Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet med äktenskapsförord är avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och därmed inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del - exempelvis en fastighet, besparingar på ett bankkonto eller aktier i ett familjeföretag.

Varför är det viktigt med Äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som tänker gifta sig. Syftet med äktenskapsförord är avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och därmed inte omfattas av en framtida bodelning. Äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person äger eller en specificerad del - exempelvis en fastighet, besparingar på ett bankkonto eller aktier i ett familjeföretag.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och skrivas under av båda parter. Det finns inget lagkrav på bevittning av äktenskapsförord. Någon särskild mall behöver heller inte användas men det är alltid klokt att, för att minimera risken för otydligheter, stämma av äktenskapsförordets utformning med jurist. Äktenskapsförord ska skickas in till Skatteverket för registrering. Ändring eller upphävande av ett äktenskapsförord kan ske när som helst.

Ett äktenskapsförord kommer till praktisk användning i samband med skilsmässa eller dödsfall. Som make/maka är det viktigt att komma ihåg att äktenskapsförord är giltiga i båda dessa situationer. Makar som har ett äktenskapsförord men som inte vill att det ska komma till användning efter ett dödsfall måste upphävda äktenskapsförordet.

Om det efter en skilsmässa eller dödsfall visar sig att äktenskapsförordet får orimliga effekter kan det av en domstol jämkas eller helt bortses ifrån. Detta kan ske exempelvis om den ena maken/makan helt saknar tillgångar och skulle få en mycket svår ekonomisk situation om äktenskapsförordet respekterades fullt ut.

Behöver ni hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord? Tveka inte att höra dig till oss på Lavendla Juridik. Du når oss på 0770 – 33 90 70.

Gratis mall äktenskapsförord

Lavendla har möjligheten att erbjuda en gratis mall på äktenskapsförord för de som känner att de själva vill skriva sina äktenskapsförord.  Viktigt att notera här är att eftersom alla situationer är unika kan det vara svårt att genom en mall för äktenskapsförord reglera alla de situationer som kan vara aktuella för just era specifika behov. För att äktenskapsförord ska vara giltigt finns det vissa formkrav, t.ex att det ska registreras hos Skatteverket. Använder ni en gratis mall för att upprätta era äktenskapsförord rekommenderar vi att ni konsulterar en jurist som granskar och ser om er mall för äktenskapsförord är korrekt utförd.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Äktenskapsförord och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik