Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Hälsoångest

Oroar du dig, eller känner du någon, som oroar sig väldigt mycket för sin hälsa och tror du att den har olika sjukdomar? Då kan man lida av hälsoångest, det som förut kallades hypokondri. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp

Vad är hälsoångest?

Hälsoångest, ofta benämnt som hypokondri, är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av en överdriven oro för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Personer med hälsoångest är ofta extremt upptagna av sin kroppsliga hälsa och kan tolka normala kroppsliga sensationer som tecken på allvarliga hälsoproblem. Det kan innebära att de googlar sina symptom mycket, söker vård ofta och frågar sin omgivning flera gånger om sina sensationer. Det är ett tillstånd som kan vara jobbigt men det går att få hjälp med och komma ur.

Är hälsoångest en diagnos?

Hälsoångest är en diagnos inom psykiatrin men i tidigare utgåvor av Diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar (DSM) användes termen “hypokondri” för att beskriva detta tillstånd. I den senaste utgåvan, DSM-5, har termen ersatts av bland annat hälsoångestsyndrom.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Symptom på hälsoångest

Hälsoångest karaktäriseras av en överdriven oro för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Individer med hälsoångest kan uppleva vanliga kroppsliga förnimmelser som tecken på allvarliga hälsoproblem och spenderar ofta mycket tid och energi på att oroa sig för sin hälsa. Denna oro kvarstår trots läkarundersökningar och försäkringar som inte påvisar någon allvarlig medicinsk grund för denna oro. De viktigaste dragen i hälsoångest är:

  1. Överdriven oro för hälsan: En ihållande rädsla eller övertygelse om att man har, eller kommer att få, en allvarlig sjukdom, baserad på tolkning av kroppsliga symtom (även när medicinska undersökningar inte visar några allvarliga medicinska tillstånd).
  2. Hyperuppmärksamhet på kroppsfunktioner: Ständig uppmärksamhet och tolkning av kroppsliga sensationer, smärtor eller obehag, vilket ofta leder till feltolkningar om deras betydelse.
  3. Sjukhusbesök och hälsokontroller: Frekventa besök hos läkare och behovet av upprepade medicinska undersökningar, vilket kan leda till en tillfällig lättnad men oron blir inte bättre på lång sikt.
  4. Undvikande beteende: Undvikande av vissa platser, aktiviteter eller saker som de tror kan leda till sjukdom eller skada.
  5. Känslomässig stress: Hälsoångest kan leda till betydande ångest, stress och påverkan på dagliga funktioner.

Hälsoångest är ett problem som kan orsaka mycket lidande i livet. Om man känner igen sig i dessa symptom så är det bra att söka behandling för att minska symptom och öka sin livskvalitet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av hälsoångest

Behandling av hälsoångest innebär ofta en kombination av psykoterapi och medicinering. Här är några av de vanligaste behandlingsmetoderna:

Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de mest effektiva formerna av terapi. Här får man hjälp att förstå sitt problem och hur det utvecklats. KBT hjälper även individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångesten och att utveckla andra förhållningssätt som leder till bättre mående.

Medicinering: Läkemedelsbehandling kan inkludera användningen av antidepressiva läkemedel. Dessa läkemedel kan hjälpa till att reglera humör och minska ångestsymtom.

Det är viktigt att komma ihåg att behandling av hälsoångest är individuell, och vad som fungerar bäst kan variera från person till person. En behandling av hälsoångest kan variera i tid beroende på svårighetsgrad, där mildare symptom kräver kortare behandling än svårare symptombild. I början av behandlingen gör man alltid en bedömning för att se vad som kan vara mest hjälpsamt.

Ett första steg att söka hjälp

Om du känner igen dig i symptomen på generaliserad ångest så är det bra att söka hjälp. Det går att öka din livskvalitet och vi erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa. Vi gör det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om hälsoångest

Vad är hälsoångest?

Hälsoångest är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av en överdriven oro för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Personer med hälsoångest är ofta extremt upptagna av sin kroppsliga hälsa och kan tolka normala kroppsliga sensationer som tecken på allvarliga hälsoproblem.

Är hälsoångest och hypokondri samma sak?

Hälsoångest kallades förut för hypokondri. Man ändrade namnet senaste versionen av diagnosmanualen DSM-5.

Vad är symptomen på hälsoångest?

Hälsoångest är en överdriven oro för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom där man kan uppleva vanliga kroppsliga förnimmelser som tecken på allvarliga hälsoproblem och spenderar ofta mycket tid och energi på att oroa sig för sin hälsa. Denna oro kvarstår trots läkarundersökningar och försäkringar som inte påvisar någon allvarlig medicinsk grund för denna oro.

Är hälsoångest dödsångest?

I grunden kan man säga att all ångestproblematik handlar om en rädsla för döden på olika sätt, där man i hälsoångest är rädd för att man ska dö av någon sjukdom trots att det inte finns bevis för det.

Kan hälsoångest leda till depression?

Hälsoångest kan bidra till utvecklingen av depressiva symptom om det går obehandlat under lång tid. Man kanske börjar undvika saker på grund av sin oro och blir då mer nedstämd.

Hur skiljer sig hälsoångest från vanlig ångest?

Hälsoångest fokuserar specifikt på frågor kring hälsan, som oro för att man har en allvarlig sjukdom, medan vanlig ångest ofta handlar om mer omedelbara bekymmer som arbete, relationer eller hälsa. Har man oro för flera saker så kan man också utvecklat generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Vad ska jag göra om jag har en anhörig eller nära vän som lider av ångest?

Det kan vara svårt att ha en nära anhörig som lider av hälsoångest då de kan prata mycket om sina symptom och söka mycket vård. Det är viktigt att inte förstärka ångesten på ett sätt som inte är hjälpsamt. Man skall uppmuntra personen med ångesten att söka vård och om man har svårt att veta hur man skall förhålla sig så kan man själv också prata med en psykolog eller kvalificerad terapeut.

Kan man uppleva hälsoångest utan att vara medveten om det?

Ja, det är möjligt att ha hälsoångest utan att man vet om det. Man söker då ofta till exempel vård på ett sätt som inte minskar ens oro.

Kan man behandla hälsoångest?

Ja, det går bra att behandla, man kan gå i terapi och ibland kan man också få medicin.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest.

Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska hälsoångest?

Ja, fysisk aktivitet kan vara hjälpsamt att minska ångest men det kan också behövas behandling. Regelbunden motion främjar psykiskt välbefinnande genom att frigöra endorfiner, förbättra sömnkvaliteten och reducera stress så det påverkar livskvaliteten.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av hälsoångest steg för steg

Här går vi igenom hur en behandling av hälsoångest skulle kunna gå till utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om stegen du kan ta:

Bedömning av symptom

Första steget är att en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut hjälpa dig att utvärdera din situation och historia. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din oro och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Man arbetar med analys av situationer och sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din hälsoångest. Tillsammans med din behandlare kan du arbeta med olika verktyg för att komma över ditt problem. Du får hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.