Hem / Lavendla Juridik

Vi gör det svåra lättare

Lavendla Juridik

Oavsett om du ska skriva ett testamente, bli sambo eller göra en bouppteckning behöver det inte vara stort och svårt. Lavendla hjälper dig göra det svåra lättare.

Vilken är din livssituation?

Juridik är en oundviklig del av livet. Det är också en av livets aspekter du kan påverka. Genom att ha pappren på plats blir de olika livssituationerna enklare att hantera, såväl för dig själv som för dina anhöriga. Vi hjälper dig ta fram rätt handlingar för just din livssituation.

Ta hjälp av våra erfarna jurister

Klicka här för att visa alla våra jurister.

Lavendla hjälper även till med


Oavsett om du ska skriva testamente eller överklaga ett myndighetsbeslut, behöver du inte göra det ensam. Juristerna på Lavendla Juridik stöttar med både kunskap och engagemang.

Juridik är en oundviklig del av livet. Det är också en av livets aspekter du kan påverka.

Genom att ha pappren på plats blir de olika livssituationerna enklare att hantera, såväl för dig själv som för dina anhöriga.

På Lavendla Juridik erbjuder vi juristhjälp i ett brett perspektiv. Våra jurister är experter på allt från familje- till fastighetsrätt.

laglott och arvslott

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

de olika arvsklasserna

Lavendla Juridik gör det svåra lite lättare

Att skriva testamente, framtidsfullmakt eller samboavtal kan kännas stort och svårt.

Vi har full förståelse för det och strävar därför hela tiden efter att göra det svåra lite lättare. För svårt ska det inte behöva vara att få pappren på plats, att du inte riktigt orkar upprätta viktiga juridiska dokument.

En stor fördel med att välja Lavendla Juridik – förutom våra kunniga och engagerade jurister – är att vi möter dig där du behöver det, i ett möte, via telefon eller online. Vi möter dig också utifrån din specifika situation.

Ta kontroll över din situation

Vill du dela allt med din sambo, eller bara bohaget? Står din sommarstuga som enskild egendom? Gör vårt kostnadsfria snabbtest och ta reda på vad du behöver.


Vill du rådgöra med oss?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.


Vilken juristhjälp kan du få på Lavendla Juridik?

Lavendla är en i stort sett heltäckande juridikbyrå – vilken juristhjälp kan du få av oss?

Familjerätt

Familjejuridik eller familjerätt är ett av byråns största områden. Att familjerätten får så mycket fokus hänger samman med att Lavendla även är en begravningsbyrå och för att vi vill hjälpa genom livets stora skeenden, i glädje och i sorg.

Vid ett dödsfall brukar det vara nödvändigt att få hjälp att planera begravningen och göra bouppteckning, och här finns Lavendla med längs hela vägen, om du så önskar.

Familjerätt handlar bland annat om att trygga livet inför det oförutsedda, händelserna du och de dina inte rår er på men vilkas konsekvenser ni ändå till viss del kan skydda er mot.

Vid vilka händelser i livet är det bra att få hjälp av en jurist?

Det är så viktigt att skriva testamente. Även om man är gifta och har gemensamma barn – även om det känns tryggt och bra – kan ett testamente göra skillnad.

Joachim Erman, jurist

5 händelser när det är bra att få hjälp av en jurist

  1. När förhållandet tas till en ny nivå. Kanske ska du bli sambo eller gifta dig? För att skydda både dig och din partner är det viktigt att skriva samboavtal eller äktenskapsförord. Särskilt sambor saknar ett juridiskt skyddsnät, varför samboavtalet är så avgörande om någon av er exempelvis skulle förolyckas.
  2. När du på grund av sjukdom inte förmår fatta de avgörande besluten. Ifall det värsta tänkbara sker och du blir så sjuk att du inte kan fatta dina egna beslut, är det skönt att veta att den du litar mest på gör det åt dig. Genom att skriva framtidsfullmakt väljer du själv vem som exempelvis ska se över dina ekonomiska intressen. Fullmakten är ett alternativ till god man och förvaltare.
  3. När du själv vill bestämma vem som ska ärva vad av kvarlåtenskapen. Om du har bröstarvingar kan du aldrig frånta dem rätten till deras laglott, det vill säga minst 50 procent av kvarlåtenskapen. Utan bröstarvingar är du däremot fri att testamentera dina tillgångar fritt. För att aktivt kunna välja vem som ska ärva vad måste du skriva testamente. Testamentet är också ett sätt att behålla egendom inom familjen.
  4. När familjen drabbas av ett dödsfall. Ett dödsfall får alltid juridiska följder, såsom att man måste göra bouppteckning. Det går att göra bouppteckningen privat, men i en redan jobbig stund kan det vara skönt att låta begravnings- eller juristbyrån göra den. Syftet med bouppteckningen är att ta reda på dödsboets tillgångar respektive skulder.
  5. När en transaktion av större ekonomiskt värde sker. Det finns nästan inget vardagligare än ekonomiska transaktioner. När transaktionerna består av ett större ekonomiskt värde och dessutom kan påverka såväl dig som andra är det bra att ha juridiska dokument. Gåvobrev och skuldebrev är två exempel på sådana dokument, och som vi erbjuder juristhjälp för.

Affärsrätt

Med affärsjuridik eller affärsrätt menas den form av juridik som är kopplad till bolag.

På Lavendla Juridik har vi affärsjurister som är specialiserade på området.

De hjälper dig med upprättandet av allt från anställningsavtal till varumärkesskydd.

våra informationssidor om affärsjuridik kan du läsa mer om många av de juridiska situationer man ställs inför som både ägare och anställd.

Arbetsrätten ligger nära affärsrätten, och våra jurister hjälper till även i frågor rörande korttidspermittering.

Skatterätt

Skattejuridik eller skatterätt behandlar reglerna kring beskattning. Lavendla Juridik har expertis även inom detta område och finns här för skatterådgivning.

Både privatpersoner och organisationer har skatteplikt i Sverige, och ibland ställs man inför en situation när man vill ha rådgivning kring något så vardagligt som inkomstdeklarationen eller kring ett större frågetecken rörande skatteupplägg för företaget.

Du är alltid lika varmt välkommen att kontakta oss, vare sig du undrar över stort eller smått.

Fastighetsrätt

Fastighetsjuridik eller fastighetsrätt kan röra både privatpersoner och organisationer. Det kan avse ett bostadsrättsköp liksom en fastighetsbildning, som våra jurister ger dig råd inför.

Lavendla Juridik råder även i frågor som berör arrende, fastighetstaxering, lagfart och så vidare.

Ett fastighetsköp kan vara väldigt drabbade på ett personligt plan, särskilt om bostaden är behäftad med dolda fel. Då kan juridiskt stöd kännas extra skönt, för man behöver inte stå där ensam.

Lavendla Juridik ger stöttning vid tvister

När två parter inte kommer överens kan det i värsta fall leda till ett tvistemål. Tvister förekommer på individ- och organisationsnivå.

De kan riva upp tillvaron, som när det blir en vårdnadstvist, arvstvist eller när man måste stå upp mot en myndighet.

Tvister rör inte så sällan ekonomiska frågor, exempelvis när man vill bestrida en faktura eller när man är missnöjd med ett köp som man kanske rent av lurats in i.