1. Lavendla Juridik

Familjerätt

Hos Lavendla får du professionell, trygg och serviceinriktad juridisk hjälp i familjerättsliga frågor. Vi hjälper dig genom hela processen, från bodelning till bouppteckning och arvskifte.

Därutöver kan vi även upprätta viktiga handlingar så som testamente, äktenskapsförord och samboavtalDu når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

lavendla juridik

Timothy Prellwitz, Lavendla Juridik

Hitta din lokala Lavendla Jurist

Juridik vid dödsfall: Topp 5 viktiga fakta och regler att känna till

  1. Bouppteckning: Bouppteckningen är den handling som utvisar vilka tillgångar och skulder som en avliden person har. En så kallad bouppteckningsförrättning måste hållas inom 90 dagar från dödsfallet. Bouppteckningen ska dessutom skickas in till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.

  2. Dödsboanmälan: Om dödsboets tillgångar inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader som har en direkt koppling till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. I de fall den avlidne ägde en fastighet eller tomträtt är det dock obligatoriskt att upprätta en bouppteckning.

  3. Bodelning: Om den avlidne var gift, och det inte finns ett äktenskapsförord, ska en bodelning göras. Var den avlidne istället sambo ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det. Huvudprincipen vid bodelning är att giftorättsgodset eller samboegendomen ska delas lika mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande partnern.

  4. Arvskifte: Arvskifte innebär att dödsboets nettotillgångar (det som blivit kvar efter att eventuella skulder reglerats) portioneras ut till dödsbodelägarna. Arvskiftet kan ske när bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och en eventuell bodelning blivit utförd. I formell mening är ett arvskifte bara nödvändigt när det finns mer än en dödsbodelägare.

  5. Testamente: I de fall det finns ett testamente kan testamentet helt eller delvis sätta den legala arvsordningen ur spel. När det finns ett testamente ska detta alltid bifogas bouppteckningen.

 

Juridik vid dödsfall

Juridik vid dödsfall är ofta förenat med många frågor och funderingar. När måste bouppteckningen senaste vara klar? När måste man göra en dödsboanmälan? Vad är en bodelning? Vem kan hjälpa oss med arvskiftet? Ska vi betala dödsboets räkningar eller inte? Dessa är några av alla vanliga frågeställningar som vi på Lavendla Juridik ofta möter.

När någon avlidit är det med andra ord många viktiga saker att sätta sig in i på kort tid och därför kan det vara skönt att luta sig mot en professionell jurist med god erfarenhet av juridik vid dödsfall. Korrekt utformade juridiska underlag är mycket viktigt eftersom man annars riskerar att få handlingarna ogiltigförklarade vilket kan ge oförutsedda konsekvenser i framtiden. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig och tar ansvar för att allt blir rätt och riktigt.

Video (2 min) - Ekonomi och bouppteckning vid dödsfall

Lavendla Juridik hjälper även till med frågor som uppstår mitt i livet

Lavendlas jurister hjälper inte bara till med frågor som aktualiseras på grund av ett dödsfall. Vi finns även till hands för familjerättsliga frågor som kan uppstå mitt i livet, exempelvis gällande äktenskapsförord, bonusbarns juridiska ställning och gåvor inom familjen.

Har du funderingar om vad som gäller juridiskt i en vardagssituation eller efter dödsfall? Tveka inte att kontakta oss!