Ola Gotting

Ola Gottings omdömen

Bakgrund

Jag har jobbat som jurist vid olika statliga myndigheter 1983-2019. Bolagsverket, tingsnotarie Mora tingsrätt, Kammarkollegiet, Fastighetsmäklarinspektionen och Kronofogdemyndigheten. Jag har även undervisat i mäklarrätt vid Företagsekonomiska institutet. 

Därför blev jag rådgivare

Det känns meningsfullt att få bidra till att frågor som kan upplevas som svåra kan lösas på ett bra sätt nu och inför framtiden.

 

Mina bästa råd

  • Underlätta för dina efterlevande genom att till exempel upprätta testamente och framtidsfullmakt.
  • Tala med någon av Lavendlas jurister så kan du få den juridiska hjälp du behöver.

Språk

Svenska, engelska