Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Selektiv mutism

Om man har en oförmåga att prata specifikt i vissa sammanhang och med vissa personer kan det handla om selektiv mutism, ett tillstånd som är vanligare bland barn. Här går vi igenom vad selektiv mutism är och hur man kan få hjälp.

Vad är selektiv mutism?

Selektiv mutism är en ångestproblematik som vanligtvis påverkar barn, där personer som annars har förmågan att tala, inte talar i vissa sociala situationer eller med vissa människor. Det är viktigt att notera att selektiv mutism inte är en oförmåga att tala, utan snarare en oförmåga att tala i vissa sammanhang eller med vissa personer.

Vad orsakar diagnosen?

Det är en kombination av flera faktorer som orsakar tillståndet och det kan vara kopplat till både genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Om man lider av social ångest så kan det vara en bakomliggande faktor.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Selektiv mutism hos barn

Diagnosen drabbar omkring 0,7–0,8 procent av alla barn. Det är ett verkligt problem och går inte att styra med viljan. Barnet kan ibland kommunicera genom att nicka, använda gester eller skriva lappar. Det kan utlösas av stressande händelse som flytt eller förändring i förskola och problemet är vanligare vid autism, kognitiva svårigheter och om ett barn är flerspråkigt.

Då selektiv mutism räknas till ångestsyndrom kan det finnas samsjuklighet med social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD),  separationsångest, agorafobi, paniksyndrom eller specifika fobier.

Selektiv mutism och social ångest

Diagnosen har mycket gemensamt med ångestsyndromet social fobi. Det som skiljer dem åt är att man har mer kroppsliga symptom med social fobi. Diagnosen innebär också att man oftare har språkstörningar. Vilka situationer som triggar ångesten skiljer sig också mellan syndromen, där man vid social fobi får ångest i fler situationer och debut sker oftare vid senare ålder. Men det finns likheter mellan syndromen.

Autism och selektiv mutism

Det finns likheter mellan selektiv mutism och autism men det som skiljer dem åt är att man vid autism har svårigheter i alla sociala situationer medan någon som inte talar fungerar socialt i vissa sociala sammanhang. Vid autism kan man ha svårt att förstå sociala sammanhang men det har man inte vid selektiv mutism.

Selektiv mutism språkstörning

Selektiv mutism kan ibland tolkas som svårigheter med talet men det är ingen språkstörning. Man kan prata i vissa sammanhang medan man är tyst i andra. Skolpersonal kan behöva stöd från BUP eller logoped för att möta dessa barn eller elever.

Hjälp vid selektiv mutism

Ångestsyndrom är ett vanligt problem och det går att behandla. Sök hjälp idag för att få hjälp att minska dina symptom.

Symptom selektiv mutism

Diagnosen kan utvecklas i tidig ålder och uppmärksammas ofta i förskolan. Man kan tro att barnet bara är blygt, men om det inte blivit bättre efter en månad så kan det vara selektiv mutism. Några av symptomen är:

  1. Tystnad i specifika situationer: Personer med diagnosen är tysta eller kommunicerar genom att nicka eller använda kroppsspråk i vissa sociala situationer eller med vissa personer.
  2. Ofta synlig i barndomen: Symptomen visar sig vanligtvis i barndomen i exempelvis skolan.
  3. Relaterat till ångest: Selektiv mutism är nära kopplat till ångest.
  4. Tal i bekanta eller trygga miljöer: I hemmet eller med nära vänner och familj har personer med selektiv mutism ofta inte svårt att prata.

Selektiv mutism behandling

Symptomen kan ibland gå över av sig själv men man kan också behöva mer stöd. Ju tidigare man får hjälp desto bättre. Behandlingen kan innefatta Kogntitiv beteendeterapi (KBT), avslappningsövning och social färdighetsträning. Det finns litet vetenskapligt stöd för läkemedelsbehandling.

Logoped selektiv mutism

Om man är förälder till ett barn så kan man söka hjälp hos en logoped. Behandlingen går ut på att förändra omgivningens förhållningssätt och därmed gradvis vänja barnet vid att ta plats, prata med andra och att ta initiativ till att prata.

Hur terapi kan hjälpa mot ångest

Genom att prata med en legitimerad psykolog kan du få verktyg för att förstå och hantera symptom. Det kan göra att man kommer ut tillståndet och livskvaliteten kan öka.

Första stegen till förändring

Du kan alltid boka en 20- eller 45-minuters session med våra terapeuter och psykologer. Vi finns här, redo att göra det svåra lättare.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om selektiv mutism

Vad är selektiv mutism?

Selektiv mutism är en ångestproblematik som vanligtvis påverkar barn, där personer som annars har förmågan att tala, inte talar i vissa sociala situationer eller med vissa människor.

Vilka är de vanligaste symptomen på selektiv mutism?

Symptomen utvecklas ofta i barndom och liknar ångestsyndrom. Man kan prata med personer som man kan känna sig mer trygg med men bli tyst i andra sammanhang.

Hur skiljer sig selektiv mutism från social fobi?

Vid social fobi har man mer kroppsliga symptom, ångest i fler sammanhang och debut vid senare ålder, medan någon som inte pratar oftare har språkstörningar.

Är selektiv mutism en språkstörning?

Selektiv mutism kan ibland tolkas som en svårigheter med talet men det är ingen språkstörning.

Hur vanligt är selektiv mutism?

Diagnosen drabbar omkring 0,7–0,8 procent av alla barn.

Vad är skillnaden mellan autism och selektiv mutism?

Det finns likheter mellan selektiv mutism och autism men det som skiljer dem åt är att man vid autism har svårigheter i alla sociala situationer medan någon som inte talar fungerar socialt i vissa sociala sammanhang.

Hur kan man behandla selektiv mutism?

Behandlingen kan innefatta Kogntitiv beteendeterapi (KBT), avslappningsövning och social färdighetsträning.

Vilka är de långsiktiga effekterna av obehandlad ångest?

Obehandlad ångest kan leda till depression och andra psykiska problem.

Kan en logoped hjälpa vid selektiv mutism?

Om man är förälder till ett barn så kan man söka hjälp hos en logoped. Behandlingen går ut på att förändra omgivningens förhållningssätt och gradvis vänja barnet vid att ta plats, prata med andra och initiativ till att prata.

Kan man ha annan psykisk ohälsa samtidigt?

Selektiv mutism räknas till ångestsyndrom och ofta kan det finnas samsjuklighet med social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD),  separationsångest, agorafobi, paniksyndrom eller specifika fobier.

Vad kostar en behandling hos Lavendla?

Hos Lavendla är det terapeuterna och coacherna som själva sätter priset. En terapisession varar normalt i 45 min och kostar mellan 800-1300 kr. Vid första tillfället ni träffas brukar det normalt vara inriktat på att lära känna varandra, definiera vilka utmaningar som föreligger för att sen lägga upp en plan för hur ni ska jobba tillsammans för att nå målen.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre.

Vad innebär en behandling för selektiv mutism?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt över de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Under det första mötet med din psykolog görs en kartläggning, där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa samt hur symptomen visar sig.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter ni upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.