Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Existentiell ångest

Vi bär alla på djupa frågor om livet, döden, friheten, isolering, och meningen med livet. Ibland väcker de existentiell ångest och då kan vi behöva hjälp att få lite perspektiv på saker och ting.

Vad är existentiell ångest?

Existentiell ångest är en djupt rotad form av ångest som rör sig om de grundläggande aspekterna av mänsklig existens. Den skiljer sig från andra typer av ångest genom sitt fokus på universella, existentiella teman snarare än specifika, individuella bekymmer eller situationer. Denna ångestform berör frågor som livets mening, frihet, dödlighet, och isolering.

Kännetecken för existentiell ångest

Frågor om mening: En intensiv fundering över livets mening, syfte, och värde. Detta kan innebära en känsla av tomhet eller meningslöshet i en värld som verkar slumpmässig eller likgiltig.

Rädsla för döden: En överväldigande rädsla eller oro över döden och det okända som kommer efteråt. Detta kan också inkludera rädsla för att leva ett liv utan betydande arv eller inverkan.

Frihetens paradox: En oro över den överväldigande friheten att göra val och dess konsekvenser. Denna frihet kan upplevas som både befriande och skrämmande, då den medför ett fullständigt ansvar för sina egna handlingar och val.

Känsla av isolering: En känsla av att vara fundamentalt ensam i sin erfarenhet, särskilt när det gäller att möta dessa existentiella frågor. Detta kan förstärkas av en uppfattning om att andra inte kan fullt ut förstå eller dela denna erfarenhet.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Existentiell ångest i vardagen

I vardagslivet kan existentiell ångest manifestera sig på olika sätt, såsom en känsla av oro eller rastlöshet utan en tydlig orsak, svårigheter att fatta beslut, eller en ständig känsla av otillfredsställelse. Denna ångest kan också vara en drivande kraft bakom vissa beteenden, som en strävan efter framgång, behovet av att bekräftas av andra, eller en önskan att undvika vissa situationer som framkallar dessa existentiella frågor.

Hantering av existentiell ångest

Existentiell ångest är inte nödvändigtvis något som behöver “botas” eller “elimineras”. Istället kan den ses som en viktig del av den mänskliga erfarenheten som kräver förståelse och utforskning. Att lära sig att leva med och hantera denna ångest är en del av processen att ge djupare mening och riktning i ens liv.

Sammanfattningsvis är existentiell ångest en komplex och djupgående känsla som berör de mest grundläggande aspekterna av vårt liv. Genom att erkänna och utforska dessa känslor kan vi få insikter som leder till ett mer autentiskt och meningsfullt liv.

Orsaker till existentiell ångest

När det gäller den här typen av ångest kan flera faktorer spela in, inklusive:

 • Personlig kris: Livsförändringar såsom skilsmässa, förlust av ett jobb, eller döden av en nära.
 • Filosofisk eftertanke: Djupa funderingar kring livets mening och ens personliga mål och värderingar.
 • Social isolering: Känslan av att vara avskild från andra och samhället.

Symptom på existentiell ångest

Symptomen kan inkludera:

 • En känsla av tomhet eller meningslöshet
 • Överväldigande oro över döden
 • Svårigheter att ta beslut om viktiga livsval
 • Känslor av isolering och ensamhet

Hantera existentiell ångest

Att hantera existentiell ångest är en process som kräver både självkännedom och ibland professionell vägledning. För många kan denna form av ångest kännas överväldigande, men det finns konkreta steg man kan ta för att lättare navigera genom dessa komplexa känslor.

Acceptans

Det första steget är att erkänna och acceptera att man upplever existentiell ångest. Denna typ av ångest är en naturlig del av den mänskliga erfarenheten, särskilt i tider av stora förändringar eller osäkerhet.

Självreflektion

Ta tid för introspektion. Genom meditation, dagboksskrivning eller bara tyst reflektion, utforska de underliggande orsakerna till din ångest. Fråga dig själv vad det är som skapar dessa känslor och hur de påverkar din syn på livet.

Samtalsterapi

Att prata med en psykolog eller terapeut kan ge nytt perspektiv och hjälpa dig att utforska och förstå dina känslor. Professionell vägledning kan erbjuda verktyg för att hantera din ångest och hjälpa dig att bygga en starkare känsla av själv och syfte.

Skapa mening

Försök att hitta eller skapa mening i ditt liv. Detta kan innebära att engagera sig i aktiviteter som känns meningsfulla, upprätta mål som är viktiga för dig, eller bidra till något större än dig själv.

Mindfulness och meditation

Övningar i mindfulness och meditation kan hjälpa till att grunda dig i nuet och minska överväldigande tankar om existensens natur. Dessa tekniker främjar mental klarhet och emotionell balans.

Fysisk aktivitet och hälsa

Regelbunden motion och en hälsosam livsstil bidrar till både fysisk och psykisk välbefinnande. Fysisk aktivitet kan särskilt vara effektiv för att minska symtom på ångest.

Socialt stöd

Att dela dina tankar och känslor med betrodda vänner eller familjemedlemmar kan vara både tröstande och klargörande. Att känna sig förstådd och stöttad är viktigt i hanteringen av ens ångest.

Konstnärligt uttryck

Många finner lättnad i att uttrycka sina känslor genom konstnärliga medel som målning, skrivande eller musik. Dessa kreativa uttryck kan erbjuda ett sätt att utforska och ge uttryck för komplexa känslor på ett terapeutiskt sätt.

Kom ihåg, det är okej att söka hjälp. Då hanteringen av ångest är en personlig resa, finns det ingen universallösning som passar alla. Varje individs erfarenhet är unik, och det kan ta tid att hitta de strategier som fungerar bäst för dig. Om du känner att du behöver ytterligare stöd, tveka inte att kontakta en professionell för vägledning.

Behandling av existentiell ångest

Det finns olika behandlingsalternativ för existentiell ångest, inklusive:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): Hjälper till att identifiera och förändra negativa tankemönster.
 • Psykodynamisk terapi: Utforskar hur tidigare erfarenheter påverkar nuvarande känslor och beteenden.
 • Existentiell terapi: Fokuserar på att konfrontera grundläggande existentiella frågor och att hitta personlig mening.

Avslutande Tankar

Existentiell ångest är en djupt mänsklig upplevelse som berör kärnan i vår existens. Att erkänna och utforska dessa känslor kan vara ett första steg mot att hitta större mening och syfte i livet. Kom ihåg, om du känner dig överväldigad av dessa tankar, är det viktigt att söka professionell hjälp. Vår tjänst erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa. Besök vår webbplats för mer information eller att boka en tid.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


23 vanliga frågor och svar om existentiell ångest

Vad gör man åt existentiell ångest?

Att hantera existentiell ångest kan vara en utmaning, men det finns effektiva metoder. Börja med att acceptera känslan som en del av den mänskliga erfarenheten. Många finner stöd i samtalsterapi, mindfulness, och att utforska sin livssyn. Att engagera sig i kreativa aktiviteter eller volontärarbete kan också ge perspektiv och minska ångestens intensitet. Kom ihåg, vid allvarliga symptom, rekommenderas professionell hjälp från psykolog eller terapeut.

Vad är existentiell stress?

Existentiell stress uppstår när man känner en djup oro eller ångest över livets grundläggande frågor, såsom meningen med livet, frihet, ensamhet, och döden. Denna form av stress kan utlösas av stora livsförändringar eller personliga kriser, men också genom en djupare reflektion över existentiella teman. Att prata med en psykolog kan hjälpa till att bearbeta dessa känslor.

Försvinner den existentiella ångesten?

Existentiell ångest kan variera över tid och är en del av den mänskliga upplevelsen. För många minskar intensiteten när de lär sig att förstå och hantera sina känslor. Genom terapi, självreflektion och stöd från nära och kära, kan man finna sätt att leva med dessa känslor. Det är viktigt att komma ihåg att om ångesten känns överväldigande, bör man söka professionell hjälp.

Vad är existentiell dödsångest?

Existentiell dödsångest är en ångest som rör sig kring tankar på döden och det oundvikliga i att livet tar slut. Denna form av ångest är inte ovanlig och kan uppstå när man funderar över sin egen dödlighet. Att bearbeta dessa känslor kan inkludera samtalsterapi, att skapa en mening med livet, och att utveckla en acceptans för livets förgänglighet.

Kan existentiell ångest leda till depression?

Existentiell ångest är inte detsamma som depression, men långvarig eller intensiv existentiell ångest kan bidra till utvecklingen av depressiva symptom. Om du känner dig överväldigad av existentiella tankar och detta påverkar din dagliga funktion, är det viktigt att söka professionell hjälp. En psykolog eller terapeut kan erbjuda stöd och strategier för att hantera dessa känslor.

Hur skiljer sig existentiell ångest från vanlig ångest?

Existentiell ångest fokuserar specifikt på frågor kring existensen, som meningen med livet och rädslan för döden, medan vanlig ångest ofta handlar om mer omedelbara bekymmer som arbete, relationer eller hälsa. Den är mer kopplad till djupgående filosofiska och livsåskådningsmässiga frågor och kan upplevas som mer abstrakt.

Kan existentiell ångest vara positiv?

Trots dess utmaningar, kan existentiell ångest också leda till positiv personlig utveckling. Den kan motivera individer att utforska och omvärdera sina livsvärderingar, vilket kan leda till en djupare förståelse av sig själv och sitt syfte i livet. Denna process kan vara en katalysator för meningsfull förändring och personlig tillväxt.

Vilken roll spelar kultur i existentiell ångest?

Kulturella värderingar och normer kan påverka hur man upplever och hanterar existentiell ångest. Olika kulturer har olika sätt att se på livet, döden, och existentiella frågor, vilket kan påverka individens upplevelse av och svar på dessa frågor. Kulturell medvetenhet är därför viktig i behandlingen av existentiell ångest.

Kan existentiell ångest påverka fysisk hälsa?

Ja, långvarig existentiell ångest kan ha en fysisk inverkan, precis som annan stress och ångest. Symptom kan inkludera sömnproblem, matsmältningsproblem, huvudvärk och allmän utmattning. Det är viktigt att ta hand om både sin mentala och fysiska hälsa, och vid behov söka läkarvård.

Hur kan jag hjälpa någon som upplever existentiell ångest?

Att vara en stöttande lyssnare är viktigt. Uppmuntra personen att uttrycka sina känslor och tankar utan att döma. Föreslå professionell hjälp om ångesten verkar överväldigande. Att dela egna erfarenheter av liknande känslor kan också vara till hjälp, men kom ihåg att varje individs upplevelse är unik.

Är existentiell ångest vanligare vid en viss ålder?

Existentiell ångest kan upplevas av människor i alla åldrar, men det är inte ovanligt att den blir mer framträdande under livets övergångsperioder, såsom ungdomsår, medelåldern, eller ålderdomen. Dessa tider kan väcka frågor om identitet, livsmål och dödlighet, vilket kan leda till existentiell reflektion och ångest.

Hur påverkar sociala medier existentiell ångest?

Sociala medier kan förstärka existentiell ångest genom att skapa en känsla av otillräcklighet eller meningslöshet när individer jämför sina liv med andra. Det kan också skapa en illusion av konstant lycka och framgång hos andra, vilket kan framkalla frågor om det egna livets mening och syfte.

Kan existentiell ångest leda till existentiell kris?

Ja, långvarig eller intensiv existentiell ångest kan utvecklas till en existentiell kris, där individen ifrågasätter de grundläggande aspekterna av sitt liv, som sin identitet, värderingar eller livsmål. En existentiell kris kan vara en svår period, men den kan också leda till viktig personlig insikt och utveckling.

Hur kan jag använda existentiell ångest som en drivkraft för förändring?

Existentiell ångest kan vara en kraftfull källa för självreflektion och motivation att göra förändringar i livet. Den kan leda till att man omvärderar sina prioriteringar, utforskar nya intressen eller ändrar sin livsstil för att bättre återspegla sina personliga värderingar och mål.

Finns det några böcker eller resurser som kan hjälpa till att förstå och hantera existentiell ångest?

Ja, det finns flera böcker och resurser som kan ge insikt och verktyg för att hantera existentiell ångest. Exempel inkluderar verk av filosofer som Søren Kierkegaard eller Jean-Paul Sartre, samt mer moderna böcker om existentiell psykologi. Online-resurser och artiklar som diskuterar existentiell terapi kan också vara till hjälp.

Kan man uppleva existentiell ångest utan att vara medveten om det?

Ja, det är möjligt att uppleva symptom på existentiell ångest utan att direkt koppla dem till existentiella frågor. Individer kan känna en allmän känsla av oro eller missnöje med livet utan att fullt ut förstå att dessa känslor kan ha en djupare, existentiell grund.

Vilken roll spelar religion och andlighet i hanteringen av existentiell ångest?

Religion och andlighet kan erbjuda tröst och en känsla av sammanhang för många som upplever existentiell ångest. Dessa trossystem kan ge svar på några av de stora livsfrågorna och erbjuder ofta en gemenskap och ett stöd som kan vara till hjälp.

Är det vanligt att känna skuld eller skam i samband med existentiell ångest?

Det är inte ovanligt att känna skuld eller skam i samband med existentiell ångest, särskilt om man känner att man inte lever upp till sina egna eller andras förväntningar. Det är viktigt att erkänna dessa känslor och bearbeta dem, eventuellt med hjälp av en terapeut.

Kan existentiell ångest vara kopplad till kreativitet?

Ja, många kreativa individer upplever existentiell ångest, och kreativitet kan faktiskt vara ett sätt att uttrycka och bearbeta dessa känslor. Konst, musik, skrivande och andra kreativa utlopp kan ge ett sätt att utforska och ge uttryck för djupa existentiella frågor.

Hur kan man hjälpa barn eller ungdomar som upplever existentiell ångest?

För barn och ungdomar som upplever existentiell ångest är det viktigt att skapa en trygg och stödjande miljö där de kan uttrycka sina tankar och känslor. Uppmuntra öppna samtal om deras frågor och farhågor. Det kan också vara till hjälp att involvera en barnpsykolog som kan erbjuda åldersanpassad rådgivning och stöd.

Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska existentiell ångest?

Ja, fysisk aktivitet kan vara en effektiv metod för att minska symptom på existentiell ångest. Regelbunden motion främjar psykiskt välbefinnande genom att frigöra endorfiner, förbättra sömnkvaliteten och reducera stress. Dessutom kan fysiska aktiviteter som yoga eller meditation hjälpa individer att känna sig mer jordade och närvarande, vilket kan minska ångest.

Hur kan man skilja mellan existentiell ångest och en generell ångeststörning?

Existentiell ångest fokuserar vanligtvis på djupgående frågor om meningen med livet, döden och ensamhet, medan en generell ångeststörning ofta kännetecknas av ihållande och oproportionerlig oro över vardagliga saker. Generell ångest är också vanligtvis mer konstant och kan inkludera fysiska symptom som hjärtklappning och svettningar. Diagnos och bedömning av en professionell är dock nödvändig för att göra en korrekt skillnad.

Kan en förändring i livsstil bidra till att hantera existentiell ångest?

En förändring i livsstil kan definitivt spela en roll i hanteringen av existentiell ångest. Att skapa en balanserad rutin med hälsosam kost, regelbunden motion, tillräckligt med sömn och tid för avkoppling kan bidra till bättre psykisk hälsa. Att engagera sig i meningsfulla aktiviteter och bygga starka sociala band kan också hjälpa till att ge en känsla av syfte och tillhörighet.

Hantering av existentiell ångest: Steg-för-steg guide

Denna typ av ångest är en komplex känsla som ofta involverar djupa frågor om meningen med livet, döden och friheten. Om du eller någon du känner upplever existentiell ångest, kan följande steg hjälpa till att hantera dessa känslor.

1: Identifiera känslorna

 • Reflektera över dina känslor: Ta tid att förstå vad du faktiskt känner. Är det rädsla, ensamhet, meningslöshet eller en kombination av dessa?
 • Skriv ner dina tankar: Ibland kan det hjälpa att få ner tankarna på papper för att bättre förstå dem.

2: Acceptera dina känslor

 • Erkänn dina känslor: Förstå att det är normalt att känna så här. Du är inte ensam i dina upplevelser.
 • Var snäll mot dig själv: Acceptera att dessa känslor kan ta tid att bearbeta.

3: Sök stöd

 • Prata med någon: Dela dina känslor med en vän, familjemedlem eller terapeut. Att verbalisera dina tankar kan vara mycket befriande.
 • Överväg professionell hjälp: Psykologer och terapeuter kan erbjuda verktyg och strategier för att hantera din ångest.

4: Utforska och utforska

 • Läs och lär: Utforska böcker eller artiklar om existentiell filosofi och psykologi för att förstå dina känslor bättre.
 • Engagera dig i självreflektion: Meditation och mindfulness kan vara kraftfulla verktyg för att utforska ditt inre.

5: Skapa mening och syfte

 • Engagera dig i meningsfulla aktiviteter: Delta i aktiviteter som känns meningsfulla för dig, vare sig det är konst, musik, volontärarbete eller annat.
 • Sätt personliga mål: Skapa små, uppnåbara mål som ger en känsla av prestation och syfte.

6: Hantera framtiden

 • Konfrontera rädslor om framtiden: Lär dig att acceptera osäkerheten i livet och hitta sätt att omfamna det.
 • Fokusera på nuet: Öva på att leva i nuet snarare än att oroa dig för framtiden.

Känner du att du behöver stöd i ditt arbete med att hantera din existentiella ångest kan du snabbt och enkelt ta kontakt med en av våra terapeuter eller psykologer. De guidar dig gärna genom olika tekniker och samtalar kring det du behöver andras perspektiv på.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.