Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Konstant ångest

Har du en ihållande oro eller ångest som har pågått under en längre tid? Då kan du lida av konstant ångest, vilket ofta är ett symptom vid ångestproblematik. Här går vi igenom vad det innebär och hur man kan få hjälp i behandling.

Vad är konstant ångest?

Konstant ångest är en känsla av ihållande oro, rädsla eller nervositet som inte lättar och kan vara närvarande utan att man ser en tydlig orsak. Det kan påverka en persons dagliga liv, relationer och arbete negativt.

Till skillnad från tillfällig ångest, som kan uppstå inför specifika händelser eller utmaningar och som sedan gå över av sig självt, kännetecknas konstant ångest av en ständig eller återkommande rädsla. Det är ett symptom inom olika ångestsyndrom och det går att få hjälp med i terapi.

Är konstant ångest en diagnos?

Konstant ångest är i sig inte en specifik diagnos, utan snarare ett symptom eller en beskrivning av en upplevelse som kan vara en del av olika former av ångestproblem. När ångest är konstant och påverkar en persons dagliga funktion kan det tyda på förekomsten av ett ångestsyndrom eller annan diagnos. Det finns flera diagnoser där konstant ångest kan vara ett centralt symptom, inklusive:

  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD): Karaktäriseras av kronisk och överdriven oro och för många olika saker.
  • Paniksyndrom: Innebär återkommande panikattacker, som är plötsliga vågor av intensiv rädsla eller obehag.
  • Social fobi: En stark rädsla för sociala situationer eller prestationssituationer, där personen fruktar att bli bedömd eller att vara i centrum för uppmärksamhet.
  • Specifika fobier: Intensiv och irrationell rädsla för specifika objekt, situationer eller aktiviteter.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är symptomen på konstant ångest?

De som lider av konstant ångest kan känna sig oroliga och mycket rädda för vardagliga händelser eller situationer. Detta åtföljs ofta av en känsla av rastlöshet eller att vara på helspänn, vilket kan göra det svårt att slappna av.

Personer med konstant ångest kan också lätt bli trötta, vilket delvis beror på det fokus som ångesten för med sig. De kan ha svårigheter att koncentrera sig, känna sig irriterade utan tydlig anledning, och uppleva muskelspänningar som leder till fysisk obehag eller smärta. Sömnproblem är också vanliga, inklusive svårigheter att somna, att sova hela natten, eller att vakna tidigt på morgonen.

Personer med konstant ångest kan också uppleva:

  • Panikattacker, som är plötsliga intensiva vågor av rädsla eller obehag.
  • Undvikande av vissa situationer eller aktiviteter i ett försök att minska ångesten.
  • Svårigheter med att hantera dagliga uppgifter och ansvar på grund av ångest.

Konstant oro i kroppen

Kroppsliga symptom är vanligt vid ångestproblematik men kan orsaka mycket oro för den som är drabbad. Fysiska symptom kan visa sig som muskelspänningar, huvudvärk, magbesvär, hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, trötthet, och sömnproblem. Dessa symptom kan i sig öka ångesten och skapa en ond cirkel. En effektiv behandling hanterar både psykiska och fysiska aspekter av ångesten och hjälper till att bryta de mönster som inte är hjälpsamma. På Lavendla gör vi det svåra lättare. Kontakta gärna någon av våra psykologer eller terapeuter idag.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Kan man behandla konstant ångest?

Det går bra att behandla all ångestproblematik och må bättre. Den främst rekommenderade behandlingen för ångestproblem är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och här gör man en individanpassad analys av problemsituationer och tankemönster. Man pratar om känslor, tankar och beteenden kopplade till ångesten och förändrar beteenden och tankemönster för att minska lidande och öka livskvalitet. En annan behandling för ångestproblem är Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man bland annat fokuserar på värderingar och hur man lever efter dem.

Behandling av ångest på en mild till måttlig nivå görs vanligtvis inom primärvård medan svårare problematik, där man ofta är mer begränsad i sin funktion, behandlas på specialistnivå. En behandling inom primärvården kan var mellan cirka 4-10 sessioner och på Lavendla har vi flera legitimerade psykologer och kvalificerade terapeuter som kan hjälpa till.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om konstant ångest

Vad är konstant ångest?

Konstant ångest är en känsla av ihållande oro, rädsla eller nervositet som inte lättar över tid.

Är konstant ångest en diagnos?

Konstant ångest kan vara en del av andra ångestsyndrom som GAD, social ångest eller hälsoångest. De kommer i olika svårighetsgrader om mild, måttlig och svår. En professionell terapeut gör alltid en grundlig bedömning för att vilken behandling som kan vara mest hjälpsam.

Vad är symptomen på konstant ångest?

Ångesten kan innebära att man oroar sig mycket för olika saker, blir trött, rastlös, får panikattacker och undviker saker. Symptomen kan vara kopplade till social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), stressproblematik och sömnproblem. Det är viktigt med en grundlig bedömning av symptomen.

Kan man behandla konstant ångest?

Det går bra att behandla all form av ångestproblem, oavsett hur mycket oron påverkar vardagen.

Jag har sömnproblem, är det konstant ångest?

Oro kan leda till att man utvecklar sömnproblem, men om dessa problem sedan fortgår tillräckligt länge så kan man utveckla insomni, vilket är diagnosen vid sömnproblem.

Hur behandlar man konstant ångest?

Man behandlar konstant ångest med kognitiv beteendeterapi (KBT) och medicinering vid behov,

Kan träning påverka ångestproblem?

Ja, all form av träning kan vara hjälpsamt för att må bättre men man kan också behöva gå i psykologisk behandling.

Jag oroar mig för allt möjligt, varför gör jag det?

Om man har generaliserat ångestsyndrom (GAD) så har man ofta oro för olika saker, det går att få hjälp med.

Jag känner mig orolig i kroppen, är det konstant?

Oro och olika kroppsliga symptom som hjärtklappning, spänningar och yrsel är vanligt vid ångestproblematik. Det går att få hjälp med i terapi.

Jag känner mig utmattad, är det ångest?

Att bli trött kan vara en del av en grundläggande ångestproblematik, om man till exempel spänner sig och stressar där man inte fått tillräckligt med återhämtning över lång tid. Har man symptom på utmattningssyndrom så skall man få en bedömning av en läkare i första hand.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av ångest steg för steg

Här går vi igenom hur en behandling av ångest skulle kunna gå till. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om stegen du kan ta:

Förståelse och utvärdering

Första steget är att förstå att du har en ångestproblematik och att det är okej att söka hjälp för det. En professionell psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå ditt problem. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation

Du kommer att lära dig om din oro och ångest, samt hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i din kropp, tankar och beteende när känslan uppkommer.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din oro. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer, vad som triggar känslor och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.