Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Högfungerande ångest

Många människor kan fungera ganska bra i livet på jobbet och i relationer, men ändå ha en gnagande oro eller katastroftankar. Ångesten kanske inte hindrar en så mycket i livet men kan ändå innebära ett lidande. Här går vi igenom vad man kan göra om man är högfungerande men ändå har ångest.

Vad är högfungerande ångest?

Högfungerande ångest är inte en diagnos utan beskriver personer som utåt sett fungerar väl i arbete, skola, och relationer, trots att de upplever signifikanta ångestsymptom.

Inom vården skulle problem kanske benämnas mer som mild till måttlig ångestproblematik, där man inte blir så begränsad av sina symptom att man undviker allt för mycket saker.

Personer med högfungerande ångest kan verka framgångsrika men kan ändå ha svårigheter med oro, rädsla och andra ångestrelaterade symptom.

Symptom på högfungerande ångest

Vid mild till måttlig ångestproblematik så kan man fortfarande fungera relativt bra i vardagen. Man kanske har ett arbete och nära relationer men kan ändå uppleva svårigheter där man oroar sig mycket över saker andra inte tänker lika mycket på och så kan man försöka kompensera för sin rädsla genom att överprestera. Läs vidare längre ner på sidan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Ångesten kan vara kopplad till ångestsyndrom som social ångest och generaliserad ångestsyndrom (GAD) men det kan också vara stressproblematik eller utvecklas till sömnstörningen insomni. Det är viktigt att få en bedömning av en professionell person som en psykolog för att få rätt behandling. Några kännetecken för ångest om man är högpresterande är:

  1. Överdriven orolighet: Ständig oro för framtiden, planering och överanalysering av situationer.
  2. Perfektionism: Tankar om att man måste prestera perfekt i alla situationer, ofta drivet av rädslan för att misslyckas eller bedömas.
  3. Överkompensation: Arbetar extra hårt för att dölja sin ångest, vilket kan leda till höga prestationer men också till utmattning om man blir stressad.
  4. Behovet av ständig upptagenhet: Svårighet att slappna av och behovet av att alltid vara sysselsatt för att undvika ångestfyllda tankar.
  5. Social ångest: Känslor av oro inför sociala situationer och hur andra uppfattar en.
  6. Sömnproblem: Svårigheter att somna eller sova genom hela natten på grund av oroande tankar.
  7. Fysiska symptom: Kan också höra ihop med stress och inkludera muskelspänningar, magproblem, snabba hjärtslag, och trötthet.

Kan man behandla högfungerande ångest?

Det går bra att behandla all ångestproblematik, oavsett hur väl man fungerar i livet i övrigt. Ofta påverkar oron på något sätt även om den inte begränar livet helt. Den främst rekommenderade behandlingen för ångestproblem är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och här gör man en individanpassad analys av problemsituationer och tankemönster. Man pratar om känslor, tankar och beteenden kopplade till ångesten och förändrar beteenden och tankemönster för att minska lidande och öka livskvalitet.

Annan behandling för ångestproblem är Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man bland annat fokuserar på värderingar och hur man lever efter dem. Inom Compassionfokuserad terapi (CFT) arbetar man mycket med att känna medkänsla till sig själv och att arbeta med känslor av skam, vilket också kan driva prestation på ett sätt så att man inte mår så bra.

Behandling av ångest på en mild till måttlig nivå görs vanligtvis inom primärvård medan svårare problematik, där man ofta är mer begränsad i sin funktion, behandlas på specialistnivå. En behandling inom primärvården kan var mellan cirka 4-10 sessioner och på Lavendla har vi flera legitimerade psykologer och kvalificerade terapeuter som kan hjälpa till.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Ett första steg att söka hjälp

Om du känner igen dig i symptomen så är det bra att söka hjälp. Det går att öka din livskvalitet även om du fungerar bra utåt sett. Vår tjänst erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa. Vi gör det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om högfungerande ångest

Vad är högfungerande ångest?

Högfungerande ångest är inte en diagnos utan beskriver personer som utåt sett fungerar väl i arbete, skola, och relationer, trots att de upplever signifikanta ångestsymptom.

Är högfungerande ångest en diagnos?

Ångestsyndrom kommer i olika svårighetsgrader om mild, måttlig och svår. Vid högfungerande ångest har man troligtvis en mildare form eftersom symtomen inte hindrar en lika mycket i vardagen.

Kan man behandla högfungerande ångest?

Det går bra att behandla all form av ångestproblem, oavsett hur mycket oron påverkar vardagen.

Vilka är symptomen på högfungerande ångest?

Ångesten kan innebära att man oroar sig mycket för olika saker, som vad andra tänker, hur man presterar och om man gjort tillräckligt. Symptomen kan vara kopplade till social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), stressproblematik och sömnproblem.

Jag har sömnproblem, är det högfungerande ångest?

Oro kan leda till att man utvecklar sömnproblem, men om dessa problem sedan fortgår tillräckligt länge så kan man utveckla insomni, vilket är diagnosen vid sömnproblem.

Hur behandlar man högfungerande ångest?

Man behandlar högfungerande ångest som man behandlar all form av ångestproblem, man kan använda kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kan träning påverka ångestproblem?

Ja, all form av träning kan vara hjälpsamt för att må bättre men man kan också behöva gå i psykologisk behandling.

Jag stressar mycket, är det ångest?

Stress och ångest kan ha liknande symptom men man undviker ofta inte så mycket saker och har lika mycket oro vid stress som man är vid ångest. Men man kan ha mycket prestationsbaserade tankar och beteenden vid båda tillstånden.

Jag oroar mig för allt möjligt, varför gör jag det?

Om man har generaliserad ångestsyndrom (GAD) så har man ofta oro för lite olika saker, det går att få hjälp med.

Hur påverkar sociala medier högpresterande ångest?

Sociala medier kan förstärka ångest genom att skapa en känsla av otillräcklighet när individer jämför sina liv med andra. Det kan göra att man oroar sig och pressar sig att prestera på ett sätt som minskar ens livskvalitet.

Jag känner mig utmattad, är det ångest?

Att bli trött kan vara en grundläggande ångestproblematik om man till exempel är rädd för att misslyckas och överpresterar men vid stressrelaterad problematik kan det finnas andra drivkrafter där man inte fått tillräckligt med återhämtning över lång tid. Har man symptom på utmattningssyndrom så skall man få en bedömning av en läkare i första hand.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av ångest steg för steg

Här går vi igenom hur en behandling av högfungerande ångest skulle kunna gå till. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om stegen du kan ta:

Förståelse och utvärdering

Första steget är att förstå att du har en ångestproblematik och att det är okej att söka hjälp för det. En professionell psykolog kan hjälpa dig att utvärdera din situation och förstå ditt problem. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation

Du kommer att lära dig om din oro och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att förstå vad som händer i din kropp och ditt sinne när rädslan uppkommer.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din oro. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.