Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Relationsångest

Har du svårt med oro i relationer, är rädd för att bli lämnad eller du kanske undviker nära relationer? Då kan du ha relationsångest, här går vi igenom vad det är och hur du kan bli hjälpt.

Vad är relationsångest?

Relationsångest är en form av ångestproblematik som är främst kopplad till relationer. Denna ångest kan påverka både individer som är i en relation och de som är singlar men oroliga för framtida relationer. Det är en rädsla eller oro som kan vara kopplad till många aspekter av en romantisk relation, från början av en relation till dess utveckling och underhåll. Grunden till relationsångest är ofta komplex men det går att få behandling och relatera bättre till andra människor.

Relationsångest tidigt i livet

Relationsångest kan utvecklas tidigt i livet under anknytningen till våra föräldrar eller andra vårdnadshavare. Beroende på hur de möter våra behov så kan vi bli olika trygg och få varierande förhållningssätt i relaterande till andra människor. De första åren är således viktiga för för hur vi förhåller oss i relationer, men de är inte avgörande, och det går att gå i behandling.

Anknytningens roll för relationsångest

Anknytning till andra människor är något vi skapar under våra första levnadsår. Det finns forskning som visar på fyra olika anknytningsstilar med trygg, ambivalent, undvikande och desorganiserad form.

Vid trygg anknytning har man ofta en tydlig kommunikation och en stabil kontakt med andra människor. Man är inte så rädd för närhet eller att bli lämnad. Vid ambivalent anknytning kan man vara väldigt orolig och söka mycket försäkran från sin partner om att inte bli lämnad. Den undevikande anknytna personen drar sig mer undan i relationer och kommer då inte nära andra. Den desorganiserade anknytningen är mycket baserat på rädsla och man kan bli förvirrad och oberäknelig i kontakt med andra.

Man har i studier sett att cirka 60 procent av befolkningen är trygga, runt 15 procent undvikande, 10–15 procent ambivalenta och 15–20 procent har en desorganiserad anknytning. Anknytning är ingen diagnos utan bara en teori som kan förklara hur vi beter oss i relationer. Det går att få hjälp med om man tycker att man har ett problematiskt mönster.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Orsaker till relationsångest

Orsaker till relationsångest kan vara varierande och inkludera tidigare negativa relationserfarenheter från uppväxten, låg självkänsla, rädsla för att upprepa tidigare relationers misstag, eller osäkerhet och otrygghet i den nuvarande relationen. Det kan också vara underliggande trauma och det är bra att söka hjälpa av en legitimerad psykolog eller terapeut om man har denna problematik.

Symptom på relationsångest

Symtom och tecken på relationsångest kan inkludera:

  1. Rädsla för avvisande: En överväldigande oro för att bli avvisad av partnern, vilket kan leda till att man undviker att närma sig eller engagera sig fullt ut i relationen.
  2. Rädsla för intimitet: Svårigheter med att skapa eller upprätthålla emotionell närhet, ofta på grund av rädsla för att bli sårad.
  3. Överdriven oro för relationens status: Konstanta tvivel på relationens stabilitet eller partnerns känslor, även i frånvaro av verkliga problem. Här kan man fråga partner om igen eller på annat sätt söka bekräftelse.
  4. Svartsjuka och misstro: Icke-motiverade känslor av svartsjuka eller en tendens att misstänka partnern utan grund. Det kan också höra ihop med olika kontrollbeteenden.
  5. Behov av ständig försäkran: Att kontinuerligt söka bekräftelse och försäkran om partnerns känslor och åtaganden i relationen.
  6. Undvikande beteende: Att undvika seriösa relationer eller att dra sig ur en relation när den börjar bli allvarlig eller när man känner närhet av rädsla för att mista sin autonomi, vilket är ogrundad.
  7. Känslomässig berg-och-dalbana: Att uppleva extrema höjder och låga punkter i humöret baserat på händelser i relationen.

Om man har svårigheter in sin relation eller relaterande i övrigt så kan det vara bra att söka hjälp. Problemen kan också vara relaterade till annan ohälsa som trauma, social fobi eller annan ångestsyndrom så det är viktigt att få en bedömning av en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av relationsångest

Behandling av relationsångest kan inkludera terapi, som kognitiv beteendeterapi (KBT), för att arbeta med triggande situationer, tankar och beteenden. Vid svårare problematik kan man vara behjälpt av till exempel schematerapi, vilket är en kognitiv terapi som utvecklats för att identifiera tidigare mönster från barndomen och hjälpa klienten att komma ur dessa. Parterapi kan också vara till hjälp för att hantera ångest inom en relation. Att utveckla god kommunikation och tillit är också avgörande för att minska relationsångest.

Hur lång behandlingen är beror på hur svåra problem man har. Det är allt från fyra sessioner till två år, beroende på vilket uttryck det tar sig. Att hitta en psykolog eller terapeut som man har förtroende för och som man känner tillit till är grundläggande då relationen till terapeuten är viktig.

Hantera relationsångest

Relationer till andra människor är mänskliga upplevelser som berör kärnan i vår existens. Det är därför bra att söka hjälp för att förändra sina mönster och skapa mer närhet i sina relationer. Vår tjänst erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om relationsångest

Vad är relationsångest?

Relationsångest är en form av ångestproblematik som är främst kopplad till romantiska relationer.

Vad är det som orsakar relationsångest?

Orsaker till relationsångest kan vara varierande och inkludera tidigare negativa relationserfarenheter från uppväxten, låg självkänsla, rädsla för att upprepa tidigare relationers misstag, eller osäkerhet och otrygghet i den nuvarande relationen. Bakomliggande trauma kan också vara en orsak och det är viktigt att söka hjälp av en legitimerad psykolog vid dessa symptom.

Vad har anknytning med relationsångest att göra?

Anknytning är något vi skapar i relation till våra primära vårdgivare och beroende på hur de möter våra behov. Det finns fyra olika ankytningsstilar om trygg, ambivalent, undvikande och desorganiserad. Anknytningsteorin är en teori om relaterande och inte en diagnos.

Hur skiljer sig relationsångest från vanlig ångest?

Relationsångest kan dyka upp specifikt i nära intima relationer som i kärleksrelationer men man kan ha ångest i andra relationer också som med vänner, arbetskamrater eller sina barn.

Hur vanligt är de olika anknytningsstilarna?

Man har i studier sett att cirka 60 procent av befolkningen är tryggt anknutna, runt 15 procent undvikande, 10–15 procent ambivalenta och 15–20 procent har en desorganiserad anknytning.

Skapar relationsångest vid en viss ålder?

Grunden till relationsångest kan läggas under de första levnadsåren men det kan också påverkas av senare händelser med stress och svåra livshändelser som trauma.

Hur påverkar sociala medier relationsångest?

Sociala medier kan förstärka relationsångest genom att man jämför sig mycket med andra vilket kan öka negativa känslor.

Vad är symptomen vid relationsångest?

Det finns många symptom på relationsångest men några av dem är oro och rädsla för exempelvis avvisande, intimitet, status av relationer och svartsjuka. Man kan också vara undvikande och dra sig undan. Relationen kan vara i obalans med en känslomässig berg- och dalbana.

Är det vanligt att känna rädsla vid relationsångest?

Det är inte ovanligt att känna rädsla i samband med relationsångest, vid svårare problematik så brukar rädslan vara starkare. Det är viktigt att erkänna sina känslor och bearbeta dem, eventuellt med hjälp av en terapeut.

Kan man behandla relationsångest?

Behandling av relationsångest kan inkludera terapi, som kognitiv beteendeterapi (KBT) för att arbeta igenom ångestdrivande tankar och beteenden. Vid svårare problematik kan man vara behjälpt av till exempel schematerapi.

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en kognitiv behandlingsmetod som utvecklats för att bearbeta olika förhållningssätt och livsmönster som man haft sedan barndom och uppväxt men det kan också vara hjälpsamt för problem senare i livet.

Vart kan man jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en legitimerad psykolog eller terapeut för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi har behandlare som arbetar med både KBT, schematerapi och parterapi. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av relationsångest med kognitiv beteendeterapi

Här går vi igenom hur en behandling av relationsångest skulle kunna gå till utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om behandlingen:

Bedömning av symptom

Första steget är att en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut hjälpa dig att utvärdera din situation och historia. Då gör man en bedömning om din problematik också kan höra till någon annan psykisk ohälsa. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Man arbetar med analys av situationer och sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tanke- och beteendemönster. Tillsammans med din behandlare kan du arbeta med olika verktyg för att komma över ditt problem. Du får hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Vid svårare problem kan man gå i schematerapi

Om man upplever problem sedan barndomen och som orsakar mycket lidande i relation till andra människor så kan man gå i schematerapi. Det är en kognitiv metod utvecklad för att arbeta med livsmönster som orsaker problem och där målet är att utöka livskvaliteten.

Parterapi vid problem i relationen

Har man problem i sin kärleksrelation och utvecklat ett mönster som inte är hälsosamt i relaterande till varandra så kan man också gå i parterapi, till exempel Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) som är en kognitiv beteendeterapi för par.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.