Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Jobbångest

Har du oro i situationer relaterade till ditt jobb som prestation, arbetsmiljö eller ledarskap? Har du varit borta från arbetet ett tag på grund av semester, arbetslöshet eller föräldraledighet? Här går vi igenom vad jobbångest är och hur du kan få hjälp.

Vad är jobbångest?

Jobbångest är ångest som är relaterad till situationer i arbetet, där man till exempel varit borta från arbetet ett tag, har en dålig arbetsmiljö eller inte trivs med sina arbetsuppgifter. Denna typ av ångest kan manifestera sig på flera olika sätt och orsakas av en rad olika faktorer. Personer med jobbångest kan uppleva en allmän känsla av oro, stress eller rädsla som är direkt kopplad till deras jobb. Det är ingen egen diagnos utan mer ångestsymptom relaterat till en viss situation och det går att få hjälp med.

Varför får man jobbångest?

Man kan få jobbångest av flera olika situationer. Ångestsyndrom generellt beror ofta på en interaktion av ärftliga, biologiska och miljömässiga faktorer. Vid jobbångest är situationerna ofta kopplade direkt till arbete, det kan handla om både arbetsuppgifter, arbetsmiljö men också att man inte varit där på länge på grund av exempelvis semester eller föräldraledighet. Det kanske också skett många förändringar och omorganiseringar som gör att man inte trivs lika bra som tidigare eller så kanske man är arbetslös.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad kan orsaka jobbångest?

Jobbångest kan bero på olika saker. Det kan vara en del i annan psykisk ohälsa som stressrelaterade problem, ångestsyndrom som social ångest eller generaliserat ångestsyndrom (GAD) men också orsaka sömnproblem där man utvecklar insomni. Man har ofta en stark oro kopplat till jobbet, svårigheter att koncentrera sig och man kan bli lättirriterad. Man kan också få fysiska symptom som huvudvärk, magont och spändhet. Några vanliga orsaker till jobbångest är:

 1. Arbetsbörda: Överväldigande arbetsmängder eller känslan av att inte kunna hinna med arbetsuppgifter kan leda till ångest.
 2. Deadlinepress: Stränga eller orealistiska tidsfrister kan öka stressnivåerna.
 3. Jobbosäkerhet: Oro för att förlora jobbet, särskilt i tider med ekonomisk osäkerhet, kan vara en stor stressfaktor.
 4. Balans mellan arbete och privatliv: Svårigheter att balansera arbetskrav med personliga behov och familjeliv kan leda till stress och ångest.
 5. Perfektionism: Att sätta orealistiskt höga standarder för sig själv på jobbet kan orsaka stress och ångest.
 6. Ny roll eller arbetsuppgifter: Förändringar i arbetsuppgifter eller att ta sig an nya roller kan medföra osäkerhet och ångest.
 7. Dålig arbetsmiljö: Ett icke-stöttande ledarskap kan bidra till att man mår dåligt på arbetet och om det finns mobbning är det viktigt att söka hjälp.
 8. Frånvaro under en längre tid: Man kan känna ångest inför att gå tillbaka till jobbet efter semester, föräldraledighet eller om man varit arbetslös under en längre tid.

Om man upplever mycket ångest som är jobbrelaterad så kan det vara bra att söka hjälp för att må bättre och öka sin livskvalitet. Våra legitimerade psykologer och terapeuter kan hjälpa.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hantera jobbångest

Att hantera jobbångest kan innebära både psykoterapi och egenvård men också samtal med utomstående som chefer och företagshälsovård vid behov. Initialt kan man försöka olika stresshanteringsstrategier och försöka planera sina uppgifter. Det är också viktigt att arbeta med sin återhämtning på fritiden. Man kan också prata med sin chef och vid behov kan företagshälsovård också hjälpa till med behandling och trepartsamtal. Är man arbetslös kan man få hjälp av arbetsförmedlingen.

 • Stresshanteringstekniker som återhämtning med bland annat mindfulness
 • Effektiv tidsplanering och prioritering av arbetsuppgifter
 • Söka stöd från chefer, kollegor eller en professionell terapeut
 • Att upprätta en sund balans mellan arbete och privatliv
 • Söka hjälp vid arbetslöshet

Att ta itu med jobbångest är viktigt för både psykiskt välbefinnande och prestation. I vissa fall kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp, särskilt om ångesten börjar påverka andra aspekter av livet.

Behandling med kognitiv beteendeterapi

Genom KBT lär sig individer att identifiera, utmana och tankar och beteenden kopplade till olika situationer. Man sätter också mål och förändrar beteenden, men man kan också arbeta med stresshantering genom olika verktyg och övningar. I nyare former av terapi som Acceptance and Commitment therapy (ACT) så kan man också arbeta mer med mindfulness (medveten närvaro) för att ändra förhållningssätt med sina tankar. Det går att få hjälp med jobbrelaterad ångest och må bättre.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om jobbångest

Vad är jobbångest?

Jobbångest är ångest som är relaterad till situationer där man varit borta från arbetet ett tag, har en dålig arbetsmiljö eller inte trivs med sina arbetsuppgifter.

Vad orsakar jobbångest?

Man kan få jobbångest av flera olika situationer. Ångestsyndrom generellt beror ofta på en interaktion av ärftliga, biologiska och miljömässiga faktorer. Vid jobbångest är situationerna ofta kopplade direkt till arbete.

Vilka symptom har man vid jobbångest?

Man har ofta en stark oro kopplat till jobbet, svårigheter att koncentrera sig och man kan bli lättirriterad. Man kan också få fysiska symptom som huvudvärk, magont och spändhet. Det är vanligt med sömnproblem.

Kan jobbångest bero på annan psykisk ohälsa?

Det kan vara en del i annan psykisk ohälsa som stressrelaterade problem, ångestsyndrom som social ångest eller generaliserat ångestsyndrom (GAD) men också orsaka sömnproblem där man utvecklar insomni.

Hur kan man hantera jobbrelaterad ångest?

Initialt kan man försöka olika stresshanteringsstrategier och försöka planera sina uppgifter. Man kan också prata med sin chef och vid behov kan företagshälsovård. Är man arbetslös kan man få hjälp av arbetsförmedlingen men också gå i psykologisk behandling.

Kan jobbångest påverka fysisk hälsa?

Ja, långvarig jobbångest kan ha en fysisk inverkan, precis som annan stress och ångest. Symptom kan inkludera sömnproblem, matsmältningsproblem, huvudvärk och allmän utmattning. Det är viktigt att ta hand om både sin psykiska och fysiska hälsa, och vid behov söka läkarvård.

Jag känner inte att jag har stöd av min chef, vad ska jag göra?

Att ha en stöttande chef är viktigt. Om det är svårt att bli hörd kan du vända dig till HR eller företagshälsovården, de kan också ha trepartsamtal mellan chef och anställd vid behov.

Jag har sömnproblem och oroar mig för jobbet, vad ska jag göra?

Det är vanligt att utveckla sömnproblem om man har mycket jobbrelaterad ångest. Ta gärna hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut på Lavendla.

Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska jobbångest?

Ja, fysisk aktivitet kan vara en effektiv metod för att minska symptom på stress. Regelbunden motion främjar psykiskt välbefinnande genom att frigöra endorfiner, förbättra sömnkvaliteten och reducera stress. Det kan också behövas andra förändringar.

Jag vågar inte byta jobb, vad ska jag göra?

Om du upplever mycket osäkerhet i beslut om du ska byta jobb så kan du söka hjälp hos en legitimerad psykolog eller terapeut för att få hjälp att reda ut dina val och hur det skulle påverka dig på kort och lång sikt.

Kan en förändring i livsstil bidra till att hantera jobbångest?

Ibland kan en förändring i livsstil hjälpa till med jobbrelaterad ångest. Det kan vara att motionera och få bättre rutiner med sömn men också att arbeta med stresshantering. Ibland kan det vara en idé att byta arbete och man kan få hjälp att diskutera sina alternativ med en psykolog eller terapeut.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en legitimerad psykolog eller terapeut för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av jobbångest med kognitiv beteendeterapi

Här går vi igenom hur en behandling av jobbångest skulle kunna gå till utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om behandlingen:

Bedömning av symptom

Första steget är att en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut hjälpa dig att utvärdera din situation och historia. Då gör man en bedömning om din ångest också kan höra till någon annan psykisk ohälsa. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Man arbetar med analys av situationer och sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tanke- och beteendemönster. Tillsammans med din behandlare kan du arbeta med olika verktyg för att komma över ditt problem. Du får hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Kontakt med företagshälsovård och arbetsförmedling (vid behov)

Om man upplever svårigheter i sin arbetsmiljö, till exempel omorganiseringar, mobbning eller ett icke-stöttande ledarskap så kan man också kontakta sin företagshälsovård. Har man blivit arbetslös så kan arbetsförmedlingen och a-kassan också hjälpa.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.