Ola Gotting

Ola Gottings omdömen

Bakgrund

Jag har jobbat som jurist vid olika statliga myndigheter sedan 1983. Efter tingstjänstgöring vid Mora tingsrätt samt Bolagsverket har jag arbetet vid bl.a. Kammarkollegiet, Fastighetsmäklarinspektionen och Kronofogdemyndigheten. Jag undervisar blivande fastighetsmäklare vid Företagsekonomiska institutet. Lavendla Juridik gör det enkelt att vid behov få juridisk rådgivning. Det känns fint att få bidra till att frågor som kan upplevas som svåra kan lösas på ett bra sätt nu och inför framtiden.

Därför blev jag rådgivare

För att få ett intressant och meningsfullt arbete.

Mina bästa råd

  • Underlätta för dina efterlevande genom att upprätta ett testamente och framtidsfullmakt.
  • Om du vill att en fastighet (t.ex. fritidsfastighet) ska tas över av ett av dina barn så medverka till att så blir fallet och ange att det ska vara ett förskott på arv. Alla åtgärder du vidtar ska förhoppningsvis medföra att det inte uppstår konflikter mellan syskon.
  • Tala med någon av Lavendlas jurister så kan du få den juridiska hjälp du behöver.

Språk

Svenska