Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Gåvobrev / Gåvobrev för fastighet
 1. Lavendla Juridik

Gåvobrev för fastighet

Ska du ge bort en fastighet i gåva till någon? Då kräver lagen att du ska upprätta gåvobrev. Dessutom finns krav på hur gåvobrevet ska vara utformat för att gåvan ska kunna genomföras. I följande artikel klargörs vad som ska finnas med i ett gåvobrev för fastighet.

Gavobrev fastighet

Gåvovillkor för fastigheten

Det är helt frivilligt att sätta upp villkor för gåvan av fastigheten. Ett vanligt villkor för gåvor som avser fastigheter är att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att fastigheten undantas från en eventuell bodelning. Genom villkor om enskild egendom säkerställs att fastigheten stannar inom familjen. 

5 viktiga saker att känna till om gåvobrev för fastighet

 1. Gåvobrevet måste vara skriftligt.
 2. Gåvogivaren kan sätta upp olika gåvovillkor i gåvobrevet.
 3. Om gåvan ges till gåvogivarens barn ses det som förskott på arv, om inte annat framgår av gåvobrevet.
 4. Om gåvogivaren har en make, maka eller sambo krävs i vissa fall  samtycke från partnern innan fastighetsgåvan kan ges bort.
 5. Om det finns flera gåvotagare behöver det klargöras om gåvotagarna har lika rätt till gåvan eller om en annan uppdelning gäller.

Gåva av fastighet som förskott på arv 

Det är vanligt att gåvogivaren ger bort fastigheten i gåva till någon inom familjen. Det är därför betydelsefullt att se över om gåvan ska vara, eller inte vara, förskott på arv

Förskott på arv innebär att värdet av gåvan räknas av i samband med att arvet från gåvogivaren mottas av gåvotagaren. Genom att skriva in ett gåvovillkor om att gåvan ska vara förskott på arv (eller inte) kan gåvogivaren reglera detta. 

7 punkter som ska framgå av gåvobrev för fastighet

 1. Gåvogivaren och gåvotagarens namn och personnummer.
 2. Parternas adress, ort och postnummer.
 3. Fastigheten som gåvan avser, det innebär fullständig information avseende fastighetsbeteckning.
 4. Parternas signaturer med namnförtydligande och ort samt datum för undertecknande.
 5. Bevittning av två personer för att Lantmäteriet ska kunna godkänna ägarbytet och lagfartsansökan.
 6. En överlåtelseförklaring och information om hur stor del av fastigheten som överlåts. Det är inte ovanligt att exempelvis halva eller endast en del av fastigheten ges i gåva.
 7. Eventuella gåvovillkor.

Gåvobrev av fastighet mellan makar måste registreras hos Skatteverket

Om gåvogivaren önskar ge bort hela, halva eller en annan del av fastigheten till en make/maka krävs att gåvobrevet först registreras hos Skatteverket. I samband med ansökan tar Skatteverket ut en  handläggningsavgift på 275 kr som betalas via swish eller bankgiro.

Därefter ska gåvobrevet skickas i original till Skatteverket som sedan ger tillbaka originalet efter registrering. Därefter kan lagfartsansökan  skickas till Lantmäteriet. 

Lagfartsansökan och andra avgifter

 1. Efter att gåvobrevet upprättats ska en lagfartsansökan skickas till Lantmäteriet. Det tillkommer en expeditionsavgift på 825 kr som syftar till att täcka Lantmäteriets handläggningskostnader.
 2. I vissa fall kan stämpelskatt behöva betalas om gåvotagaren övertar lån för fastigheten eller betalar för gåvan.
 3. Gåvoskatten, tillsammans med arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan. Därför aktualiseras beskattning först vid en försäljning av fastigheten, om det skulle medföra ett överskott i förhållande till gåvogivarens inköpspris.

Vad innebär fast egendom? Följande räknas.

För gåva av fast egendom krävs gåvobrev för att gåvan ska vara giltig,  något som inte är fallet vid gåva av lös egendom, eftersom lagen inte ställer upp några krav på detta. Det kan därför vara viktigt att veta vad som är fast respektive lös egendom, även om vi understryker vikten av att alltid upprätta ett gåvobrev, oavsett typen av gåva. 

Med fast egendom menas olika markområden. Till dessa markområden kan det finnas byggnader eller liknande som tillhör fastigheten. I byggnaden kan också andra tillbehör finnas som också utgör en del av fastigheten. Några exempel på fast egendom och dess tillbehör är bland annat skogsfastighet, villa på tomten, lekstuga, växthus, flaggstång, tvättmaskin och kylskåp. 

Motsatsen till fast egendom är lös egendom. Det kan exempelvis vara aktier, pengar, fordon och smycken, men också hyresrätt och patent. Bostadsrätter är också lös egendom, men för gåva av bostadsrätt tillkommer vissa formkrav. 

Lavendla Juridik hjälper dig med gåvobrev av fastighet

Behöver du hjälp med att upprätta ett gåvobrev för en fastighet? Vill du säkerställa att gåvobrevet uppfyller de krav som lagen ställer upp? Vi på Lavendla Juridik hjälper dig och ser till att gåvobrevet blir korrekt utformat och enligt din önskan. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.