Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Paniksyndrom

Vi kan alla ha ångest till och från, men om man har upprepade panikattacker som påverkar vardagen så kan man utvecklat paniksyndrom. Här går vi igenom vad det är och hur man kan få hjälp att komma över det.

Vad är paniksyndrom?

Paniksyndrom är en ångeststörning som kännetecknas av upprepade och oväntade panikattacker—intensiva perioder av stark ångest eller rädsla som utvecklas snabbt, ofta utan uppenbar orsak.

Dessa attacker kan medföra fysiska och emotionella symptom såsom hjärtklappning, svettningar, darrningar, andnöd, bröstsmärta, känslor av kvävning, yrsel, en känsla av overklighet, eller rädsla för att förlora kontrollen, bli galen, eller dö.

Individer med paniksyndrom kan uppleva ständig oro över möjligheten av fler attacker och kan ändra sitt beteende för att undvika situationer de tror kan utlösa en panikattack. Denna ångest och beteendeförändring kan begränsa individens dagliga liv och aktiviteter avsevärt.

Det är ett tillstånd som det går att behandla, läs mer om hur du eller någon du känner kan få hjälp.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Symptom på paniksyndrom

Symptomen på paniksyndrom involverar huvudsakligen upprepade episoder av panikattacker, som är plötsliga vågor av intensiv rädsla eller ångest som når en topp inom några minuter. Under en panikattack kan individer uppleva en kombination av fysiska och psykologiska symptom:

 • Hjärtklappning, snabb hjärtrytm eller stark uppmärksamhet på hjärtrytm
 • Svettningar
 • Darrningar eller skakningar
 • Andnöd eller känsla av att kvävas
 • Bröstsmärta eller obehag
 • Illamående eller magbesvär
 • Yrsel, ostadighet, lätthet i huvudet eller svimningskänsla
 • Känsla av overklighet (derealisering) eller avskildhet från sig själv (depersonalisering)
 • Rädsla för att förlora kontrollen eller ”bli galen”
 • Rädsla för att dö
 • Domningar eller stickningar
 • Värmevallningar eller köldvallningar

Dessa attacker kan inträffa oväntat, utan tydlig trigger, och kan även uppstå under sömnen. Individer med paniksyndrom kan även uppleva en ständig rädsla eller oro för ytterligare attacker och kan undvika platser eller situationer där de tidigare haft attacker. Denna beteendeförändring kan leda till betydande livsstilsbegränsningar. Behandling genom terapi, medicinering eller en kombination av båda kan hjälpa till att hantera symtomen.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av paniksyndrom

En effektiv behandling av paniksyndrom är en kombination av psykoterapi, särskilt kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponeringsterapi, och medicinering, inklusive anti-depressiv medicin som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI).

Livsstilsförändringar som regelbunden motion, mindfulness och avslappningstekniker, spelar också en viktig roll i hanteringen av paniksyndrom. En individanpassad behandlingsplan, skapad i samarbete mellan patient och psykolog eller terapeut, är central för att effektivt minska eller eliminera symtomen på paniksyndrom.12 vanliga frågor och svar om paniksyndrom

Vad är paniksyndrom?

Paniksyndrom är en ångeststörning som kännetecknas av upprepade och oväntade panikattacker—intensiva perioder av stark ångest eller rädsla som utvecklas snabbt, ofta utan uppenbar orsak.

Vad är symptomen på panikångest?

Panikångest kännetecknas av plötsliga och intensiva känslor av rädsla eller oro. Vanliga symtom inkluderar hjärtklappning, svettning, darrning, andningssvårigheter, bröstsmärta, illamående och en känsla av att förlora kontrollen eller fruktan för att dö. Symtomen kan komma oväntat och ofta utan tydlig anledning, vilket skapar en påtaglig oro för ytterligare attacker.

Hur länge varar en panikattack vanligtvis?

En panikattack varar vanligtvis mellan 5 och 20 minuter, men symtomen kan kännas intensiva och överväldigande under denna tid. Vissa personer kan uppleva förlängda eller på varandra följande attacker, vilket kan göra att det känns som att attacken varar längre.

Är panikångest ärftligt?

Forskning visar att panikångest kan ha en genetisk komponent, vilket innebär att det kan finnas en ökad risk om en nära släkting har tillståndet. Men, miljöfaktorer och personliga erfarenheter spelar också en viktig roll i utvecklingen av panikångest.

Kan barn och ungdomar få panikångest?

Ja, barn och ungdomar kan också drabbas av panikångest. Symtomen kan vara liknande som hos vuxna, men yngre personer kanske har svårare att uttrycka vad de känner. Det är viktigt att uppmärksamma tecken på ångest hos barn och ungdomar och söka professionell hjälp vid behov.

Vad är skillnaden på panikångest och paniksyndrom?

Symptomen på paniksyndrom involverar huvudsakligen upprepade episoder av panikattacker, som är plötsliga vågor av intensiv rädsla eller ångest som når en topp inom några minuter. Har man fått en panikångestattack så innebär det inte att man har paniksyndrom.

Hur kan man behandla paniksyndrom?

Paniksyndrom behandlas vanligtvis med en mix av kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinering som SSRI och SNRI, samt livsstilsanpassningar inklusive motion och stresshanteringstekniker. En skräddarsydd behandlingsplan, framtagen tillsammans med vårdgivare, är avgörande för att effektivt hantera symtomen.

Hur kan jag hjälpa någon som upplever en panikattack?

Om någon upplever en panikattack, var lugn och stödjande. Uppmuntra personen att andas långsamt och djupt, vilket kan hjälpa till att minska symtomen. Lyssna utan att döma och erbjuda ett lugnt och säkert utrymme. Undvik att bagatellisera deras känslor och uppmuntra dem att söka professionell hjälp.

Hur kan jag skilja mellan en panikattack och ett hjärtproblem?

Symtomen på en panikattack och vissa hjärtproblem kan vara liknande. Men en panikattack kännetecknas ofta av en plötslig början av intensiv rädsla eller ångest med symtom som hjärtklappning, svettning och darrningar, medan hjärtproblem kan ha mer konstanta och fysiska symtom som bröstsmärta och andfåddhet. Det är viktigt att söka medicinsk bedömning för korrekt diagnos.

Kan alkohol och droger påverka panikångest?

Alkohol och droger kan påverka panikångest negativt. Medan vissa kan använda dessa substanser för att självmedicinera, kan de faktiskt öka frekvensen och intensiteten av panikattacker på lång sikt och även leda till beroende och andra hälsoproblem.

Är panikångest vanligare hos kvinnor än män?

Studier har visat att panikångest är vanligare hos kvinnor än män. Detta kan delvis bero på biologiska, hormonella och psykosociala faktorer. Det är viktigt att båda könen söker och får tillgång till lämplig behandling för att hantera deras tillstånd.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre om du har milda till måttliga symptom. Har du svårare symptom så kan du vända dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatrin. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling för paniksyndrom?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleder vi själva behandlingsfasen. Det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Du och din terapeut följer upp behandlingen regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan ni justera eller förnya behandlingsplanen.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.