De 5 viktigaste punkterna om bodelning under äktenskap

 1. Bodelning under pågående äktenskap kan ske för att omfördela tillgångar och överföra äganderätt mellan makarna.

 2. Makarna måste vara överens om att bodelning inom äktenskapet ska ske.

 3. Bodelning kan ske utan skilsmässa och då genomförs bodelning som vanligt.

 4. För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket.

 5. Det är möjligt att genomföra en partiell bodelning under äktenskap, vilket innebär att makarna bodelar med vissa begränsade tillgångar.

Bodelning inom äktenskap förutsätter att makar är överens

Bodelning under äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara av samma åsikt när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutsats kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

3 skäl bakom bodelning under äktenskap

 1. Klargöra och reda ut vem av makarna som äger vad.

 2. Bidra till jämställd ekonomi mellan makarna

 3. En variant till gåva mellan makarna

Ladda ner gratis mall på bodelningsavtal

Det går att ladda ner gratis mall på bodelningsavtal som kan användas för bodelning under äktenskap. Observera dock att mallen är enkelt utformad och behöver anpassas utifrån aktuell situation.

Anmälan & registrering av bodelning under äktenskap

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. Registrering av bodelningshandlingen kan också ske hos Skatteverket, men registreringen är frivillig och inte ett krav för giltighet. Rådfråga gärna oss på Lavendla Juridik på 0770 - 33 90 70 för frågor kring bodelningshandlingen.

Så anmäls bodelning under pågående äktenskap

 1. Anmälan lämnas till Skatteverket.

 2. Anmälan ska inkludera parternas personnummer och signatur.

 3. En ansökningsavgift tillkommer på 275 kr som betalas via swish eller bankgiro.

 4. Anmälan ska skickas i original till: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

 5. Makarna ska vänta några dagar med att skriva själva bodelningshandlingen. Det beror på att Skatteverket ska hinna ta emot anmälan dessförinnan.

Det kan vara svårt att veta vem som äger vad efter långa äktenskap

Makars egendom blandas ofta samman när giftermålet varat under lång tid och till slut kan det vara komplicerat att veta vem som äger vad. För en bodelning inom äktenskap är det väsentligt att makarna skriver ned och reder ut vilka tillgångar som finns och vem som har stått för kostnaden, för att slutligen bestämma vem som ska äga vad.

När bodelningen är avslutad saknar det betydelse om kvitton finns kvar på det som fördelats, eftersom äganderätten framgår av bodelningshandlingen.

Inte möjligt att göra egendom enskild med bodelning inom äktenskap

Äktenskapsförord skrivs mellan makar eller framtida makar för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Äktenskapsförord kan inte användas för att överföra äganderätt. Äganderätt kan förändras genom bodelning, gåva eller försäljning. Giftorättsgods kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i gåvobrev eller testamente. Bodelning under äktenskap kan därför inte användas som en metod för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. 

Äganderätten kan också förändras på ett enkelt sätt genom gåva till make/maka. Eftersom det inte finns någon gåvoskatt är detta ofta ett okomplicerat alternativ.  I samband med gåvan skrivs ett gåvobrev som bevis på att äganderätten överförts. 

Så registreras bodelninghandlingen

 1. Registrering sker hos Skatteverket.

 2. Bodelningshandlingen skrivs tillsammans och makarna signera handlingen.

 3. En ansökningsavgift på 275 kr tillkommer som betalas via swish eller bankgiro.

 4. Bodelningshandlingen skickas i original till: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

När krävs ett kompletterande äktenskapsförord för bodelning under äktenskap?

Ett äktenskapsförord krävs inte om all egendom ska fördelas lika mellan makarna. Då dras först skulderna som tillhör giftorättsgodset av och sedan delas värdet i två. Om ingen enskild egendom finns äger makarna lika mycket efter bodelningen.

Ett äktenskapsförord krävs däremot om makarna inte önskar fördela egendomen lika. Makarna kanske önskar föra över mer eller mindre än en fördelning av hälften. Då krävs ett äktenskapsförord eftersom giftorättsgods måste omvandlas till enskild egendom. 

Bodelning under äktenskap för överlåtelse av fastighet

En vanlig fråga kring bodelning inom äktenskap är hur ena parten kan överlåta en del av (eller hela) fastigheten till den andra parten. Det finns två tillvägagångssätt - dels gåva mellan makar och dels bodelning under äktenskap. 

Gåva mellan makar

För gåva mellan makar ska en gåvohandling skrivas och lämnas till Skatteverket för registrering. Efter registreringen ska en ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet. Den make/maka som ger bort gåvan måste signera handlingen och namnteckningen ska bevittnas av två personer. 

Bodelning under äktenskap

För bodelning inom äktenskap ska en anmälan om detta lämnas till Skatteverket och en bodelningshandling ska skrivas. Det ska framgå hur stor del av fastigheten som ska överlåtas på maken/makan. Lagfart måste också ansökas om hos Lantmäteriet. 

Frågor? Kontakta Lavendla Juridik

Lavendla hjälper er med bodelning under äktenskap och finns till hands för att svara på era frågor. Ni når oss via formuläret nedan, på 0770 - 33 70 90 eller via mail.