Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Dödsångest

Någon gång i livet stannar vi alla upp och tänker på döden. Men ibland drabbas vi av stark rädsla eller oro inför den—dödsångest. Då kan vi behöva någon att prata med för att hantera våra känslor och hitta nya perspektiv.

Vad är dödsångest?

Dödsångest är en djup och ofta överväldigande känsla av rädsla eller oro relaterad till tanken på döden eller döendet. Det är en naturlig del av den mänskliga erfarenheten, men för vissa kan den utvecklas till en mer intensiv, ihållande ångest som påverkar det dagliga livet.

Symtom på dödsångest

Dödsångestens symtom kan variera, men de inkluderar ofta:

 • Påtaglig rädsla för döden eller döendet
 • Ångestattacker, speciellt på kvällen
 • Undvikande av att tänka eller prata om döden
 • Sömnproblem på grund av rädsla eller oro

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Dödsångest hos barn och ungdomar

Hos barn och ungdomar kan dödsångest visa sig genom:

 • Oron över föräldrars eller närståendes välmående
 • Frågor om döden och vad som händer efteråt
 • Sömnsvårigheter eller mardrömmar relaterade till dödstemat

Hantering av dödsångest

Det finns flera sätt att hantera dödsångest:

 • Samtalsterapi: Prata med en psykolog kan hjälpa till att bearbeta känslor och tankar relaterade till dödsångest.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): Denna terapiform kan hjälpa till att identifiera och ändra negativa tankemönster.
 • Mindfulness och avslappningstekniker: Dessa kan minska ångest och förbättra sömnkvaliteten.
 • Stödgrupper: Att dela erfarenheter med andra som har liknande känslor kan vara mycket hjälpsamt.

Mediciner och behandling

I vissa fall kan medicinering, såsom ångestdämpande eller antidepressiva medel, rekommenderas av en läkare. Det är viktigt att komma ihåg att medicinering bör användas som en del av en bredare behandlingsplan, då i samråd med sjukvårdspersonal.

När ska man söka hjälp?

Om dödsångesten blir så överväldigande att den hindrar dig från att leva ett normalt liv, är det viktigt att söka professionell hjälp. Detta inkluderar:

 • Påtaglig påverkan på din dagliga funktion
 • Om dödsångesten orsakar fysiska symtom som hjärtklappning eller andningssvårigheter
 • Om du eller någon du känner har självmordstankar (i sådana fall, kontakta 112 eller akutvården omedelbart)

Vi gör det svåra lättare

På vår hemsida erbjuder vi kontakt med erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig att hantera din dödsångest. Genom att skapa en trygg och förstående miljö, strävar vi efter att göra resan genom dödsångesten mindre skrämmande och mer hanterbar. Våra experter är tillgängliga för sessioner både online och på plats.

Hjälp är närmare än du tror

Om du känner igen dig i symptomen av dödsångest eller känner någon som gör det, tveka inte att kontakta oss. Genom att förstå och konfrontera dessa känslor, kan vi tillsammans hitta vägar till ett mer harmoniskt och mindre oroligt liv.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Förståelse och acceptans av dödsångest

Att acceptera och förstå dödsångesten är ett viktigt steg i hanteringsprocessen. Det handlar inte om att bli av med rädslan helt och hållet, utan snarare att lära sig leva med den på ett sätt som inte begränsar ens dagliga liv.

Existentiell dödsångest

Existentiell dödsångest rör djupare frågor om meningen med livet och vad som händer efter döden. Det kan vara särskilt påtagligt i livets slutskede eller efter en nära anhörigs bortgång. Att tala med en terapeut kan hjälpa dig att navigera dessa komplexa känslor.

Medicinering

I vissa fall kan mediciner som antidepressiva eller betablockerare vara en del av behandlingen. Medicinering kan hjälpa till att hantera symtomen på ångesten och göra det lättare att delta i terapi och andra aktiviteter.

Dödsångest på kvällen

Många upplever att deras dödsångest förvärras på kvällen. Detta kan bero på minskad distraktion och en ökad tendens att reflektera över existentiella frågor. Därför kan det vara hjälpsamt att etablera en avkopplande kvällsrutin som inkluderar till exempel meditation eller mindfulness-övningar.

Särskilda omständigheter

Dödsångest efter stora förändringar

Stora livsförändringar, såsom att få barn eller diagnostiseras med en allvarlig sjukdom som cancer, kan trigga dödsångest. Det är viktigt att erkänna dessa känslor och söka stöd vid behov.

Dödsångest i relation till PTSD och hypokondri

För personer med PTSD eller hypokondri kan dödsångesten vara särskilt intensiv. Specialiserad behandling, såsom trauma-fokuserad terapi, kan vara nödvändig.

Praktiska steg för att hantera dödsångest

 • Utbildning: Lär dig mer om dödsångest och dess orsaker då detta hjälper dig att vidga ditt perspektiv på både ångesten och döden.
 • Skriv ner dina tankar: Att skriva kan hjälpa dig att bearbeta och förstå dina känslor.
 • Skapa en stödjande miljö: Prata med familj och vänner om dina känslor då de allra flesta av oss på något sätt hanterar olika typer av känslor kring döden.
 • Utforska avslappningstekniker: Meditation och yoga kan hjälpa till att lindra ångest.

Söka professionell hjälp

Vidare är det viktigt att inte tveka att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är specialiserade på att hantera olika former av ångest, inklusive dödsångest. De kan erbjuda anpassade behandlingsplaner och stödstrategier för att hjälpa dig att hantera dina känslor.

Kom ihåg: du är inte ensam

Dödsångest är en universell upplevelse, och du är inte ensam om dina känslor. Genom att söka hjälp och använda sig av tillgängliga resurser, kan du hitta sätt att hantera din ångest och leva ett mer tillfredsställande liv.

Att skapa en ny relation till döden

En viktig aspekt av att hantera dödsångest är att omforma vår relation till döden. Detta kan innebära att acceptera döden som en naturlig del av livet och då hitta sätt att leva mer fullständigt med medvetenheten om vår egen dödlighet.

Reflektera över livets mening

Att utforska och definiera vad som ger livet mening kan vara en kraftfull motvikt mot dödsångest. Det kan inkludera:

 • Att uppskatta och fira små ögonblick i vardagen.
 • Att engagera sig i aktiviteter som känns meningsfulla och berikande.
 • Att odla nära och stödjande relationer.

Fördjupa andlighet och personlig övertygelse

Oavsett religiös tillhörighet, kan andliga eller filosofiska reflektioner ge tröst och perspektiv. Det kan innebära:

 • Att utforska personliga trosuppfattningar.
 • Att delta i religiösa eller andliga sammanhang.
 • Att meditera eller praktisera mindfulness för att känna en större koppling till nuet.

Skapa en plan för framtiden

För vissa kan planering för framtiden, inklusive ärenden efter döden, minska ångesten. Detta kan omfatta:

 • Att skriva ett testamente.
 • Att diskutera önskemål med familj och vänner.
 • Att planera för hälsovård i livets slutskede.

Fira livet

Att välja att fokusera på och fira livet kan vara ett kraftfullt sätt att hantera dödsångest. Det kan innebära:

 • Att delta i aktiviteter som ger glädje och uppfyllelse.
 • Att uppskatta och uttrycka tacksamhet för de goda sakerna i livet.
 • Att skapa och upprätthålla positiva relationer.

Dödsångest är en komplex och djupt personlig upplevelse, men det finns många vägar till att hantera och minska dess påverkan på ditt liv. Genom att utforska dessa olika aspekter – från professionell hjälp till personlig reflektion och acceptans – kan du hitta din egen väg till frid och meningsfullhet.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


20 vanliga frågor och svar om dödsångest

Vad är dödsångest?

Dödsångest är en stark rädsla eller oro inför tanken på döden eller döendet. Det är en naturlig känsla men kan bli överväldigande och påverka din vardag. Det involverar ofta tankar om livets mening, existentiella frågor och rädsla för det okända efter döden.

Hur vet man om man har dödsångest?

Tecken på dödsångest inkluderar konstant oro för döden, undvikande av samtal om döden, panikattacker, sömnsvårigheter och en generell känsla av rädsla som inte kan förklaras. Det är viktigt att söka professionell hjälp om dessa känslor blir överväldigande.

Kan man bota dödsångest?

Medan dödsångest är en del av den mänskliga upplevelsen, finns det behandlingar som kan hjälpa. Terapi, mindfulness-övningar och ibland medicinering kan användas för att hantera dessa känslor. Att tala med en psykolog eller terapeut kan vara ett första steg.

Varför tror jag att jag ska dö?

Denna känsla kan vara en del av dödsångesten. Det kan bero på interna orosmoment eller yttre påverkan som nyheter eller personliga erfarenheter. Det är viktigt att förstå att dessa tankar ofta är irrationella och en spegling av underliggande ångest.

Hur hanterar jag min dödsångest?

Att hantera dödsångest innebär ofta att lära sig att acceptera döden som en del av livet. Praktiska steg kan inkludera att prata om dina känslor, skriva ner dina tankar, delta i avslappningsövningar och söka professionell hjälp. Att hålla sig sysselsatt och upprätthålla en hälsosam livsstil kan också vara till hjälp.

Påverkar dödsångest min fysiska hälsa?

Ja, dödsångest kan ha fysiska effekter såsom hjärtklappning, andningssvårigheter, eller magbesvär. Kronisk ångest kan också påverka immunförsvaret och orsaka andra långsiktiga hälsoproblem. Det är viktigt att ta hand om både din mentala och fysiska hälsa.

Är det normalt att uppleva dödsångest?

Ja, det är helt normalt. Många människor upplever någon form av dödsångest under sin livstid. Det är en naturlig del av att vara medveten om sin egen dödlighet. Problem uppstår när dessa känslor blir överväldigande och hindrar vardagsfunktioner.

Kan livsstilsförändringar hjälpa till att lindra dödsångest?

Absolut. Regelbunden motion, en balanserad kost, tillräcklig sömn och stresshanteringstekniker kan alla bidra till att minska symtom på ångest. Att upprätthålla sociala kontakter och engagera sig i meningsfulla aktiviteter kan också vara till hjälp.

Hur kan jag prata om min dödsångest med nära och kära?

Det är viktigt att öppna upp om dina känslor i en trygg miljö. Välj en lugn tid och plats, och förklara hur du känner på ett ärligt sätt. Att dela dina känslor kan minska ensamhetskänslan och skapa förståelse och stöd från andra.

Finns det några specifika terapiformer som är effektiva mot dödsångest?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ofta effektiv för att hantera ångestrelaterade tillstånd, inklusive dödsångest. Existential terapi kan också vara hjälpsam då den fokuserar på att hantera de grundläggande frågorna om liv, död och mening.

Kan kreativa uttrycksformer som konst eller musik hjälpa i hanteringen av dödsångest?

Ja, kreativa uttrycksformer såsom konst, musik, skrivande eller dans kan vara mycket effektiva för att hantera dödsångest. Dessa aktiviteter erbjuder ett sätt att uttrycka känslor icke-verbalt, vilket kan vara särskilt användbart för dem som har svårt att formulera sina känslor i ord. Kreativa uttryck kan också ge en känsla av lugn, närvaro och personligt uttryck som kan minska ångestnivåerna.

 Kan meditation och mindfulness hjälpa till att minska dödsångest?

Meditation och mindfulness-övningar är kända för att minska stress och ångest genom att främja avslappning och närvaro i nuet. Dessa metoder kan hjälpa till att skapa ett nytt perspektiv på döden och minska rädslan kopplad till den.

Är dödsångest vanligare hos äldre?

Dödsångest kan påverka individer i alla åldrar, men det är inte ovanligt att den blir mer framträdande när man blir äldre. Detta kan bero på fler erfarenheter av förlust eller en ökad medvetenhet om den egna dödligheten.

Kan religiös eller andlig tro påverka hur man upplever dödsångest?

Ja, individers religiösa eller andliga övertygelser kan ha en stor påverkan på hur de upplever och hanterar dödsångest. Vissa kan finna tröst i sin tro, medan andra kan uppleva ytterligare konflikter eller frågor.

När ska man söka professionell hjälp för dödsångest?

Om dödsångest börjar påverka din dagliga funktion, orsakar överväldigande oro, eller om du har tankar på självskada, är det viktigt att söka professionell hjälp. Psykologer och terapeuter kan erbjuda strategier och behandling för att hantera dessa känslor.

Kan dödsångest vara kopplad till andra psykiska tillstånd?

Ja, dödsångest kan ibland vara kopplad till andra psykiska tillstånd som depression, generell ångeststörning eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det är viktigt att behandla dessa underliggande tillstånd tillsammans med dödsångesten för en holistisk behandlingsplan.

Vilken roll spelar familj och vänner i hanteringen av dödsångest?

Stödet från familj och vänner är avgörande. Att kunna dela sina tankar och känslor med närstående kan bidra till känslomässig lättnad. Att känna sig förstådd och stöttad kan också minska isoleringskänslor som ofta följer med dödsångest.

Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska symtom på dödsångest?

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig minska symtom på ångest och depression. Motion frigör endorfiner, som är naturliga humörhöjare, och hjälper till att minska spänningar och stress.

Hur kan jag hantera plötsliga anfall av dödsångest?

Vid akuta tillfällen av dödsångest, försök att fokusera på andningen, använda avslappningstekniker eller mindfulness-övningar. Att ha en förberedd plan för hur du ska hantera dessa anfall kan vara mycket hjälpsamt.

Är det möjligt att helt övervinna dödsångest?

Medan dödsångest kan vara en del av den mänskliga erfarenheten, är det möjligt att lära sig hantera den på ett hälsosamt sätt. Terapi, livsstilsförändringar och personlig tillväxt kan alla bidra till att minska intensiteten och frekvensen av dessa känslor.

Hantera dödsångest: En steg-för-steg guide

Att hantera dödsångest kan vara en utmanande resa, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Här är några steg som kan hjälpa dig att påbörja processen.

1. Erkänn och acceptera dina känslor

Dödsångest är en naturlig del av livet. Därför är det kanske också naturligt att erkänna och acceptera dina känslor utan att döma dig själv. Det är helt normalt att känna rädsla, sorg eller förvirring.

2. Förstå orsakerna till din ångest

Försök att identifiera vad det är som framkallar din ångest. Är det rädsla för det okända, oro för att lämna nära och kära, eller kanske rädsla för smärta? Förståelse för orsakerna kan ge insikter för hanteringen och därmed ge dig något specifikt i ångesten att fokusera på att hantera.

3. Sök stöd

Prata med vänner, familj eller en terapeut. Att dela dina tankar och känslor med någon kan ge tröst och förståelse. Det är också ett sätt att känna att du inte är ensam.

4. Utforska avkopplingstekniker

Tekniker som mindfulness, meditation eller avslappningsövningar kan vara till hjälp för att hantera ångest. Dessa metoder kan bidra till att minska stress och främja ett inre lugn.

5. Informera dig om döden

Att läsa om och förstå döden kan minska rädslan för det okända. Det finns böcker, artiklar och podcasts som kan ge en bredare syn på döden och dess betydelse i livet. Då andras perspektiv dels kan spegla ditt eget, och dels visa alternativ, så är det en god idé att lyssna på andras tankar om döden.

6. Skapa en livsplan

Fokusera på att leva ett meningsfullt liv. Skapa en lista över saker du vill uppnå, platser du vill besöka och relationer du vill vårda då detta kan ge perspektiv och minska ångesten.

7. Överväg professionell hjälp

Om din dödsångest är överväldigande, överväg att söka professionell hjälp. En psykolog eller terapeut kan erbjuda strategier och stöd för att hantera dina känslor.

8. Delta i stödgrupper

Att delta i en stödgrupp kan ge en känsla av gemenskap. Att dela erfarenheter med andra som går igenom liknande känslor kan vara oerhört helande då vi ibland behöver hjälp av andra att uttrycka våra känslor och tankar.

Kom ihåg, varje persons resa är unik. Ta de steg som känns rätt för dig och tveka inte att söka stöd när du behöver det. Du kan boka ett samtal med våra terapeuter närhelst du känner dig redo. Vi på Lavendla är här för att stötta dig genom denna resa och vill göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.