Samäganderättsavtal

Bodelning Lavendla Begravningsbyrå

Ett samäganderättsavtal är ett avtal där delägare till exempelvis ett hus eller en båt bestämmer hur egendomen ska förvaltas. Samäganderättsavtal är ofta nödvändigt vid generationsskiften, då barn eller barnbarn övertar exempelvis en sommarstuga. Om du och din familj är i behov av ett samäganderättsavtal är ni varmt välkomna att höra av er till Lavendla Juridik. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Vad är ett Samäganderättsavtal?

Ett samäganderättsavtal är en handling där delägare till fast eller lös egendom bestämmer vilka regler som ska gälla rörande förvaltningen av egendomen. Typexempel på när samäganderättsavtal används är när släktingar äger ett sommarhus tillsammans. I en sådan situation kan ett samäganderättsavtal användas för att reglera under vilka veckor respektive delägare har rätt att disponera huset, hur mycket pengar som ska läggas på löpande underhåll och vad som gäller vid försäljning av ägarandelar.

Vad är riskerna med att inte ha ett Samäganderättsavtal?

Om det inte finns något samäganderättsavtal gäller lagen om samäganderätt. Enligt denna lag kan tingsrätten bestämma att egendom ska tvångsförsäljas om delägarna till egendomen inte kan komma överens om förvaltningen. Ett samäganderättsavtal är därmed en nödvändighet för att eliminera risken för att gemensamt ägd egendom avyttras mot någon delägares vilja. I samäganderättsavtalet kan föreskrivas att lagen om samäganderätt överhuvudtaget inte ska tillämpas, vilket säkerställer att eventuella meningsskiljaktigheter inte hamnar på domstolens bord.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om ett Samägandeavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik